Viser 1472 Søgeresultater

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Københavnsområdet, Philip De Langes Allé 10 1435 København K
Undervisningsassistent inden for tekstildesign på KADK Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en 3-årig deltidsstilling som undervisningsassistent inden for tekstil og beklædning på Institut for Bygningskunst og Design. Vi søger en skarp kandidat med erfaring fra praksis, gode formidlings- og samarbejdsevner samt forståelse af kompleksiteten i tekstildesignerens fagområde, fra fiber til det færdige produkt – og som med udgangspunkt i egen specifik faglighed har lyst til at deltage i tværfaglige diskussioner om undervisning, forskning, pædagogik og udviklingen af designfaget generelt. Undervisningen vil primært være på bachelorprogrammet Produkt+, men afhængigt af faglig profil kan der også være undervisning på andre programmer. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2020 eller snarest muligt herefter. Institut for Bygningskunst og Design (IBD)
Glad Fonden Esbjerg
Sønderjylland, Brolæggervej 4A, 6710 Esbjerg V
  Vil du være med til et nyskabende og ambitiøst uddannelsesforsøg?  Glad Fonden søger en faglærer til projektet Arbejdsmarkedsinklusion i stor skala gennem uddannelse, som uddanner unge med kognitivt handicap. Som faglærer skal du i samarbejde elevernes vejleder tage ansvar for, at de unge gennemfører det andet år på en to-årig erhvervsrettet uddannelser indenfor grøn service. Uddannelsen kombinerer praksislæring på små hold med individuelle praktikker i branchen og tæt samarbejde med jobcentre og virksomheder om jobskabelse. Faglæreren har i samarbejde med en tilknyttet vejleder ansvar for undervisning af et hold på 7 elever.  Undervisningen foregår i 20/21 delvist på Gram Slot og delvist i individuelle praktikker på andre ’grønne’ virksomheder. Målet er, at de unge efter uddannelsen kommer videre i beskæftigelse.  Som faglærer skal du blandt andet:
Aarhus Kommune
Midtjylland, Ved Kirken 15-23 8320 Mårslet
Om jobbet:Pædagog søges den 1. oktober 2020 til en fast stilling ved Bofællesskabet Mårslet, 32 timer pr. uge i blandede dag-/aftenvagter. Hos Borgercenter Syd rekrutterer vi målrettet tværfagligt for at kunne leve op til forventningerne, som de er beskrevet i Aarhus Kommune Voksen Handicap Gentænkt og det Fælles Faglige Fundament. Du vil derfor få kollegaer der har sundhedsfaglige uddannelser. Bofællesskabet Mårslet er et bofællesskab efter §85/108.Målgruppen er voksne med svær udviklingshæmning og fysisk svage, med individuelle behov for pædagogisk vejledning og støtte, hvorfor personlig pleje er en stor del af det pædagogiske arbejde hos os.Den sundhedsfaglige indsats har også stort fokus på vores område, så det er vigtigt du også kan se dig ind i den del af opgaven. D
Ballerup Kommune
Københavnsområdet, Platanbuen 15 2750 Ballerup
Vi søger en pædagog 37 timer ugentlig i vuggestuen hos De Små Elefantermed start 15. august 2020. VI TILBYDERet børnehus med 124 børn i alderen 0-5 år28 fantastiske faglige kompetente kollegaeret nærområde med mose, byggelegeplads og andre gode mulighedermødetid mellem kl. 6.00 og 16.50VI SØGER EN PÆDAGOG, DERarbejder med en systemisk anerkendende tilgang til både børn, forældre og kollegaerer interesseret i faglig udviklinger faglig velfunderet og kan reflektere og anvende det i praksiser bevidst om sin rolle i samspillet med børn og forældrehar kerneopgaven i fokus i det daglige arbejdehar en imødekommende og positiv tilgang til børn, forældre og kollegaerer kreativ, gerne musikalske evner, er strukturer
Syddansk Universitet
Fyn, J.B. Winsløws Vej 19, 3. 5000 Odense C
The Department of Clinical Research, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark (SDU) invites applications for a postdoctoral position in the area of hearing aid research. The position is available for 27 months. The starting date is Oct. 1st 2020 or at the selected candidate’s earliest convenience. Job description The Department of Clinical Research at SDU is offering a full-time postdoc position funded by the Independent Research Fund Denmark. The project involves a collaboration between SDU, the Technical University of Denmark (Prof. Torsten Dau), Boston University (Prof. Gin Best) and WS Audiology (Dr. Adam Westermann). Reverberation is a common type of acoustic interference that blurs the information contained in speech signals. This leads to poorer speech understanding, especially for hearing-impaired listeners. Research has shown large individual differences in robustness to reverberation, which are poorly
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Nørrebros absolut sødeste vuggestuebørn søger pædagog Kom og vær med til at sætte dit præg på en institution i rivende udvikling. Vi søger en pædagog, som har drive og lysten til at tage ansvar for børnenes udvikling og trivsel, og som har lyst til at arbejde koncentreret og systematisk med sprog og temaer. Asgård har børn, der afspejler Københavns sammensatte befolkning og du har lyst til arbejde med inklusion af alle børn og ser forskelligheder som en ressource. Om Asgård Asgård er en integreret institution med plads til 80 børn, fordelt på tre vuggestuegrupper og to børnehavestuer. Vi ligger lige ud til det grønne bælte på Nørrebro og har mange gode turmuligheder lige ved hånden. Asgård har i det sidste år gennemgået en stor forandring, og vi har nu fundet det fælles fodslag. Asgård har været på faglig handlingsplan det sidste år, og vi arbejder fokuseret med temaerne: relationer, sprog
Glad Fonden Aarhus
Midtjylland, Vester Allé 8A, 8000 Aarhus C
  Vil du være med til et nyskabende og ambitiøst forsøgsprojekt?  Glad Fonden søger en erfaren vejleder til ansættelse 22 timer om ugen i Aarhus. Som vejleder skal du sammen med en faglærer støtte unge med kognitivt handicap i at gennemføre en to-årig erhvervsrettet uddannelse indenfor detail. Uddannelsen kombinerer praksislæring på en virksomhed på små hold med individuelle praktikker i branchen samt tæt samarbejde med jobcentre og virksomheder om jobskabelse. Et elevhold undervises af en fast faglærer, der samarbejder med den fast tilknyttede vejleder. Målet er, at de unge efter uddannelsen kommer videre i beskæftigelse. Som vejleder skal du blandt andet: opsøge og etablere individuelle virksomhedspraktikker indgå i samarbejde med kommunen om elevens afklaring til fleksjob støtte elevens kommunikation med jobcenter og virksomheder med henblik på fleksj
BØRNEHUSET SPIRETOPPEN
Sønderjylland, Lergård 2, 6200 Aabenraa
Er du vores nye faglige kollega, der vil være med til at skabe udvikling og trivsel? Og synes du, at det pædagogiske arbejde i en 0-6 års daginstitution med mange forskellige kulturer er en spændende udfordring, som du kan bidrage til? Så kan vi tilbyde en fast stilling på 30 timer Vi er en daginstitution der er beliggende på to adresser, som arbejder sammen på tværs, ligesom vi har et tæt samarbejde med Høje Kolstrup Skole og andre eksterne samarbejdspartnere. Spiretoppen er en selvejende daginstitutionen under FDDB med vores egen aktive Bestyrelse. Dine opgaver Fokus på kerneopgaven omkring børnenes trivsel og udvikling, jfr. De Styrkede Pædagogiske Læreplaner Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter Organisere, reflektere, tage ansvar og udvise initiativ Samarbejde med hele personalegruppen Tæt forældresamarbejd
Fredensborg Kommune
Nordsjælland, Langebjergvej 401 3050 Humlebæk
På Langebjergskolen har vi en vision om at skabe en skole, som vores elever ikke vil hjem fra. Vi vil skabe en skole, som vi er stolte af, og som vi selv gerne vil komme i hver dag - en skole, som giver vores elever mod på livet, lyst til at lære mere, og oplevelsen af at vokse og udvikle sig igennem hele deres skolegang.  Vi er i færd med at gentænke læring, så vores elever både bliver fagligt dygtige og samtidig mestrer innovation, kreativitet, entreprenørskab og samarbejde. Vi tror på, at vores elever når et højere læringsudbytte, når de kan følge deres nysgerrighed, og når deres opmærksomhed, fortolkningsevne og dømmekraft trænes og styrkes i deres skoleliv. Vi tror på, at det er vores opgave at skabe positive læringsfællesskaber, hvor alle børn kan udvikle sig gennem mestringsoplevelser, følelse af samhørighed og motivation. Vores pædagogiske praksis er funderet i en projektbaseret tilgang til læring, hvor vores ele
Botilbuddet Langbrokrovej
Nordjylland, Langbrokrovej 1B, 9310 Vodskov
Om stillingen/arbejdspladsenBotilbuddet Langbrokrovej er et døgntilbud for voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der bor 12 borgere på Langbrokrovej i hver sin lejlighed med udgang til fælles stue og køkken.Støtten gives efter servicelovens § 85.Vi er organisatorisk en del af Botilbud Øst i Fagcenter for Livskraft, i Aalborg kommunes ældre- og handicapforvaltning. Vores kerneopgave er: at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv igennem udvikling, støtte og omsorg.I arbejdet med at løse kerneopgaven, tager pædagogiske mål og handlinger afsæt i borgerens drømme. Med drømmene skubber vi positivt til det, man kan, og det man kan lære på en måde, der giver høj selvstændighed og livskvalitet samt stor arbejdsglæde. Det vigtige for os er ikke, at borgeren skal leve et "normalt" liv, men at understøtte borgerens muligheder f

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring