Viser 223 Søgeresultater

Holstebro Kommune
Midtjylland, Kirkestræde 11 7500 Holstebro
Vi søger en ny dygtig og selvstændig udviklingskonsulent.Som udviklingskonsulent spænder dine opgaver bredt. Du er analytisk stærk og god til at skabe og fastholde struktur. En af udviklingskonsulentens hovedfunktioner er at bistå direktøren og fagcheferne i styringen af social- og sundhedsområdet, herunder politiske sagsoplæg og strategiske analyser.Sekretariatet betjener det politiske fagudvalg og forvaltningsledelsen, og vi har en vigtig funktion i at understøtte tværgående indsatser.Vi arbejder i sundhedsområdets krydsfelt imellem kommune og region, og vi har en stor driftsorganisation med sundhed, ældrepleje og sociale indsatser – både til borgere i eget hjem og på plejecentre, træning og forebyggelse mv.Stillingens kerneopgaverStillingens arbejdsfelt er primært indenfor sundhedsområdet (ældre og sundhed), men du arbejder også med andre fagområderAnalyser og projektledelse på sundhe
Marinestation København
Københavnsområdet, Henrik Gerners Plads 1 1439 København K
Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk uddannelsesmiljø, hvor der er både civilt og militært ansatte. Har du mod på sagsbehandling og kompetencer inden for planlægning, så er du måske på vej til et spændende og alsidigt job, som planlægningsbefalingsmand ved Center for Sømilitær Teknologi. Center for Sømilitær Teknologi (CST) er en skole under 1. eskadre, med ansvar for at uddanne og træne Søværnets tekniske personel.Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig tilrette i stillingen.Om osCST har hovedbase i København, men med en satellit i Korsør. Indtil forventet udflytning i 2023 vil du primært arbejde i København, men med mulighed for tjeneste i Korsør 1-2 dage om ugen.Om stillingenSom Planlægningsbef
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast om bord i en af søværnets maritime beredskabsskibe af DIANA-kl., er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.Om osDIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, som indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365. Besætningen består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til. politi og SKAT samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.Om stillingenDe fire dæksgaster om bord i ROTA har en varieret vifte af opgaver i den daglige tjeneste. Opgaverne indebærer bl.a. dæksarbejde, gummibåds
Sundhed og Familie - Sundhed
Sønderjylland, Stadionvej 15, 6650 Brørup
Vi søger en engageret strategisk udviklingskonsulent til en fast stilling med tiltrædelse senest 1. maj 2020.   Som udviklingskonsulent skal du være med til at sikre, at borgere i Vejen kommune oplever sammenhæng og kvalitet i den leverede indsats, der går på tværs af afdelinger. Du skal, gennem inddragende processer, videreudvikle rammer, medarbejdere og ledere på tværs af fagligheder og afdelinger til at kunne indgå i nye måder at samarbejde på,med udgangspunkt i borgeren og dennes netværk.   I Vejen Kommune arbejder vi med "fælles faglighed", som skal videreudvikle en samarbejdskultur på tværs af kommunens afdelinger, så borgerne oplever en kommune, der kan løse problemstillinger, uanset hvor og hvornår borgerne henvender sig.   Fornyelse og innovation kræver medarbejdere og ledere, der tør udfordre det bestående og som kontinuerligt udvikler sig. Som udviklingskonsulent vil du få en vigtig rolle i forhold til
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Kunne du tænke dig, at arbejde med forsyningstjeneste med et operativt mindset ved en kampbataljon?Så har vi to ledige stillinger, som forsyningshjælper ved Stabskompagniet ved II/Panserinfanteribatajon/Jydske Dragonregiment (STKMP/II/JDR) i Holstebro.Om osStabskompagniet hører organisatorisk til i II/Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgrupperne i 2015 og 2018. STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til det nye førings- og logistiskkoncept. Dette betyder bl.a. at STKMP om nogle år skal opbygge, uddanne og opstiller egen forsyningstransportdeling og opklaringsdeling. Derudover modtager STKMP pt. e
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Brænder du for tjeneste ved en HRU enhed, og ønsker du samtidigt at udnytte dine evner inden for IT og signal, og trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer? Kan du håndtere konstabelelever? Så er det måske dig vi skal bruge i 3 HRUESK– i daglig tale også kaldt ”Bulldog Eskadronen”.Om os3 HRUESK uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrke. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juni. Der vil således året rundt være en til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Eskadronen skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente befalingsmænd og officerer samt fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten gennemfører reaktionsstyrkeuddannelsen, uddanner os selv eller støtter bat
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Vognkommandør søges til Piranha V (PIR V)Om os1 KMP/II JDR – i daglig tale Viking KMP – er et stående MEKINFKMP. Kompagniet er pt i en reorganiseringsfase efter udsendelse til OIR i 1. halvår 2019. Kompagniet modtog Hærens nye PMV, Piranha V, i oktober 2019 og vil i 2020 gennemføre træning med henblik på at være klar til at indgå i NATO beredskab, med resten af II JDR i hele 2021.Kompagniet har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udvikling.Om stillingenHærens nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha V, er en væsentlig opgradering af beskyttelsesniveauet og operationsrækkevidden for kompagniets soldater, ligesom det giver nyemuligheder for koordination i indsættelse af kompagniets virk
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du interesse og evner for opbygning og drift af operative kommunikationssystemer? Så tilbyder vi en stilling som elektronikfagtekniker ved Logistics Maintenance ved Air Control Wing på Flyvestation Karup. Om osAir Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Enheden stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er enhedens vigtigste ressource.ACW Logistics Maintenance Karup er et element under Logistics Group i Air Control Wing, som har fokus på det faste operative udstyr i Karup og den deployerebare kapacitet (Mobile Air Control Center), der er en modulopbygget
Udenrigsministeriet
Københavnsområdet, Asiatisk Plads 2 1402 København K DK
Junior Programme Officer (Human Rights) OHCHR Ramallah NON-FAMILY DUTY STATION Beskrivelse Søger du nye udfordringer og tiltrækkes du af en karriere i et spændende interkulturelt og til tider udfordrende og meget hektisk arbejdsmiljø? Har du kendskab til og et ønske om at bidrage til den bistandspolitiske dagsorden, herunder SDG'erne og de danske prioritetsområder? Er du fleksibel og handlekraftig og god til at udvikle netværk og indgå i teams, er en Junior Professional Officer stilling ved FNs organisation for menneskerettigheder måske noget for dig. I samarbejde med OHCHR søges en juniorrådgiver til landekontoret for de Palæstinensiske Selvstyre Områder. Læs mere om stillingens indhold og kvalifikationskrav i
Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Midtjylland, H P Hansens Vej 100 7400 Herning
Er du en erfaren og handlekraftig mellemleder? Har du analytiske evner, teknisk forståelse, ledelsesmæssige og voksenpædagogiske evner? Vil du være med til at sikre, at værnepligtsuddannelsen i Beredskabsstyrelsen opleves interessant og udfordrende?Så har Beredskabsstyrelsen Midtjylland en seniorsergentstilling som næstkommanderende i en faggruppe i uddannelsesafdelingen til besættelse den 1. maj 2020.Om osBeredskabsstyrelsen Midtjylland er Beredskabsstyrelsens operative afdeling i Herning, og udgør det statslige overbygningsberedskab i Midtjylland. Primæropgaven er operativt beredskab, herunder uddannelsen af ca. 120 redningsspecialister (værnepligtige) om året, samt vedligeholder uddannelserne for ca. 125 frivillige.Ud over uddannelsen af værnepligtige og frivillige gennemfører Beredskabsstyrelsen Midtjylland en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab, samt en lang række ku

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring