Viser 220 Søgeresultater

Oksbøllejren
Sønderjylland, Grærup Havvej 2 6840 Oksbøl
Vil du være med til at skabe fremtidens administrationsbefalingsmand i 1. Artilleriafdeling?Om osDanske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber
Oksbøllejren
Sønderjylland, Grærup Havvej 2 6840 Oksbøl
Har du naturlig autoritet og vilje til at være rollemodel for alle befalingsmænd og til at indgå i Batteriets Command Team? Så har DU dét, der skal til, for at være batteribefalingsmand ved Danske Artilleriregiment!Om osDanske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Er dine hænder skruet rigtigt på? og har du en interesse for administration? Så er du måske den nye stabshjælper vi mangler i 1. Panseringeniørbataljon. Om os1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) blev oprettet 1. marts 2011 med det formål, at uddanne kampingeniører til stående styrke på Skive kaserne. 1 PNIGBTN indeholder en stab samt fire underafdelinger; 3 pansrede ingeniørkompagnier og et stabskompagni. Samlet set består 1 PNIGBTN af omkring 450 soldater. Bataljonen består af personel med meget bred erfaring og levealder. Vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder at yde den nødvendige og optimale støtte til hinanden og underafdelingerne. Det er ledelsens holdning at alle medarbejdere behandles med respekt, i en sober men fri omgangstone. Der skal være plads til at personellet kan fremkomme med egne ideer således at der udvises lyst og vilje til at løse opgaverne bedst mul
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Er du det naturlige kontaktpunkt, når omgangskredsen skal koordinere den næste skiferie? Har du den flotteste dekorerede notesbog i lokalet efter otte timers PowerPoint? Så har vi en stilling, hvor du kan fordybe dig i medieproduktion, få erfaring med koordination med civile eksperter, mens du uddannes inden for informationsoperationer.Om os2. Military Intelligence Bataljon er en nyere enhed, bestående af såvel efterretnings- som påvirkningskapaciteter. Organisatorisk består enheden af en stab og fire kompagnier.Informationsaktivitet Kompagniet (IAKMP) er organiseret i to detachementer med hver en kaptajn som detachementsfører. I hvert detachement findes tre Informationsaktivitet Teams (IAT).Endvidere findes et informationsaktivitetelement (IAE) ved IAKMP, som udover at fungere som stabsbidrag til Danske Division, Brigade eller Battaljoner, også har til opgave at tilrettelægge KMP uddannelse.
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37 9400 Nørresundby
Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som Stationsvagt på Station Grønnedal ved Arktisk Kommando i Kangilinnguit. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.Om osForbindelseselement Thule Air Base indgår som en selvstændig enhed under Arktisk Kom-mando. Elementet består af Station Grønnedal, Station Kangerlussuaq og et Forbindelses-element på Thule Air Base. At flytte til Grønland
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Stab 1. Brigade søger en operativ seniorsergent med logistisk erfaring. Stillingen som logistikbefalingsmand i Logistiksektionen i staben ved 1. Brigade (G4/ST/1 BDE), står klar til besættelse.Har du kendskab til logistik og vil være med til at fastlægge de logistiske procedurer for den operative brigade – og vil du være en del af et dynamisk team med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig. Du har som LOGBM i 1. Brigade mulighed for at præge brigadens udvikling i samarbejde med et stærkt team. Stillingen kan enten besættes ved midlertidig tjeneste eller som fast tjeneste i Holstebro. Om os1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade, der skal være klar i 2023. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab, INTOPS bidrag og nationale indsættelser. Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø
Hjørring Kommune
Nordjylland, Springvandspladsen 5 9800 Hjørring
Til vores team Planlægning og Udvikling søger vi en barselsvikar på fuld tid. Som en del af vores team arbejder du tæt på ledelsen og det politiske niveau og med mange forskellige typer af opgaver. Planlægning og Udvikling består af 4 medarbejdere foruden en leder, og vi er organisatorisk placeret i den tværgående stabsafdeling Administration og Service på Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet i Hjørring Kommune. Arbejdsopgaverne vil typisk være:udarbejdelse af materiale til politiske dagsordnerprojektledelse og tovholderopgaversekretariatsbetjening af diverse udvalg og arbejdsgrupperkoordinering på tværs af afdelinger og faggrupperstørre og mindre analyse- og udviklingsopgaver i øvrigtKvalifikationer:Du skal have en akademisk og gerne samfundsvidenskabelig baggrund og erfaring med arbejdsopgaver som de ovenfor nævnte. Det er en fordel, hvis
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg
Vi søger en oversergent (OS), der skal fungere som næstkommanderende (NK) for Hærens Basis Uddannelse, og som brænder for uddannelse af værnepligtige.Om os5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en enhed, der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling. 5 NSE primære opgave er at uddanne soldater til transportmænd og andre funktioner afhængig af behovet i internationale operationer. 5 NSE er en forholdsvis ny enhed (ENH) og er derfor inde i en periode, hvor vi er ved at danne rammerne for ENH i fremtiden. Derfor er det ønskeligt, at du har egne erfaringer, eller erfaringer fra andre ENH, du kan bringe i spil. 4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer er Stående Reaktionssty
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg
Her er din mulighed for operativt at lede, og sætte dit præg på vedligeholdelsen i din enhed.Vi søger en oversergent/motormekaniker ved 4. Nationale Støtteelement (4 NSE).Om os4 NSE er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere, som spænder fra erfarne seniorsergenter til unge konstabler. 4 NSE er en enhed bestående af professionelle soldater og specialister, der gennem de sidste år har bidraget til Hærens opgaveløsning nationalt og internationalt. Til dagligt løser 4 NSE mange forskellige opgaver, men det er især Host Nation Support (HNS), som er støtten til internationale enheder, der gennemfører øvelser i Danmark og uddannelsesstøtte til 4 NSBTN, der fylder meget. Netop alsidigheden i opgaverne er det, der gør, at 4 NSE har tiltrukket en meget erfaren og motiveret gruppe af medarbejdere. Mottoet hos 4 NSE ”Semper Servans” betyder altid til tje
Headhunterne
Sønderjylland, 6700 Esbjerg
Bliv partner i en succesfuld, landsdækkende indkøbskæde Har du ambitioner om at blive selvstændig? Foretrækker du at have kollegaer, et gennemarbejdet og troværdigt koncept samt støtte fra et hovedkontor fra starten? Så vil vi gerne i kontakt med dig. Som selvstændig indkøbsrådgiver starter du din egen virksomhed, hvor forretningskoncept og aftaler allerede er på plads. Produktet du udbyder er rabataftaler som er gennemarbejdet og under løbende forhandling for at sikre de mest optimale indkøbsaftaler for kunderne. Indkøbsnetværket udbyder attraktive rabataftaler for små og mellemstore virksomheder. Når mange køber ind via samme netværk, opstår større volumen, og dermed opnås lavere priser. Kæden har gennem årtier vokset sig til sin nuværende størrelse p&

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring