Viser 222 Søgeresultater

Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110 7000 Fredericia
Er du den rette til at lede specialiserede IT-medarbejdere og motormekanikere samt udvikle og drive netværk for en enhed, der er under udvikling?Trives du i en omskiftelig hverdag, hvor der er store krav og stor grad af selvstændighed? Om osElectronic Warfare Kompagniet (EWKMP) opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo. Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder. EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er foran
Aarhus Kommune
Midtjylland, Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C
Vil du være en af nøglepersonerne i realiseringen af et nyt stadion i sammenhæng med et større idrætskompleks i Aarhus? Kan du beskrive mulighederne i ejerskabsstrukturer og driftsmodeller, opstille en businesscase og kan du professionelt lede udvikling og gennemførelse af et byggeri fra start til slut? Trives du i en organisation, der leverer op til et politisk system og samtidig har en udadrettet og udviklingsorienteret opgave, der kan minde om det private erhvervsliv? Så er jobbet som projektudvikler ved Kongelunden noget for dig.Om jobbet:Som projektudvikler bliver du en nøgleperson i udviklingen af Kongelunden. Dine opgaver forandrer sig i processen og tager form som projektet udvikler sig, fra udviklingsarbejdet med at beskrive det rette projekt over bygherrerådgivning til fysisk udmøntning. Du får ansvaret for at udvikle business cases på det samlede byggeri, hvor et nyt stadion
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Er du uddannet flymekaniker og har du mod på nye opgaver? Så er du måske vores nye dokleder i Maintenance dokken. Om osSeahawk Flight under Vedligeholdelsesområde Karup understøtter Eskadrille 723, der er en del af Helicopter Wing Karup. Eskadrille 723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten om bord på et af søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret om bord på søværnets skibe. Eskadrille 723s opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning samt redning, fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet. Disse opgaver understøtter Seahawk Flight med personel og vedligehold. Seahawk Flight er nyoprettet under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og vil i de kommende to år være i en overgangsfase fra Eskadrille 723 til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Denne forandringsfase stiller store krav til samarbejdsevner m
Forsvarets Hovedværksteder, Frederikshavn
Nordjylland, Flådestation 1B 9900 Frederikshavn
Trives du i et miljø med afvekslende opgaver, og har du tillige et godt fundament inden for lager- og logistikstyring i Forsvaret? Så er du måske vores kommende forsyningsgast til Lager- og logikstikelementet ved Vedligeholdelsesområde Frederikshavn.Om osLager- og logistikelementet består af 1 materielmester, en materielforvalter, 8 medarbejdere og 2 lærlinge, som skal understøtte værkstedsdriften for værkstederne i Frederikshavn og er en del af Drifts- og Støtteelementet.Vi har ansvaret for varemodtagelse, lagerekspeditioner, opbevaring og forsendelse af materialer samt materielintroduktioner i relation til områdets værkstedsenheder på Flådestation Frederikshavn. Derudover forestår vi desuden kalibreringen af måleinstrumenter, optælling og mønstring, vartning af råvarelagre samt vartning af vedligeholdelsesområdets puljekøretøjer på Flådestation Frederikshavn.Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansat
Center for Job og Socialservice
Københavnsområdet, Rådhusholmen 10, 1 tv 2670 Greve
Er du udviklingsorienteret og har erfaring med projektledelse og traditionelle udviklingsopgaver? Har du erfaringer fra unge, voksen-social og psykiatriområdet? Og kan du udvikle i et tæt samspil med ledelsen og driften? Så får du hos os en helt unik mulighed for sætte det hele i spil. I Center for Job & Socialservice lægger vi vægt på at være med helt fremme i udviklingen af vores indsatser til borgerne. Vi er ambitiøse og resultatorienterede. Vi har lokalpolitikernes bevågenhed, og politikerne understøtter og forventer, at centret fortsætter den udviklingsorienterede tilgang. Vi har en klar holdning til, at udvikling foregår side om side med løsning af driftsopgaver. Og så er vi optaget af, at vores borgere skal opnå størst muligt effekt af de tilbud vi giver til dem. Organisering Center for Job & Socialservice varetager opgaver inden for beskæftigelse, integration, ungevejledning, handicap, psykiatri, misbrug o
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Neurorehabilitering – Kbh har udvidet tilbuddene til borgere med erhvervet hjerneskade, og vi har derfor brug for flere kvalificerede kræfter. Du har nu chancen for at blive en del af afdeling for Kvalitet, Udvikling og Uddannelse og her være med til at understøtte retning og kvalitet i tilbuddet og rammerne for optimal opgaveløsning i sammenhængende rehabiliteringsforløb til gavn for den enkelte borger. Vi er flyttet til nyrenoverede faciliteter på Strandvejen, har udvidet antallet af døgn- og ambulante pladser. Vi søger derfor nu en kompetent udviklingskonsulent. Om Neurorehabilitering – Kbh Neurorehabilitering - Kbh er Københavns Kommunes rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjerneskade og er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Centret har ca. 160 medarbejdere og ledere med forskellig tværfaglig baggrund. Vores fokus er på borgernes og de pårørendes aktive medvirke
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du lyst til at være helt tæt på den operative opgaveløsning som medarbejder i et mindre team, der er central i den operative drift og videreudvikling af Eskadrille 722 (ESK722)? Fungerer du godt under pres i et dynamisk miljø og samtidig leverer kvalitetsprodukter hver gang? Så er stillingen som Mission planner ved ESK722 Mission Support Element (MSE) måske jobbet for dig. Om osESK722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets middeltunge helikopter - EH101 Merlin. De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search & Rescue (SAR) helikopter og som Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT). ESK722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage er tre SAR helikoptere på beredskab. Ydermere støtter ESK722 operationer for bl.a. Hæren og Søværnet, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapacite
Kompetencesekretariatet
Københavnsområdet, Kristen Bernikows Gade 4, 4. 1105 København K
Brænder du for at arbejde med kompetenceudvikling, og ønsker du at gøre en positiv forskel for de statslige arbejdspladser? Trives du med en udviklingsdagsorden og med at yde rådgivning for både små og store arbejdspladser? Så er et job som konsulent i Kompetencesekretariatet måske noget for dig. Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Sammen arbejder vi for at rådgive statslige arbejdspladser om kompetenceudvikling og for at medfinansiere statslige medarbejderes kompetenceudvikling. Alle vores tilbud er finansieret af den statslige overenskomst. Vi er et mindre sekretariat, hvor hver dag er forskellig. Fælles for vores opgaver er, at vi arbejder tæt sammen for at nå vores mål, og vi vil gerne invitere dig med på holdet. Om stillingen Som konsulent vil du sammen med sekretariatets øvrige konsulenter skulle rådgive omkring strategisk og systematisk
Holbæk Kommune
Øvrige Sjælland, Nygade 9 4300 Holbæk
Brænder du for at formidle børne- og ungelitteratur i og udenfor biblioteksrummet og danne fællesskaber på tværs af aldersgrupper og interesser?Holbæk Bibliotekerne har et godt samarbejde med institutioner, hvor vi betjener dagplejere, vuggestuer, børnehaver og skoler.Stillingen indeholder bl.a.:Biblioteksformidling i og udenfor biblioteksrummet. Relevant og opdateret bibliotekserfaring er en forudsætningSkolesamarbejde, booktalks, biblioteksorienteringer, ad hoc projekter o.l.Samarbejde med dagtilbud – herunder Sprogsporet.dk, LæsefidusenArrangementsafvikling f.eks. KREA-arrangementer og børneteaterDu harfingeren på pulsen ift. hvad der rører sig blandt børn og ungelitteratur og -kulturevner at lytte og indgå i dialog med borgere og kolleger i en fælles læringsproces
Forsvarsministeriets Ejendomstyrelse
Nordjylland, Arsenalvej 55 9800 Hjørring
Har du gode samarbejdsevner samt erfaring med projektporteføljestyring og søger du spændende udfordringer som ledelse- og planlægningsstøtte til udførelse af Forsvarets sikringsprojekter?Vil du være en del af teamet, som sikrer Forsvarets værdier? Trives du med at følge op på mange projekter samtidigt?Om osMateriel- og Sikkerhedssektionen, består af 12 medarbejdere, som arbejder med opgaver, der er forbundet med gennemførsel af sikringsprojekter, militær sikkerhed, materielforvaltning, inspektioner af skydebaner og øvelsesterræner.Herudover er Materiel- og Sikkerhedssektionen ansvarlig for at koordinere implementeringen af Forsvarets behov for sikringsprojekter, som udføres af sektionens Kompetencecenter Sikring, som du vil blive en del af. Kompetencecenter Sikring øges fra fire til 15 fastansatte medarbejdere fra den 1. november 2020. Der ansættes endvidere ni medarbejdere på tidsbestemt kontrakt i to år.

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring