Viser 197 Søgeresultater

Hjemmeværnskommandoen
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Er du en erfaren seniorsergent med lyst til at arbejde med militær sikkerhed og ønsker du at bidrage til Hjemmeværnets indsats til støtte til Forsvaret og det civile samfund - så er stillingen som sagsbehandler i Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling noget for dig!Om osHjemmeværnskommandoen har til huse på Vordingborg kaserne og består af godt 100 medarbejdere, med en ligelig fordeling mellem militære og civile ansatte. Operationsafdelingen indgår i Operationsdivisionen og rummer både et nationalt og et internationalt element. Foruden chefen er der i alt 12 medarbejdere i afdelingen. Nationalt Operationselement består af seks personer og omgangstonen er uhøjtidelig og lun. Generelt skal afdelingen, gennem direktiver og bestemmelser, skabe grundlaget for, at Hjemmeværnet, som en frivillig, militær beredskabsorganisation, anvendes hensigtsmæssigt i nationale aktiviteter og indsættelser. Frihed under ansvar e
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Ønsker du operativ tjeneste, og har du interesse for køretøjer? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdeling Vordingborg er et af fremtidens 9 reparationsdelinger ved 3 Vedligeholdelsesbataljon, Trænregimentet.Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn. Ved siden af arbejdet som mekanikere, er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer og indgå i div. beredskaber m.v. I dagligdagen er vi 24 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Korsør
Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast om bord i en af søværnets maritime beredskabsskibe af DIANA-kl., er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.Om osDIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, som indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365. ROTAs besætning består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning og forureningsbekæmpelse i tæt samarbejde med Marinestabens Operationscenter. Desuden assisteres bl.a. politi og SKAT med løsning af deres opgaver. Endvidere udføres også opgaver med andre enheder fra søværnets øvrige enheder i form af øvelse og lignende. Om stillingen
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Karup J
Er du oversergent eller oversergent af reserven? Kunne du tænke dig relevant tjeneste som faglærerinstruktør ved Flyvevåbnets mest aktive reserve? Så er en stilling ved Operations Support Wing Reserve Squadron (OSW-RS) måske noget for dig.Vi er parat til at udfordre dig - er du parat til udfordringen?Om osOperations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, kri
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Karup J
Er du sergent eller sergent af reserven? Kunne du tænke dig relevant tjeneste som instruktør ved Flyvevåbnets mest aktive reserve? Så er en stilling ved Operations Support Wing Reserve Squadron (OSW-RS) måske noget for dig.Vi er parat til at udfordre dig - er du parat til udfordringen?Om osOperations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Ønsker du operativ tjeneste, og har du interesse for køretøjer? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdeling Vordingborg er et af fremtidens 9 reparationsdelinger ved 3 Vedligeholdelsesbataljon, Trænregimentet.Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn. Ved siden af arbejdet som mekanikere, er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer og indgå i div. beredskaber m.v. I dagligdagen er vi 24 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive
Geodatastyrelsen
Nordjylland, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby
Geodatastyrelsen - Klima-, Energi- og ForsyningsministerietVi søgerGeodatastyrelsens hydrografiske kontor – Arktis og Søopmåling – har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen i de danske, grønlandske og færøske farvande. Kontoret søger en dygtig hydrograf, som kan arbejde selvstændigt med komplekse detaljer, se store helheder og sammenhænge og som har modet til at tænke fremad.ArbejdsopgaverneDu skal hjælpe os med at blive bedre til det, vi i forvejen er rigtigt gode til – teknisk support til vores søopmålere, behandling og kvalitetssikring af søopmålingsdata og udvikling af vores dataprocesser. Produktionen af korrekte dybdedata er fundamentet for produktionen af søkort i både Danmark, Færøerne og Grønland.Du kommer til at arbejde med en række spændende opgaver, hvor hovedvægten af disse vil centrere sig om behandling, kvalitetssi
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Nørresundby
Vil du kombinere dit soldater- og førervirke i en stående enhed, parallelt med at skulle håndtere en af landets største og mest komplekse underafdelinger på materielsiden? Så det dig vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand (FSBM) i sanitetskompagniet. Om osVi er en del af 1. Logistikbataljon, der indgår i 1. Brigade. Bataljonen leverer logistik på kamppladsen, og lægger vægt på, at alt personel er i besiddelse af et højt forandringsberedskab og lever op til deres ansvar som professionel soldat, kendetegnet ved en korrekt adfærd, gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og høj faglig dygtighed.”2. Sanitetskompagni lever under mottoet: Soldiers saving soldiers”2. Sanitetskompagni er en enhed med et stort engagement og et højt aktivitetsniveau. Vi brænder for det vi laver og det smitter af. Kompagniet består af lige under 200 ildsjæle fordelt på officerer, befalingsmænd og konstabler, og er derfor en a
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
Midtjylland, Fiskergade, 1, 7100 Vejle
Division Offshore Location: Denmark, Vejle, Germany, Hamburg Functional area: Product/Project  Programme Management About Siemens Gamesa Renewable EnergyWith a worldwide installed capacity of 75 GW, Siemens Gamesa Renewable Energy has a presence in more than 90 countries and a team of 27,000 employees worldwide. Its end-to-end value chain presence encompasses onshore and offshores wind turbines design, manufacturing, installation as well as cutting-edge service solutions. The global headquarters and legal domicile of the company is located in Zamudio, Spain. The company is listed on the Spanish stock exchange. For our Business Process Management Team in Offshore we are looking for a Product Development Process Consultant (m/f/div) - Teamcenter. Your new role  In your new role you will be the interface between business and IT organization and act as an internal advisor.You will advise our
Novo Nordisk A/S
Københavnsområdet, Novo Alle, 1, 2880 Bagsværd
Do you like to be a driving force in ensuring highest safety and lowest possible risk to patients that use Novo Nordisk products and be part of and set directions for one of the most skilled and advanced safety functions in Denmark? Are you looking for a position where you can use your medical knowledge and analytical skills? If you find this exiting, you may be our new Safety Operation Adviser.   About the department Safety Operations is a department within Global Safety and is situated in Bagsværd, Denmark. Global Safety is an organisation of more than 400 highly professional people with a background within natural science. The core activity and responsibility of Safety Operation is to medically assess patient safety based on adverse event reports and product quality issues to ensure compliance with regulatory requirements globally.   The position Your primary responsibility is to evaluate the i

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring