Viser 220 Søgeresultater

Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Kan du vise en vis grad af selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den vedligeholdelsesmæssige opgave ved en underafdeling i højt tempo? Så er stillingen sommekaniker ved HRU kompagniet noget for dig!Om osHærens reaktionsstyrkeuddannelses kompagni (HRUKMP) er en selvstændig underafdeling under 2 EOD- bataljon ved Ingeniørregimentet. HRUKMP udgøres af 25 mand, fordelt i ledelsen, en forsyningssektion, en vedligeholdelsessektion og et antal delingsførere, næstkommanderende/deling og gruppeførere, alt efter den aktuelle opgave. Vores primære opgave er at uddanne konstabler til ingeniørregimentets tre bataljoner.Om stillingenSom mekaniker i HRUKMP er du en del af vedligeholdelsessektionen, bestående af p.t. to mekanikere (tre med dig) og en sektionsfører.Din opgave er at løse de opgaver, som omfatter vedligeholdelsestjeneste på våben og køretøjer. Vedligeholdelsessektionen s
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110 7000 Fredericia
Om osForsvarets frekvenskontor (FFK), er en værnsfælles kapacitet, der skal optimere Forsvarets rådighed over og anvendelse af frekvenser til alle formål. Derfor støtter vi alle Forsvarets enheder når de har brug for frekvenser eller sendetilladelser i Danmark, Grønland eller i udlandet, uanset om det er på missioner i udlandet eller på øvelser. Derudover støtter vi vores samarbejdspartnere fra NATO og PfP lande i forbindelse med frekvensanvendelse på dansk eller Grønlandsk territorium. I den sammenhæng indgår vi i et internationalt samarbejde igennem vores ansvar som ”National Radio Frequency Agency (NARFA).Vi koordiner bl.a. med civile myndigheder og opgavekomplekset omfatter Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Det betyder, at vi har en meget stor kontaktflade og skal kunne agere mellem alle stabe i Værnsfælles Forsvarskommando såvel som med øvrige styrelser, herunder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, under For
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Kunne du tænke dig at arbejde med geospatial analyse, et dynamisk og spændende felt indenfor Ingeniørtjeneste? Hvad med at træne dine analyseevner i en stilling med et kæmpe udviklingspotentiale, både personligt og fagligt? VI søger en ny teknisk medarbejder til en konstabelstilling i den Geospatiale deling (GEODEL).GEODEL har en kæmpe berøringsflade og arbejder bl.a. sammen med Danske Division, Specialoperationskommandoen, Hærens efterretningscenter og deltager i VJTF beredskabet. Du vil få mulighed for at deltage i mange øvelser, og for at arbejde tæt sammen med folk på mange niveauer, fra stabsofficeren i en NATO-stab til den operative soldat på jorden.Om osGEODEL er underlagt Hærens Chemical-, Biological-, Radiological-, Nuclear- og Geospatialkapacitetskompagni, som er en specialistenhed. Dette betyder, at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver, og råder over store mængder speciel materiel.Vores bemanding
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Vil du være en del af teamet i personeladministrationselementet? Så er du måske den kollega vi står og mangler.Om osDanske Artilleriregiment (DAR) er oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR har en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling er ansvarlige for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mind
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Er du oversergent eller oversergent af reserven? Kunne du tænke dig relevant tjeneste som faglærerinstruktør ved Flyvevåbnets mest aktive reserve? Så er en stilling ved Operations Support Wing Reserve Squadron (OSW-RS) måske noget for dig.Vi er parat til at udfordre dig - er du parat til udfordringen?Om osOperations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af Flyvevåbnets basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, kri
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Er du interesseret i militær sikkerhed og befinder du dig godt med at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor du selv har stor indflydelse på din arbejdssituation. Så er du måske Efterretningsregimentets nye sikkerhedsofficer, som skal stå i spidsen for arbejdet med bl.a. bevogtning og risikostyring.Om osGarnisonsstøtteenheden (GSE) blev oprettet sammen med Efterretningsregimentet (EFR) den 1. januar 2019. GSE er ansvarlig for det administrative område for hele regimentet, ligesom GSE tager sig af ledelsesstøtte, kontaktvirksomhed og sikkerhedsområdet. Vi er bemandet med rutinerede, engagerede og dedikerede medarbejdere, for hvem opgaven altid er i højsædet. GSE er opdelt i fem elementer med hver sin elementslederOm stillingenSom sikkerhedsofficer ved Efterretningsregimentet i Varde, er du på vegne af Chefen for Efterretningsregimentet overordnet ansvarlig for at koordinere arbejdet med den milit
FDD, Ammunitionsdepot Frederikshavn
Nordjylland, Grejlshedevej 712 9900 Frederikshavn
Vil du gerne være en del af et tjenestested som er i konstant udvikling? og hvor der er store udfordringer med at forsyne danske soldater nationalt og internationalt?Om osUdleverende depot i Frederikshavn, er et Internationalt udleverende depot, hvilket gør at der lægges stor vægt på strukturering, og opgavestyring. Vi er pt 28 medarbejdere og tilstræber at udføre vores opgaver på et højt fagligt niveau. Om stillingenDu skal indgå i samarbejde med en seniorsergent (NK), lager-logistik arbejderne ved depotet, samt en EUD elev. I er tilsammen ansvarlige for, at udføre en del forskelligartede opgaver, som blandt andet omfatter: Servicering af Søværnets stampersonel, samt Hjemmeværnet/marinehjemmeværnets personel - primært beklædning og udrustning, men også varemodtagelse, ind- og udlevering af materialer, optælling af lager, transport, pakning og forsendelse til bl.a. udlandet og registreringer.Du kan f
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37 9400 Nørresundby
Ønsker du at arbejde med køretøjer og kan lide at få beskidte hænder? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdelingen ved Trænregimentet er en del af 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet.I nuværende struktur består delingen af ca. 26 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.Hverdagen i reparationsdelingen er kendetegnet ved løsningen af vores opgaver, med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed. Vi har vores daglige gang på et velfungerende og moderne værksted, hvor vi udfører eftersyn og reparationer på person- og lastvogne.Vi lægger vægt på kvalitet, overholdelse af aft
Flyvestation Aalborg
Nordjylland, Thisted Landevej 53 9430 Vadum
Besidder du stærke kompetencer indenfor selvstændig sagsbehandling og har du lyst til at prøve kræfter med et spændende, udfordrende og ikke mindst alsidig job, så er dette job måske lige dig? NMOC søger en oversergent til stillingen som sagsbehandler indenfor drift og forsyning i teknisk afdeling under NMOC. Om osNMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsning af opgaver på vegne af, Joint Operation Center ved Forsvarskommandoen NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark og Maritime Assistance service (MAS) samt Lyngby radio lyttevagt.Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.NMOC System Admin
KAMSTRUP A/S
Midtjylland, Industrivej 28, 8660 Skanderborg
Do you want to be a part of a cross functional development team and contribute with your data science knowledge to build our data analytics service platform? Do you find it tempting to get a job where the results of your efforts are enabling utilities around the world to minimize the waste of energy and water? Become part of our ambitious Analytics departmentKamstrup is one of the world's leading manufacturers of intelligent metering solutions for energy and water consumption with the headquarters based in Stilling, south of Aarhus. Due to our rapid growth, we are looking for an Data Scientist to join our relatively new department, Analytics, who is based on the lean-startup mindset within our organization. We are building a web-based analytics platform for our utility customers, to enable our clients to reduce the waste of energy and water globally. The software we are building, is designed cloud native and service based, using the Azure platform. Y

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring