Viser 75 Søgeresultater

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Midtjylland, Museumsvej, 2B, 7500 Holstebro
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune (DKM) søger en engageret og ansvarsbevidst medarbejder, der på en åben og imødekommende facon kan guide og hjælpe museets gæster i vore udstillinger.  Holstebro Museum er et kulturhistorisk museum, som formidler historier om lokalområdet fra de første spor af mennesker til moderne tid. Samtidig er vi også en del af DKM, og vi har således kolleger på Strandingsmuseum St. George i Thorsminde, Frilandsmuseet Hjerl Hede og på Vinderup Egnshistoriske Arkiv.  Holstebro Museum åbner i oktober 2019 helt nye udstillinger i et ny-ombygget museum. Din opgave er at sikre, at vore gæster føler sig trygge og velkomne, når de besøger os og ydermere at holde øje med, at rammerne for udstillingerne er, som de skal være. Sammen med en kollega har du ansvaret for, at der lægges vagtplan for museumsvært
SIMON PETERS KIRKE
Københavnsområdet, Wibrandtsvej, 41B, 2300 København S
  Stillingen på 21 timer er ledig fra og med 1. september 2019. Kordegnen skal varetage følgende arbejdsopgaver: Betjening af borgere 4 dage ugentligt i kirkekontorets åbningstid og personregistrering Kontoret har åbent 5 dage om ugen: 4 dage fra 9-13 og en dag fra 12-18. En af dagene betjenes kontoret af den faste kordegnevikar, der hovedsagelig tager sig af personregistrering. Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd Åbning og fordeling af post herunder elektronisk til kirken, arkivering af korrespondance, ansættelseskontrakter, udsendelse af dagsordner og referater fra møder i menighedsråd (ca. 10 årligt a 3 timer), udarbejdelse af meddelelser, lister herunder maillister af konfirmander mv., ferielister mv. for kontaktperson og lignende. Kalenderstyring Indskrive gudstjenester, kirkelige handlinger, arr
Landal Greenparks ApS
Sønderjylland, Landal Seawest - Vesterhavsvej, 81, 6830 Nørre Nebel
Sætter du pris på at skabe god stemning via venlig og imødekommendeservice? Og har du et glimt i øjet og smil på læben – også når der er travlt? Landal Seawest ligger smukt placeret ved Vesterhavet. Den unikke og familievenlige feriepark er placeret med naturen, strand og plantage til nabo. Landal Seawest indbyder til sjove oplevelser, når der skal holdes ferie med hele familien. Parken omfatter bl.a. et tropisk badeland med vandrutchebaner, aktivitetsrum, bowling, minigolf, legeland og familierestauranter. Hos Landal Seawest kan gæsten få præcis den ferie, som de ønsker. Læs mere om Landal Seawest på www.landal.dk/park/seawest. Arbejdsopgaver:- Servering i restaurant- Gæstekontakt- Mersalg Vi
Faxe Kommune
Øvrige Sjælland, Tingvej, 7, 4690 Faxe DK
Faxe Kommune har ved oprettelsen af UngeVejen, som er en netværksorganisation for den kombinerede ungeindsats, valgt at re-tænke STU-området i forhold til Epinions STU Best Practicemodel. Vi søger derfor en kompetent og motiveret ungeguide, som skal have en tæt kontakt til den unge i det sidste år af STU-uddannelsen. Stillingen bliver en kombination af den virksomhedsrettede indsats, udfærdigelse af observationsskriv samt myndigsagsbehandling med forberedelse af eventuel rehabiliteringsplan. Dette skal ske i tæt samarbejde vores specialvejleder på UU området. Skal du være med? Med til at facilitere unge i Faxe kommune under deres STU og derfra videre på vej i uddannelse eller job, med til at etablere meningsfulde virksomhedsrettede forløb, med det klare mål, at også kommunens mest udsatte borgere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet?   Kan du: Arbejde tværfagligt med fokus på at højne uddannelsesniveauet og sikr
Stjerne rent v/Mona Dalsager
Nordjylland, Hundelevvej, 38, 9480 Hjørring DK
Søger medarbejder til kontrol af sommerhuse langs vestkysten fra Grønhøj til Kjul. Arbejds tiden er om lørdagen fra kl. 9 til ca. Kl 16 krav: Læse og forstå dansk. Stille egen bil til rådighed. Have god ordenssans.  Fremvise straffeattest.
Skive Kommune
Midtjylland, Torvegade 10, 7800 Skive DK
Kultur & Fritid søger en kulturmedarbejder til opgaver indenfor netværk, administration og kommunikation.Stillingen er på 30 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2019.Om stillingenSom kulturmedarbejder spiller du en central rolle som bindeled i omkring Skive Kommunes tværgående samarbejder med bl.a. Europæisk Kulturregion og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Du er Skive Kommunes kulturelle talerør, og du ser de sammenhænge og muligheder, som kan bidrage til at styrke og videreføre de gode samarbejder og kommunens synlighed.Derudover vil du bl.a.Rådgive og sparre med lokale kulturaktører om bl.a. puljeansøgninger, projekter og arrangementer, samarbejdspartnere m.m.Behandle puljeansøgninger og udarbejde sagsfremstillinger.Bidrage til planlægningen og afviklingen af kommunens kulturarrangementer, eks. Børnekulturnatten.Bidrage med at finde og fortæl
Høve Kirke
Øvrige Sjælland, Bygaden, 101, 4261 Slagelse DK
En stilling som organist ved Flakkebjerg, Høve, Fårdrup og Skørpinge Kirker, Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat er ledig pr. 1. oktober 2019. Stillingen er på gennemsnitligt 12 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Spille ved alle faste gudstjenester og højmesser i kirkerne, samt bistå ved konfirmandundervisningen 2 gange pr. kalenderår. Derudover spille ved bisættelser, begravelser, vielser og andre kirkelige handlinger i ugens løb.   Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat har 1556 indbyggere, 2 gravere, 1 kirkesanger og snart 1 organist ansat i sognet. Pastoratet har 4 landsbykirker med trofaste kirkegængere. Vi har et tæt samarbejde med børnehave, dagplejere og skole. Orglet i Flakkebjerg kirke er er bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri v. Krohn i 19
Sct. Hans Menighedsråd
Nordjylland, Aldershøjvej, 11, 9800 Hjørring DK
Skt. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift, søger ny kirkemusiker/organist Da vores organist gennem mange år har valgt at gå på pension, søger Sct. Hans sogn i Hjørring en ny dygtig kirkemusiker/organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet: Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger Leder af vores dygtige pige(kirke)kor som blomstrer i denne tid (12 piger). Pigekoret deltager ved alle gudstjenester og udgør en stor del af organistens arbejde. Spille til babysalmesang, sognemøder og kirkehøjskole. Indgå i samarbejdet med koncertudvalget om at arrangerer koncerter både med musikere udefra og sognets eget pigekor og kirkesanger Styrke og udvikle det musikalske liv i sognet. Vi ø
Torsted Kirke
Sønderjylland, Torstedvej, 46, 6980 Ringkøbing-Skjern DK
Stillingen som graver ved Torsted Kirke er ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.  Stillingen er på 37 timer. Torsted Kirke er en smuk lille romansk landsbykirke uden tårn fra 1100-tallet, som ligger i et meget smukt naturområde.  Opgaverne som graver ved kirken er meget varierede og servicebetonede.  Vi forventer at ansøgere: Kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, renholdelse af kirke, gravfæstelser m.m. Kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger. Desuden afvikles forskellige arrangementer som alternative gudstjenester, babysalmesang mv. i løbet af året, som graveren ligeledes servicerer. Kan vejlede kirkegårdens brugere Kan arbejde selvstændigt Er udadvendt og imødekommende Er fleksibel, engageret og initiativrig Ha
ARoS AARHUS KUNSTMUSEUM
Midtjylland, Aros Allé, 2, 8000 Aarhus DK
ARoS har en ambition om at arbejde eksperimenterende og nyskabende med undervisning og formidling ud fra vores værdier om appel, relevans og integritet. Vi ser kunst og kultur som en afgørende brik i børn og unges udvikling, læring og dannelse. Netop nu søger vi en undervisningsansvarlig, som kan videreudvikle og styrke det pædagogiske arbejde og de daglige undervisningsaktiviteter for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser på ARoS.Undervisning er en kerneydelse på ARoS. Med kunsten som afsæt er udgangspunktet for undervisningen på museet at skabe rum for dialog, aktiv deltagelse og kreativitet, så børn og unge får nye perspektiver på samfundet og deres eget liv og muligheder.SOM UNDERVISNINGSANSVARLIG INDGÅR DU I AROS` FORMIDLINGSAFDELING OG HAR ANSVAR FOR AT:Sikre en høj kvalitet af den daglige undervisning med fokus på gensidighed, fællesskab og dialog. Du har det daglige ansvar for museets boo

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring