Viser 86 Søgeresultater

Ishøj Kirkekontor
Københavnsområdet, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj
Kirketjener til tidsubestemt vikariat Ishøj kirker søger en uddannet kirketjener gerne med erfaring fra lignende stilling. Ansættelse pr. 1. april eller efter aftale. Stillingen er et tidsubestemt vikariat. Primære arbejdssted er Vejleå Kirke og med afløserfunktion i Ishøj Kirke.  Stillingen er på 37 timer pr. uge, primært i dagtimerne. Aften-, weekend- og helligdagsarbejde forekommer regelmæssigt. Mandag er fast fridag.  Ishøj sogn har ca 23.000 indbyggere. Se faktaoplysninger om sognet på www.sogn.dk.  Vi er 12 fuldtidsansatte, et stort kor, sangere og deltidsansatte fagpersoner. Aktivitetsniveauet er højt indenfor mange forskellige områder, hvilket kan ses på vores hjemmeside www.ishoejkirker.dk.  Derudover benyttes vore lokaler af andre foreninger og grupper. Vore kirketjenere har således en betragtelig berøringsflade!
Den Jyske Sangskole
Midtjylland, Nørregade 7D, 7400 Herning
Audition onsdag d. 18. marts 2020 Herning Kirke har over de seneste årtier udviklet et rigt, bredspektret og ambitiøst musikliv. Herning Kirkes Drengekor har stået centralt i denne udvikling og vi søger nu, i forlængelse af en større strategisk indsats for koret – herunder en styrkelse af mandsgruppen, uddannede kontratenorer, tenorer og basser, som vil blive tilknyttet koret til ugentlige korprøver, til koncerter, turnéer og indspilninger. Koret har i de senere år sunget i blandt andet Stephansdom i Wien, Sydney Operahus og Carnegie Hall, New York. Korets aktiviteter i 2020 indbefatter bl.a. en koncertturné til Sydafrika og opførelser af hhv. Faurés Requiem og Händels Messias. Jobbet: Herning Kirkes Drengekor er et drenge-mandskor tilknyttet Herning Kirke. Sangerne vil blive ansat under Den Jyske Sangsko
HADERSLEV STIFT
Sønderjylland, ., 6372 Bylderup-Bov
Stillingen som sognepræst i Burkal-Bylderup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 15. maj 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov Boligbidraget for præsteboligen er p.t. 4.027,25. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive nyvurderet. Både mænd og kvinder opford
LANGÅ MENIGHEDSRÅD
Midtjylland, Ulstrupvej 30, 8870 Langå
En stilling som kirkesanger ved Langå og Torup Kirker, er ledig pr. 01.04 20 Stillingen er på 390 timer pr. år Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Gudstjenester på søn og helligdage, herunder ind-og udgangsbøn, der vil være ca. 12 dobbelt gudstjenester på et år, hvor du både skal møde i Langå og derefter i Torup eller omvendt. Deltage til bisættelser/begravelser og vielser Langå Sogn har 2963 indbyggere, Torup Sogn har 180 indbyggere. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med organisten og præsten, som også begge er fælles om de to sogne. Vi forventer at du: -                 er en rutineret sanger, der kan lede salmesangen -                 ha
SKAGEN KIRKEGÅRD OG MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET
Nordjylland, Kirkevej 7A, 9990 Skagen
Skagen menighedsråd søger en daglig leder/regnskabsførende kordegn til vores kirkekontor med tiltrædelse 1. april 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kerneopgaver i stillingen er: Personaleledelse for medarbejderne i samarbejde med sognets kontaktperson regnskab, budget og lønadministration forestå arbejdstidsplanlægningen IT-ansvarlig sekretær for menighedsråd og udvalg Vi søger en medarbejder der: har erfaring med personaleledelse og formår at fremme trivslen blandt medarbejderne og bringe deres kompetencer i spil har uddannelse og erfaring indenfor regnskab, styring af budgetter og l&oslas
EASTWIND WATERSPORTS ApS
Bornholm, Balka Strand *, 3730 Nexø
  Sommerjob på Balka Strand, Bornholm - hos Eastwind Watersports på Bornholm Eastwind er en vandsports virksomhed i vækst. Vi underviser mere end 1000 kursister årligt i vores aktiviteter, som består af windsurfing, kajak, kitesurfing, og Stand Up Paddlesurfing. I 2020 søger Eastwind to nye ledere til at varetage vores aktiviteter på Balka Strand fra d. 25.06.2020 → 01.09.2020. Du bliver en del af et team på 3-4 andre windsurf- og 4-5 andre vandsportsinstruktører. Dine kvaliteter; Du har en positiv tilgang til vores kunder og er villig til at gøre en ekstra indsats Du har erfaring indenfor windsurf undervisning og vandsport Du er åbensindet overfor at lære nye ting Du taler dansk og engelsk. Forståelse af tysk er en fordel
Jerslev-Hellum-Mylund Menighedsråd
Nordjylland, Borgergade 33, 9740 Jerslev J
Gravermedhjælper, Jerslev Kirkegård. En stilling som gravermedhjælper ved Jerslev Kirkegård, Jerslev Hellum Mylund sogne er ledig pr. 16/3 2020, men faktisk starttidspunkt aftales nærmere. Stillingen er på ca. 20 timer pr. uge, men aftales nærmere. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 27/11-2020. Arbejdet kommer til at bestå af renholdelse af gravsteder, rengøring i kirkerum og andre bygninger. Derudover forefaldende arbejde afhængig af årstiden, såsom plante blomster, klippe hække, lave granpynt m.m. Vi håber, at du har flair for - og interesse i, at arbejde med vedligeholdelse af bygninger og maskiner. Vi forventer, at du:  Har interesse for arbejdet i kirke og på kirkeg&ari
Nøvling Kirke
Midtjylland, Burgårdsvej 6, 7480 Vildbjerg
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Nøvling Kirke, er ledig pr. 1. maj 2020 på 25 timer pr. uge. Der er mulighed for yderligere 2 timer pr. uge med kirkesanger funktion. Nøvling sogn ligger i Herning Nordre provsti og er en del af Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede pastorat. Vi har et tæt samarbejde på tværs af sognene i pastoratet, og du vil komme til at indgå i et team med 2 andre kirke- og kulturmedarbejdere. Sognet i pastoratet har et meget rigt og engageret kirkeliv. Der findes et stort udvalg af foreninger og klubber, som spænder bredt med KFUM og KFUK, Spejdere og Indre Missions arbejde.  Opgaven som kirke- og kulturmedarbejder vil bl.a. bestå i at være med til at bygge bro mellem kirken og ungdomsklubberne, så kirken kan være en del af børn og unges bevidsthed. Dette skal ske i samarbejde med de etablerede foreninger ved at støtte op om deres op
VIBORG GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE
Midtjylland, Sct. Mogens Gade 16, 8800 Viborg
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, er ledig pr. 1. juli 2020. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Der vil måske senere blive mulighed for yderligere 7 timer til konfirmandundervisning.  Vi har i sognet allerede mange spændende aktiviteter, fx: Højskoleeftermiddage (Kirkehøjskole) Minikonfirmander Domcafé (Kirkecafé) Babysalmesang Vi håber på at sætte nye tiltag i gang: PR-arbejde Familiearbejde Familiegudstjenester i samarbejde med præsterne Og vi håber også, at du vil byde ind med det, du brænder for. Vi forventer, at du: har en pædagogisk uddannelse, uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder eller anden relevant baggrund – gerne indbefattet erfaring med børn og unge har evne og lyst til
Gelsted kirke
Fyn, Kirkebakken 14, 5591 Gelsted
Gravermedhjælper med lederpotentiale på Vestfyn Gelsted/Tanderup pastorat søger en gravermedhjælper med lederpotentiale ved Gelsted og Tanderup kirkegårde, med mulighed for på sigt at overtage funktionen som graver. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Fakta om sognene: Gelsted/Tanderup pastorat har 2750 indbyggere Der er to menighedsråd Der er 7 ansatte i pastoratet Der er ca. 35 bisættelser/begravelser, 15 vielser, 25 barnedåb om året   Opgaver: Passe og vedligeholde kirkegårde og de grønne områder Kirketjener – varetage de praktiske opgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger Indgå i team med kirkegårdenes ansatte Varetage administrative opgaver   Kval

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring