Viser 747 Søgeresultater

Region Midtjylland
Midtjylland, Sundvej 30 8700 Horsens
Du har nu muligheden for at blive en del af vores dedikerede faglige fællesskab. Vi søger en sygeplejerske med klinisk erfaring til en fast stilling - tiltrædelse efter aftale. Intensivafsnittet på Regionshospitalet Horsens modtager voksne såvel kirurgiske som medicinske patienter med ét eller flere organsvigt. Afsnittet består af 8 intensive behandlingspladser. I weekender og helligdage varetager vi desuden pleje og behandling af opvågningspatienter.Vi arbejder med avanceret respiratorbehandling, kontinuerlig dialysebehandling og overvågningsteknologi. Afsnittets specialuddannede sygeplejersker varetager hospitalets MAT-funktion. Det er en mobil akutfunktion, som kan kontaktes af stamafdelingerne for faglig sparring, vurdering og opstart af relevant behandling. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende, intensivkursister samt yngre l&aeli
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
En stilling som overlæge i pædiatri (gerne med fagområde diabetes og endokrinologi eller evt. andet fagområde) ved Hospitalsenheden Midt, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.Om afdelingenBørn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland og varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte.Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg har hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambu
Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) søger en klinisk vejleder, der skal varetage opgaven omkring sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Stillingen til besættelse den 1.12 2019. Du vil være tilknyttet afdeling 2, men du vil have ansvar for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter på tværs af alle afdelinger på FKD. FKD ligger på Frederiksberg Hospital og har 101 pladser. Vi modtager ca. 1200 borgere årligt til et rehabiliteringsforløb overvejende efter et forudgående indlæggelsesforløb på hospital. Derudover modtages også borgere fra eget hjem på akutpladser, til vurderingsophold, omsorgspladser og til palliative forløb. FKD er organisatorisk placeret under Frederiksberg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling. Der er ca. 140 ansatte. Plejeafdelingerne består primært af social
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Grønland, Postboks 1230, 3900 Nuuk (Godthåb) GL
Vil du være en del af en arbejdsplads med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og behandling? Og vil du samtidig opleve Sydgrønland? Vi har lige nu et ledigt lægevikariat til vores sundhedscenter i Nanortalik i perioden d. 10. marts – d. 30. april 2020.  Tæt samarbejde og sundhedsfremmende Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Nanortalik, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand. Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Overlægerne på DIH i Nuuk og rejsende speciall
Odense Universitets Hospital - Løn og Personaleafdelingen
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
En klassificeret introduktionsstilling i ortopædkirurgisk kirurgi er ledig til besættelse snarest muligt. Afdeling O er en stor, travl og spændende ortopædkirurgisk universitetsafdeling, med stort set alle ortopædkirurgiske funktioner på hoivedfunktions-, regionsfunktions- og højt specialiseret niveau. Introduktionslægerne deltager i vagtdækningen i tilstedeværelsesvagt. Alle introduktionslæger er i hele forløbet tilknyttet afdelingens sektorer, således ansættelse inden for to sektorer kan påregnes på et år. Der foreligger uddannelsesprogrammer, og man kan forvente deltagelse i relevante kurser. Som universitetsafdeling har vi en særlig forpligtelse til at arbejde med forskning og udvikling. Da der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og ganganalyselaboratorium) , samtidig med at Ulykkes Analyse Gruppen er en del af afdelingen, er der meget gode muligheder for at deltage i sådan aktivite
Region Midtjylland
Midtjylland, Skovlyvej 1 8930 Randers NØ
Afdelingsbioanalytiker med ansvar for Hæmatologi ved Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet RandersBrænder du for Hæmatologi og er du en god personaleleder, der ser muligheder frem for begrænsninger? Så kan du blive vores nye afdelingsbioanalytiker.Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers søger en afdelingsbioanalytiker med tiltrædelse1. januar 2020 eller efter aftale.Blodprøver og BiokemiEr en spændende arbejdsplads med mange faglige udfordringer. Vi har fokus på konstant at udvikle afdelingens ydelser i et rart og imødekommende arbejdsmiljø, hvor vi er åbne over for nye idéer. Samarbejde og erfaringsudveksling er en vigtig del af vores hverdag.Fagligt ansvarsområdeHæmatologi vil blive dit primære ansvarsområde.Afdelingen står overfor at skulle udskifte h&aeli
Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22 9000 Aalborg
Patienthotellet søger en ny sygeplejerske At være sygeplejerske på et Patienthotel er noget helt specielt.Det kræver en bred viden om mange specialer, da vi modtager patienter fra stort set alle specialer på AaUH.Der er ingen læger på Patienthotellet, så det kræver selvstændighed og erfaring at være sygeplejerske her.I nogle vagter er der kun én sygeplejerske.Med den nuværende personalesammensætning har vi brug for en kollega, der gerne vil have nattevagter. Synes du, det lyder spændende og måske lige noget for dig, så læs med her. Dine hovedfunktioner er at:Varetage patientforløb af høj faglig standard med fokus på kvalitet og serviceVære faglig nøgle- og kontaktperson til kliniske afdelingerSikre
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Den ledige stilling er i gruppe 3 og 7 og er til besættelse d. 1. december 2019. Stillingen er på 37 timer/uge med skiftende vagter. Gruppen er én af de 8 velfungerende grupper, som radiografer og øvrigt plejepersonale er opdelt i. Gruppen varetager CT-undersøgelser, gennemlysning ved mave/tarmundersøgelser, knogle/thoraxrøntgen, tidsbestilling, og ultralyd Til hvert undersøgelsesrum er der tilknyttet en superbruger. Gruppen råder over tre 320 slice-scannere, som bruges til planlagte og akutte undersøgelser, hjertepatienter og forskning. I forbindelse med de planlagte CT-scanninger benytter vi os af et forberedelsesrum til klargøring af patienterne (iv-adgang mv.). Gruppe 3 består af 33 radiografer, 4 sygeplejersker, 8 sosu-assistenter/sygehjælper, 1 sekretærer og en gruppeleder. Efter ansættelse har vi et 3-6 måneders oplæringsforløb før man går i vagt. I vagt varetages funktionerne på tværs af grupperne, hvorfor oplæ
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Nordsjælland, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød
Afdelingssygeplejerske søges til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital 01.01.20 eller efter aftale Har du har lyst til at være sygeplejefaglig leder for det gynækologiske område på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital. Afdelingen er en af fire i Region Hovedstaden og betjener et optagerområde på ca. 500.000 borgere. Afdelingen arbejder i teams indenfor hhv. gynækologi og obstetrik. Det obstetriske område varetager ca. 4000 fødsler med tilhørende svangreambulatorium, jordemoderkonsultationer, akutmodtagelse for gravide, fødegang og barselsafsnit. Det gynækologisk område varetager behandling indenfor uro-gynækologi, almen gynækologi og fertilitetsbehandling samt den palliative pleje af patienter med gynækologiske cancerdiagnoser. Vi har et sengeafsnit med 13 senge på hverdage og 6 senge i weekenden, og 2 ambulante enheder med fysisk adskillelse. Afdelingen er præget af et højt
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul Jensens Boulevard 99, Indgang F, plan 1, C112 8200 Aarhus N
The Department of Pathology, Aarhus University Hospital has one to two vacancies for histopathologists/cytopathologists at consultant level, to start from 1. February 2020 or by agreement.These new posts are part of a major focused development within the department. We are looking for specialist surgical pathologists and are interested in hearing from all qualified applicants, irrespective of their area of specialization. In particular, we are looking to expand the following specialist areas within the department: bone and soft tissue pathology, lung pathology, endocrine pathology, urological pathology, gynaecopathology and fetal pathology. We expect mutual flexibility to ensure that the team collectively is as strong as possible to cover all responsibilities.  It is our long-term aim to ensure gradually that all our specialists are able to work within two or three areas, thus providing expert cover for colleagues to ensure a robust and flexible execution of all departme

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring