Viser 806 Søgeresultater

Doc. Cons. v/Huu Tri Nguyen
Københavnsområdet, Gl Køge Landevej, 272, 2650 Hvidovre
Er du sygeplejerske, radiograf, som har lyst til at prøve nye udfordringer i ultralydsverden? Har du lyst til at arbejde med både gynækologisk og obstetrisk scanning og får dig en suveræn uddannelse inden for dette område? Så læs videre her. Vi søger en sonograf til vores klinikker til ansættelse snarest muligt. Du behøver ikke at have erfaring med ultralyd. Du skal dog være uddannet sygeplejerske, eller radiograf. Vi har kapacitet og mulighed for at oplære dig i at udføre scanningen. Arbejdet består i at foretage både gynækologisk scanning (uterus, ovarier, blære, tarm) og obstetrisk scanning (tidlig graviditet, terminbestemmelse, kønsscanning, 3D/4D scanning). Du bliver oplært og arbejder under supervision af en speciallæge i gynækologi/obstetrik med mange årig erfaring i scanning
AFV Produktion
Nordjylland, Stigsborg Brygge, 5, 9400 Nørresundby
Teamet "Anlæg og Processer" i Aalborg Forsynings division for Vand søger en laborant med teknisk flair til renseanlæggene i Aalborg.Om osAalborg Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed. Forsyningens division for Vand dækker det tekniske vandkredsløb fra udpegning af kildepladser til udledning af det samme vand i Limfjorden efter rensning. Aalborg Forsyning sørger hver dag for, at en stor del af Aalborg Kommunes borgere og virksomheder har adgang til rent drikkevand, og har mulighed for at aflevere det igen som spildevand på byens to effektive renseanlæg.Læs mere om Aalborg Forsyning på www.aalborgforsyning.dk. Vi arbejder ud fra vores visioner, strategier og handlingsplaner bl.a. med forsyningssikkerhed, ressourceudnyttelse, og med at understøtte tankegangen i cirkulær økonomi og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på klima, sundhed, miljø. Hvis du er interess
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
Ambulatoriet for Blodprøvetagning 5001/5002, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, søges 2 nye kollegaer til blodprøvetagning pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer/deltid kan aftales. Om Ambulatoriet for Blodprøvetagning Ambulatoriet for Blodprøvetagning er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet. Ambulatoriet udtager dagligt blodprøver på 500-700 voksne og 70 børn. I ambulatoriet for voksne består arbejdsopgaverne primært af modtagelse og betjening af patienter i receptionen, blodprøvetagning samt udførelse af belastninger og svedtest på børn og voksne. Der er desuden et ambulatorium i Neurocentret, hvor vi også tager prøver, lige som vi fra primo 2020 skal stå for den ambulante prøvetagning i et ambulatorium i den nye Nordfløj. I ambulatoriet for børn arbejdes der tæt sammen med Videncenter for Børnesmerter
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
Psykiatrien Syd søger speciallæge i psykiatri til ambulant akutteam i Vordingborg. Brænder du for ambulant akutteam og vil du være med til at udvikle og udvide vores eksisterende akutteam? Vi søger en speciallæge to dage om ugen i ambulant akutteam, ønsker du flere timer kan vi godt tilbyde dette på et af vores sengeafsnit eller i akutmodtagelsen. Psykiatrien Syd har 106 sengepladser, heraf de 10 senge er i PAM og 3 brugerstyrede senge. Vi behandler primært patienter på hovedfunktionsniveau. Ambulant akutteam ligger i forbindelse med akutmodtagelsen. Vores nuværende ambulante akutteam består af tre sygeplejersker samt en specialpsykolog, som varetager en intensiv ambulant opfølgning af 4-6 ugers varighed til borgerne i vores fire optagekommuner. Akutteamet skal udvides i 2019, hvor vi forve
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
Brænder du for psykiatri? Psykiatrien Syd er beliggende i Vordingborg og har 106 sengepladser, heraf 10 i PAM og tre brugerstyrede senge. Udover PAM har vi tre sengeafsnit. Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi har et stort ønske om og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab. Vi søger derfor 1 overlæger, som har lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen og afsnit S3. Der arbejdes målrettet efter de nationale kvalitetsmål. Sengeafsnit S3 er delt mellem Indgang 36 der er et højt skærmet afsnit, med særlig funktion som affektivt afsn
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
Psykiatrien Syd søger en overlæge med ledelsesansvar til psykiatrisk akutmodtagelse i Vordingborg. Brænder du for akutpsykiatri og har du lyst til at være overlæge i vores velfungerende akutmodtagelse? Psykiatrien Syd har 106 sengepladser, heraf de 10 senge er i PAM og tre brugerstyrede senge. Vi behandler primært patienter på hovedfunktionsniveau. I forbindelse med akutmodtagelsen har vi et ambulant akutteam, som varetager en intensiv ambulant opfølgning til de patienter, som hyppigt ville opsøge modtagelsen. Borgerne kan selv henvende sig i modtagelsen. Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Der hersker en faglig stolthed og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi løser opgaverne i fællesskab. Arbejdsm
Frederiksberg Hospital
Københavnsområdet, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg
Du har nu den unikke chance for at få en spændende og udfordrende stilling som ambulatoriesygeplejerske fra l. oktober 2019. Vi er et stort og velfungerende ambulatorium med 27 sygeplejersker. Vores ambulatorium er på såvel Bispebjerg som Frederiksberg, og på sigt skal vi samles i et ambulatorium på Bispebjerg. Vi har en uformel omgangstone og gensidig respekt for hinandens faglige og personlige forskelligheder. Vi arbejder som sygeplejersker meget med udviklingen af selvstændige sygeplejekontroller, og vi udfører selvstændigt specialiserede undersøgelser i forbindelse med udredning. Ambulatoriets opgaver i speciallægeambulatoriet (som er både på Frederiksberg og Bispebjerg matriklen) Udredning og behandling af patienter med KOL, herunder også telemedicinske kontroller Non-maligne palliations forløb til patienter med svær KOL og svær interstitiel lungesygdom, hvor vi har en udkøre
BISPEBJERG HOSPITAL
Københavnsområdet, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
Du har nu den unikke chance for at få en spændende og udfordrende stilling som ambulatoriesygeplejerske fra l. oktober 2019. Vi er et stort og velfungerende ambulatorium med 27 sygeplejersker. Vores ambulatorium er på såvel Bispebjerg som Frederiksberg, og på sigt skal vi samles i et ambulatorium på Bispebjerg. Vi har en uformel omgangstone og gensidig respekt for hinandens faglige og personlige forskelligheder. Vi arbejder som sygeplejersker meget med udviklingen af selvstændige sygeplejekontroller, og vi udfører selvstændigt specialiserede undersøgelser i forbindelse med udredning. Ambulatoriets opgaver i speciallægeambulatoriet (som er både på Frederiksberg og Bispebjerg matriklen) Udredning og behandling af patienter med KOL, herunder også telemedicinske kontroller Non-maligne palliations forløb til patienter med svær KOL og svær interstitiel lungesygdom, hvor vi har en udkøre
Mariagerfjord Kommune
Nordjylland, Brogade 3, 9500 Hobro
I Sundhed og Træning i Mariagerfjord Kommune søger vi pr. 1. oktober en forebyggende medarbejder til at varetage lovpligtige forebyggende hjemmebesøg efter § 79a i lov om social service. Der er tale om et vikariat på 2 år med 28-30 timer om ugen.Beskrivelse af jobbetMålet med de forebyggende hjemmebesøg er via en samtale at yde en sundhedsfremmende og forebyggende indsats samt at styrke borgeren til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt. Vi har specielt fokus på helbred og trivsel, livskvalitet, KRAM-faktorerne og opsporing af ensomhed i besøgene. Som forebyggende medarbejder yder man rådgivning og vejledning om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og der tages udgangspunkt i borgerens ønsker og behov.  Det forebyggende hjemmebesøg er også med til at hjælpe borgeren med at navigere rundt i kommunens øvrige tilbud og muligheder, så hverdagen kan mestres bedst muligt.Aldersgruppen for de f
Sydvestjysk Sygehus
Sønderjylland, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
Vil du gerne udfordres specialemæssigt i et trygt miljø? Trives du i en travl og spændende hverdag med fokus på kerneopgaven? Så er du måske vores nye kollega? Vi har en fast sygeplejerske stilling på 32-37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2019 eller efter aftale. Stillingen indbefatter hver 3. weekend i 8 timers vagter og ca. 6-8 vagter på 4 ugers rul. Du har selv stor indflydelse på vagtplanlægningen, der planlægges via Silkeborg Data. Vi er Afdeling 261 indbefatter fire spændende specialer, nefrologi, hæmatologi, endokrinologi og reumatologi. Hæmatologien, bl.a. udredning og behandling af godartede og ondartede sygdomme, som har relation til blod, lymfesystem og de bloddannende organer, inkl. blodkræft, knoglemarvskræft og lymfekræft. Endokrinologien, bl.a. undersøgelse, diagnostik, behandling og kontrol af endokrinologiske sygdomme, dvs. diabe

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring