Viser 120 Søgeresultater

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Københavnsområdet, Lautrupbjerg 1-5 2750 Ballerup
Er du til panserede køretøjer speciel, så er stillingen som Teknisk sagsbehandler LEOPARD 2 familiekøretøjer?Så er denne stilling ved Kapacitetscenter Pansrede Køretøjer måske lige noget for dig.Om osKapacitetscenter Pansrede Køretøjer (KPK) er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses (FMI) anskaffelses- og modifikationsvirksomhed inden for kapacitetscenterets område. I kapacitetscenteret er vi i alt 13 medarbejdere, herunder 14 medarbejdere, herunder 8 militære og 6 civile ingeniør.Om stillingenVi søger en faglig seniorsergent som nyder faglige udfordringer og kan holde hovedet koldt i pressede situationer. Du vil blive en del af et dynamisk team, i et spændende og uformelt arbejdsmiljø, hvor nogen af opgaverne bl.a. vil være at følge, udvikle, fastholde og anvende kompetencer inden for pansrede køretøjer.
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Vil du være med til at styre og udvikle Hærens Sergentskoles uddannelsesvirksomhed i relation til logistik? Kan du tage ansvar for den logistiske tjeneste og derigennem sikre de nødvendige ressourcer til skolens kurser og uddannelser? Motiveres du af skabe resultater sammen med andre?Om osHærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser samt udbyder efter- og videreuddannelser til befalingsmænd i Hæren og i værnsfælles regi.Hærens Sergentskole (HSGS) er underlagt Forsvarsakademiet som en selvstændig, sideordnet myndighed på lige fod med værnenes officersskoler. HSGS består af Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelser, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltnin
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Ser du dig selv arbejde i et spændende og udfordrende miljø med både civile og militære kolleger? Brænder du for at arbejde med mange HR-aspekter og evner du at sætte kundens behov i centrum? Vil du være en del af et fagligt stærkt team med høje ambitioner, godt humør og højt tempo?Så er du den kollega, vi søger som HR-partner til Søværnets enheder på Flådestation Korsør.Om osVi støtter operationaliseringen og implementeringen af HR-strategien gennem rådgivning og støtte til chefniveauet og centrale medarbejdere i Søværnets administrative fællesskab. Du ansættes i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), hvor vi er en del af Rådgivnings-afdelingen som består af ca. 100 medarbejdere der er centreret i Karup og Ballerup. Vores sektion, HR-Partner niveau III, er på 28 medarbejdere, fordelt på 14 forskellige tjenestesteder i hele landet. Om stillingenDu b
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Kan du se dig selv som en del af teamet: ”Hverdagens helte i Nordatlanten”, så tøv ikke med at sende DIN ansøgning.Om osInspektionsfartøjet LAUGE KOCH (LAKO) indgår i 1. Eskadre, Division 19, og hejste kommando i december 2017, som det nyeste af i alt 3 enheder i KNUD RASMUSSEN-klassen. LAKO’s primære operationsområde er i Nordatlanten omkring Grønland og sekundært i regi af nationale og internationale opgaver. Som udgangspunkt vil LAKO operere i Sydvestgrønland i vinterperioden, og forskydes ofte i sommerperioden mod Nordvest- eller Østgrønland for eksempelvis at yde støtte til forskning eller slædepatruljen Sirius. Opgaverne er varierede og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, farvandsovervågning, søopmåling og støtte til det grønlandske samfund herunder fiskeriinspektion, isbrydningsassistance, SAR (search and rescue) samt støtte til diverse forskningsprojekter. Besætningen udgøres til enhver tid af
Antvorskov Kaserne
Øvrige Sjælland, Charlottedal Alle 4 4200 Slagelse
Om os1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.Kompagniet består i ny ordningen at tre delinger udrustet med CV90 med fire vogne i hver samt en kommandodeling.Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7 og 12 og senest eFP i Estland.Kompagniet har i klargøringsfasen bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af operative indsættelser i Afghanistan og Estland, og kompagniet lægger vægt på at fortsætte denne udvikling frem mod næste internationale indsættelse i Estland andet halvår 2020. Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvilket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give pla
Gothersgades Kaserne
Københavnsområdet, Gothersgade 100A 1123 København K
Brænder du for en spændende og afvekslende tjeneste i en selvstændig og operativt indsat enhed, hvor der stilles høje krav til faglighed og disciplin? Om osVagtkompagniet har, som selvstændig underafdeling under Chefen for Den Kongelige Livgarde, primært til opgave at gennemføre ydre bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen samt de kongelige slotte og palæer. Kompagniet er således indsat til løsning af en skarp national operativ bevogtningsopgave, på alle tider af døgnet, hver dag, året rundt. Når kompagniet indsættes i bevogtningsopgaver om Kongehuset underlægges vagtstyrken Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab.Vagtkompagniet er også indsat til bevogtning af Livgardens Kaserne i København, ved Rosenborg Slot, og i Kastellet. Slutteligt løser vi ceremonielle opgaver for Kongehuset og Forsvaret i både ind- og udland.Foruden ovenstående opgaver, har Vagtkompagniet fra 1. december fået en ny opgave med at stil
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H 3460 Birkerød
Kan du begå dig i tæt samarbejde med bataljonschefen og hans stab under ophold på stedet? Bliver du i øvrigt motiveret af en meget varierende hverdag, der veksler mellem uddannelsen som opsiddet soldat og at støtte staben? Så er jobbet som vognkommandør ved Stabskompagniet måske noget for dig.Om osStabskompagniet er for soldater der med stor frihed under ansvar løser en højt specialiseret opgave, og er serviceminded med høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt, og med plads til at prøve nye ting. Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer. Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles. Om stilli
Unge & Uddannelse
Øvrige Sjælland, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
Ungerådgiver til målgruppen 15 – 17 år søges til Unge & uddannelse  Vi skal styrke borgerens mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgeren sikre, at alle kan indgå i relevante fælleskaber" sådan formuleres kerneopgaven i Guldborgsund Kommune. Har du lyst til at arbejde med ind i kerneopgaven og har du samtidig lyst til at udvikle dig i en travl og spændende stilling i en afdeling med en uformel tone, en høj faglighed, ansvarlighed samt teambaseret tilgang til opgaveløsning – så er det dig vi søger. Den 1. august 2013 blev indsatsen for unge mellem 15 – 29 år samlet i en afdeling under Center for Arbejdsmarked og udgør pr. 1. august 2019 den kommunale ungeindsats (KUI) i et forpligtende tværfagligt samarbejde med Center for Børn og læring.Unge & Uddannelse er fysisk opdelt på to adresser og består samlet set af 48 en
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Har du lyst til at arbejde ved en af Søværnets største kampenheder? Vil du gerne gøre en forskel internationalt? Så er det dig vi søger som vores nye leder indenfor kampinformation. Om osStøtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadres Division 22, som opstiller enheder til internationale operationer. Vi kan deltage i alt, fra maritime humanitære opgaver til skarpe operationer og har bl.a deltaget i operationer i Det indiske Ocean med antipiraterioperationen og operation Active Endeavour med efterretnings opgaver. ABSALON indsættes hyppigt i NATOs stående fregatstyrke Standing NATO Maritime Group (SNMG).Vi er en kompetent besætning, hvor sammenhold, gensidig respekt og faglighed er en naturlig del af vores hverdag. Vi har fast base i Frederikshavn.Om stillingenDu er leder af kampinformationssektionen og vil derfor være en del af operationsdivisionen. Du vil være ansvarlig for den daglige drift af
DMI - København
Københavnsområdet, Lyngbyvej 100 2100 København Ø
A new full time position is available at the Danish Meteorological Institute (DMI) in the Numerical Weather Prediction (NWP). The successful applicant will work with assimilation of new meteorological observations such as crowdsource data in numerical weather prediction models, e.g. collection, quality control and assimilation of data from mobile phones. Another activity will be to develop new NWP products for application in aviation. You will be working in a stimulating research environment including international collaboration and will be part of a research team in the DMI Research and Development Department. Qualifications/Experience Master or PhD degree in geophysics or similar Good programming skills in a UNIX environment is vital, and skills related with several programming languages, e.g. Fortran, Python, Swift and Java-scripting is considered necessary Good skills in oral and written English

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring