Viser 158 Søgeresultater

Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Arbejdsmiljø København søger en erfaren konsulent, som skal understøtte det systematiske arbejdsmiljø for arbejdspladser i København Kommune. Du skal samtidig levere rådgivning og konsulentydelser på arbejdsmiljøområdet særligt på det fysisk-tekniske arbejdsmiljøområde. Arbejdsmiljø København søger en erfaren teknisk arbejdsmiljørådgiver til en attraktiv stilling, hvor du bliver en del af et stærkt fagligt, tværfagligt og kollegialt konsulentmiljø. Du skal have evner og lyst til at arbejde med rådgivnings- og konsulentopgaver inden for arbejdsmiljøområdet – både selvstændigt og sammen med vores andre dygtige konsulenter. Derudover lægger vi vægt på, at du som ansøger har en relevant uddannelse gerne inden for det tekniske, fysiske eller biologiske område (eks. ingeniør, biolog, teksam) har minimum fem års relevant erhvervserfaring, dvs. erfaring med det systematiske ar
Oksbøllejren
Sønderjylland, Grærup Havvej 2 6840 Oksbøl
Interesserer du dig for skydning med håndskydevåben? Du kan dyrke din interesse og udvikle dine kompetencer her!Om osDanske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og garnisoneret på Oksbøl kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.1. Artilleriafdeling yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveau. 1. Artilleriafdeling vil i de kommende år, få nye topmoderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.2. Kapacitetsafdeling er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydesikkerhed, simulation m.m.3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den m
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Søger du et job med mangeartede opgaver, og rig mulighed for personlig udvikling? Så er det måske netop dig vi står og mangler!Fighter Wing Skrydstrup søger lige nu en vagtholdsleder til deres Brand- og Redningstjeneste.Om osFighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn køn eller alder. Om Brand- og RedningstjenestenBrand- og Redningstjenestens (BOR) opgaver er mange og meget forskellige. Opgaverne rækker fra indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, ulykker med fastklemte, indsats ved bygningsbrand, uheld med farlige stoffe
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi søger.Om osJoint Movement & Transportation Organization (JMTO) tilvejebringer og indsætter transport- og terminalkapaciteter ved strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.JMTO består af en stabs med søtransport, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.Reserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og enkeltmand. Geogr
Forsvarets Efterretningstjeneste
Københavnsområdet, Kastellet 30 2100 København Ø
Har du det mentale overskud og den psykiske og fysiske robusthed, som det kræver at være Vagthavende i en efterretningstjeneste? Er du seniorsergent med flair for kommunikationssystemer og erfaring som sagsbehandler, nyder du at arbejde selvstændigt på alle tider af døgnet og har du gode dansk og engelsk kundskaber? Så kan Forsvarets Efterretningstjeneste tilbyde en nyoprettet stilling som Vagthavende. Du får udfordringer og plads til at udvikle dig Vi søger syv erfarne seniorsergenter, der skal indgå i en fast vagtroste som Vagthavende (VH) i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Som VH skal du både kunne holde øje med, hvad der sker ude i verden og i Danmark og vores nærområde. Du skal sikre, at FE altid kan informere og varsle relevante beslutningstagere om forhold af betydning for Danmarks sikkerhed. Din arbejdstid vil derfor variere og ligge døgnet rundt, året rundt. Til gengæld vil du få god
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi søger.Om osJoint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformerReserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalh
Region Nordjylland
Nordjylland, Hadsundvej 190 9000 Aalborg
Vil du være med til aktivt at arbejde med den digitale transformation i det nordjyske sundhedsvæsen? Har du interesse for sundhedsvæsenet kombineret med tekniske kompetencer og evne til at omsætte udfordringer til brugbare it-løsninger? Vi søger en udviklingskonsulent med en teknisk profil, der ønsker at arbejde med innovation og udvikling af digitale løsninger i vores udviklingsenhed, som er en del af kontoret, Strategisk Digitalisering, i Region Nordjyllands centrale it-organisation.Udviklingsenheden har til formål at understøtte den digitale transformation på regionens hospitaler. Opgaven består i at understøtte hospitalerne i at digitalisere og automatisere arbejdsprocesser, med det formål at kunne levere sundhedsydelser på en ny måde, hvor teknologien gør det muligt at understøtte sundhedsprofessionelles arbejde, opsamle og anvende data, dele
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder, i et hektisk operativt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi søger.Om osJoint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt. Vi består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control dispositionsenhed. Vi er ansvarlige for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformerReserven i JTMO bidrager med støtte til løsning af JTMO opgaver, dette både som samlet enhed, terminalhold og enkel
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Drømmer du om et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder Fighter Wing Skrydstrup lige nu en krævende stilling som vagtholdesleder ved Bevogtningen.Om osFighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab, deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer, samt at løse evt. pålagte INTOPS opgaver og bevare evnen til at indsætte F-16 i offensive og defensive luftoperationer. Herudover skal Hærens, Søværnets og Air Control Wings styrkeproduktion støttes med F-16 flyvninger. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Fighter Wing (FW) har hen ved 700 medarbejdere, hvoraf omtrent halvdelen løfter opgaven med reparation og vedligeholdelse af Flyvevåbnets F-16 jagerfly.Hos os er dit engagement og dine kompetencer
Marinestation Kongsøre
Øvrige Sjælland, Grønlandsvej 14 4500 Nykøbing Sj
Har du lyst til at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et helt særligt miljø? Har du erfaring med redning og førstehjælp? Vil du være med til at uddanne kollegaer indenfor dit felt? Så er stilling som Special Operation Combat Rescue Technician måske noget for dig.Om osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores sto

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring