Viser 189 Søgeresultater

Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn
1. Eskadre søger marinekonstabler, som skal udføre opgaver i forbindelse med det daglige arbejde i kabyssen til sejlads med søværnets inspektionsskibe af THETIS-klassen.Om osTHETIS-kl. indgår i 1. Eskadre, Division 11, der bl.a. udfører opgaver i Nordatlanten. Opgaverne er primært suværænitetshævdelse i Nordatlanten og deltagelse i Search and Rescue operationer. Sideløbende med primære opgaver udføres også blandt andet fiskerikontrol. For at vedligeholde og udbygge enhedens evne afholdes løbende øvelser internt ombord, Desuden afholdes øvelser med deltagelse af eksterne myndigheder. Om stillingenStillingen er i forplejningssektionen, som består af en officer, 2 mellemledere og 9 konstabler. Din primære opgave bliver at deltage i det daglige arbejde i kabyssen. Heraf vil en del af opgaven være at klargøre måltider, oprydning og afvaskning af service efter alle måltider. Du vil også have øv
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn
Transportfartøjet SLEIPNER søger en maskingast med svendebrev indenfor maskinområdet.Om osTransportfartøjet SLEIPNER hører under Søværnets 3. eskadre. SLEIPNER opererer som en selvstændig enhed med direkte kontakt til brugerne eller via Søværnskommandoen.SLEIPNER opgave er primært transport for Forsvaret og dernæst målskib i diverse øvelser. Transporterne består af militært gods og ammunition og foregår mellem militære og civile havne. Som målskib er SLEIPNER opgave at agere træningsobjekt for Søværnets andre enheder inden for bording, SAR, havmiljø etc.Vi har ombord et afslappet forhold til faggrænser, og du vil blive stillet over for opgaver af meget varierende karakter..Om stillingenDu vil indgå i et team bestående af 7 mand. Dit primære arbejdsområde vil være i den tekniske afdeling, der består af en tekniskbefalingsmand og en maskingast.Dine arbejdsopgaver vil være me
Madkulturen
Øvrige Sjælland, Maglegårdsvej 12, 4000 Roskilde
Er du Madkulturens nye teamleder for udviklingsteamet? Vil du være med til at styrke madkulturen i Danmark? Har du interesse for mad- og måltidsområdet? Og er du dygtig til at udvikle partnerskaber og projekter, og har du samtidig dokumenteret erfaring med fundraising, så hører vi gerne fra dig. Med stillingen har du mulighed for at blive teamleder for vores ambitiøse udviklingsteam, der løbende udvikler projekter og indsatser, der styrker madkulturen hos en bred vifte af målgrupper i Danmark. Lidt om dig • Du har en relevant videregående uddannelse samt dokumenteret erfaring med udvikling af innovative partnerskaber og projekter samt fundraising • Gode kommunikationsevner • Du har erfaring med teamlederrollen og trives i den. • Du er dygtig til at lede projekter, og er i dag udviklingskonsulent, projektleder, fundraiser el.lign. • Du kan eksekvere et projekt i samarbejde med partnere • D
DET MOSAISKE TROESSAMFUND
Københavnsområdet, Krystalgade, 12, 1172 København K
Er du drevet af at udvikle politiske strategier og sætte dagsordner for komplekse problemstillinger? Vil du spille en central rolle i en medlemsdrevet politisk organisation? Så er du måske vores nye kollega.  Om din rolleSom en af de mest velintegrerede religiøse minoriteter i Danmark har Det Jødiske Samfund stærke bånd til centrale politiske instanser og myndigheder og har været et aktiv i det danske samfund gennem 400 år. Politisk interessevaretagelse er derudover blevet stærkt prioriteret i Det Jødiske Samfund gennem de senere år. Som vores nye politiske rådgiver vil du præge og videreudvikle dette vigtige område i tæt samarbejde med den politisk valgte ledelse. Du vil være en nøgleaktør for formanden, der tegner samfundet udadtil, og du vil have ansvaret for at implementere nye strategiske tiltag. 
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Korsør
Er du befalingsmand med forsyningsmæssig og logistisk erfaring, har du nu en unik mulighed for at søge jobbet som forsyningsbefalingsmand. Du bliver en del af et virkelig godt team med et stærkt fællesskab og du vil ikke komme til at savne udfordringer og udvikling. Om osFregatten PETER WILLEMOES har hvert år et varieret aktivitetsmønster med fokus på at vedligeholde og yderligere opbygge de stærke søkrigsmæssige kompetencer, som er opbygget over flere år ved skarpe indsættelser og krævende øvelser. PETER WILLEMOES gennemførte blandt andet i 2017, som første danske enhed, indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group, som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH, og fra starten af 2018 har Fregatten PETER WILLEMOES besætning været deployeret med flagskibet for Nato’s stående maritime flådestyrke SNMG 1. Den næste milepæl er en installationsperiode i basehavn, efterfulgt af træning og opkøring til
Marinestation Kongsøre
Øvrige Sjælland, Grønlandsvej 14, 4500 Nykøbing Sj
Har du lyst til at arbejde i et spændende operativt miljø, med mange udfordringer og hvor dersjældent forekommer kedelige rutiner, så skulle du tage at søge stillingen som CIS medarbejder ved FrømandskorpsetOm osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i all
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Nørresundby
Her er din mulighed for at blive næstkommanderende i en HBU deling? Til dig der er proaktiv og indstillet på at være forbilledet for værnepligtige og sergenter? Om os2. Hærens Basisuddannelseskompagni er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet. Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af værnepligtigt personel og hvervning af disse til GSU, MP og HRU.2. Hærens Basisuddannelses Kompagni ligger stor vægt på, at alle befalingsmænd lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag. Befalingsmænd i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge. Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste.Vi har et stort fokus på at gennemføre god enkeltkæ
Geodatastyrelsen
Nordjylland, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby
Geodatastyrelsen - Klima-, Energi- og ForsyningsministerietVi søgerGeodatastyrelsens hydrografiske kontor – Arktis og Søopmåling – har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen i de danske, grønlandske og færøske farvande. Kontoret søger en dygtig hydrograf, som kan arbejde selvstændigt med komplekse detaljer, se store helheder og sammenhænge og som har modet til at tænke fremad.ArbejdsopgaverneDu skal hjælpe os med at blive bedre til det, vi i forvejen er rigtigt gode til – teknisk support til vores søopmålere, behandling og kvalitetssikring af søopmålingsdata og udvikling af vores dataprocesser. Produktionen af korrekte dybdedata er fundamentet for produktionen af søkort i både Danmark, Færøerne og Grønland.Du kommer til at arbejde med en række spændende opgaver, hvor hovedvægten af disse vil centrere sig om behandling, kvalitetssi
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Korsør
Har du hvad der skal til for at indgå som bevogtningsassistent ved en af Militærpolitiets udlagte vagter? Om osMilitærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.Militærpolitiet støtter forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti. Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en Militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.
LEO PHARMA A/S
Københavnsområdet, Industriparken, 55, 2750 Ballerup
Do you want to work with drug safety in clinical development? As Senior Safety Advisor you will be a key player in the safety surveillance and development of one of LEO Pharma’s new treatments for chronic skin diseases. You will become part of a team of approximately 12 Safety Advisors working with investigational products from phase I-III. LEO Pharma’s ambitionsLEO Pharma has embarked on a growth journey to become the preferred dermatology care partner in the world, dedicated to help people achieve healthy skin. We have recently introduced our 2025 strategy, which aims to accelerate our efforts in innovative therapeutics while strengthening our established portfolio and our global footprint in medical dermatology. Dermatology is an area of rapid growth and LEO Pharma is rapidly changing from primarily focusing on topical treatments, to being at the forefront of scientific advancements to help patients. Job description We are offering a job wi

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring