Viser 690 Søgeresultater

Bygma Rønne
Bornholm, Zahrtmannsvej, 67, 3700 Bornholm DK
  Vi søger en direktør til Bygma i Rønne på Bornholm, hvor kunderne er et mix af private og professionelle. Som direktør i Bygma Rønne får du det fulde ansvar for virksomheden. Din opgave er at lede, positionere og optimere Bygma i det lokale marked. Du skaber vækst Med fokus på markedet for byggematerialer, skal du stå i spidsen for at udvikle Bygma Rønne. Du skal derfor været drevet af lysten og have evnerne til at arbejde professionelt med salg og ledelse. Du ved, at succes handler om resultater, og du kan tage de nødvendige beslutninger i en praktisk og handlingsorienteret organisation med fokus på markedet og kunderne. Du får tingene ført ud i livet
Skive Kommune
Midtjylland, Torvegade 10, 7800 Skive DK
– mere ledelse tættere påFamiliesektionen søger en socialfaglig teamleder på fuld tid.Familiesektionen implementerede i 2017 en ny struktur med et ledelsesteam bestående af en sektionsleder og en socialfaglig teamleder. Sektionslederen har det overordnede ansvar for personale, økonomi og faglighed, mens den socialfaglige teamleder har til opgave at sikre fagligheden både individuelt og på tværs i sektionen. Vi har evalueret vores nye struktur og fundet, at det er den rigtige vej at gå og vi har samtidig fundet, at der er behov for mere ledelse tættere på for hver enkelt af vores ca 25 rådgivere. På den baggrund har vi organiseret Familiesektionen i tre teams med hver sin socialfaglige teamleder.De tre teams erRådgivning og AfklaringUndersøgelse og Indsats (Unge og handicap)Undersøgelse og Indsats (børn)Teamlederne til de to første teams er allerede godt i
Tradium, Vester Alle 26
Midtjylland, Vester Alle 26, 8900 Favrskov DK
Brænder du for uddannelse og ledelse? Vil du stå i spidsen for at uddanne til fremtidens behov inden for vores business uddannelser og EUD10? Så er du måske Tradiums nye uddannelseschef. Stillingen som uddannelseschef er en unik mulighed for at sætte dit præg på fremtidens erhvervsuddannelser og voksenuddannelse samt stå i spidsen for en række uddannelser i rivende udvikling. Uddannelse i særklasse Forandringerne på erhvervsskoleområdet stiller særlige krav til skolens agilitet, økonomi og evne til hele tiden at udvikle tidssvarende og relevante uddannelser af høj faglig kvalitet og attraktive uddannelsesmiljøer. Som uddannelseschef forventes du at kunne sætte en udviklingsdagsorden, der bygger videre på det allerede igangsatte med udgangspunkt i pejlemærker og pædagogiske hjul. Sammen med dedikerede uddannelsesledere og chefgruppe skal du fortsætte den positive udvikling
Næstved Kommune
Øvrige Sjælland, Parkvej 109, 4700 Næstved DK
Kobberbakkeskolen søger en dygtig inklusionsleder til at lede og udvikle vores 20.2 område og arbejdet med læringsfællesskaber. Kobberbakkeskolen, der er én af de største folkeskoler i Næstved, søger en nærværende, anerkendende og empatisk inklusionsleder, der sammen med forældre, elever, medarbejdere og det øvrige ledelsesteam vil udvikle vores skole. Vi søger en inklusionsleder, der kan arbejde strategisk, taktisk og praktisk med børne-og ungefællesskaber, og som brænder for at skabe de bedste muligheder for udsatte børn og unge. En inklusionsleder, der evner det vigtige samarbejde mellem PPR, B&U og Skole og som ser familiearbejdet som en potentiel styrke i vejen til at finde og udvikle de bedste betingelser for læring og trivsel for alle børn og unge. Vi søger en inklusionsleder med hjertet på rette sted, og som evner at bevare h&a
Favrskov kommune
Midtjylland, Nattegalevej 5, 8860 Favrskov DK
Til Ulstrup Børnehus søges en daglig leder med tiltrædelse 1. september 2019. En spændende stilling med fokus på pædagogik, forældresamarbejde, medarbejderudvikling og tværfagligt samarbejde.Ulstrup Børnehus er en del af område Thorsø/Ulstrup – Hammel N/V, som består af fem enheder.Den daglige lederstilling er en fuldtidsstilling. Stillingen omfatter både pædagogisk, administrativ og medarbejder ledelse. Dagtilbuddet ligger i Ulstrup, smuk stationsby mellem Langå og Viborg. Vi har to matrikler med fælles legeplads, nemlig et hus med en skov/naturgruppe ”Skoven” og huset ”Spiren” med børnehavegruppe og vuggestuegruppe. Børnehave grupperne er alders blandet i begge huse. Vuggestuen ligger i Spiren, ydermere har den lokale dagpleje legestuegrupper i lokaler i Spiren. Vi anvender legepladsen og nærområdet som læringsmiljø. Vi tager pædagogisk afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan.Pt. Er der indskrevet ca. 70 børnehave børn
Tønder Kommune
Sønderjylland, Wegners Plads 2, 6270 Tønder DK
Vores leder er gået på pension, så nu vi leder efter en ny kollega. Har du lyst og mod til at arbejde med ledelse samtidig med, du er en aktiv og uundværlig del af den pædagogiske hverdag? Vil du være med til at skabe de bedste rammer og udvikling for børnehaven? Så send os din ansøgning. Brøns/Rejsby Børnehave er en filial under område Skærbæk, som består af områdeinstitutionen Regnbuen. I området er der i alt syv dagtilbud, to i Skærbæk og Døstrup, en i Frifelt, Havneby og Brøns. Vi tilbyder digen arbejdsplads med 16 småbørn og 24 børnehavebørn, hvor der lægges vægt på alle børn trives og udvikler sig via aktiv deltagelse i fællesskaberneen arbejdsp
Næstved Kommune
Øvrige Sjælland, Parkvej 109, 4700 Næstved DK
Kobberbakkeskolen, der er én af de største folkeskoler i Næstved, søger en nærværende, anerkendende og empatisk pædagogisk afdelingsleder til indskolingen, der sammen med forældre, elever, medarbejdere, afdelingens anden afdelingsleder, SFO-afdelingslederen og det øvrige ledelsesteam vil udvikle vores skole. Afdeling Sct. Jørgen har ca. 580 elever fra 0.–7. klasse, og afdelingen er en af Kobberbakkeskolens i alt 5 afdelinger. Afdeling Sct. Jørgen har ca. 60 ambitiøse, engagerede og dygtige medarbejdere.På afdelingen har vi 3-4 spor, hvoraf det ene spor er vores SIAA-klasser/P-sporet (du kan indhente yderligere information om disse klasser på vores hjemmeside). Derudover har vi én modtageklasse på mellemtrinnet. Vi tilbyderEn mangfoldig skole, der favner bredt med ca. 1800 elever og ca. 340 medarbejdereEn engageret
Viborg Ungdomsskole
Midtjylland, Reberbanen 13, 8800 Viborg DK
Kan du skabe begejstring, nærvær og fællesskaber? Er du klar på at sætte kursen og skabe sammenhæng? Så er du måske den nye leder af Danmarks bedste ungdomsskole.  Vores vision er, at Viborg Ungdomsskole skal være et motiverende og tidssvarende læringsmiljø, der gennem fællesskab skaber engagerede unge, som udnytter deres fulde potentiale. Tæt på dig og dine opgaverVi søger en leder, der kan stå i spidsen vores vision og skabe resultater for skolens målgrupper. Du får det overordnede ansvar for skolens samlede budget på ca. 63 millioner kr., og dine vigtigste opgaver bliver:At være en nærværende leder for alle skolens afdelingerAt tegne skolen både internt og eksterntAt skabe tydelig udvikling med særligt fokus på frit
UCL Seebladsgade
Fyn, Seebladsgade, 1, 5000 Odense DK
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL) søger en engageret og struktureret uddannelseschef til afdelingen for vores tekniske uddannelser. Afdelingen omfatter erhvervs- og professionsrettede uddannelser indenfor det teknologiske område samt indenfor laboratorie, jordbrug og proces - i alt 11 uddannelser.Du skal som uddannelseschef både sikre den fortsatte udvikling af uddannelserne og en stabil daglig planlægning og drift i samarbejde med afdelingens uddannelsesleder, studiekoordinatorer, undervisere, studerende og administrative medarbejdere. Du refererer til vicedirektøren for UCL’s tekniske uddannelser.Arbejdsopgaverne bliver blandt andet:Strategisk ledelseomsætning og implementering af UCL’s overordnede mål og strategier i din afdelingudvikling og implementering af strategier for den faglige og pædagogiske udvikling af de teknologiske uddannelser, herunder sikre, at vi altid har den rette sammensætn
UngSolrød
Københavnsområdet, Højagervænget, 23, 2680 Solrød DK
UngSolrød søger en initiativrig, udviklingsorienteret og fleksibel afdelingsleder til at udvikle og understøtte et levende fritidsliv for unge i Solrød. Har du lyst til at være med til at forme fremtidens unge og motivere dem til at deltage i et aktivt ungefællesskab? Vil du være med til at skabe livsduelige borgere, der er klædt på til fremtidens udfordringer? Kan du skabe rammer, hvor der er plads til faglig udfoldelse og kreativ tænkning, der kan omsættes til konkrete ungeprojekter og demokratisk dannelse? Kan du lede og motivere medarbejderne i ungdomsklubberne og fritidsafdelingen, så de yder deres bedste, til gavn for de unge? – ja, så er det lige dig vi mangler. Jobbet Du skal være leder for fem medarbejdere i vores to ungdomsklubber, samt medarbejderne i fritidsafdelingen, som består af en fritidsudviklingskoordinator, en kommunikations- og samskabelsesmedarbejder og en række timelønnede ungdomsskolelærere. Du sk

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring