Viser 1429 Søgeresultater

University College Nordjylland
Nordjylland, Mylius Erichsens Vej 131, 9210 Aalborg DK
Professionshøjskolen UCN Læreruddannelsen søger adjunkter/lektorer/Ph.d´ere til varetagelse af undervisning inden for Lærernes grundfaglighed Håndværk & design/billedkunst. Læs om modulerne i læreruddannelsen her. Udover undervisning søger vi medarbejdere, som i kombination med ovennævnte undervisningsopgaver kan varetage en eller flere af flg. opgaver: Praktikledelse. Koordinering, udvikling og samarbejde ifm. praktik i læreruddannelsen. FoU koordinator. Koordinering og udvikling af forskning og uddannelsesudvikling i læreruddannelsen. Ambassadør i ”Playful Learning”. PL er et flerårigt, nationalt udviklingsprojekt mellem Læreruddannelserne og Pædagoguddannelserne. Projektets overordnede tematik er ”Legende tilgang til læring”, og der arbejdes bl.
Birkedal
Nordsjælland, Kollekollevej 75A, 3500 Furesø DK
VIL DU VÆRE EN DEL AF MÆLKEBØTTESTUEN ?Mælkebøttestuen består af 2 pædagoger, 2 medhjælpere og 12 vuggestuebørn. Vi vægter højt dagligt at kunne sikre små forløb med en stor grad af nærvær og fordybelse.Vil du være med til at arbejde med sprogforløb, legezoner, naturuger, rytmik og meget mere?         Børnehuset Birkedal er et integreret børnehus med 42 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn. Vi har til huse centralt i Værløse, tæt på offentlig transport, natur og kultur.Vi tilbyder en pædagogstilling med:  et indholdsrigt og til tider udfordrende hverdag et samarbejde med en stabil personalegruppe og ledelse et hus med højt til loftet og mange bolde i luften fokus på inkluderende fællesskaber og anerkendende tilgange tid til omsorg og nærvær fokus på et godt forældresamarbejde Vi forventer at du
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Nye Veje søger en barselsvikar til blandt andet matematikundervisning og vejledning. Nye Veje er et afklarings- og vejledningstilbud for ikke-uddannelsesparate unge under Københavns Kommunes Ungdomsskole. Vores målgruppe er 15-21-årige unge med faglige og sociale udfordringer og ringe skoleerfaringer. Målet med den enkelte unges forløb er uddannelsesmæssig og personlig afklaring, og at der i samarbejde lægges en plan for, hvordan den unge kan komme i gang med uddannelse eller nærme sig. Der arbejdes samtidig med at styrke den enkelte unges sociale og personlige kompetencer og eventuelt at opkvalificere fagligt ift. det niveau, den unge befinder sig på. Vi søger en lærer, der kan motivere vores unge, hjælpe dem i retning af en større uddannelsesparathed, arbejde med at afklare de unge i forhold til deres uddannelsespotentialer, og have fokus på at styrke de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Underviserrollen er en del af en
KU - SUND - Mærsk Tårnet
Københavnsområdet, Mærsk Tårnet - Varegården/-modtagelsen, Nørre Allé 14, 2200 København DK
Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen is offering a PhD Scholarship within regulation of the pancreatic beta-cell circadian clock to commence on 1 September 2019 or as soon as possible thereafter. Information about the Department can be found athttps://bmi.ku.dk/english/about_department/ Background Disruption of normal circadian rythmicity in the insulin-producing pancreatic beta-cell causes diabetes in animal models and is a risk factor for diabetes in humans. However, little is known about the regulation of the beta-cell clock. Project description The project will investigate the influence of various stressors on beta-cell clock and secretory function in in vitro and animal models. Principal supervisor Professor Thomas Mandrup-Poulsen, MD, DMSc
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Er du en faglig stærk pædagog og vild med at arbejde med unge med ASF? Brænder du for at klæde forældre på til at kunne støtte deres teenager med diagnose i at mestre eget liv? Så er det DIG, vi mangler som praktisk pædagogisk vejleder i Familiehuset BCH. Familiehuset er en del af Børneområdet i Borgercenter Handicap, der er kendetegnet ved en specialiseret viden om børn og unge med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. I Familiehuset yder vi støtte og hjælp til familier med børn med handicap. Vi tilbyder familiebehandling, råd- og vejledningsforløb, åben rådgivning, kontaktpersoner, kurser og gruppeforløb. Udover ovenstående tilbyder vi fremadrettet individuelle mestringsforløb for unge med diagnoser og deres familier. Forløbene skal være medvirkende til, at forældrene selv kan støtte deres teenagere i at kunne mestre eget liv – og det er her, du kommer ind i billedet! Om stillingen Din primæ
Thisted Kommune
Midtjylland, Ebbesvej 3, 7700 Thisted DK
Brænder du for undervisning af børn? Så har vi jobbet til dig.Da en af vores lærere har valgt at stoppe for at gå på efterløn, og en anden skal på barselsorlov i kommende skoleår, søger vi både en lærer til en fast stilling samt en barselsvikar til ansættelse pr. 1. august 2019.LærerstillingVi søger en lærer med linjefag i dansk, engelsk og gerne kristendom, som har lyst til at undervise i disse fag på 4.- 6. eller 7.-9. årgang.BarselsvikariatVi søger en lærer med linjefag i dansk og med kompetencer til at undervise i andre fag i vores indskoling.Til begge stillinger skal man påregne at påtage sig en klasselæreropgave. Vi ser gerne, at denne opgave løses i et tæt samarbejde med kollegaerne i det team, man bliver en del af.Vi lægger vægt på, at dubrænder for arbejdet med børner indstillet på et tæt samarbejde i profes
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Fritten består af tre afdelinger – Murergården, Blågården og Cappella på Indre Nørrebro. Vi mangler en kollega på afdeling Blågården på Hans Tavsensgade. Afdeling Blågård blev etableret den 1. august 2016 og vi er nu i den sidste del af opbygningsfasen. Det betyder, at vi er 160 børn pr. 1. april 2019. Det betyder også, at vi endnu ikke har fundet svarene på alt, og at vi nogle gange stadig filer hjørner af hos hinanden. Vi lægger vægt på, at kunne tilbyde børnene mange alsidige aktiviteter. Derfor vil vi gerne i forbindelse med opnormeringen begynde at arbejde mere med sport. Vi forestiller os, at du er tovholdere på sportsaktiviteter. Vi forventer, at du skal igangsætte forskellige sportsaktiviteter hver måned, eksempelvis fodbold, volley, basket, hockey, løb – og dem, du selv finder på. Hver sportsgren skal køre mellem to-fire uger. Meningen er at få motiveret børn i lokale idrætsforeninger. Vores pæd
Høje-Taastrup Kommune
Københavnsområdet, Mølleholmen 20, 2630 Høje-Taastrup DK
Du hviler i dit lederskab, motiveres af samarbejde og er tydelig i din kommunikation. Du skaber naturligt relationer til medarbejdere, elever og forældre, og du er nysgerrig og involverende i din ledelsesstil. Vi er en skole, som arbejder gennem visionen høj trivsel og høj grad af læring for alle. Vi har fokus på at skabe en hverdag, hvor alle har det godt. Vores praksis og udvikling er centreret om fællesskab og inklusion, faglighed, tryghed og trivsel, ansvarlighed, anerkendelse og gensidig respekt. Teamsamarbejde er en stor del af vores arbejdskultur på skolen, og du bliver en del af et professionelt og fagligt lederteam med en skoleleder og 4 afdelingsledere. Vi har et godt arbejdsfællesskab og sparrer med hinanden. Vi tænker og handler tværfagligt og tværsektorielt. Det er vigtigt for os, at vi komplementerer hinanden godt og spiller hinanden gode. Vi har stor tillid til hinanden, vi er h
Mølholm Skole
Midtjylland, Tankegangen, 5, 7100 Vejle DK
Vil du specialundervisning og brænder du for arbejdet i teams og kan du lide at være sammen med indskolingsbørn – så har du chancen nu!    Om jobbet Kunne du tænke dig at være med til at arbejde med børn med særlige behov i alderen 6 til 10 år? Kunne du tænke dig at udvikle læringsrammerne på en specialskole for 78 børn i alderen 6-18 år, hvor grundtanken er, at barnet/den unge oplever helhed i hverdagen? Brænder du for arbejdet i den vidtgående specialundervisning? Og vil du gerne arbejde med indskolingsbørn?  Kunne du tænke dig at blive en del af en spændende arbejdsplads, hvor der er et fantastisk arbejdsfællesskab - SÅ GRIB CHANCEN NU! Vi søger lærere til faste (og barselsvikariat) stillinger i Centerklasserne på Mølholm Skole. Mølholm skole har en Centerklasserække til børn med behov for vidtgående specialundervisning.  Det drejer sig om en gruppe børn med specifikke hjernes
Kollerup Skole
Midtjylland, Kollerupvej, 12A, 7300 Vejle DK
Indskolingslærer til Kollerup Skole   Vi søger en dedikeret dansk- og praktisk/musisk lærer, der brænder for de yngste elevers læring og trivsel.   Om jobbet Stillingen indeholder bl.a. dansk, musik, idræt og billedkunst i vores 0-1. klasse. Dertil kommer udeskoletimer, hvor flere fag kan levere indhold. Udeskole i indskolingen vil være et nyt tiltag på skolen, som du får lov at bygge op i samarbejde med kolleger og ledelsen. Skolen ligger midt i naturskønne omgivelser, som der er rig mulighed for at inddrage i undervisningen. Stillingen er på 37 timer.   Tiltrædelse 1. august 2019   Vi forventer at du at du er uddannet lærer med linjefag i dansk og praktisk/musiske fag, meget gerne musik, at du er brænder for at skabe læring i uderummene, at du mestrer relationskompetence og er tydelig i din kommunikation og fremtræ

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring