Viser 55 Søgeresultater

Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes menighedsråd
Øvrige Sjælland, Nykøbingvej 20, 4840 Nørre Alslev
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelse m.m. tilsyn med og pasning af kirkegårdens bygninger. kirketjeneste ved kirkelige handlinger. de administrative opgaver med regnskab m.v. på graverkontoret løses ved elektronisk behandling. varetage arbejdstilrettelæggelse for gravermedhjælpere. Kirken har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: er udadvent og flexibel. har kendskab til IT har gode samarbejdsevner. har et godt overblik. Ansættelsen sker ved Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsråd, beliggende Nørre Alslev Langgade 82, 4840 Nørre Alslev. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Fin
Omø Menighedsråd
Øvrige Sjælland, Omø Kirke - Omø Havnevej 7, 4245 Omø
Stillingen er en deltidsstilling. Nugældende beskæftigelsesgrad er 18 timer pr. uge. (Månedsløn: ca. 12.000, - kr., plus rådighedstillæg og pension)   Ansættelsen finder sted i henhold til gældende overenskomst.   Graverens arbejde består i medvirken ved gudstjenester, ren­holdelse og pasning af kirkegård, præstegårdshave, rengøring af kirke, kapel, velfærdsbygning og præstegårdslokaler samt medvirke ved gravearbejdet ved begravelser efter gældende regler. Jobbet indebærer en stor grad af selvstændighed og fleksibilitet, og arbejdsbyrden er sæsonbestemt.   Yderligere oplysninger samt arbejdsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Ole Odsgård, 5819 9183, (mail: 7327@sogn.dk.) hvortil skriftlig ansøgning skal sendes. Der forventes afholdt
BRØNDBY STRAND MENIGHEDSRÅD
Københavnsområdet, Brøndby Strand Centrum 90, 2660 Brøndby Strand
Brøndby Strand kirke søger en bas korsanger til besættelse af et vikariat i perioden 1. september 2020 til 1. september 2022, evt. med mulighed for fast ansættelse. Vi søger en sanger, der er uddannet/uddanner sig fra konservatoriet eller har tilsvarende kvalifikationer. Foruden en smuk og velskolet stemme fordrer stilingen gode nodelæsningsfærdigheder, solid erfaring både som solist og ensemblesanger, god beherskelse af mundtlig dansk samt et smidigt, behageligt og pålideligt væsen. Brøndby Strand kirke er bygget i 1984 og er en moderne klassiker inden for kirkearkitektur. Kirken har tre dygtige præster, god kirkegang og et rigt menighedsliv. Menigheden sætter stor pris på kirkens musik og ønsker at skabe de bedst mulige rammer for dens udfoldelse.  Dette engagement udmønter sig i et sjældent godt arbejdsklima, og vi forventer, at du sammen med vores 3 fastansatte konservatorieuddannede sangere (sopran, alt og tenor) både kan og vil bidrage hert
BRØNDERSLEV MENIGHEDSRÅD
Nordjylland, Bredgade 104, 9700 Brønderslev
Er du Brønderslev kirkes nye kirkepilot? Er du mellem 18 og 25 år, og har du lyst til at arbejde med unge ved kirken, så kom til Brønderslev og arbejd som kirkepilot i en dejlig folkekirke. Som kirkepilot får du mulighed for: Gøre kirken til et godt sted for unge Arbejde med konfirmander og minikonfirmander Lave klubber for unge Fortælle om kirkens budskab Være med til at planlægge forskellige gudstjenester Bidrage med dine egne styrker, evner og idéer Blive en del af forskellige kristne fællesskaber Generelle forudsætninger Medlem af den danske folkekirke og have erfaring med opgaver i kirkens liv. Alder 18 - ca. 25 år. Afsluttet skolegang f.eks. gymnasium, HF, teknisk skole, HTX, handelsgymnasium, eller anden relevant livserfaring. Ge
Slangerup Menighedsråd
Nordsjælland, Strandstræde 4, 3550 Slangerup
Fuldtidsstilling i en stor, historisk kirke med et levende og godt menighedsliv. Udover udvikling af kirkens musikalske profil byder jobbet også på gudstjenester og andre kirkelige handlinger, plejehjemsgudstjenester og børnegudstjenester, voksenkor, arrangementer med morgensang og aftensang, den årlige udendørs pinsegudstjeneste i samarbejde med vores nabosogne og lejlighedsvis konfirmationsforberedelse og juniorkonfirmanddage. Kirken er udstyret med et romantisk orgel med 12 stemmer samt et nyere flygel. Vi forventer, at du har en relevant kirkemusikalsk uddannelse og behersker både det klassiske og det rytmiske repertoire. Du får en central rolle i at gøre kirken til et samlingspunkt for spændende musikoplevelser. Hvornår: Fra 1. oktober eller snarest derefter. Hvordan: Ansøgning med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail
Essenbæk-Årslev-Hørning Menighedsråd
Midtjylland, Volkmøllevej 4, 8960 Randers SØ
Vi tilbyder et spændende arbejde, hvor du som Kirke- og kulturmedarbejder blandt andet skal varetage følgende opgaver: Ansvarlig for planlægning og afvikling af undervisningsforløb – juniorkonfirmander (3.årgang) Afløsning / medhjælp i forbindelse med konfirmationsforberedelsen og større arrangementer for konfirmanderne Udvikling af aktiviteter målrettet børn og unge og familier i samarbejde med præsterne Indgå i kirkernes skolesamarbejde, opbygge og fortsætte samarbejde med foreninger, skoler og institutioner Kommunikationsopgaver, herunder pastoratets faste annoncering i Din Avis, hjemmeside, sociale medier, annoncering, plakater, tryksager samt kontakt til pressen Koordinering af frivilligt arbejde Medvirke og sparre med menighedsrådet og præsterne omkring kulturelle arrangementer   Vi forventer, at du: Har kendskab til folke
Elling/Strandby Kirke
Nordjylland, Tuenvej 10A, 9900 Frederikshavn
Stillingen som kirketjener i Elling/Strandby sogn, med primært arbejdssted ved Strandby Kirke og Kirkecenter,        er ledig og ønskes besat 1 oktober 2020 eller efter aftale.   Elling/Strandby menighedsråd søger en kirketjener, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i et sogn med et rigt kirkeliv, som bl.a. afspejler sig i de mange arrangementer der afholdes i kirker, kirkecenter og sognegård.   Vi søger en medarbejder, der Har ordenssans, er struktureret, kan arbejde selvstændigt og har erfaring med rengøring. Har teknisk snilde til betjening af varmestyring, klokkeringning mv. Medvirker ved kirkelige handlinger såsom Gudstjenester, begravelser og bryllupper. har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Er du stærk til at udvikle og pleje relationer og fællesskaber, og har du en god fornemmelse af de kulturelle strømninger, så er du måske vores nye kollega. Vi søger en engageret, strategisk og visionær community builder, der kan udvikle, pleje og tiltrække partnerskaber med kulturelle aktører. Det kulturelle fokus for kulturredaktøren er de genrer, der adskiller sig fra musik, men har et særligt fokus på eks. talks, litteratursaloner, debatter, live podcast, debatter, workshops, performance osv. Vi søger dig, der kan motivere og engagere de rigtige kulturelle partnere og etablere stærke fællesskaber i og omkring Huset. En community builder med god fornemmelse for trends indenfor kulturelle strømninger, der ser værdien i at udvikle partnerskaber med arrangører fra de københavnske kulturmiljøer og udvikle Husets profil ved at introducere nye koncepter og formater, der kan gøre oplevelser i Huset til noget særligt. Vi søg
BORNHOLMS MUSEUM
Bornholm, Sankt Mortens Gade 29, 3700 Rønne
  Ansøgere skal være visiteret til fleksjob eller være tilkendt førtidspension. Vi gør opmærksom på, at det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til jobbet, at du er tilkendt fleksjob eller førtidspension. Andre ansøgere der ikke er i målgrupperne vil ikke kunne forvente svar på deres henvendelse.  Har du lyst til et alsidigt helårsjob ved Melstedgård, så har Bornholms Museum brug for en museumsmedhjælper til opgaver på gården.  Opgaverne vil kunne omfatte: Græsslåning med almindelig motorplæneklipper og havetraktor Vedligeholdelsesopgaver på de gamle bygninger – håndværker Dyrepasning: vi har køer, heste, grise, geder, gæs, høns, kaniner og katte. Man behøver ikke ”være ven” med alle typer dyr. Du behøver nødvendigvis ikke kunne alle typer opga
Vor Frue Kirke
Øvrige Sjælland, Vor Frue Hovedgade 63, 4000 Roskilde
Vil du være med til at udvikle kirkens liv gennem musikken? En stilling som organist ved Vor Frue og Vindinge kirker ved Roskilde er ledig. For os er kirken et samspil. Derfor kan vores kommende organist, ud over motiverende sangledsagelse, bringe mange andre kompetencer i spil.   Hos os i Vor Frue og Vindinge, få kilometer syd for Roskilde … … rækker kirkens arbejde fra børn til seniorer … er vi vant til klaver og orgel og brug af 100 salmer … er der musikarrangementer uden for gudstjenesten … ser vi os som et rummeligt arbejdsfællesskab … er vi to selvstændige byer med hver sin kirke og lokale tradition Arbejdsopgaverne består i musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt afholdelse og ledsagelse af andre arrangementer. Det er muligt for organisten selv at præge en del af stillingen. B&

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring