Viser 714 Søgeresultater

Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 14 4600 Køge
Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er en stilling som afdelingslæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi ledig fra 01.03.20 eller snarest derefter. Afdelingslægen Vi søger en speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi, som med sine faglige og personlige kvalifikationer kan være med til at videreudvikle det gastroenterologiske og hepatologiske speciale på Sjællands Universitetshospital. Afdelingslæge skal indgå i vores IBD team og vil derfor have sit virke indenfor behandling af patienter med inflammatorisk tarmsygdom og patienter med tarmsvigt. Medicinsk Afdeling Medicinsk afdeling er organiseret i en gastroenterologisk/hepatologisk sektion, en endokronologisk sektion samt en intern medicinsk sektion. Afdelingen har tre sengeafsnit, hvoraf
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Nordsjælland, Dyrehavevej 48 3400 Hillerød
Vi søger en ny kollega til klinisk funktion. Ambulatoriet tilbyder tidsafgrænsede veldefinerede behandlingstilbud til ikke-psykotiske voksne patienter (18- 70 år) og varetager derudover, i samarbejde med centerets forskningsenhed, regionsfunktion for komplicerede affektive lidelser. Du vil indgå i det kliniske arbejde i ambulatoriet, og der kan endvidere være centerforpligtelser i form af undervisnings- og supervisionsarbejde i mindre omfang. Du vil indgå i et tværfagligt team med speciallæger, psykologer, sygeplejersker og andre tværfaglige behandlere. Du refererer til afsnitsledende overlæge Mette Rindom og afsnitsledende psykolog Malene Friis Thøgersen og vil fagligt blive tilknyttet den øvrige relevante faggruppe på PCN. Der er fast supervision af eget arbejde. Personalegruppen er tværfagligt sammensat med en overvægt af læger og psykologer. Der vægtes en positiv arbejdskultur, hvor de
Odense Kommune
Fyn, Munkehatten 14A, Tornbjerg 5220 Odense SØ
Bostedet Vista Hus søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent pr. 1. december 2019 eller snarest herefter til en fast stilling på 32 timer ugentlig. Om osVista Hus er et rehabiliterings- og behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnose, det vil sige mennesker med svære sindslidelser, et omfattende stof og/eller alkoholmisbrug, store sociale udfordringer samt behandlingsdomme.Bostedet er et tilbud om et kortere eller længerevarende forløb til borgere, som tilhører målgruppen, der af forskellige årsager ikke magter at bo i egen bolig, og som har brug for en særlig ramme, der på sigt kan skabe kompetencer til at bo i eget hjem.Vista Hus har som overordnet formål at medvirke til at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos en meget udsat borgergruppe ved at tilbyde tæt kontakt og støtte op om de basale behov. Håbet er, at
Tønder Kommune
Sønderjylland, Wegners Plads 2 6270 Tønder
Er du en fagligt stærk og ansvarsbevidst sygeplejerske? Brænder du for at omsætte dine kompetencer til værdifuld praksis for vores ca. 500 beboere i AsylSyd? Og vil du være en del af vores sundhedsfaglige team i AsylSyd, som samarbejder på tværs af fag og geografi om at løfte vores kerneopgave?Så har vi fra den 1. oktober 2019 (eller før) en ledig stilling som sygeplejerske i AsylSyd på 30 timer pr. uge. Arbejdstiden bliver som udgangspunkt tilrettelagt på hverdage mellem 8.00 og 15.30.Om os Som driftsoperatør for Udlændingestyrelsens asylafdeling er vi i AsylSyd organiseret som en afdeling under Tønder Kommune. Vi udfører den daglige driftsopgave med indkvartering og underhold af ca. 600 beboere (familier, enlige voksne og uledsagede mindreårige), som er fordelt på vores tre opholdscentre i T&os
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Vi søger en klinisk specialist med fokus på klinisk sygepleje indenfor cystisk fibrose, den faglige kvalitet i klinikken, integrering af forskning i klinisk praksis og fortsat kompetenceudvikling af erfarne sygeplejersker. Du er tæt på klinisk praksis og samarbejder med sengeafsnit/ambulatorium i Infektionsmedicinsk klinik samt BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret om sygeplejen til patienterne og overgangen børn/voksen afdeling. Stillingen er på 37 timer om ugen. Cystisk fibrose-enheden: Cystisk fibrose er en arvelig genetisk sygdom, der primært kommer til udtryk i lungerne. Behandlingen af cystisk fibrose i Danmark er samlet på 2 CF-centre. CF-center Rigshospitalet består af Dansk BørneLungeCenter (BUK) som følger CF-patienter under 18 år og Infektionsmedicinsk klinik, som følger de voksne patienter. Der er et tæt samarbejde mellem de 2 afdelinger. Forløb for patienter med cystisk fibrose er kendetegn
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 1 4600 Køge
Vi søger En bioanalytiker/radiograf/sygeplejerske til et vikariat pr. 1. december 2019 (eller efter aftale) på Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge. Vikariatets varighed er til 30.11.2020 Stillingen er på 37 timer. Arbejdstid fra mandag til fredag med en varierende mødetid mellem 07.00 og 08.00. Arbejdsopgaver Dine arbejdsopgaver tilrettelægges efter dine kompetencer og erfaring, men du kan i stillingen komme til at varetage Undersøgelser på afdelingens fem gammakameraer og to PET/CT skannere Fremstilling af radioaktive lægemidler Hjertebelastninger ved myokardieskintigrafier samt distale blodtryksmålinger Kvalifikationer Autorisation som bioanalytiker, radiograf eller sygeplejerske. God til at arbejde selvstændigt og struktureret, og samtidig indg
Sygehus Sønderjylland Aabenraa
Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15 6200 Aabenraa
Om du er helt nyuddannet eller erfaren sygeplejerske betyder mindre. Det der er afgørende er, at du brænder for den geriatriske sygepleje og forstår at koble teori og praksis i dit daglige arbejde. Så sørger vi for at tilrettelægge et introduktions program, der er tilpasset dine kompetencer. Ældresygdomme spænder medicinsk bredt. Patientforløbene er ofte komplekse og sætter krav til at du kan arbejde holistisk. Vi vægter patient og pårørende inddragelse. Tværfagligt samarbejde ser vi som er forudsætning for et trygt patientforløb og en god udskrivelse. Dine nærmeste samarbejdspartnere vil være geriatere, sygeplejersker, social og sundhedsassistent, fysio- og ergoterapeuter, husassistent, portør samt sekretær. Vi tilbyder: Mulighed for at tilrettelægge din vagtplan, så den passer med din fritid og dit familieliv Individuel oplæring. For den nyuddannede sygeplejerske tilbyder vi 2 måneders
Sydvestjysk Sygehus
Sønderjylland, Finsensgade 35 6700 Esbjerg
Vores nuværende specialeansvarlige overlæge har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi en ny specialeansvarlig overlæge i Hovedpineklinikken. Stillingen ønskes besat pr. 1.2.2020 eller efter aftale. Vi søger en engageret neurolog med interesse for smerteområdet og specifikt diagnostik og behandling af hovedpine, og som har lyst til at stå i spidsen for vores Hovedpineklinik. Populationen i Hovedpineklinikken er en sammensat gruppe patienter med både primære og sekundære hovedpiner, fra ukomplicerede primære hovedpiner til komplicerede patienter med flere typer hovedpine og talrige konkurrerende lidelser, inklusive psykiske symptomer. Hovedpinepatienter kræver indføling og empati, hvilket er kvaliteter, der vil blive efterspurgt i det daglige arbejde. Hovedpineklinikken, der i det daglige drives af den specialeansvarlige overlæge, har desuden ansat 3 sygeplejersker, hvoraf den ene er forskningsaktiv, en hovedpinepsykolog, 2 fysioterapeuter med speciale i
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
En stilling som overlæge i radiologi ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 01.01.2020 eller efter aftale. Stillingen er en ikke vagtbærende fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.Om stillingenVi søger overlæge i radiologi med bred radiologisk erfaring, (gerne subspecialiseret indenfor muskuloskeletal Radiolog.)Vi tilbyder:Ansættelse i en dynamisk afdeling i stadig teknologisk- og organisatorisk udvikling med rig mulighed for faglig udfordring og udvikling af interesse- og ansvarsområderEt højt fagligt miljø med faglig sparring med erfaren lægestab i afdelingen og i de samarbejdende specialerGode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelseKorte kommunikationsveje med godt samarbejdsklima mellem faggrupperne i Røntgen & Skanning og på tværs af afdelingerne i HE MidtAfdelingen har en forskningsansvarlig ansa
KU - SCIENCE - NBI
Københavnsområdet, Nørre Campus, Blegdamsvej 17 2100 København Ø
Introduktionsuddannelsen og de uklassificerede stillinger omfatter indføringen i de basale kompetencer inden for retspatologi, klinisk retsmedicin og patologisk anatomi. Det tilstræbes, at mulighed for forskning indgår i ansættelsesperioden. Uddannelsesprogrammet knyttet til introduktionsstillingen kan ses på www.laegeuddannelsen.dk (Søg på de enkelte specialer: Retsmedicin). Det retslægelige arbejde Arbejdet på RPA omfatter til dels retslægelige ligsyn og obduktioner. Afdelingen har CT- og MR-scanner, og der foretages rutinemæssigt CT- scanning før en obduktion. På udvalgte sager foretages også MR-skanning. Enkelte obduktioner gennemføres efter forudgående deltagelse af retsmediciner ved findestedsundersøgelse. Både findestedsundersøgelsen og en eventuel efterfølgende obduktion foretages i tæt samarbejde med politiets efterforskere og Nationalt Kriminalteknisk Center.

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring