Viser 640 Søgeresultater

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Afdeling Bispebjerg
Københavnsområdet, Bispebjerg Bakke 30, 2400 København DK
Jobbet Vi er et energisk og visionært afsnit. Afsnittet står for at udvikle en høj og målrettet miljøterapeutisk udredning og behandling af unge mennesker, som er i dårlig trivsel. Unge mellem 14 og18 år, som ikke formår at fungere i et almindeligt hverdagsliv med skole og kammerater. De unge indlægges typisk til observation, udredning og behandling for eksempelvis affektiv sindslidelse, OCD, psykoser, udviklingsforstyrrelser og begyndende personlighedsforstyrrelser. Afsnittet har åbent alle ugens dage, men de fleste unge er hjemme i weekenderne. De unge udskrives typisk efter 6-8 ugers indlæggelse. Der er fokus på at arbejde med såvel den unge selv, men i lige så høj grad også med familien som helhed. Personalet Læger, psykologer, fysioterapeut, socialrådgiver, sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistent og skolelærere arbejder tæt sammen om opgaverne. Vi er en enga
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Ringstedgade 61, 4700 Næstved DK
Stillingen som projektsygeplejerske ved Lungemedicinsk forskningsenhed, Lungeambulatoriet, Næstved Sygehus er ledig pr 1. september 2019 eller efter aftale. Stillingen er på fuld tid i en tidsbegrænset periode på 3 år. Om stillingen Projektsygeplejersken ønskes ansat til gennemførelse af kliniske projekter. Stillingen indgår som led i afdelingens overordnede strategi om styrkelse af klinisk forskning og udvikling. Projektsygeplejersken vil være tilknyttet Lungemedicinsk forskningsenhed, som aktuelt består af 1 overlæge/forskningslektor, 1 sygeplejerske (post doc), 2 projektsygeplejersker (fuld tid) og 5 PhD-studerende (3 læger, 1 fysioterapeut, 1 cand mag). Du vil have base i afdelingens enhed for udredning af mistænkt kræft i lunge eller lungehinde, Næstved Sygehus, og forventes at samarbejde tæt med afdel
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus DK
Ved Nuklearmedicin & PET, Aarhus Universitetshospital er en ét-årig stilling som introduktionslæge (6620-34-61-i-01) ledig pr. 1. september 2019 eller efter aftale.Inden for det nuklearmedicinske område beskæftiger vi os med klinisk fysiologiske undersøgelser, funktionel nuklearmedicinsk billeddiagnostik og behandling indenfor en bred vifte af forskellige sygdomme og organsystemer.Rigtig mange af afdelingens undersøgelser kræver høj grad af samarbejde og koordinering både med faggrupperne imellem i afdelingen og med andre afdelinger, derfor er en positiv indstilling til samarbejde, problemløsning og tilgang til andre mennesker, af stor værdi.Vi udfører undersøgelser for hospitalsafdelinger og praksissektor i Region Midtjylland samt i mindre omfang for hospitaler i andre regioner.Vi er en afdeling i rivende udvikling og med stor forskningsaktivitet, som led
Region Nordjylland
Nordjylland, Hjulmagervej 20, 9000 Aalborg DK
Har du lyst til at være i forreste række og gøre en forskel for borgere, der ringer 112, når de er udsat for akut sygdom eller tilskadekomst?Hvor dit ”kliniske blik” er erstattet af hørelse og tale?Har du lyst til at arbejde på en arbejdsplads med spændende opgaver og udfordringer, hvor dine kommunikative og faglige evner er i spil hver dag?Har du lyst til at arbejde på en arbejdsplads hvor tværfaglighed og team-samarbejde er en nødvendighed for at løse opgaverne?Hvis ”ja” så er denne stilling måske noget for dig?JVi er 29 sygeplejersker, med titlen sundhedsfaglige visitatorer (SFV), som glæder sig til at få 1 ny kollega. Som sundhedsfaglig visitator er din opgave:Sundhedsfaglig vurdering og visitation af borgerens behov for hjælp, ved 112-opkald.Sundhedsfaglig rådgivning til borgere, der ringer 112 samt telefonisk førstehjælp.Koordinering af opgaver ved større hændelser, hvor det præhospita
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk DK
Om afsnittet Afsnittet har 14 senge, heraf 6 enestuer. Vi modtager patienter med diabetes, hormonsygdomme, infektioner og almene medicinske lidelser. Størstedelen af patienterne indlægges akut, og vi modtager patienter hele døgnet. Der oprettes studieunit i afsnittet ultimo juni. Vi arbejder med tildelt patientpleje og vi har et tæt og dagligt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt for at sikre patienten det bedste forløb. Endvidere ser vi samarbejdet med pårørende som en vigtig ressource. Vi søger en sygeplejerske der Har et par års erfaring eller er nyuddannet, da vi har fokus på udvikling og tildeling af nye kompetencer indenfor det medicinske område Er positiv og har gode samarbejdsevner
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Omsorgscentret Hjortespring søger sygeplejersker i dag-, aften- og nattevagt. Vi søger også SOSU-assistenter i dag-, aften og nattevagt. En arbejdsplads, der lægger vægt på faglighed og udvikling Omsorgscentret Hjortespring i Herlev er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. På Hjortespring er der i alt 158 lejligheder – plejeboliger inkl. ægteparboliger – og vi er 135 medarbejdere ansat. I takt med at det nære sundhedsvæsen rykkere tættere på, vil der blive flere komplekse sygeplejeopgaver, og for at imødekomme disse vil plejeafdelingens kompetencer i fremtiden bestå af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter såvel som social- og sundhedshjælpere. Derfor søger vi basissygeplejersker og SOSU-assistenter til dagvagt, aftenvagt og nattevagt i plejeafdelingerne, både til faste stillinger og i vikariater. Vi ti
Psykiatrisk Center Amager
Københavnsområdet, GL. Kongevej 33, 1610 København DK
vagtfri stilling i et team med afvekslende opgaver i hverdagen - Ambulant team på GL. Kongevej, Psykiatrisk Center Amager. Vi er så heldige, at vi skal opnormere i Distriktspsykiatrisk team på Gammel Kongevej. Derfor søger vi en sygeplejerske med kontaktpersonsfunktion 32-37 timer ugentligt med tiltrædelse d. 1. september eller efter aftale. Teamet varetager behandlingen for 400 patienter, med komplekse problemstillinger der har behov for en tværfaglig behandlingsindsats. Målgruppen er voksne over 18 år med lidelser indenfor skizofreni og psykoser, bipolar affektiv sindslidelse, personlighedsforstyrrelse og andre ikke psykotiske lidelser med et udfordret funktionsniveau etc. Teamet samarbejder med døgnafsnit på Digevej samt øvrige teams i ambulatoriet, OP-team og gadeplansteam herudover har teamet en bred vifte af samarbejdspartnere som eksempelvis socialcentre, jobcentre, praktiserende læger, kommunale behandlingstilbud og væresteder o. li
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse DK
To introduktionsstillinger i Intern medicin er ledig til besættelse 01.09.19 eller efter aftale på Medicinsk Afdeling 1 i Slagelse med tilknytning til gastroenterologisk og lungemedicinsk afsnit. Som uddannelseslæge ved Medicinsk afdeling vil du få en grundig introduktion, og du kan herefter forvente en travl, afvekslende og lærerig hverdag, hvor du vil komme i kontakt med den brede interne medicin og få kendskab til de medicinske grenspecialer. Medicinsk afdeling, har et tæt samarbejde med Akutafdelingen der har et stort indtag af akutte uselekterede patienter fra sygehusets optageområde samt en stor ambulant funktion inden for alle specialerne. Introduktionslægen tildeles i forhold til KBU-lægen et større ansvar og forventes at have større selvstændighed. De håndterer patienter med mere komplekse kliniske problemstillinger, og varetager opgaver med indlag
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
Vi søger en afdelingslæge til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme fra 1. oktober 2019 eller snarest herefter. Arbejdssted er udefunktionen på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte matriklen. Kvalifikationer Du skal være speciallæge i Intern medicin: reumatologi. Det forudsættes, at ansøgeren på tiltrædelsestidspunktet har erhvervet den relevante speciallægeautorisation. Derudover lægges der i bedømmelsen vægt på engagement og høj faglig kompetence erfaring med muskuloskeletal ultralyd interesse for og erfaring med bindevævssygdomme lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde erfaring i undervisning og forskning at ansøger er udviklingsorienteret og har lyst til at bidrage til det gode arbejds- og kollegiale miljø på afdelingen Videncenter for Reumatolog og Rygsygdomme (VRR
Herlev Hospital
Københavnsområdet, Herlev Ringvej 75, 2730 Gladsaxe DK
Vi søger jordemødre, både nyuddannede og med erfaring, som har lyst til at blive en del af vores afdeling, hvor vi vægter en høj faglighed og det tværfaglige samarbejde omkring den gravide, fødende og barslende kvinde. Vi er en afdeling, hvor der er et stærkt kollegialt fællesskab, og hvor det sociale fællesskab og netværk har stor betydning. Vores Fødeklinik åbnede d. 3. juni og mange små liv har allerede set dagens lys i disse nye rammer. Vi har bevidst valgt, at fødeklinikken bemandes af både nyuddannede og erfarne jordemødre, hvilket giver en unik mulighed for kollegial sparring og for at høste erfaringer hos hinanden. Som nyuddannet giver fødeklinikken dig mulighed for at udvikle dine jordemoderfaglige kompetencer i trygge rammer og gøre dig sikker i håndteringen af den normale fødsel. Som erfaren jordemoder får du mulighed for at arbejde med vores kerneopgave og det gammelkendte på en ny måde. Vi vægter, at man

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring