Viser 89 Søgeresultater

Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Drives du af at skabe og implementere forandringer i en stor organisation, hvor du både med udgangspunkt i din erfaring og din faglighed kan styre og drive udvikling af økonomistyringen? Er du i stand til at arbejde tværorganisatorisk, holde mange bolde i luften og fastholde et strategisk fokus på at realisere målsætningerne for vores økonomistyringsstrategi? Og har du interesse for at skabe sammenhængende løsninger og forstår behovet for implementeringsopgaven og kompetenceudvikling i forandringsprocesser? Så har vi et job til dig! Vi søger erfaren, dygtig og engageret programleder til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som vil påtage sig ansvaret for at drive udviklingen og implementeringen af en ny, effektiv og aktivitetsbaseret økonomistyring på teknik- og miljøområdet. Med udgangspunkt i en fastlagt strategisk platform, en etableret programplan og identificerede projektspor vil du få ansvar for drive pr
Forsvarsministeriet, Departementet
Københavnsområdet, Holmens Kanal 9 1060 København K
Er du akademiker eller kaptajn/kaptajnløjtnant og kunne du tænke dig at arbejde med militærstrategisk udvikling og policy i rammen af Danmarks formandskab for NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) i 2020? Befinder du dig godt i et internationalt miljø og en travl hverdag præget af en stor grad af koordination i krydsfeltet mellem militær faglighed og politiske hensyn, og har du eventuelt tidligere beskæftiget dig med nordisk samarbejde fra civile eller militære stillinger. Så har vi en spændende tidsbestemt stilling som sagsbehandler i NORDEFCO sekretariatet i København i 2020.Om osNORDEFCO sekretariatet oprettes i forbindelse med varetagelsen af det danske formandskab for NORDEFCO i 2020 under Strategi- og Policysektionen, der er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab. Strategi- og Policysektionen ligger i Karup og består af medarbejdere, der arbejder med policy og strategisk udvikling. Sekretariatet vil bestå af tr
KU - SUND - PANUM KBH N
Københavnsområdet, Blegdamsvej 3B 2200 København N
Deltidsstilling som projektleder ledig ved Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet og Neurofysiologisk Klinik Rigshospitalet. Arbejdsstedet er Rigshospitalet Glostrup. Stillingen er med en ugentlig arbejdstid på 20 timer og disse vil være fordelt på 3 dage. Stillingen er tidsbegrænset for 2 år med ansættelse snarest muligt. Stillingen er tilknyttet Center for Sund Aldring (CESA) ved Københavns Universitets, som er et tværdisciplinært forskningsinitiativ med fokus på aldringsforskning. Projektet på Rigshospitalet-Glostrup drejer sig om at identificere faktorer, som medvirker til udvikling af aldersbetinget fald i kognitiv funktion, det vil sige vores tænkeevne, og markører herfor. Yderligere information: https://www.rigshospitalet.dk/forskning/vores-forskere/Sider/profiler/martin-johannes-lauritzen.aspx og
FONDET TIL BEKÆMPELSE AF AIDS
Københavnsområdet, Vestergade 18E, 1456 København K
AIDS-Fondets internationale afdeling står midt i en forandringsproces. Vi søger en dedikeret kollega, som kan føre vores nuværende ambitioner loyalt og sikkert i mål og samtidigt bidrage med nye idéer og netværk. Du bliver en del af et sjovt og travlt internationalt team, som består af fem medarbejdere og en student. Afdelingen arbejder primært på tre fronter: 1) Program- og projektarbejde i Afrika 2) Advocacy-arbejde for og med AIDS-Fondets partnerorganisationer 3) Udvikling og fundraising af nye projekter, herunder med den private sektor. Som udgangspunkt vil dit primære fokus være på program- og projektstyring, på udvikling af nye projekter samt fundraising. Men som led i omstruktureringen af vores afdeling, kan du forvente også at blive inddraget i vores advocacy-arbejde på sigt. Den ideelle kandidat til stillingen: Har erfaring med projektledelse og med udviklings- og programarbejde i praksis, gerne med programmer finansieret af Danida
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Har du et højt fagligt niveau og erfaringer med økonometriske analyser? Har du et ønske om at arbejde med problemstillinger i krydsfeltet mellem politik og registerbaserede analyser samt projektledelse af større analyser? Så kan vi tilbyde dig spændende og udfordrende opgaver i et fagligt stærkt analysemiljø. Med mere end 600.000 indbyggere udgør København mere end 10 pct. af landets befolkning, og byen er samtidig blandt de hurtigst voksende i landet. Det stiller stadigt større krav til, at byens politikere kan træffe beslutninger på et fagligt oplyst grundlag. Den Tværgående Analyseenhed skal være et af Danmarks førende analysemiljøer, og via registerbaserede analyser og makropolitiske indsigter skal enheden besvare spørgsmål som fx: hvilke indsatser i beskæftigelsespolitikken hjælper bedst de ledige i arbejde? hvo
MHI Vestas Offshore Wind A/S
Midtjylland, Dusager 4, 8200 Aarhus N
Combine your technical expertise with your strong project management experience Do you want to set your mark on large-scale technical improvement case projects? Are you a skilled project and stakeholder manager with a soft spot for game-changing green solutions? Tasks & responsibilities: You will… …be responsible for programme management of technical improvement cases, where you will ensure execution from the scoping phase until implementation and report on progress and financial matters.   Furthermore, you will:  Follow up on Project Managers’ and Technical Project Managers’ execution and progress to secure that scope, budget and deadlines are met Participate in the improvement of the IC process Be responsible for progress and financial status reporting  Skills & experience: Our new colleague… …has project managem
MHI Vestas Offshore Wind A/S
Midtjylland, Dusager 4, 8200 Aarhus N
An experienced planner able to handle a complex portfolio Are you an experienced planner ready to take on new challenges in an international, dynamic organisation? Are you proficient with Primavera, and do you have the necessary expertise to deal with a complex project portfolio? Would you like the opportunity to combine your Primavera expertise and coordination skills in an exciting industry? Do you have what it takes to simplify cross-department resource management? Tasks & responsibilities: You will… …be an integral part of the Cross-Functional Planning organisation that will work conjointly with Operations, Special Projects and Service to consolidate their resource demands for labour and tools. You will confer with resource owners in Operations Support to obtain their available resource capacities, craft reports showing periods of under/over allocation, analyse the results and guide the project planners in creating s
ERHR Rekruttering
Midtjylland, True Møllevej 9 8381 Tilst
Passioneret Agil Projektleder søges til Danmarks bedste internetselskab (8 år i streg) Kender du til agil projektledelse, og er du energisk, engageret og initiativrig? Kan du drive og eksekvere agil projektledelse, samtidig med at du inspirerer bredt i organisationen og spiller en central rolle i en gennemgribende agil transformation? Hvis svaret er ja, vil du som vores nye Agil Projektleder få mulighed for at bidrage til at drive og optimere Waoos agile transformation. Primære ansvarsområder Du bliver en del af det tværfunktionelle produktteam Media, som har ansvaret for kundeoplevelsen og performance af Waoos indholdstjenester og produkter fx TV og streaming mv. Derudover bliver du en del af det agile coachteam, som spiller en afgørende rolle i at drive og implementere agile arbejdsmetoder og mindset i Waoo. Mere specifikt vil du:
Familieafdelingen
Nordsjælland, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
Har du lyst til at blive en del af en faglig stærk afdeling, som gør en forskel for de mest sårbare børn og unge i Halsnæs Kommune? Vi søger en dygtig og engageret familiesagsbehandler til vores Anbringelsesteam. I Anbringelsesteamet arbejder vi med stort fokus på udvikling og kvalitet i opgaveløsningen, til gavn for borgerne og til gavn for et spændende fagligt miljø, som du kan blive en del af. Vi arbejder kvalificeret med at en anbringelse sker med inddragelse af forældre og netværk og med fokus for udvikling både hos barnet og hos forældrene. Vi arbejder med fokus på det gode samvær og på hjemgivelsesplaner.Anbringelsesteamet består at fem familiesagsbehandlere, tre anbringelseskonsulenter og to teamledere.Familieafdelingen består af fire teams. Visitation og Tidlig indsats, Sammen om Ny Velfærd, Myndighedsteamet, og Anbringelsesteamet. Som ny medarbejder hos os, kan du være med i fortællingen om en arbejdsplads med god tr
Aarhus Kommune
Midtjylland, Skovgaardsgade 3 8000 Aarhus C
Om jobbet:Aarhus Kommune er blevet udpeget som Talentkommune 2019-2021. Derfor søger vi nu en koordinator, der i tæt samarbejde med projektets styregruppe og de involverede uddannelser og institutioner skal facilitere projektets udvikling og gennemførelse.Aarhus Kommunes kulturpolitik 2017-2020 har specifikt fokus på at udvikle og understøtte de kunstneriske og kreative talenter. Vi vil skabe rammer og muligheder, som understøtter alle kunstneriske genrer og tager højde for forskellige former for kreativt talent. Aarhus vil sætte barren højt, og derfor skal der etableres samarbejde mellem de aktører, der arbejder med børn og unge talenter.Målet med Talent Aarhus er at skabe en samlet og stærk platform for talentudvikling i Aarhus med national og international rækkevidde. Vi vil undersøge, hvad der kendetegner morgendagens talentudvikling. Hvilke milj&oslas

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring