Viser 220 Søgeresultater

Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Ønsker du at blive kører på en bjærgningsvogn i en operativ bataljon? Samt være en del af specialiseret og professionel enhed, som vægter høj faglighed, samtidigt med at det foregår i et kollegialt miljø med plads til den enkelte? I så fald er stillingen i bjærgningssektionen måske noget for dig! Om osStabskompagniet hører organisatorisk til i II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment, der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgruppe 2018. Stabskompagniet består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til nyt førings- og logistiskkoncept. Hvilket inkluderer at STKMP bl.a. får underlagt forsyningsdeling og sanitetsdeling fra Trænregimentet. STKMP modtager i 2019 også en del ny
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland
Midtjylland, Niels Finsensvej 4 7100 Vejle
Har du lyst til at arbejde med skarpe indsættelser, uddannelser og logistik i et miljø med fokus på støtte til Forsvaret og det civile samfund, og kan du medvirke i opbygningen af en ny organisationsstruktur? En organisation, som rummer både ansatte, frivillige og reservepersonel i sin bemanding. Er du stærk til at planlægge, tilrettelægge, kommunikere og bringe ting til udførelse? Så er denne stilling måske noget for dig.Om osHærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er en kompleks arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidig være specialist inden for eget område.En vigtig dimension i dagligdagen er samarbejdsrelationer på tværs af stabsstrukturen med medarbejdere, frivillige og personel af reserven, samt samarbejde med hæren, politi og øvrige civile myndigheder i en projektbaseret tilgang.Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab og er omdrejningspunktet fo
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Om os1 Mekaniserede infanterikompagni – i daglig tale Vikingkompagniet– er et stående og professionelt mekaniseret infanterikompagni under II Panserinfanteribataljon, Jydske Dragonregiment i Holstebro.Kompagniet består af tre infanteridelinger udstyret med pansret mandskabsvogn Piranha V, samt en kommandodeling.Efter hjemkomst fra Irak (OIR 9) skal kompagniet reorganiseres med henblik på at skabe forudsætningerne for indtræden i beredskabskampgruppe i 2021.Kompagniet modtager pansrede mandskabsvogne Piranha V i 3. kvartal 2019, hvorefter fokus i uddannelsen vil være på etablering og tilpasning af procedurer i forbindelse med implementering af Hærens Taktiske Kommunikationssystem.Kompagniet er kendetegnet ved en erfaren kadre af befalingsmænd og en stærk logistisk bagkæde, som med kort varsel og stor rutine kan iværksætte løsning af en hvilken som helst opgave.Kompagniets primære fokus er den uddannel
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Er du en dygtig og erfaren mekaniker og ønsker en hverdag med gode kollegaer, så er det måske dig, vi søger. Om osV Uddannelsesbataljon/Jydske Dragonregiment består af en stab og to eskadroner, der begge gennemfører Hærens Basisuddannelse. Bataljonen modtager to gange årligt ca. 270 værnepligtige, der alle gennemfører en fire-måneders basisuddannelse.Bataljonens vedligeholdelsessektioner består af meget erfarent personel, der sætter en ære i deres arbejde med fokus på, at bataljonens enheder har flest mulige køretøjer og materiel til deres rådighed.Vi har fokus på en professionel og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne, hvor alle hjælper hinanden og får opgaven løst.Om stillingenSom mekaniker ved V Uddannelsesbataljon vil du primært arbejde med at vedligeholde både lette og tunge hjulkøretøjer samt kunne støtte med reparationer af pansrede mandskabsvogne. Du kommer primært t
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Ønsker du operativ tjeneste, og har du det der skal til for, at være fører og leder i et lille sammentømret team i vedligeholdelsessektionen i Niels Kjeldsen eskadronen? Så er det måske dig, vi søger.Om osVed 1. Kampvognseskadron har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.Ved 1. Kampvognseskadron har en del af medarbejderne været udsendt til både Balkan, Irak og Afghanistan, så der er meget erfaring samlet i enheden.Vores daglig tjenestetid er fra 0700 til 1430, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.I efteråret 2019 er hovedparten af eskadronen i INTOPS RS11. Det betyder at vi går et roligt efterår i møde. Hvor den hjemmeværende personel støtter 2 eskadron, kommandør
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Er du seniorsergent med stort kendskab til forsvarets organisation og har flair for personaleadministrative forhold? Så se nedenstående stilling og muligheder ved Ingeniørregimentet. Om osIngeniørregimentet (IGR) hører hjemme på Skive kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsre
Forsvarsministeriets Personalestyrelse - værnepligtsrådet
Københavnsområdet, c/o Søminegraven 0 bygning 24 Nyhol 1433 København K
Vi kan nu tilbyde en spændende og alsidig stilling til dig, som befinder dig godt i rollen som rådgiver, er serviceminded og løsningsorienteret - og i den forbindelse villig til at gå langt for at opnå de bedste resultater. Du vil blive en del af et meget dynamisk team, som er sammensat af dygtige, professionelle og engagerede militære og civile medarbejdere.Kan du nikke genkendende til ovenstående, så er du måske vores nye kollega. Om osHR-service er beliggende i Ballerup, og er en del af Policy- og Koordinationssektionen i Rådgivningsafdelingen. Afdelingen består for nuværende af ca. 100 medarbejdere fordelt på fire sektioner. De tre af sektionerne udgøres af en HR-partnerstruktur, som fysisk er samplaceret med de styrelser og myndigheder, de støtter. Den sidste sektion er en tværgående Policy- og Koordinationssektion, hvori Policy- og Koordinationselementet, som du bliver en del af, indgår. Policy- og Koo
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Har du mod på at være den primære sagsbehandler/IT befalingsmand med ansvaret for indførslen af HTK i hele PNBTN så er du måske ham vi søger i en projektstilling.Om osPanserbataljonen ved Jydske Dragonregiment er kapacitetsbataljon for kampvognsvåbnet. I Hærens nyordning får bataljonen ansvaret for studie- og udviklingsvirksomheden, kursusvirksomheden og uddannelse af kampvognsenheder til og med eskadrons niveauet. Herudover varetages delopgaver i relation til den pansrede bjærgningsuddannelse. På kort sigt er bataljonens prioriterede opgave modtagelse, implementering og uddannelsepå Leopard 2A7, herunder også Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK). Denne uddannelse skaber grundlaget for uddannelse af bataljonens kampvognseskadroner til Hærens beredskaber og opgaver i internationale operationer. Bataljonsstaben skal på lavt beredskab kunne opstilles som et bataljons hovedkvarter eller specifikke task forces, der kan
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Har du mod på at være en af de to primære IT/Signalbefalingsmænd der står for indførslen af HTK i hele PNBTN, så er du måske ham vi søger til denne projektstilling.Om osPanserbataljonen ved Jydske Dragonregiment er kapacitetsbataljon for kampvognsvåbnet. I Hærens nyordning har bataljonen fået ansvaret for studie- og udviklingsvirksomheden, kursusvirksomheden og uddannelse af kampvognsenheder til og med eskadrons niveauet. Herudover varetages delopgaver i relation til den pansrede bjærgningsuddannelse. På kort sigt er bataljonens prioriterede opgavemodtagelse, implementering og uddannelse på Leopard 2A7, herunder også Hærens Taktiske Kommunikationssystem (HTK). Denne uddannelse skaber grundlaget for uddannelse af bataljonens kampvognseskadroner til Hærens beredskaber og opgaver i internationale operationer. Bataljonsstaben skal på lavt beredskab kunne opstilles som et bataljons hovedkvarter eller specifikke task forces,
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Er du den professionelle, velfunderede fører med masser af gennemslagskraft? Så er det dig vi mangler i 1. Panseringeniørkompagni!Er du fører og soldat til fingerspidserne, under såvel felt- som garnisonsforhold? Kan du lide et højt tempo, hvor to dage ikke er ens? Kan du lide at arbejde sammen med andre uanset grad, værn og nationalitet? Så skal du søge stillingen som gruppefører.Om os1. Panseringeniørkompagni består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede parkdeling og en kommandodeling. Vi indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon ved 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer. Om stillingenDer er tale om en hverdag i et højt tempo med øvelser, skydeperioder og uddannelse.Som gruppefører er du ansvarlig for føring af

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring