Viser 113 Søgeresultater

Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2, 6500 Haderslev DK
Er du den nye F-35 medarbejder i samarbejdet om typeuddannelser mellem Norge, Holland og Danmark? Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en erfaren og handlekraftig mellemleder til dette. Så er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Har du gode resultatskabende kompetencer og kan du gå forrest i et teknisk udfordrende miljø? Så er du måske den, der passer til stillingen.Om osFighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn køn eller alder. Teknisk Træning (TT) er underlagt chef Logistics Group på FW, der er materieldriftkoordinerende myndighed for F-16.
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Herning DK
Helicopter Wing Karup søger en el-specialist til en stilling på EL-værkstedet ved Aircraft Maintenance Squadron.Så er du fagligt stærk, er fejlsøgning og sikre løsninger det der driver dig, og har du lyst til at blive en del af et unikt fællesskab? Så er du måske vores nye kollega.Om osHelicopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HW leverer nationale beredskabsopgaver døgnet rundt og støtter Specialoperationskommandoen, Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjenestes aktionsstyrke. Endvidere forestår HW basisuddannelse af piloter til Forsvaret i rammen af Flyvevåbnets Flyveskole.Under HW KAR er Aircraft Maintenance Squadron, hvor stillingen er placeret.Om Aircraft Maintenance Squadron (AMS)AMS varetager Base Maintenance af Forsvarets helikoptere. Vi består af 137 stillinger fordelt på et ledelses- og produktionskontor, specialværk
Antvorskov Kaserne
Øvrige Sjælland, Charlottedal Alle 4, 4200 Kalundborg DK
Vil du være geværskytte i Danmarks bedste infanterikompagni?Om os2. Kompagni er i dag et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne i hver deling. Mandskabsvognene er den nye Piranha 5. Kompagniet har senest været udsendt i Estland som en del af NATOs operation enhanced Forward Presence (eFP). Kompagniet har således stor udsendelseserfaring og søger hele tiden at bygge videre på den faglige viden og erfaringerne fra de operative indsættelser. Kompagniet skal forventeligt udsendes til Afghanistan fra februar-august 2020, under Resolute Support. Kompagniet består både af rutineret personel med flere missioner i bagagen og nyere tilgået personel. Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en prof
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H, 3460 Allerød DK
Er du skrap til forsyningstjeneste og brænder du for tjeneste ved en enhed, som uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om blandt andet Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer? Så er det måske dig vi søger.Om os2. Kompagni er ét af to kompagnier ved II Livgardebataljon. Kompagniet består af en fast kadre på ca. 30 mand og der indkaldes ca. 150 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året. Dette indebærer blandt andet, at der skal holdes ferie og gennemføres afspadsering løbende gennem de enkelte hold, idet der aldrig holdes virksomhedslukket som i andre enheder.Vores målsætning er, at uddanne soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om blandt andet Hendes Majestæt Dronningen på de kongelige residenser. Kompagniet er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, kammeratskab, med plads til både faglig sp
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Slagelse DK
Har du lyst til at være en ledende del af et velfungerende team under stadig udvikling og træning så søg nu!Om osSammen med sine to søsterskibe tangerer fregatten IVER HUITFELDT (IVER) til at være en af Danmarks mest avancerede arbejdspladser når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og netværkssystemer. Samtidig er IVER HUITFELDT-klassen Søværnets største sejlende enhed.Elektroniksektionen i fregatten IVER HUITFELDT består af otte konstabler, to befalingsmænd og en elektronikofficer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Sektionen varetager drift og vedligehold på skibets netværks-, sensor-, kommunikations- og navigationssystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.IVER er i øjeblikket i gang med operativ opkøring hos FOST med henblik på mulig deployering i 2020. Dertil har IVER omtrent 150 sejldag
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Slagelse DK
Har du svendebrev som Kok, og er du interesseret i at indgå i et stærkt team der arbejde fagligt bredt og til tider under pres? Så er du måske vores nye medarbejder ombord på Fregatten IVER HUITFELDT. Om osIVER HUITFELDT er en af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets nyeste, sejlende enheder. Fregatterne har et varieret sejladsmønster med fokus på indsættelse i internationale missioner og færdiginstallation. Da dette nu delvis er færdigt, er vi under FVK (Forsvarets Fælles Kommando), hvilket gør, at vi kan koncentrere os om træning og udsendelse. Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser, efteruddannelse og mulighed for øvelsessejladser og udlån til INTOPS på andre fregatter. andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.Om stillingenDu vil blive en del af provian
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Herning DK
Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde, og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder i et hektisk operativt arbejdsmiljø, hvor to dage sjældent er ens. Så er det dig vi søger!Om osMovement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement and Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder via logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer. Vi er en enhed, hvor tingene til tider går stærkt. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og til den aftalte kvalitet. For til stadighed at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en integreret del af vo
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus åbnede i oktober 2018 og er i gang med at videreudvikle et fantastisk hus med bibliotek, skolesamarbejde, værksted og kulturhusarrangementer, der samler bydelen og engagerer, inspirerer og udfordrer københavnerne. Der er mange nye opgaver – og nye brugere, og på den baggrund søger Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus en bibliotekar, der kan styrke den daglige drift af biblioteket. Om jobbet Som bibliotekar vil dine opgaver primært bestå af, at: betjene publikum, også om aftenen og i weekender (pt. hver fjerde fre-lør) deltage i bibliotekets daglige rutiner og lave materialepleje løse praktiske driftsopgaver i huset bidrage til tværgående indsatser, bl.a. Digital Københavner Om dig Du er uddannet bibliotekar og har minimum tre års dokumenteret erfaring med at arbejde på et folkebiblio
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8, 4220 Slagelse DK
Er du uddannet elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og et sammenhold, der ikke findes andre steder i Danmark? Så har du nu chancen!Fregatten IVER HUITFELDT går en travl og spændende tid i møde, og har brug for flere faglærte specialister til at drifte og vedligeholde skibets højteknologiske udstyr.Ingen tidligere erfaring med Søværnet er påkrævet.Om osIVER er søsat i 2011 og er et af de mest moderne krigsskibe i verden. Den er desuden den første af tre fregatter i division 21 under 2. Eskadre. Sammen med sine to søsterskibe har IVER base i Korsør og er en af de største sejlende enheder i Søværnet. Skibene sejler ca. 100 – 120 dage om året og udfører national og international træning foruden internationale missioner.Men hvad enten skibet ligger til kaj i Korsør, er i intensiv kamptræning ell
Sødalsparken, Brabrand
Midtjylland, Sødalsparken 20, 8220 Aarhus DK
Mangler du nye udfordringer? Vil du arbejde i en spændende og forretningsorienteret myndighed? Så skal du læse videre her og sende os din ansøgning til vores ledige stilling i Driftsplanlægningssektion LAND ved Forsvarets Hovedværksteder.Om osForsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN orienteret landsdækkende virksomhed med ca. 800 motiverede medarbejdere, der vedligeholder og modificerer Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau. Myndigheden er aktuelt organiseret under Forsvarskommandoen med en stab og tre produktionsområder med i alt 19 specialværksteder. Pr. 1. januar 2020 organiseres store dele af Forsvarets vedligeholdelse af materiel i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste som en ny myndighed, fortsat organiseret under Forsvarskommandoen. Forsvarets Hovedværksteder som helhed er omfattet af denne beslutning, og derfor vil udvalgte m

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring