Viser 172 Søgeresultater

Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Er du konstabel/overkonstabel af 1-grad og brænder for at være motormekaniker? ? Kan du håndtere konstabelelever? Så er det måske dig vi skal bruge i 3. Mekaniseret Infanterikompagni – i daglig tale også kaldt Bulldog Kompagniet Om os3. Mekaniseret Infanterikompagni uddanner soldater i Hærens Rektionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Rektionsstyrker. Hærens Rektionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juli. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Kompagniet skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd og officerer og fagligt personel der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner soldaterne til Hærens Stående Rektionsstyrker, os selv, eller støtter bataljonen med afholdelse af uddannelse. Det er afgørende, at vor
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Er du arbejdssom og vil du have vind i håret - så er denne stilling noget for dig.Om osSammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt.Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster. Enheden har gennemført Danish Operational Sea Training (DOST) ved Flag Officer Sea Training 1. halvår 2019, hvorefter fregatten har opnået den nødvendige træningstilstand til at indgå i NATO RESPONSE FORCE-beredskab i 2020 samt internationale operationer. Fregatten IVER HUITFELDT går en spændende tid i møde med foranstående deployering med amerikanske flådestyrker.Om stillingenDu vil blive en del af dækssektionen, som består af elleve menige, en befalingsmand og en dæksofficer.I samarbejde med dine kollega
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37 9400 Nørresundby
Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som daglig leder af operationscenter ved Arktisk Kommandos Joint Operations Centre i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det in-ternationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.Om osSom daglig leder af operationscenteret får du det daglige for ansvar for Arktisk Kommandos operative billedopbygning, ansvar for observationer af unormale aktiviteter, kontakt til Arktisk Kommandos militære enheder, kontakt til nationale og internationale samarbejdspartnere. Kort sagt, dit arbejde bliver at holde en effektiv operativ organisation kørende, så Ar
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Ser du dig selv som et fagligt fyrtårn og rollemodel indenfor befalingsmandskorpset? Er du den der altid leverer en professionel indsats med høj kvalitet, brænder du for soldatervirket og går du forrest og leder via det gode personlige eksempel? Har du mod på et spændende, krævende og ansvarsfuldt job, hvor du har mulighed for at holdningspræge og udvikle unge befalingsmænd?Om osUddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment har specialiseret sig i uddannelsen af Hærens yngste soldater. Vi uddanner førere, gode enkeltkæmpere og infanterister, som udgør grundlaget for Hærens rekruttering til Stående Reaktionsstyrke.Uddannelsesbataljonen har sine historiske rødder i Opklaringsbataljonen ved Danske Division. Vores kultur og historie bærer præg af denne fortid. Bataljonens enheder har været udsendt flere gange og vi bærer stolt traditionerne videre. Vi værner om fortiden for at sætte
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Har du lyst til at arbejde med kompetenceudvikling og karriereplanlægning for dine kollegaer og har du den nødvendige erfaring til at kunne rådgive både dem og deres chefer?Om osPersonelsektionen (PSEK) er en del af GSE ved Jydske Dragonregiment. GSE har ansvaret for en lang række støtteopgaver i forhold til de enheder, der er hjemhørende på Dragonkasernen, herunder presse- og informationstjeneste, arbejdsmiljø og HR -virksomhed.Personelsektionen er i den forbindelse ansvarlig for de opgaver, der vedrører HR forvaltning og udvikling, strukturudvikling, lønsumsstyring og andre beslægtede opgaver som eksempelvis rekruttering og HR rådgivning. Sektionen består af tre medarbejdere; en major, en overassistent og – sidst men ikke mindst – dig selv. Vi har et tæt og velfungerende samarbejde med de lokale HR-partnere fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), hvilket i praksis betyder, at vi i det da
Kastellet
Københavnsområdet, Kastellet 1 2100 København Ø
Konstabelstilling, hvor evnen til at kunne omstille sig til enhver tid til søs om bord i Kongeskibet – ligesom evnen til at kunne gøre administrativ tjeneste på land i Det Gule Palæ er helt afgørende, er ledig. Jobbet bestrides i ganske særlige miljøer til søs og på land, med undertiden stærk eksponering. Om osKongeskibet DANNEBROG tjener som officiel og privat residens og bolig for Regenten samt medlemmer af Den Kongelige Familie, når de er på togt, eller anden sejlads i hjemlige farvande eller i udlandet. Kongeskibet er en enhed, hvor søværnets traditionsrige normer holdes i hævd, hvilket den daglige tjeneste bærer præg af. DANNEBROG er en sæsonudrustet enhed, og er sejladsmæssigt operativ fra ultimo marts til primo oktober.Viften af opgaver for skibet og dets besætning spænder meget bredt med primær fokus på, at skibet fungerer som en sejlende enhed, der under alle forhold skal understøtte skibets opgaver som platform
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Er du ansvarlig, motiveret og samarbejdsorientert, så er det måske dig vi står og mangler.Helicopter Wing Karup søger lige nu en konstabel til stillingen som flyvelederassistent til kontroltårnet i Karup.Om osHelicopter Wing Karup (HW KAR) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. HW leverer nationale beredskabsopgaver døgnet rundt og støtter Specialoperationskommandoen, Hæren, Søværnet, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjenestes aktionsstyrke. Endvidere forestår HW basisuddannelse af piloter til Forsvaret i rammen af Flyvevåbnets Flyveskole.Om stillingenVores tidligere flyvelederassistent har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor en ny medarbejder til jobbet som flyvelederassistent.Kontroltårnet (ATC) Karup udøver flyvekontroltjeneste i HW KAR luftrum, og har på årsbasis ca. 50.000 operationer (starter, landinger, og gennemflyvninger). Vi er
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Er du konstabel/overkonstabel af 1-grad og trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer? Kan du håndtere konstabelelever? Så er det måske dig vi skal bruge i 3. Mekaniseret Infanterikompagni – i daglig tale også kaldt Bulldog Kompagniet.Om os3. Mekaniseret Infanterikompagni uddanner soldater i Hærens Rektionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Rektionsstyrker. Hærens Rektionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juli. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Kompagniet skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd og officerer og fagligt personel der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner soldaterne til Hærens Stående Rektionsstyrker, os selv, eller støtter bataljonen med afholdelse af uddannelse. Det er af
Hjemmeværnskommandoen
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg
Kan du lide at arbejde med uddannelse og ønsker at prøve det på strategisk niveau?Syntes du det komplekse i at arbejde med både frivillige og ansatte lyder spændende? Kunne du forestille dig at forene de to ved at arbejde i Hjemmeværnskommandoen?Så har vi en interessant stilling til dig.Om osUddannelsesafdelingen er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Operationsdivision i Vordingborg, som også vil blive dit faste tjenestested. Ud over Uddannelsesafdelingen består Operationsdivisionen ligeledes af Operationsafdelingen og et Garnisionsstøtteelement. Uddannelsesafdelingen er en relativ ny afdeling i Hjemmeværnsstaben, og består af elementer fra den oprindelige Operations- og Uddannelsesafdeling og Center for Stabiliseringsindsatser. Afdelingen består af elleve medarbejdere og en chef, der alle arbejder tæt sammen omkring løsning af afdelingens mange opgaver. Afdelingens primære opgaver er,
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H 3460 Birkerød
Er du en rutineret oversergent, der brænder for den grønne og spændende tjeneste ved en operativ enhed? Har du det der skal til, for at koble på en sammentømret og professionel sektion der skal arbejde med en ny doktrin? Så er jobbet, som sektionsfører ved finskyttesektionen i stabskompagniet, måske noget for dig.Om osStabskompagniet er for soldater der med stor frihed under ansvar løser en højt specialiseret opgave, serviceminded og med høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt med plads til at prøve nye ting. Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer. Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles. Der e

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring