Viser 559 Søgeresultater

Forsvarsministeriets Ejendomstyrelse
Nordjylland, Arsenalvej 55 9800 Hjørring
Har du en stærk ledelsesmæssig ballast og en byggefaglig dybde til at håndtere hele bygge- og anlægsporteføljen inklusiv vedligeholdelse og planlægning for hele Ejendomsstyrelsen? Kan du lede i et politisk system, hvor der stilles store krav til at lede strategisk og til at levere byggeri til tiden, så forsvarets behov for modernisering af Forsvarets materiel- og mandskabsfaciliteter og kapaciteter til blandt andet nye kampfly kan opfyldes? Hvis du kan se dig selv navigere i dette spændingsfelt, har vi brug for dig til at stå i spidsen for Kapacitetsdivisionen.Om osForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full service ejendomsselskab. Vores kunder er primært koncernens øvrige myndigheder, men vi har også enkelte eksterne kunder inden for staten. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være lettilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere kan arbejde for Danmarks interesser og sikkerhed.
Rudersdal kommune
Københavnsområdet, Vejlsøparken 1-6 2840 Holte
Om jobbet Har du mod på en spændende ledelsesopgave i en hjemmepleje, hvor relationer og samarbejde på tværs er vigtige nøgleord? Er du en stærk faglig driftsleder med evner til at skabe følgeskab i en tværfaglig gruppe? Så er der nu mulighed for at blive Distriktsleder i Center for Hjemmepleje og aktivitetstilbud i Rudersdal kommune. Du bliver leder af Distrikt Vejlesø og kommer til at indgå i en ledergruppe med 10 andre ledere med reference til centerchefen. Lederne sidder i hver sin enhed, men har et stærkt netværk på tværs af centeret. Du får ansvar for at sikre høj faglig kvalitet med fokus på faglig, kulturel og organisatorisk udvikling samt en stabil drift i distriktet med fokus på borgerens centrum i hverdagen. Effektiv vagt- og økonomistyring er en vigtig del af din ledelsesopgave, og vi har gode
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Er du på udkig efter et job, hvor operationer, komplekse analytiske opgaver og indflydelse på Flyvevåbnets udvikling går hånd i hånd? Så er her måske jobbet til netop dig.Om osFlyverkommandoens luftoperationscenter (NAOC) varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets enheder under dansk kommando i døgndrift i fred, krise og konflikt. Dette sker i tæt samarbejde med Flyvevåbnets myndigheder og øvrige nationale og internationale samarbejdspartnere.NAOC er en arbejdsplads i rivende udvikling – ikke mindst fordi evnen og kapaciteten til føring af luftmilitære styrker skal udbygges i de kommende år. Så dynamik og afveksling er et grundvilkår ved arbejdet i NAOC. Om stillingenI strategisektionen i NAOC, kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver, der alle relaterer sig direkte til Flyvevåbnets operationer.Du vil få ansvaret for udarbejdelse af operative analyser,
Forsvarsministeriets Ejendomstyrelse
Nordjylland, Arsenalvej 55 9800 Hjørring
Har du en bred viden og forståelse for offentlig styring, og kan du sikre sammenhæng i stabsfunktionerne, så de skaber et stærkt grundlag for, at driften kan levere Ejendomsleverancer? Kan du lede i et politisk system, hvor der stilles store krav til at lede strategisk og til at sikre, at de særlige krav til offentlig styring integreres naturligt i det daglige arbejde? Kan du samtidig modernisere og effektivisere arbejdsgange og metoder med robotics, ejendomsdata og skarpe indkøbsaftaler? Hvis du kan se dig selv navigere i dette spændingsfelt, har vi brug for dig til at stå i spidsen for Ejendomsstaben. Om osForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full service ejendomsselskab. Vores kunder er primært ministerområdets øvrige myndigheder, men vi har også enkelte eksterne kunder inden for staten. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være lettilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Aggershvile Alle 1 2942 Skodsborg
Genopslag Er du en dygtig leder, der gerne vil være med til at præge retningen på en institution i konstant udvikling? Jacob Michaelsens Minde (JMM) er en specialinstitution, hvor behandlingen af børn og unge med psykiatriske diagnoser er omdrejningspunktet i vores hverdag. Institutionen er kendetegnet ved et godt arbejdsfællesskab, hvor medarbejdere og ledelse sætter kvalitet, faglighed og samarbejde højt. Vi betragter os selv som en ambitiøs og visionær specialinstitution, der skaber resultater gennem miljøterapi og kognitiv adfærdsterapi. Behandlingen bygger derudover på tæt samarbejde med de unge og deres familier i tråd med visionen i Tæt på Familien. Institutionen arbejder tæt sammen Børne- og Ungepsykiatrien med et fælles mål om at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for de unge, som er tilknyttet begge sektorer. JMM ligger i et naturskønt område i Skodsborg, 20 minutters kørse
BUPL Sydjylland
Sønderjylland, Gejlhavegård 14B, 6000 Kolding
BUPL Sydjylland søger en sekretariatsleder   Da BUPL Sydjyllands sekretariatsleder gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi en ny til at varetage jobbet. Sekretariatslederen har det daglige ansvar for koordinering og ledelse af BUPL Sydjyllands administrative og faglige arbejde. Ledelsen udøves i tæt samarbejde med BUPL Sydjyllands politiske ledelse.     Stærkt fagligt fællesskab for pædagoger I BUPL Sydjylland varetager vi 7.500 pædagoger og lederes interesser i de 12 sydjyske kommuner og Sydslesvig. Vi forhandler løn- og ansættelsesvilkår og varetager de faglige interesser inden for det pædagogiske arbejdsområde.   Politisk kontor med fingeren på pulsen På vores kontor er vi i alt 23 ansatte + 6 politisk
Kirkebakken
Midtjylland, Kirkebakken 13, 7120 Vejle Øst
Har du lyst til at arbejde med både førskolebørn og ledelse, er denne stilling noget for dig. Om jobbet Daginstitutionen Kirkebakken søger en ny souschef. Du vil skulle arbejde 30 timer hos børnene og 7 timer med ledelse og administrative opgaver. Tiltrædelse: 1. oktober 2020. Vi forventer af dig at du - selvstændigt og sammen med andre kan planlægge, begrunde, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter og processer, der er udviklende og lærende for børnene. - skaber sammenhæng mellem pædagogiske mål og aktiviteter samt anvender relevante teorier og metoder. - medvirker til at opstille udviklende og inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber, med udgangspunkt i det enkelte barn. - reflekterer kritisk over egne og kollegers handlinger. - arbejder anerkendende med afsæt i ICDP. - skaber relationer til børnene, og samarbejder med deres foræld
Børne og Unge Center Vejle Fjord
Midtjylland, Solvej 62B, 7120 Vejle Øst
Stillingen er fast på 37 timer ugentligt og ønskes besat fra 1. oktober 2020. Om jobbet Solvejskolen er Børne og Unge Center Vejle Fjords interne skole og samtidig en af Vejle Kommunes specialskoler. Det betyder, der både er elever, der bor på en af institutionens døgnafdelinger og elever der bor hjemme. Det samlede elevtal er aktuelt på 42 børn fra 0. – 10. klassetrin, som er fordelt i 3 huse og en bålhytte, som er Solvejskolens udeskole. Solvejskolen vægter en undervisning, der er tilrettelagt i mindre enheder og som tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i en genkendelig og struktureret hverdag. Vi har et særligt fokus på og kompetence til at skabe læring og faglig udvikling for normalt begavede børn, der er visiteret til et specialtilbud. De har svære sociale og emotionelle vanskeligheder og ca. halvdelen har derudover vanskeligheder forbundet med en Autismespektumsforstyrrelse og/eller ADHD.
Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43
Københavnsområdet, Carsten Nieburhs Gade 43 1577 København V
Er du et stærkt ledertalent, har du erfaring med data- og analysearbejde, og vil du spille en aktiv rolle i arbejdet med datadrevet HR, resultatorienteret ledelsesinformation, samt understøtte HR-divisionens strategi- og udviklingsarbejde? Så er du måske vores nye teamleder i HR divisionens ledelses- og analysesekretariatet som blandt andet har til opgave at indhente og bringe HR-data i spil på tværs af såvel HR-fagområderne som Banedanmarks divisioner. Som teamleder skal du stå i spidsen for at etablere et relativt nyt team, der aktivt skal drive udviklingen af HR-dataområdet, så HR samlet set kan levere den viden, data og værktøjer som skal til for, at ledelsen i Banedanmark kan løse opgaver og træffe beslutninger. Ledelses- og analysesekretariatet skal varetage en bred vifte af ledelsessupportsopgaver, lige fra sekretariatsbistand til HR-direktøren og divisionsledelsen, til udarbejdelse af analyser og beslutningsgrundlag. Hertil skal teamet k
Intern Service
Øvrige Sjælland, Søndre Boulevard 80, 4930 Maribo
Brænder du for ledelse? Er du god til kommunikation og formidling? Motiveres du af, at skabe udvikling og resultater gennem andre? Har du interesse og nysgerrighed på ledelse – Så er det måske dig, vi mangler i vores lederteam. Intern Service søger en struktureret, engageret og ansvarsbevidst rengøringsleder med ansvar for indkøb til opstart den 1. september 2020.Om Intern ServiceIntern Service er en del af sektoren "Service og Bygninger", som leverer interne serviceydelser og rengøring i kommunale ejendomme herunder skoler, daginstitutioner, administrative bygninger, sundhedscentre, ældrecentre mm. Vi er omkring 120 medarbejdere fordelt i hele Lolland Kommune. Rengøringsleder i Intern ServiceSom rengøringsleder i Intern Service bliver du en del af et lederteam bestående af 1 teamleder, 2 rengøringsledere og en administrativ medarbejder.Vo

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring