Viser 1112 Søgeresultater

Vordingborg Kommune
Øvrige Sjælland, Østerbro 2 4720 Præstø
Er du fagligt dygtig, har du tæft for specialpædagogisk virke og inkluderende læringsmiljøer og vil du indgå i forpligtende kollegiale læringsfællesskaber, så er Møn skole stedet for dig. På Møn skole, Stege afdeling, har vi en stilling ledige til besættelse pr. 1/8-20 eller snarest derefter. Vi har brug for en indskolingslærer, som kan undervise i dansk, engelsk, historie og musik. På Møn skole har vi et eksplicit børnesyn:Børn har potentiale for livsduelighedAlle børn er unikke og ligeværdigeAlle børn har ressourcer og udviklingspotentialeAlle børn er en del af fællesskabet og bidrager positivtAlle børn oplever glæde, tryghed og anerkendelseAlle børn mødes me
Gandrup Skole
Nordjylland, Bredgade 5, 9362 Gandrup
Fast naturfagslærer stilling på Gandrup Skole. Ansættelse pr. 12. august eller snarest derefter Gandrup skole søger en kompetent naturfagslærer på fuld tid til en fast stilling.Skolen har ca. 370 elever fordelt på 0.- 9. klasser med to spor.Gandrup Skole ligger 20 minutters kørsel fra Aalborg. Det er en skole, hvor der er en høj grad af forældreopbakning, og hvor der er gode faciliteter både inde og ude. Skolens indsatsområde er professionelle læringsfællesskaber, elevinddragelse, holddannelse og en tæt samarbejdskultur. Der er samtidigt et fokus på pædagogisk brug af it samt teknologiforståelse.På Gandrup Skole arbejdes der i selvstyrende teams i to afdelinger – Yngste afdeling fra 0.-5. klasse og ældste afdeling 6.-9. klasse.Personalet på skolen omfatter ca. 50 ansatte, fordelt på lærere, pædagoger og servicepersonale. Vi søger en naturfagslærer til ældste afdeling
Danehofskolen, afdeling Nyborg
Fyn, Ringvej 1, 5800 Nyborg
  "Elever, der går ud af Danehofskolen, kan du kende ved deres handlekraft, selvværd, læringsglæde, tillid til andre og evne til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med alle."                                                                                                                                                                                    (Uddrag fra skolens vision)   Vi søger en dygtig og engageret dansk-, kristendoms- og madkundskabslærer, der brænder for sine fagområder og har fingeren på pulsen.Det er en fast 37-timers stilling til vores mellemtrin og udskoling på afdeling Nyborg med ansættelse fra 1. august 2020.Vi søger også en barselsvikar 37 timer/ugen for hele skoleåret 2020-2021. Fagområderne, der skal dækkes er dansk, kristendom og idræt på 6. årgang, samt idrætslinjen
Lejre Kommune
Øvrige Sjælland, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre
Allerslev Skole søger lærer Allerslev skole søger en ny lærer til udskolingen. Stillingen er på fuld tid til besættelse 1. september eller 1. oktober 2020. Om jobbet Vi søger en engageret lærer, der brænder for at have med udskolingselever at gøre. Stillingen indeholder fagene: Dansk, engelsk, historie, kristendom, madkundskab og understøttende undervisning i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering og timeløse fag. Om dig Du skal have stor lyst til at arbejde med unge mennesker. Du skal være med til at sætte dagsordenen på det dansk- og kulturfaglige område og være interesseret i at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til forskellighed. Du skal være en teamplayer, og du skal kunne indgå i vores fællesskab med humor, varme og fagligt engagement. Om os Allerslev Skole er opdelt i tre afdeling
Fredericia Kommune
Midtjylland, Gothersgade 20 7000 Fredericia
Er du uddannet pædagog og har specialpædagogisk viden samt erfaring inden for Adfærd, Kontakt og Trivsel (AKT), og brænder du for at gøre en forskel for børn i udsatte positioner, kan du være den, vi står og mangler.Ullerup Bæk Skolen søger AKT-pædagog med sociale, faglige og relationelle kompetencer med virke i skolens ressourcecenter.Ullerup Bæk Skolen består af tre afdelinger: Basisskole på Skjoldborgsvej (ca. 665 elever)Basisskole på Skolesvinget (ca. 300 elever)Overbygningsskole på Nørre Allé (ca. 420 elever)Skolen har en klar vision, og vores værdigrundlag er baseret på: Faglighed - Respekt - Anerkendelse – Trivsel – Engagement.Skolen er med i Undervisningsministeriets indsats omkring elevløft, og vi er desuden Fredericias Idrætsskole i samarbejde
Aarhus Universitet
Midtjylland, Vennelyst Boulevard 9 8000 Aarhus C
Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger en postdoc i tandsygdomslære og retsodontologi til en tidsbegrænset fuldtidsstilling fra 1. september 2020 til 31. august 2021.Institut for Odontologi og Oral SundhedDu vil som postdoc blive ansat på et internationalt anerkendt institut, hvor vi forsker i sundhed og sygdom i tænder, mund og kæber og uddanner studerende til at forebygge og helbrede sygdom og fremme sundhed i befolkningen. Vi har et inspirerende internationalt forskningsmiljø med fokus på orofacial sundhed som en integreret del af almen sundhed. Vi dækker alle uddannelser inden for det orofaciale område fordelt på fire overordnede professioner: tandlæge, tandplejer, tandtekniker og tandklinikassistent med unik mulighed for at skabe synergi mellem uddannelserne og uddanne det samlede behandlerteam til sundhedsvæsenet. På instituttet er vi cirka 300 medarbejdere og
Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Grundtvigsvej 11 1864 Frederiksberg C
Vil du være matematik og naturfagslærer på en ny og spændende skole, hvor du kan være med til at indtage og udvikle vores helt nye sciencemiljø og -lokaler samt sætte science på dagsordenen i udviklingen af skolens arbejde med Problem Baseret Læring?Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommunes nyeste folkeskole, søger en dygtig, engageret og faglig stærk matematik og naturfagslærer, gerne engelsk også.Vi er stærkt optagede af at udvikle vores praksis omkring projektbaseret læring, og er i gang med at skabe en struktur, hvor læring i dybden kan tænkes ind i en projektorienteret sammenhæng. Vi arbejder på at integrere sciencefagenes indhold og arbejdsformer i tværfaglige projektforløb med særligt fokus på det undersøgende, det problembaserede og innovation.Vi bygger morgendagens skole og tror
Familiegruppe Øst
Nordjylland, Vejgård Bymidte 12, 9000 Aalborg
Vi søger 2 socialrådgivere/socialformidlere. Den ene til vores Ungegruppe, som behandler sager med Børnefaglige undersøgelser og foranstaltninger efter Serviceloven fra 15 – 23 år. Ungegruppen behandler også sager der skal forelægges Ungdomskriminalitetsnævnet (15-17-årige). Ungegruppen tilstræber i henhold til den Kommunale Unge Indsats (KUI), et tæt samarbejde med uddannelseshuset, og to dage om ugen i et rul, er kommunens familierådgivere fysisk repræsenteret i Uddannelseshuset.Der er tale om et barselsvikariat 37 timer ugentlig med tiltrædelse pr. 01.10.20.Den anden til en fast stilling i et af vores Børnemakkerskaber, som behandler sager med Børnefaglige undersøgelser og foranstaltninger efter Serviceloven fra 0 til 14 år. Her behandles også sager der skal forelægges for Ungdomskriminalitetsnævnet (10- 14-årige). Der er tale om en fast stilling 37 timer ugentlig med tiltrædelse pr. 01.10.20.Ansøgningsfristen for begge stillin
Rebild Kommune
Nordjylland, Hermesvej 47 9530 Støvring
Pædagog, 35 - 37 timer til Naturbørnehaven Skovhuset i Dagtilbudsområde Støvring Nord, Rebild KommuneDagtilbudsområde Støvring Nord består af:Børnehaven Bavnebakken, normeret til 63 børnehavebørnBørnehuset Rådyret, normeret til 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørnNaturbørnehaven Skovhuset, normeret til 90 børnehavebørnBørnehuset Kronhjorten, normeret til 70 børnehavebørn og 20 vuggestuebørnDagplejen Støvring Nord med 21 dagplejereVi søger én pædagog til en stilling på 35-37 timer i Naturbørnehaven Skovhuset pr. 01.10.2020I børnehaven skal du fungere som kontaktpædagog på en af vores 3 grupper sammen med dine kollegaer. Vi er en institution der vægter høj faglighed og samarbejde på tværs af børnehavegrupperne. Da vi er en naturinstitution, benytter vi ofte udeområdet som læringsrum. Derfor søger vi en pædagog, som besidder en særlig interesse f
Galaksen
Midtjylland, Finlandsvej 23, 7100 Vejle
Galaksen søger en pædagog til en fast stilling på 34 timer ugentligt i en af Galaksens midigrupper. Om jobbet Galaksen består af tre huse – Stjerneskuddet, Kometen og Solstrålen. Stillingen er pt i Solstrålen bestående af to midigrupper med børn i alderen 2,5 – 4 år og tre minigrupper med børn i alderen 0-2,5 år. Galaksen er en integreret daginstitution beliggende i det nordlige Vejle, og vi modtager børn med mange forskellige kulturelle og sociale baggrunde hvilket betyder, at vi særligt er optaget af børns dannelse i et multikulturelt samfund, hvor forskelligheder ses som en ressource og som værende en naturlig del af børns opvækst og livsforståelse. I Galaksen har vi yderligere en særlig faglig optagethed af den nye styrkede pædagogiske læreplan, barnets sproglige udvikling, samt de trygge og meningsfulde overgange – for blot at nævne nogen. For at præcisere vores optagethed er nedenst

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring