Viser 878 Søgeresultater

Danmarks Tekniske Universitet
Københavnsområdet, Anker Engelunds Vej, 101, 2800 Gladsaxe DK
Do you want to work in the field of advanced materials and be involved in high profile research project on the forefront of science? We have an available position as a PhD student in the Department of Energy Conversion and Storage (DTU Energy), Technical Universityof Denmark (DTU) on a research project dealing with enhancing material properties with light stimuli and magnetic fields. This is a collaborative work within the EuroTech Universities Alliance where another PhD working on related area will be hired at the Oxide Electronics Group, Dept. of Electrical Engineering, Technion - Israel Institute of Technology. Research project Oxide heterostructures, such as the canonical LaAlO3/SrTiO3heterostructure, have gained immense attention recently as they exhibit a wealth of exciting and co-existing properties including gate-tunable superconductivity, ferromagnetism and persistent photocurrent. As many of these properties go well be
Tårnby Kommune
Københavnsområdet, Løjtegårdsvej 36, 2770 Tårnby DK
Pædagog med erfaring inden for almen skole og specialpædagogik (projektstilling for skoleåret 19/20) Vi søger en engageret og relationskompetent pædagog til en nyoprettet projektstilling som specialpædagog i en 2.kl. hvor vi vil udvikle et pædagogisk forudsigeligt og struktureret læringsmiljø der skaber deltagelsesmuligheder for alle elever. Du vil som specialpædagog indgå i et ligeværdigt samarbejde med klassens øvrige fagpersonale, hvor I sammen udvikler en inkluderende pædagogisk praksis i klassen med afsæt i co-teaching. Derfor er det en fordel, at du har erfaring med denne undervisningsform. Du vil følge klassen i de fleste lektioner i ugen, samt deltage på planlagte forberedelsesmøder, hvor I får mulighed for at forberede og evaluere undervisningsforløb. Udover din deltagelse i sk
Rudersdal kommune
Københavnsområdet, Vangeboled 9, 2840 Rudersdal DK
Om jobbet Trænger du til forandring og nye udviklingsmuligheder? Vi søger en engageret lærer, der hovedsageligt kan varetage danskundervisningen i et af vores årgangsfællesskaber på mellemtrinnet. Hvilke linjefag eller kvalifikationer, du derforuden besidder, må vi forsøge at indtænke i vores fagfordeling. Engelsk vil være en force i kommende skoleår. Hvis musik også kan forvaltes, så er det ingen ulempe! Endelig skal du indgå i et energifyldt teamsamarbejde omkring den årgang, du lander på. Din profil Stillingen er en fuldtidsstilling, og vi forventer at du har en læreruddannelse bag dig. Erfaring vil være en stor fordel, men ikke et krav. Du skal først og fremmest have en åben og rummelig tilgang til alle børn på skolen og i særdeleshed være nysgerrig omkring de elever, som du har ansv
Avedøre Skole
Københavnsområdet, Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre DK
Folkeskolelærer – Avedøre Skole Vil du være med til at undervise på en skøn skole, hvor engagement, gode fællesskaber, høj faglighed og sociale mål er i fokus? Vi er 109 kollegaer, der hver dag gør en forskel i børnenes liv – kommer du og hjælper os? Vi søger en uddannet lærer til en fast stilling, fra 1. september 2019, hvor omdrejningspunktet er: Matematik, natur & teknik, madkundskab samt evt. geografi primært fra 6. – 8.klasse. AVEDØRE SKOLE – OG DIG Avedøre Skole består af en skole med ca. 650 elever, fordelt i to afdelinger: Yngste 0.-5.klasse og Ældste 6. -9.klassetrin. Vi er 109 medarbejdere, to SFO’er og et specialiseret tilbud på skolen -kaldet Huset. I skoleåret 19/20 vil der på Avedøre Skole være særligt fokus på 3 udviklingspunkter: Læsning, matematikløft og inklusion. Det betyder at vi holder fokus, at vi dygtiggør os og at vi kigger på fok
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Da en af vores pædagoger har valgt at søge nye udfordringer i vores egen børnehave og en anden pædagog i en ny institution, søger vi to dygtige, nysgerrige og læringsparate pædagoger til vuggestueafdelingen. I Lykkebo har vi fokus på at være ét arbejdsfællesskab og arbejder derfor på tværs af vuggestue og børnehave mht. til projekter, ugeplaner og aktiviteter samt giver en hånd med i de forskellige afdelinger ved sygdom og ferie. Vi ser gerne, at du har erfaring indenfor arbejdet med børns sprog og kan arbejde systematisk med SMTTE samt struktur- og aktivitetsskemaer, da vi didaktisk og pædagogisk planlægger og evaluerer vores arbejde systematisk. Det er også en fordel at have kendskab til KbhBarn og TOPI. Lykkebo er en lys og moderne institution, med gode faciliteter. Vi består af tre aldersintegrerede vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Institutionen ligger lige ved siden af Lykkebo Skole og vores fælles nyttehave. Vi er en
Aarhus Kommune
Midtjylland, Læssøesgade 24, 8000 Aarhus DK
Om jobbet:Læssøesgades Skole søger en lærer til vores specialklasse på 7.- 9. klassetrin i faget matematik.Der er tale om et barselsvikariat med start fra medio september eller 1. oktober 2019.Din profil:Vi søger en lærer, der:Har linjefag i matematik og gerne fysik/kemiEr didaktisk velfunderet, og kan tage udgangspunkt i elevernes forudsætningerHar specialpædagogisk erfaring med børn med diagnoser indenfor ADHD, autismespektret og lign.Er fysisk og psykisk robust, struktureret med en tydelig og anerkendende tilgangHar gode kommunikative evner og formår at bruge dem ind i et stærkt forældresamarbejdeGår til det daglige arbejde med engagement, humor og energi.Er en dygtig medspiller i teamet, og ser det som en styrke at arbejde på tværs af faggrupperTrives med professionelt råderum og fleksibel pla
Hillerød Kommune
Nordsjælland, Skatmestervej 7-11, 3400 Hillerød DK
Her en chancen for at få arbejde i en meget velfungerende integreret institution i Hillerød Kommune.Vi søger en pædagog til vores dagtilbud – 30-35 timer ugentligt. Stillingen er pt. i børnehaveafdelingen med opstart hurtigst muligt men senest 1/9-19.Børnebyens Daginstitutioner er en integreret institution med børn mellem 0 og 6 år. Vi er en større institution med 60 børnehavebørn og 34 vuggestuebørn som arbejder struktureret.I Hillerød kommune er der områdeledelse og Børnebyen er en del af område Midt.Børnebyen er delt i to afdelinger, en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling, jobbet er pt. i børnehaveafdelingen, men da vi er en institution i udvikling og som arbejder meget på tværs kan dette ændres.Vi vægter Hillerød Kommunes værdier, og har gode fysiske rammer, både ude og inde med mange muligheder for forskellige pædagogiske aktiviteter. Vi ligger i Hillerød vest i et naturskønt område med god
Aarhus Universitet
Midtjylland, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus DK
ed Aarhus BSS, Juridisk Institut er et eksternt lektorat ledigt pr. 1. september 2019. Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres undervisning i hvert semester.Stillingens indholdStillingen består primært i forelæsning og undervisning i Toldret – basis samt andre toldretlige fag på uddannelsen Master i Skat. Arbejdsopgaverne kan desuden bestå i at udarbejde og rette opgaver i forbindelse med den løbende undervisning og skriftlige eksamen, samt eksamination ved mundtlige eksaminer og andre prøver.Undervisningen på Master i Skat foregår sædvanligvis på Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV.KontaktNærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Carsten Willemoes Jørgensen, tlf. 87164926, e-mail:
Ulvemosehuset
Københavnsområdet, Ulvemosen 5, 2960 Hørsholm DK
I Ulvemosehuset lægger vi vægt på at vores dagligdag tager udgangspunkt i børnenes behov og trivsel, samt at alle børn føler sig betydningsfulde i fællesskabet. Dette forudsætter nærværende, tilstedeværende og empatiske voksne. Kan du være en sådan voksen, er det måske dig vi søger. Hvad får du: Når man er ansat i Ulvemosehuset er man ansat i hele huset og der er et tæt samarbejde mellem børnehave og vuggestue, som vi vægter meget højt. Dette samarbejde er med til at skabe en helhed i dagligdagen for både børn, forældre og personale og indvirker positivt på vores psykiske arbejdsmiljø. Du vil få en varieret arbejdsdag med en masse skønne børn, positive forældre og et tæt samarbejde med engagerede kollegaer. Du vil indgå i et team som pt. består af en anden stuepædagog, en medhjælper og en studerende. Det er vigtig for os at kunne komme på tur, så du skal ikke være bleg for at ho
Copenhagen Business School
Københavnsområdet, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg DK
A position as permanent external lecturer in corporate sustainability and corporate social responsibility at the department of Management, Society and Communication, MSC, is available by 1 September 2019.The position includes (examples)Teaching in corporate sustainability, corporate social responsibility and related matters.Student supervisionPreparation of teaching material and exam questionsParticipation in examsOther ….QualificationsCommon qualifications are a relevant master's degree and additional qualifications. Emphasis will be placed on practical and relevant teaching experience. Educational qualifications will be a consideration in the assessment. A specific requirement is that teaching, instruction, and examinations can be performed in English.Salary and employment take place in accordance with the circular regarding external lecturers at un

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring