Viser 1214 Søgeresultater

Køge Kommune
Øvrige Sjælland, Rådhusstræde 10 C 4600 Køge
Træningsenheden i Køge Kommune søger vi en barselsvikar for ergoterapeut fra 1. september 2020 til 30. juni 2021 med mulighed for forlængelse. Den ugentlige arbejdstid aftales mellem 34-37 timer om ugen. Træningsenheden er yderst centralt placeret i Køge centrum, lige overfor Køge station. Centret er helt nyt, og rummer individuelle rum, et stort træningskøkken, store træningssale med helt nyt træningsudstyr, stor separat personaleafdeling og udendørs træningsterrasse. Vi er en del af Sundhed, Træning og Rehabilitering, der udover Træningsenheden også huser 15 døgnrehabiliteringspladser, et daghjem, hverdagsrehabiliteringen, sundhedskonsulenter, akutteam, sygeplejeklinik og Åben Rådgivning. I træningsenheden arbejder vi med visiterede ydelser i form af genoptræning/træning efter Sundhedsloven og Serviceloven. Enheden er ligeledes aktør i afvikling af sundhedsfremmende og forebyggelseskurser overfor borgere med kroniske sygdo
Aarhus Kommune
Midtjylland, Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J
To Socialfaglige medarbejder søges til Forsorgshjemmet ØstervangVi søger to socialfaglige medarbejdere med interesse, lyst og erfaring i at arbejde med bostøtte i bo-miljøer til mennesker med komplekse psykosociale sårbarheder. Stillingerne er 37 timer ugentligt med start 1. oktober 2020. Om jobbetForsorgshjemmet Østervang er den ene boform i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der er et af centrene i Socialforvaltningens tilbud til udsatte voksne. Rammen for tilbuddet er Servicelovens § 85 og § 110. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for misbrug. Centret har i øjeblikket 137 pladser, hvoraf 92 ligger på Østervang i Tranbjerg og resten på Tre Ege i Brabrand. Stillingerne er til besættelse i Boligenheden, som be
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Sygehusvej 10 4000 Roskilde
Vi søger en dygtig fysioterapeut vikar pr. 1. august og gerne før, da vores vikar har fået fast arbejde Ergoterapi og fysioterapi på Sjællands Universitets Hospital, Roskilde har indgået et spændende samarbejde med hospitals Medicinske afdeling. Her under Nefrologisk sengeafsnit og infektions- og lunge medicinsk sengeafsnit. Vikariatet er på 3 måneder med mulighed for forlængelse. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, samt der vil indgå weekendarbejde i stillingen. Du vil have din arbejdsgang på de 2 medicinske sengeafsnit i det daglige, men du vil være ledelsesmæssigt forankret i Fysioterapien og Ergoterapien, Reumatologisk afd. De 2 afsnit har begge regionsfunktion på forskellige diagnosegrupper, hvilket giver muligt for at være en del af spændende og komplekse patientforløb. Har du lyst til at blive en del af et dynamisk tværfagligt team med læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, terapeuter og sekretær
OLIVIA DANMARK A/S
Øvrige Sjælland, Plehjemmet i byen 4520 Svinninge
Nyt team hos ældre herre Manden står i en helt ny situation og har brug for et kompetent hold til at hjælpe ham i gang med en ny tilværelse. Som SSA på teamet får du en stor opgave i at være med til at få skabt et godt og solidt fundament for manden med din indsigt i hans behov både fysisk og mentalt. Vi mangler en dagvagt på ca. 28 timer om ugen. For delt på 1-4 vagter ugentlig. (Du skal dog være fleksibel og kunne dække både dag og nat ved sygdom og ferier). Lidt om manden Brugeren er en mand på 72 år. Der i oktober 2019 pludselig fik hjertestop. Hjertestoppet forårsagede en voldsom hjerneskade på manden, som har kastet ham ud i en helt ny tilværelse. Mandens nye tilværelse indebærer bl.a. flytning til egen lejlighed på et plejecenter i Svinninge. Før hjertestoppet boede manden med sin hustru og var meget aktiv, han brugte bl.a. tiden på at fiske og gå på jagt. Plejeopgaver
Egvad Plejehjem
Sønderjylland, Ågade 2, 6880 Tarm
Egvad Plejehjem i Tarm mangler en god kollega – er det dig vi søger?Egvad plejehjem består af en demensafdeling (For-glem-mig-ej) med 20 beboere, en somatisk afdeling (Kastaniebo) med 22 beboere og kompleks aflastning (Bøgelund) med 9 pladserStillingen er fast og på 28 timer fortrinsvis aften/nat.Vi tilbyder: Et spændende, udfordrende og selvstændigt arbejde inden for arbejdsmiljø, forflytning, hjælpemidler, pleje og omsorg. Et rummeligt og varmt miljø i samvær med beboere og kollegaer. Et bredt tværfagligt samarbejde. Tæt samarbejder med teamkoordinatorerne, område- terapeuterne og hjælpemiddeldepotet Et arbejde, hvor målet er at skabe et godt og indholdsrigt hverdagsliv ud fra den enkelte beboers ønsker og behov. Mulighed for personlig og faglig udvikling. Deltagelse i relevante netværksgrupper. God introduktion. V
Aarhus Kommune
Midtjylland, Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J
Socialfaglig medarbejder søges til Forsorgshjemmet Østervang Barselsvikariat 35 timer/ugenVi søger en Barselsvikar med interesse, lyst og erfaring i at arbejde med bostøtte i bo-miljøer til mennesker med komplekse psykosociale sårbarheder. Stillingen er tidsbegrænset barselsvikariat på 35 timer ugentligt med start 1. oktober 2020 til 31. marts 2021. Om jobbetForsorgshjemmet Østervang er den ene boform i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der er et af centrene i Socialforvaltningens tilbud til udsatte voksne. Rammen for tilbuddet er Servicelovens § 85 og § 110. Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for misbrug. Centret har i øjeblikket 137 pladser, hvoraf 92 ligger på Østervang i Tranbjerg og resten på Tre Ege i Brabrand
Høje-Taastrup Kommune
Københavnsområdet, Bygaden 2 2630 Taastrup
SSH/SSA -aftenvagt der arbejder for en aktiv og omsorgsfuld hverdag for vores beboereDu brænder for at skabe en aktiv hverdag, hvor beboernes ressourcer er afsæt for de aktiviteter, der igangsættes. Du vægter gode samarbejdsrelationer og du trives på en arbejdsplads, der er drevet af medarbejder initiativ, og hvor ansvar og tæt samarbejde præger hverdagen. Hos os lykkes vi, når beboerne oplever at leve et meningsfuldt liv med trivsel, tryghed, selvbestemmelse og bevarelse af flest mulige ressourcer. Om os og vores arbejdspladsVi er et lille plejecenter, som vægter samarbejde, indflydelse og nærvær. Vi ønsker at være kendt for, at det er hos os livet leves. I vores daglige arbejde vægter vi højt, at vi har et aktivt hus med muligheder for et aktivt liv for dem, som ønsker det. Vi arbejder rehabiliterende, nytænkende
Bornholms Regionskommune
Bornholm, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Klintebo er et botilbud for fysisk og psykisk udviklingshæmmede i alderen 20-70 år.Hvis du kan lide at gøre en forskel for andre mennesker og ønsker at lære nyt – så er det måske lige dig vi mangler som tilkaldevikar i Kridthuset. Jobbet som tilkaldevikar indebærer, at du efter oplæring skal kunne tage vikarvagter dag og aften, weekender, i ferier og på helligdage.Vi sørger for oplæring.Har du har lyst til at arbejde med menneskerLære at arbejde struktureret og få viden om bl.a. autisme.Er du tålmodig og engageret og har lyst til nye udfordringerVi forventer du er fleksibel og mødeansvarlig.Du skal hjælpe med personlig pleje og praktiske gøremål i hverdagenDu bliver en del af beboerens hverdag og deltager i de daglige aktiviteter, i og ud af huset.Vi er meget ude i
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177 2400 København NV
Vi har fået mulighed for at ansætte to psykologer i faste stillinger – cand. psych. eller cand. pæd. psych. – med opstart 1. september 2020 eller snarest. Stillingerne er på 37 timer om ugen. Vi søger psykologer –gerne med autorisation – og med flere års erfaring inden for PPR eller lignende jobs. Dine arbejdsopgaver vil primært være med tidlige og tværfaglige indsatser på både småbørnsområdet og i skolerne, men du vil også skulle udarbejde PPV’er og i den forbindelse lave undersøgelser (herunder testning, observation m.v.), indstilling til visitation og henvisning til yderligere udredning. Vi lægger vægt på at kunne bidrage til løsninger tættest muligt på og i praksisfeltet. Vi ønsker at arbejde mere konsultativt og med en praksisnær rådgivning end med undersøgelser. Vi har et mål om en hurtig og kompetent indsats og arbejder gerne forebyggende i forhold til de kontekster, som børnene indgår i. Vi tro
Herning Kommune
Midtjylland, Torvet 7400 Herning
Barselsvikariat som fysioterapeut i Herning SvømmehalEr du uddannet fysioterapeut og har erfaring eller kunne tænke dig at få erfaring i at arbejde med fysioterapi i vand. - så er det dig vi søger.Da vores nuværende fysioterapeut er på barsel, står vi og mangler en der kan varetage hendes hold og eventuel badeværtsstilling i perioden.Stillingen er på 28,75 timer gennemsnitlig pr. uge. Den er opdelt med 6 timers ugentlige Aqua Fys hold og 22,75 timer ugentligt som badevært.Herning Svømmehal tilbyder fysioterapeutisk træning i henholdsvis varmt og koldt vand. Det er åbne hold uden tilmelding eller binding. Derfor skal du kunne forholde dig til borgere med vidt forskellige problematikker, både nytilkomne og faste, samt borgere med og uden erfaring med træning i vand.Der er 3 varmvandshold, 1 cirkeltræningshold og 2 alm. motionshold. Der vil være mulighed for at udvide med flere hold hvis efterspørgslen er til de

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring