Viser 86 Søgeresultater

Ørslevkloster Kirke u. Ørslevkloster-Ørum menighedsråd
Midtjylland, Ørslevklostervej 218, 7840 Højslev
Kirketjener   En stilling som kirketjener ved Ørslevkloster og Ørum Kirker, Ørslevkloster og Ørum Sogn er ledig pr. 1.april 2020 eller snarest herefter.   Stillingen er i gennemsnit på 7 timer pr. uge til 31.12.2020. Derefter kan en mindre opnormering komme på tale. Stillingen kan eventuelt deles 2.  Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:Kirketjener ved kirkelige handlinger og menighedsrådets arrangementer, samt klargøring til dette. Lettere praktisk arbejde ved kirker og Sognehus. Indkøb af forbrugsvarer til kirkelige handlinger. Sognene har til sammen 1217 indbyggere og 5 ansatte. Arbejdet på kirkegårdene varetages af lokalt firma. Sognene har god kirkegang. Sognene er landsbysogne i smuk natur midt mellem Skive og Viborg.   Vi forventer, at du: Er venlig og im
Todbjerg-Mejlby Menighedsråd
Midtjylland, Lisbjergvej 13, 8200 Aarhus N
Vi søger en graver til Todbjerg og Mejlby kirkegårde, Aarhus Nordre Provsti, Aarhus Stift Vi søger en graver der i et tæt samarbejde med vores nuværende graver kan varetage kirkegårdsdriften af vores 2 kirkegårde i Todbjerg og Mejlby sogne samt varetage kirketjenesten i vores 2 kirker. Stillingen er en fuldtidsstilling. Arbejdstiden opgøres over et år med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Arbejdet kræver flere timer end de 37 pr. uge i sommerhalvåret og tilsvarende færre i vintermånederne. Tiltrædelse den 1. maj 2020 eller efter aftale. Ansættelse sker ved Todbjerg-Mejlby Menighedsråd. Arbejdsopgaver varetagelse af kirkegårdenes ren- og vedligeholdelse, herunder renholdelse af gravsteder, udplantning af sommerblomster og grandækning, rivning af gange, hækklipning og
KREGME MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET
Nordsjælland, Frederikssundsvej 14, 3300 Frederiksværk
Vi søger en graver, der kan arbejde stabilt og selvstændigt, men som også er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale ved kirke og kirkegård. Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er plads til frihed under ansvar med engagerede medarbejdere, der gerne vil skabe en synlig kirke i lokalsamfundet. Den nye gravers arbejdsområde bliver Kregme Kirke og Kirkegård Stillingen er på 37 timer ugentligt i gennemsnit. Tiltrædelse den 1. maj 2020 eller snarest derefter.            Gravernes opgaver er i fællesskab med kirkegårdens øvrige 3 deltidsansatte: at varetage kirkegårdens ren- og vedligeholdelse at forestå det praktiske arbejde ved jordbegravelser og urnenedsættelser at renholde og klargøre kirken til gudstjenester og kirkel
DGI
Københavnsområdet, Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V
Tidsbegrænset stilling med tiltrædelse pr. 1. maj 2020Vi søger en ny kollega, som sammen med kampidrætskonsulenten vil arbejde for at styrke klubberne, sådan at endnu flere dyrker idræt i en kampidrætsklub.Arbejdet omfatter samarbejde med klubber i hele landet og du skal derfor have kompetencerne til at arbejde både strategisk, struktureret og praktisk på et nationalt plan. Du lykkes fordi du kan virke gennem andre.Vi forventer, at du har erfaring med klubudvikling og konsulentarbejde og kan bidrage til at udvikle og styrke klubbernes aktiviteter til flere forskellige målgrupper.Herudover er du en dygtig kommunikator - også på de sociale medier – så du i skrift og tale inspirerer til udvikling og samarbejde.DGI Kampidræt dækker over en lang række kampidrætter og stilarter. Der er dermed fokus på fællestrækkene og de styrker
SVANNINGE MENIGHEDSRÅD
Fyn, Irisvej 5A, 5642 Millinge
En stilling som organist ved Svanninge og Falsled kirker, Svanninge Sogn er ledig pr.01.05.2020 Stillingen er på 22 timer pr. uge Organisten skal varetage følgende opgaver: Gudstjenester, kirkelige handlinger samt plejehjemsandagter Medvirke ved konfirmandundervisning efter aftale Koncerter og musikalske indslag Kor med mere Svanninge Sogn har ca. 1900 indbyggere Orglet i Svanninge kirke har 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Orglet i Falsled har 5 stemmer fordelt på 1 manual og pedal. Begge fra Bruno Christensen & Sønner. Vi forventer, at du: er uddannet organist har gode samarbejdsevner er engageret og ansvarsbevidst er fleksibel og udadvendt Ansættelse sker ved Svanninge Sogns menighedsråd, Bjergevej 1, Svanninge, 5600 Faaborg Ansættelse af en uddannet organist vil være om
Silkeborg Sø Camping & Feriehuse v/ Alice og Henning E Kristiansen
Midtjylland, Århusvej 51, 8600 Silkeborg
Som følge af, at stillingen er et genopslag, så henstillier vi venligst til, at ansøgere der tidligere har søgt denne stilling IKKE gensøger, idet disse ansøgninger automatisk vil blive taget med i betragtning. Camping-/feriehusmedhjælper søges i perioden d.16.3.2020 - 20.10.2020 Medarbejderne på Silkeborg Sø Camping & Feriehuse er en væsentlig bestanddel af den store succes som vi har gennemgået de seneste år, bl.a. ved at udvise ekstraordinær god gæsteservice. Kunne du tænke dig at være en del af vores succes-team? Stillingen:  Vi søger en blæksprutte til flg. arbejdsopgaver: ·       Renholdelse af feriehuse ·       Forefaldne arbejder ·       T
Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd
Midtjylland, Løvelbrovej 3, 8830 Tjele
Stillingen som graver ved Viskum og Vejrum Kirker, Viborg Kommune, er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkernes og kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. passe og efterse kirkegårdenes og kirkernes installationer, varmeanlæg, udstyr og maskiner deltage i kirkelige handlinger i samarbejde med det øvrige personale ved kirkerne. Kirken har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: har en positiv holdning til kirken kan arbejde selvstændigt og med godt overblik er god til at få opgaverne planlagt og evner at være på forkant aktivt påtager dig et medansvar for kirkegårdens udvikling, og har æstetisk sans samt gartn
NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
Fyn, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
En stilling som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ved Nørre Aaby Kirke, Nørre Aaby Sogn, er ledig med ansættelse snarest muligt, dog senest 1. maj 2020. Samtidig opslås en stilling som kirketjener (se separat opslag). De to stillinger kan med fordel be-sættes af den samme person, men kan også besættes hver for sig. Sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejderstillingen er på 10 timer pr. uge. Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:• Forestå minikonfirmandundervisning• Tovholder i div. udvalg• Medhjælp ved mindesammenkomster• Selvstændigt arrangere aktiviteter for børn, ældre m.v.• Præstesekretæropgaver• Selvstændig initiativtagen til kirkeligt arbejde er velkommen Nørre Aaby Sogn har 3.199 indbyggere, og der er 7 ansatte i sognet. Sognet er ken
VISSENBJERG KIRKE
Fyn, Vestergade 4A, 5492 Vissenbjerg
Kordegnen skal varetage følgende opgaver:   Personregistrering Daglig ledelse af kirkekontoret PR-ansvarlig (annoncer, Facebook, nyhedsbreve, plakater m.v.) Sekretær for præster og menighedsråd Tovholder i f.t. arrangementer Borgerbetjening  Der er ikke kirketjeneste knyttet til stillingen Forventninger til ansøgeren Er fleksibel i forhold til opgaverne Har lyst til at blive en positiv del af et godt arbejdsfællesskab omkring kirken Synes det er spændende at arbejde med lovstof Er detaljeorienteret Gode samarbejdsevner både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere. Vil være en del af Vissenbjerg kirkes vision – se www.vissenbjergkirke.dk  Oplysninger om
NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
Fyn, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
En stilling som kirketjener ved Nørre Aaby Kirke, Nørre Aaby Sogn, er ledig med ansættelse sna-rest muligt, dog senest 1. maj 2020. Samtidig opslås en stilling som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder med præstesekre-tæropgaver (se separat opslag). De to stillinger kan med fordel besættes af den samme person, men kan også besættes hver for sig. Kirketjenerstillingen er på 12 timer pr. uge. Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver:• Forberede og afslutte gudstjenester og andre kirkelige handlinger• Praktisk ansvar for arrangementer i sognehus Nørre Aaby Sogn har 3.199 indbyggere, og der er 7 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved et aktivt menighedsråd og en aktiv menighed samt nytænkning m.h.t. samarbejder indenfor sognet. Vi forventer, at du:• Er parat til at indgå i et positivt samarbejde med de &osla

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring