Viser 81 Søgeresultater

ØRRIDSLEV MENIGHEDSRÅD
Midtjylland, Kirkevej 34 A, 8732 Hovedgård
Stillingen som graver ved Ørridslev Kirke, Ørridslev Sogn er ledig pr. 1. november 2019.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge din egen arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af Ørridslev kirkegård og arealerne omkring. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden. En helhedsplan for kirkegården er under udarbejdelse, og du får derfor mulighed for at være en del af dette spændende projekt.   Graveren varetager følgende opgaver: Vedligeholdelse af kirkegårdsarealerne og grønne områder. Planlægning af eget og gravermedhjælpers arbejde. Løbende dialog med kirkegårdens brugere og anvisning af gravsteder. Rengøring af kirke og graverfacilitete
Roskilde Domsogns Administration
Øvrige Sjælland, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde
Vi søger en ansvarsbevidst og fleksibel kirketjener med gode evner til samarbejde og lyst til at indgå i arbejdet omkring kirkerne med kirkens øvrige medarbejdere. Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks kirketjenerforening med tilhørende protokollat for kirketjenere. Det betyder, at vores nye medarbejder enten er eller snarest efter ansættelsen skal uddanne sig til kirketjener. Lønnen aftales inden for intervallet kr. 270.170,00 – kr. 348.378,00 (niveau pr. 1. april 2019). Der er knyttet pensionsordning til stillingen og mulighed for rådighedstillæg. Stillingen ønskes gerne besat pr. 1. november 2019. Læs mere på www.roskildedomkirke.dk hvor du finder det samlede stillingsopslag, blandt andet med en nærmere beskrivelse af de opgaver, d
Nygårdskirkens Menighedsråd
Københavnsområdet, Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby
Stilling som kirketjener ved Nygårdskirken er ledig pr. 1. november 2019. Stillingen er på 37 timer om ugen. Normalt fordelt på 4 hverdage samt tjeneste i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i weekender og på helligdage. Den faste ugentlige fridag vil være mandag. Du vil have en 37 times kirketjener som nærmeste kollega. Nygårdskirken har en stærk diakonal profil og er kendetegnet ved et aktivt sogneliv med mange velbesøgte aktiviteter. Det er en del af menighedsrådets visioner, at kirken skal være en aktiv del af byens liv. Med baggrund i menighedsrådets visioner vil der fremover blive igangsat nye tiltag for at styrke kirkens plads i lokalsamfundet.   Vi forventer, at du: - er indstillet på, at en stor del af arbejdstiden bliver brugt på rengøring og pasning af kirkens udearealer, - har interesse for kirken og
GUNDERUP MENIGHEDSRÅD
Nordjylland, Gunderupvej 1, 9260 Gistrup
Stillingen som kirkesanger ved Gunderup Kirke, Gunderup Sogn, Ålborg Østre Provsti er ledig og ønskes besat senest 1. nov. 2019. Stillingen er en deltidsstilling på 8 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:  Gudstjeneste og kirkelige handlinger i kirke og på kapel. Plejehjemsgudstjeneste. Andre kirkelige aktiviteter, f.eks. sognearrangementer. Gunderup Sogn har cirka 1.600 indbyggere, og der er 6 ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved sin store kirke og et stort opland. Vi forventer, at du:  Har en sangfaglig baggrund. Har en trænet sangstemme. Har kendskab til folkekirkens arbejde og liturgi/gudstjeneste. Er udadvendt og har lyst til samarbejde om det kirkelige arbejde. Er tidsmæssigt fleksibel, da der kan forekomme tjenester og kirkelige handlinger på hverdage. 
VOERLADEGÅRD MENIGHEDSRÅD
Midtjylland, Kirstinelund 19, 8660 Skanderborg
Vi søger en dygtig organist / pianist der har lyst til at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Voerladegård Kirke. Stillingen er på gennemsnitligt 260 timer årligt svarende til gennemsnitligt 5 t pr uge. Vi har gudstjeneste hver anden søndag og har ca. 15 kirkelige handlinger årligt. Bisættelser/begravelser placeres typisk på hverdage i tidsrummet mellem kl. 11.00-15.00.   Mulighed for ekstra opgaver, som børnekor og minikonfirmander. Ansættelsen er omfattet af cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm.   Lønnen er 45.000 kr. i årlig
Det Danske Filminstitut
Københavnsområdet, Gothersgade 55 1123 København K
Det Danske Filminstitut søger en biografoperatør til betjening af Cinematekets tre biografer. Som operatør vil du få en central rolle i at skabe gode filmoplevelser for publikum og kunder i Cinemateket. Du vil indgå i et team med de nuværende operatører, der arbejder efter en månedlig vagtplan i toholdsskift fra kl. 9 til kl. ca. 24, mandag til søndag. På vagterne får du ansvaret for biografernes filmkørsler, håndtering af filmmaterialer og digitale formater, samt opstilling af teknisk udstyr til særarrangementer. I tæt koordinering med Cinemateket tjekker du også, at programsatte film er klargjorte, foretager kontrolkørsler, afstemmer ønsker med kunder, mm. Endvidere skal du varetage service og vedligeholdelse af apparatur, samt sikre at publikumsområderne og udstillingerne er velfungerende i samarbejde med biografens øvrige personale, biblioteket og Restaurant Sult. Din profil:
HADERSLEV STIFT
Sønderjylland, ., 6400 Sønderborg
Stillingen som sognepræst i Bov-Holbøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2019. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Præstevænget 4, Holbøl, 6340 Kruså. Boligbidraget for præsteboligen er kr. 4.538,83. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Ansøgninger sti
FJELLERUP KIRKEKASSE
Midtjylland, Ågade 14, 8585 Glesborg
Stillingen som gravermedhælper ved Fjellerup kirke ønskes besat pr. 1. november 2019. Arbejdet udføres i samarbejde med graveren og som afløser på kirkegården og i kirken, herunder deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Ansættelsen er efter gravermedhælper overenskomsten og omfatter ca. 450 timer på årsbasis. Vi forventer at ansætte en person, der er positiv, ansvarsbevidst, fleksibel og samarbejdsvillig. Interesserede kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til: Graver Pernille Munk, Tlf: 40 45 46 83, Formand Børge Larsen, Tlf: 60 85 66 35 eller Kirkeværge Peter Westrup, Tlf: 30 87 02 96. Ans&os
AALBORG TEATER
Nordjylland, Sankelmarksgade 12, 9000 Aalborg
Aalborg Teater søger SCENETEKNIKER med tiltrædelse 1. november 2019.  Aalborg Teater er en landsdelsscene med fire aktive scener med et højt kunstnerisk niveau.   Primære arbejdsopgaver: Fremstilling af scenografi på teatrets værksteder, samt afvikling af forestillinger. Opsætning, nedtagning samt vedligehold af sceneteknisk udstyr sammen med de øvrige medarbejdere i sceneafdelingen, som består af 8 personer, herunder tre sceneformænd.    Kvalifikationer: Relevant uddannelsesmæssig og/eller håndværksmæssig baggrund og erfaring med sceneteknik, indenfor teater, events, udstillinger eller lignende. Bredt materialekendskab og veludviklet ordenssans
HADERSLEV STIFT
Sønderjylland, ., 6400 Sønderborg
Stillingen som sognepræst i Ravsted-Hellevad-Egvad Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 15. december 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro. Boligbidraget for præsteboligen er kr. 4.414,38. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. For ikke ordinerede ans

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring