Viser 642 Søgeresultater

Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg DK
En introduktionsstilling, stillings nummer 6630-16-61-i-01, i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, og stillingen er vagtfri. Om stillingenFysiologisk Klinik er en af 3 afdelinger i Region Midtjylland, som varetager klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser for alle hospitaler og praksissektoren i Region Midtjylland samt i mindre omfang for hospitaler uden for regionen. Specialet er primært et diagnostisk speciale, der bruger en lang række forskellige undersøgelsesmetoder til at undersøge organers funktion. Fysiologisk Klinik er bemandet med 4 overlæger, 2 læger i hoveduddannelse og en læge i introduktionsstilling. Vi prioriterer undervisning højt.
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk DK
Er du vores nye kollega i akutafdelingen på Holbæk Sygehus? Sygeplejerske søges til akutafdelingen, Holbæk Sygehus. Har du lyst til at blive en del af akutafdelingens tværfaglige dedikerede team? Stillingen er som udgangspunkt på 32 timer/uge i blandede vagter og vagt hver 2. weekend. Men vi er åbne overfor forskellige timeantal og særlige vagtønsker. Vi er en stor akutafdeling, der modtager patienter med akut sygdom og skader samt traumepatienter hele døgnet. Afdelingen har også et sengeafsnit tilknyttet med 18 pladser. Vi er 70 sygeplejersker, 38 læger og 15 sekretærer. Afdelingen byder på faglige udfordringer og et job, hvor dagene aldrig er ens. Vi arbejder ud fra et nationalt triagesystem, som er forankret i en hurtig og primær vurdering af alle patienter med baggrund i vitale pa
Slagelse sygehus - Ingemannsvej
Øvrige Sjælland, Ingemannsvej, 18, 4200 Slagelse DK
  The position of consultant or staff specialist for the gastroenterology unit, Department of Internal Medicine 1, Slagelse Hospital, with an endoscopy function at the Gastrointestinal Surgery Department twice a week, is vacant. We are looking for an internal medicine specialist: gastroenterologist. About the position You will be employed in the gastroenterology unit, performing an endoscopy function two days a week in the Gastrointestinal Surgery Department. For this position, we prefer applicants with experience of and expertise in screening, cancer diagnosis and colonoscopy. Furthermore, the following is handled at medical specialist level: ward rounds, outpatient clinic, day hospital and supervision. Like all the other staff consultants, you will be expected to participate in the training of doctors in their specialist and introductory training programmes. You will join the team of back-up on-call
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
Så er du vores nye kollega… Vi søger ny kolleger pr. 1. september 2019 til vores fantastiske gruppe af dedikerede kardiologiske sygeplejersker på afsnit 3143. Hos os møder du patienter fra 18 år og opefter i såvel planlagte som akutte forløb, når de indlægges til behandling af hjerterytmeforstyrrelser og medfødte hjertesygdomme. Det er vigtigt for os at levere sammenhængende patientforløb med høj faglig kvalitet. Vi går langt for at finde individuelle løsninger i samarbejde med hver enkelt patient og pårørende. For os er faglig udvikling vigtigt. Det kommer til udtryk igennem: Ugentlig sygeplejefaglig refleksion
Hillerød Kommune
Nordsjælland, Milnersvej 37D, 3400 Hillerød DK
Vi søger sygeplejerske til fast aftenvagt.Hillerød kommunes Sygepleje tilbyder sygepleje til borgere i eget hjem eller på sygeplejeklinikken. Vi hjælper borgerne 24 timer i døgnet 7 dage om ugen.Sygeplejen er et monofaglig team som indeholder udekørende sygeplejersker, Hillerød kommunes sygeplejeklinik, akutteam, udviklingssygeplejersker, klinisk vejleder, speciale sygeplejersker og visitation.Opgaverne spænder bredt og sygeplejerskerne i aftenvagts teamet varetager både planlagte sygeplejeopgaver og akutsygepleje.Der er forhandlet tillæg for varetagelse af funktion i akutsygeplejen.Har du ambitioner, erfaring og lyst til at være en del af det nære sundhedsvæsen, så er det måske dig vi leder efter.Vores styrke er, at gruppen af sygeplejersker har lang erfaring inden for en bred vifte af områder og har et tæt samarbejde med hjemmeplejen, terapeuter og kommunens praktiserende læger. På den måde s
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg DK
En 1-årig ansættelse som vikar for reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 evt. tidligere efter aftale.Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Nedsat tid er en mulighed. Lægegruppen på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er kendetegnet ved et kollegialt sammenhold, en sund humor og et godt arbejdsmiljø. I gruppen er flere lægefaglige specialer repræsenteret - det ser vi som en ubetinget styrke, som vi dagligt gør brug af. En rygmarvsskade ledsages oftest af anden ko-morbiditet, som skal håndteres i takt med den øvrige rehabilitering, som lægen også er ansvarlig for.Det kalder på en bred lægefaglig viden og en nysgerrig omhu - og på lægekolleger, der deler viden og erfaringer med hinanden.        Som vikar for reservelæge i VCR arbejder du både monofagligt
Slagelse sygehus - Ingemannsvej
Øvrige Sjælland, Ingemannsvej, 18, 4200 Slagelse DK
Do you love working with quick diagnostic assessment and stabilisation of acutely ill patients? Do you want to work in a team-oriented, multidisciplinary, dynamic and professional environment where colleagues help each other to give the patient the best possible care? Then you are the consultant or staff specialist we are looking for.  A department under development We are expanding our back-up on-call team and are looking for a specialist with interdisciplinary and practical experience in emergency-oriented specialisations or, preferably, an emergency medicine specialist. The Emergency Department has its own on-site back-up on-call physician 24 hours a day, all year round, and in addition to diagnosing and stabilising inpatients, we are also responsible for our own emergency room. We will train you in any of the emergency room skills you lack before you go on duty, and we are willing to individually strengthen any shortage of know
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg DK
Brænder du for Psykiatri? En stilling som uklassificeret reservelæge ved Psykiatrien i Vordingborg er ledig til besættelse i tiden 1. okt. 2019 til 29 feb. 2020. Psykiatrien Syd er en del af Region Sjællands Psykiatri og varetager behandling af almen psykiatriske lidelser på hovedfunktionsniveau hos borgere fra kommunerne: Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Psykiatrien Syd er organiseret med 6 sengeafsnit med 106 sengepladser beliggende i Vordingborg, samt ambulante enheder beliggende i Næstved, Vordingborg og Maribo. Kendetegnende for os Psykiatrien Syd er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi har et stort ønske om og vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddrag
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Grønland, Postboks, 1230, 3900 Sermersooq GL
Brænder du for uddannelse og udvikling?           Et barselsvikariat som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske på medicinsk afdeling er ledig til besættelse i perioden d. 1. september 2019 til 31. marts 2020 eller efter aftale. Stillingen indeholder dels uddannelsesopgaver i relation til, portørredder elever, sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt introduktion af nyansat plejepersonale, og dels af faglige udviklingsprojekter. Fordelingen mellem uddannelses- og udviklingsopgaver er 50/50 Det forventes, at praktikforløbene for elever og studerende koordineres og afvikles i et tæt dagligt samarbejde mellem vejledere, afdelingssygeplejersker og den kliniske uddannelses ansvarlige sygeplejerske. Medicinsk område ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske er organisatorisk placeret i en stabsfunktion med
Odense Universitets Hospital - Løn og Personaleafdelingen
Fyn, Baagøes Alle 15, 5700 Svendborg DK
Har du lyst til at være en del af en kompetent og engageret personalegruppe, der arbejder med stor tværfaglighed, hvor korttids sygeplejen og patienten er i fokus – så skal du søge job hos os. Vi påtænker bl.a. at styrke vores analfysiologiske ambulatorium, hvorfor vi ønsker os en sygeplejerske med interesse for eller kompetencer i dette. Hvem er vi? Kirurgisk Ambulatorium Svendborg er en del af Kirurgisk Afdeling A der ligger på 3 matrikler Odense, Svendborg og Nyborg. Afsnittet er ledelsesmæssigt lagt sammen med Kirurgisk Ambulatorium og Endoskopicenter Nyborg og har derfor en Afdelingssygeplejerske, der leder begge steder. Kirurgisk Ambulatorium Svendborg er et stort og dynamisk ambulatorium der dagligt modtager ca. 50 patienter til endoskopiske behandlinger og undersøgelser af spiserør, galdeveje, mave, tyktarm og endetarm. Vi forbereder elektive øvre og nedre gastroenterologiske patienter til operation, herunder med special

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring