Viser 775 Søgeresultater

JKS a/s, Roskilde
Øvrige Sjælland, Helligkorsvej 6, 4000 Roskilde DK
Til en af vores gode kunder i Køge området, søger vi en kontorassistent til et 3 måneders vikariat på 15/20 timer pr. uge. Man bestemmer umiddelbart selv arbejdstiden, der ligger mellem kl. 7:00-16:00 alle hverdage. Arbejdsopgaver: Du vil komme til at arbejde med mange forskellige typer opgaver, bl.a.: Administrative opgaver Ordrebehandling Telefonbetjening Lettere bogholderiopgaver Faglige kompetencer: Du er uddannet indenfor kontor og har gerne erfaring fra lignende stilling Du er omhyggelig, struktureret og har en systematisk tilgang til dine opgaver Du er rutineret IT-bruger Godt kendskab til Navision er et krav. Du arbejder selvstændigt med stor ansvarsfølelse og tager aktivt del i arbejdsopgaverne Om dig: Som person er du serviceminded, imødekommende og engageret Du h
JKS a/s, Roskilde
Øvrige Sjælland, Helligkorsvej 6, 4000 Roskilde DK
Til spændende stilling hos en af vores gode kunder søger vi en lønmedarbejder, der trives med overenskomster og kontrol Her er tale om et længere varigt vikariat, der for den rette person kan blive til en fastansættelse. Arbejdsopgaver: Kontrol af timer Løn Rapportering Faglige kompetencer: Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring indenfor timelønnede og overenskomster Du har erfaring med IT på brugerniveau, herunder MS Office, og kendskab til Bluegarden eller Visma Du er omhyggelig, struktureret og har en systematisk tilgang til dine opgaver Du har naturligt flair for tal, økonomisk sans og god regnskabsmæssig forståelse Om dig: Som person er du serviceminded, imødekommende og engageret Du har en positiv indstilling og s
ØS - Økonomi
Københavnsområdet, Nordmarks Alle, 1, 2620 Albertslund DK
Har du lyst til at stå i spidsen for kommunens regnskabsproces? Og kunne du tænke dig at arbejde med økonomistyring og analyseopgaver på tværs af kommunens organisation? Det får du mulighed for som ansat i kommunens centrale økonomifunktion, der styrer hele processen fra budget til regnskab og alt hvad der ligger imellem. Hvem er vi?Du bliver en del af Økonomi og Stab, som samler økonomi, indkøb, it og digitalisering, HR, jura samt sekretariatet for og Politik og Ledelse. Vi er godt 70 medarbejdere og er forankret under kommunaldirektøren.Du bliver en del af økonomistyringsenheden med 11 konsulenter. Her er det vores overordnede opgave at skabe økonomisk råderum som grundlag for den politiske vision for Albertslund Kommunes udvikling. Fra budgetlægningen til aflæggelsen af kommunens regnskab følger vi hele kommunens økonomi og understøtter samtidigt fagområdernes kerneydelser og sikrer helheden og samme
Finansministeriets Departementet
Københavnsområdet, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København DK
Har du lyst til at arbejde med at vurdere virkningerne af den økonomiske politik, og har du ambitioner for dig selv og det danske samfund? Så er en stilling i Finansministeriets Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP) måske dit næste job. Om stillingen HSP søger aktuelt en fagligt stærk økonom til centerets arbejde med konsekvensvurderinger af økonomisk politiske tiltag og økonomiske fremskrivninger. Der søges en medarbejder, som kan bidrage til udviklingen af en ny makroøkonomisk model, vurdering af fordelingsvirkninger af økonomisk politiske tiltag og/eller fremskrivning af indkomstfordelingen i Danmark. Det konkrete indhold af stillingen vil under disse overskrifter kunne tilpasses ansøgerens baggrund og kompetencer. Vi forventer, at du: • er uddannet økonom (fx cand.polit. eller cand.oecon.) med relevante faglige kompetencer. • har gode samarbejdsevner, og du motiveres af arbejdsop
Midt- og Vestjyllands Politi, Lokalstation Herning
Midtjylland, Nørregade, 1, 7400 Herning DK
Herning, Midt- og Vestjyllands Politi OM JOBBETDu bliver en del af politiets administrative team tilknyttet Udrejsecenter Kærshovedgård. Teamet vil bestå af 7 administrative medarbejdere.Hovedopgaven er varetagelse af administrative opgaver for Udrejsecenter Kærshovedgård, særligt administrativ støtte for politiansatte.Herudover består arbejdet i grundregistrering af sager og klargøring af sager til grundlovsforhør og retsmøder. Opgaveporteføljen kan løbende udvides efter aftale. KOMPETENCERDu har en relevant kontoruddannelse fx indenfor offentlig administration og har flair for it.Du kan omsætte faglig viden til konkrete resultater og sikre kvalitet i opgaveløsningen, udvise den nødvendige
MODUL FOTO APS
Københavnsområdet, Falkoner Alle, 3, 2000 Frederiksberg DK
Kontorassistent Har du flair for IT og udpræget ordenssans? UDDANNET KONTORASSISTENT søges til tidbegrænset stilling sluttende 1.dec 2019. Vi er et skolefotofirma som har rigtig travlt lige nu. Inden december skal vi igennem 130.000 børn. Du kommer til at indgå i et kontorteam i et uformelt miljø. Det er et 37-timers job med skiftende vagter ma-fr mellem 08.00 og 18.00. Du skal kunne give god service til vores kunder i telefonen og være med til at styre billederne de rigtige steder hen. Du skal helst kunne starte snarest eller pr 5.august - Stillingen er tidsbegrænset frem til 1.dec. Firmaet holder lukket 3 uger i juli måned. Vi bor ved Frb. Rådhusplads tæt på metro. Send ansøgning med cv til job@modulfoto.dk modul foto,  Falkon
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus DK
Vi søger en lægesekretær i et barselsvikariat på 37 timer/uge til psykiatrisk sengeafsnit 10, Aarhus Universitetshospital Skejby. Stillingen ønskes besat pr. 1. august  2019  til 1. februar  2020.I Afdeling for Psykoser er der i alt 4 lægesekretærer, som har hvert sit sengeafsnit og som samarbejder tæt i dagligdagen. I lægesekretærfunktionen ligger mange forskellige ad hoc opgaver, bl.a. månedligt udarbejdelse af diverse lægeskemaer for afsnittenes læger, ugentlig håndtering af regninger samt daglige kvalitetstjek i EPJ. Herudover er der også journalskrivning, telefonpasning og diverse arbejde i samarbejde med de øvrige lægesekretærer.Lægesekretæren refererer direkte til funktionsledelsen i Sengeafsnit 10 og arbejder sammen med alle de medarbejdere, der arbejder i S10.Din arbejdsplads er både på lægesekre
Sikkerhedsstyrelsen
Sønderjylland, Nørregade 63, 6700 Esbjerg DK
I Sikkerhedsstyrelsen arbejder vi målrettet på at skabe tryghed for forbrugerne og give dem det bedste udgangspunkt for at træffe sikre valg om produkter – lige fra køb af sutter og fyrværkeri til valg af håndværker. Vi overvåger markedet, håndterer anmeldelser fra borgere, behandler aktindsigtssager og skriver udtalelser til politiet. Og vi gør det ud fra to pejlemærker: Transparens og høj kvalitet. Vi søger nu en jurist, der kan yde juridisk support på styrelsens fagområder og forfatte reglerne på samme. Du vil få indflydelse på praksis og regler på de faglige områder. Og du får en bred kontaktflade, som inkluderer kolleger, kunder og interessenter. Der er også mulighed for at arbejde med EU-ret og bidrage til det internationale arbejde, vi laver. Hvad forventer vi af dig? Du bliver en del teamet Juridisk support og udvikling. Vi er 12 medarbejdere i teamet, og vi rådgiv
Skatteforvaltningen, KBH, Østbanegade
Københavnsområdet, Østbanegade 123, 2100 København DK
Vil du arbejde sammen med Skatteforvaltningens forretning om at sikre sammenhæng mellem Skatteforvaltningens mange samfundskritiske it-systemer? Udadvendt rolle i spændingsfeltet mellem forretning og it Som informationsarkitekt medvirker du til at vores store og komplekse it-projekter lykkes. Det gør du ved, sammen med Skatteforvaltningens forretning, at: analysere og dokumentere i- understøttede forretningsprocesser udarbejde begrebs- og informationsmodeller udarbejde use cases eller user stories definere servicesnitflader samarbejde med kontorets løsningsarkitekter om blandt andet at specificere REST-services Derudover skal du medvirke til sikre kvaliteten af dokumentationen af de it-systemer Skatteforvaltningen har i drift. Det gør du ved, at opdatere it-understøttede forretningsprocesser, begrebs- og inf
Familie- og Ungecenteret
Sønderjylland, Rådhusgang, 4, 6200 Aabenraa DK
Vi har forrygende travlt og søger pr. 1. september 2019 til 31. august 2020 to familie- og ungekonsulenter i projektstillinger på fuld tid. Familie og Ungecentret er et dagbehandlingstilbud under Aabenraa Kommunes Børn og Familieafdeling. Ydelserne rettes mod familier, børn og unge efter servicelovens § 52.3. Der arbejdes i Aabenraa Kommune med Aabenraa Modellen, hvor fokus rettes mod inddragelse af netværk, tidlig indsats, fokuserede indsatser, fælles sprog samt tydelig målformulering for indsats. Familie og Ungecentret tilbyder individuel praktisk pædagogisk støtte i hjemmet til børnefamilier, individuel praktisk pædagogisk støtte til unge, pædagogisk støtte til unge i vores gruppetilbud "Basen", familiebehandling samt ambulant psykologisk bistand til børn og unge, som har været udsat for seksuelt overgreb eller andre former for omsorgssvigt. Derudover tilbyder Familie og Ungecentret løbende gruppetilbud rettet

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring