Viser 128 Søgeresultater

Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1, 7800 Holstebro DK
Kunne du tænke dig at arbejde med geospatial analyse, et dynamisk og spændende felt indenfor Ingeniørtjeneste? Hvad med at træne dine analyseevner i en stilling med et kæmpe udviklingspotentiale, både personligt og fagligt? VI søger en ny teknisk medarbejder til en konstabelstilling i den Geospatiale deling (GEODEL).GEODEL har en kæmpe berøringsflade og arbejder bl.a. sammen med Danske Division, Specialoperationskommandoen, Hærens efterretningscenter og deltager i VJTF beredskabet. Du vil få mulighed for at deltage i mange øvelser, og for at arbejde tæt sammen med folk på mange niveauer, fra stabsofficeren i en NATO-stab til den operative soldat på jorden.Om osGEODEL er underlagt Hærens Chemical-, Biological-, Radiological-, Nuclear- og Geospatialkapacitetskompagni, som er en specialistenhed. Dette betyder, at vi er pålagt et stort antal unikke opgaver, og råder over store mængder speciel materiel.Vores bemanding
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127, 6800 Varde DK
Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en udfordrende stilling som efterretningsspecialist i ASAC ved 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet i Varde. Stillingen er unik, med stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Om os2 Military Intelligence Bataljon styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder og udarbejder skarpe taktiske efterretningsprodukter til beslutningstagere i hele forsvaret. Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser, samt Counter- Intelligence og militær sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområderne.Vi er en arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1, 7800 Holstebro DK
Er du befalingsmand med en faglig uddannelse som motormekaniker, autotekniker eller lignende? Kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter, indenfor et bredt spektrum af Hærens køretøjer, heriblandt nogle af de helt nye? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdelingen ved Ingeniørregimentet i Skive indgår i Vedligeholdelseskompagniet, 3. Vedligeholdelsesbataljon under Trænregimentet.Ingeniørregimentet råder over meget specialmateriel og køretøjer, og du skal forvente at løse meget varierende opgaver, herunder reparationer og eftersyn på entreprenørmaskiner, lastvogne og bæltekøretøjer.Delingen består af 39 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på,
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H, 3460 Allerød DK
Ønsker du at anvende din faglige uddannelse i et fagligt og operativt miljø, ved en af hærens reparations enheder som fører og mekaniker? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdelingen på Den Kongelige livgardens kaserne (LG), Birkerød, og er underlagt 3 Vedligeholdelseskompagni, som er hjemmehørende i Aalborg.Reparationsdelingen LG er en af 10 reparationsdelinger i 3 VEDLKMP/3 VEDLBTN/TRR.3 VEDLMKP har reparationsdelinger på Vordingborg Kaserne, Gardehusarkasernen, Høvelte Kaserne (LG), Fredericia/Haderslev Kaserner og Rønne Kaserne Skive kaserne, Holstebro kaserne Aalborg kaserne Oksbøl og Varde kaserne.Reparationsdelingen på Garderkasernen, er Den Kongelige livgardens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.Reparationsdelingen er Hærens højeste faglige enhed på LG kasernen og har derfor også det faglige ansvar o
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Aalborg DK
Er du eller har du lysten til at blive gruppefører i en HRU deling? Er du proaktiv og indstillet på at være forbilledet for konstabler og dine befalingsmænds kollegaer? Så er det dig vi søger ved Hærens Reaktionsstyrke uddannelse ved 2. Logistikbataljon.Om osHærens Reaktionsstyrke Uddannelse er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet. Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af konstabeleleverne og hvervning af disse til stående styrke ved 1 Brigade.Hærens Reaktionsstyrke uddannelses kompagni lægger stor vægt på, at alle befalingsmænd lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag. Befalingsmænd i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge. Vi ligger stor vægt på a
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Aalborg DK
Er du konstabel med en faglig baggrund som lastvognsmekaniker, og vil du indgå i en professionel enhed? Så er det dig vi søger, og som vi kan tilbyde en spændende hverdag ved os. Om os1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.KMP består af tre DEL, 1 og 2 forsyningsdeling og kommandodelingen, som du kan blive en del af. Kommandodelingen består igen af tre underenheder, hvor du vil indgå som en del af vedligeholdelsesgruppen.Vedligeholdelsesgruppen består af en sektionsfører, som også er f
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn DK
Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast ombord i et inspektionsskib på Flådestation Frederikshavn eller værft, er du måske den person vi leder efter til vores ledige stilling.Om osVedligeholdelsesbesætningen er en del af Division 11 med 1. eskadre enheder af THETIS-klassen, der bl.a. udfører opgaver i Nordatlanten. Vores arbejde er fortrinsvis tilsyn med og mindre vedligeholdelses- og reparationsarbejder i 1. Eskadre enheder af THETIS-klassen, der ligger til eftersyn ved Flådestation Frederikshavn og værft. Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling og indflydelse. Du vil blive en del af et team af dygtige og erfarne medarbejdere bestående af 2 officerer, 1 seniorsergent og 8 menige Om stillingenSom dæksgast i vedligeholdelsesbesætningen vil dit primære arbejdsområde være dækket, hvor du vil deltage i vedligehold og drift af dækket. Der vil desuden
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg DK
Vi søger en konstabel til en stilling som kontorhjælper. Du skal indgå i bataljonens garnisons-støtteelement og vil blive blæksprutten, der støtter dine kolleger administrativt.Om os2. Nationale Støtteelement (2 NSE) er en af fem underafdelinger i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 37 medarbejdere. 2 NSE er netop hjemvendt fra mission og er i øjeblikket i gang med uddannelsesperioden med fokus på vedligeholdende enkeltmandsuddannelse. Derefter overgår vi til funktions- og enhedsuddannelsesperioden før opstilling til FFG beredskab i 2020. 2 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 2 NSE komme til at udgør kernen af 4 NSBTN bidrag til missioner februar 2021. 4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Aalborg DK
Har du lysten til at blive konstabelgruppefører (KSGF) i 3 HRU KMP? Er du proaktiv og indstillet på at være forbilledet for konstabeleleverne og dine befalingsmænds kollegaer? Så er det dig vi søger ved Hærens Reaktionsstyrke Uddannelseskompagni ved 2. Logistikbataljon.Om osHærens Reaktionsstyrke uddannelseskompagni er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet. Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af konstabelelever til stående styrke.Hærens Reaktionsstyrke Kompagni lægger stor vægt på, at alle lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag. Konstabelgruppeførerne i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge. Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og mot
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Herning DK
Er du klar til at indgå i et dynamisk miljø, hvor fleksibilitet går begge veje? Har du erfaringmed og interesse for styring af driftsplanlægning, sagsbehandlererfaring og ikke mindst kendskabtil indsættelse af Søværnets enheder, så er det måske dig, vi søger som vores kommendekollega i Søværnskommandoens Driftsstyringssektion.Om osVi arbejder med planstyring og rapportering af ressourcer samt struktur og aktiviteter irelation til Søværnets opgaveløsning. Sektionen leverer bl.a. ledelsesinformation til styringaf Søværnskommandoens ansvarsområde.Kulturen er åben og ligefrem, hvor meninger og synspunkter veksles frem mod oplæg,der loyalt indgår i beslutninger. Vi søger konstant udvikling og innovation for at forbedrestyringsmulighederne med henblik på at fremme medarbejdernes ansvar for egne projekterinden for sektionens arbejdsområde til gavn for Søværnets virke.Vi er en sektion

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring