Viser 172 Søgeresultater

Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Støtteskibet ESBERN SNARE søger kampinformationsgaster til Operationsdivisionen.Om osStøtteskibet ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i alsidige internationale og nationale operationer i Det Indiske Ocean, Middelhavet og Nordatlanten. Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Flag Officer Sea Training (FOST), som vi senest gennemgik i 2017. Skibet blev samlet bedømt VERY SATISFACTORY og operationsdivisionen blev ligeledes flot bedømt. Vi er allerede nu begyndt at se frem til den næste DOST i slut 2020. Kampinformationssektion er en ung sektion med et meget stort engagement og virkelyst. Alle er opgaveorienterede, samtidig med at der lægges stor vægt på den perso
Brønderslev Kommune
Nordjylland, Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev
Om jobbet:Vi søger en selvstændig, kreativ og serviceminded bibliotekar/kulturformidler, der har lyst til at arbejde med børn – både gennem den direkte publikumskontakt på biblioteket og ud af huset i skoler og institutioner. Du kommer bl.a. til at planlægge og deltage i biblioteksaktiviteter ind i den åbne skole, i børneinstitutioner og dagpleje. Jobbet indebærer direkte publikumskontakt via vagter bl.a. i det mobile bibliotek. På Brønderslev Bibliotek er projektarbejde en stor del af hverdagen, hvor vi i samspil med andre udvikler og afprøver nye former og koncepter til gavn for bibliotekets brugereDin profil:Du har en uddannelsesmæssig baggrund som bibliotekar, cand.mag. eller anden relevant uddannelse (på minimum bachelorniveau)Du har kendskab til børns liv – børnelitteraturen og børns brug af medier
Varde Kaserne
Sønderjylland, Hjertingvej 127 6800 Varde
Brænder du for uddannelse og har du stor interesse for taktik og militære operationer? Vil du være med til at uddanne og præge fremtidens mellemledere til Hæren i rammen af den nye Militære Akademiuddannelse (MAU)? Om osHærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd. Derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser samt udbyder efter- og videreuddannelser til befalingsmænd i Hæren og i værnsfælles regi.Hærens Sergentskole (HSGS) er underlagt Forsvarsakademiet som en selvstændig, sideordnet myndighed på lige fod med værnenes officersskoler. Vi består af Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelser, Videreuddannelsen for mellemledere (VUT), og af en stab med støttefunktioner til uddannelserne. Staben varetager funktioner som bl.a. ledelse, personelforvaltning, uddannelsesplanlægning og -udvikling, logistik, økonomi, forvaltning og administration.Videreuddannelsesafdelinge
Kastellet
Københavnsområdet, Kastellet 1 2100 København Ø
Konstabelstilling, hvor evnen til at kunne omstille sig til enhver tid til søs om bord i Kongeskibet – ligesom evnen til at kunne gøre administrativ tjeneste på land i Det Gule Palæ er helt afgørende, er ledig. Jobbet bestrides i ganske særlige miljøer til søs og på land, med undertiden stærk eksponering. Om osKongeskibet DANNEBROG tjener som officiel og privat residens og bolig for Regenten samt medlemmer af Den Kongelige Familie, når de er på togt, eller anden sejlads i hjemlige farvande eller i udlandet. Kongeskibet er en enhed, hvor søværnets traditionsrige normer holdes i hævd, hvilket den daglige tjeneste bærer præg af. DANNEBROG er en sæsonudrustet enhed, og er sejladsmæssigt operativ fra ultimo marts til primo oktober.Viften af opgaver for skibet og dets besætning spænder meget bredt med primær fokus på, at skibet fungerer som en sejlende enhed, der under alle forhold skal understøtte skibets opgaver som platform
Fonden Event Safety
Midtjylland, Birkevej 20, 8660 Skanderborg
Kan du give strategisk rådgivning omkring sikkerheden ved større events? Brænder du for at videreudvikle en afdeling med sikkerhedsrådgivning og samtidig blive en del af et fagligt fællesskab, hvor der er højt til loftet? Så læs videre …Hvorfor er det et spændende job?Vi er en ung organisation, og det er en nyoprettet stilling, hvor du får mulighed for at sætte dit eget præg på, hvordan rådgivningsafdelingen skal udvikle sig. Vi har succes samtidig med at vi har det sjovt - og det synes vi er attraktivt. Du bliver en del af ledergruppen.Hvad er opgaven?Du har ansvaret for at skabe vækst i rådgivningsafdelingen  - eksterne uddannelser og kurser; og du skal bidrage ind i ledergruppen og organisationen. Af konkrete opgaver kan nævnes:Levere rådgivning om sikkerhed på strategisk niveau, så du har overblik over kundens fulde behov og kan afdække risici, så der kan udarbejdes en sam
Antvorskov Kaserne
Øvrige Sjælland, Charlottedal Alle 4 4200 Slagelse
Savner du tjenesten og kammeratskabet, og har du lyst til at bevare din tilknytning og igen bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?Om osReserveenheden ved 2. Brigade (R2B) er en administrativ enhed underlagt brigadechefen. Chefen for R2B har plads i brigadeledelsen sammen med brigadechefen, næstkommanderende og stabschefen og er tillige CH/LNO/BDE.R2B er organiseret i seks sub-enheder som hver især er hjemmehørende ved en enhed som er: V/GHR (UDDBTN), V/JDR (UDDBTN), I/JDR (PNBTN), III/GHR (OPKBTN), XIII/SLFR (LINFBTN) samt Brigadestaben (BDEST). Hver sub-enhed har en leder, hvis ansvar og opgaver defineres af chefen for R2B. Enheden består af ca. 105 dedikerede og professionelle konstabler, befalingsmænd og officerer af reserven.Stillingerne som stabshjælper (STHJ) refererer formelt til chef G1/R2B, der er major af reserven, men indgår i den samlede stabs arbejdsområde. STHJ vil fungere i 2 BDE støttecenter (STØTCEN), m
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
1. Eskadre søger en radiostationsleder til Kongeskibet DANNEBROG.Om osKongeskibet DANNEBROG er en sæsonudrustet enhed, der i sommerhalvåret står til rådighed for HM Dronningen for togter i ind- og udland. Skibets særlige rolle i Søværnet og i samfundet medfører en høj grad af eksponering, hvorfor vi stiller store krav til både skibets og besætningens fremtræden, samt til opførsel, værdier og engagement. DANNEBROG har en besætning på ca. 53 mand, hvoraf ca. 35 er værnepligtige, der skifter hver sæson. Sæsonen starter primo januar, hvor de værnepligtige møder på CMS for at gennemgå en ca. 3 måneders grunduddannelse. Uddannelsen varetages af sergenter og officerer fra skibets faste besætning i rammen af CMS. Selve sejlperioden løber fra primo april til primo oktober. Togtplanen fastsættes i samarbejde med Hoffet, og kan variere en del fra år til år hvad angår egentlige sejldage. Mellem sejladserne ligger DANNEBROG typisk
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Esbern Snare søger en uddannet og kvalitetsbevidst kok eller cater, der kan indgå i skibets kabyshold, hvor du i tæt samarbejde med dine kollegaer skal producere sunde og nærende retter, til skibets besætning.Om osStøtteskibet Esbern Snare indgår i 2. Eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter. Esbern Snare har før været indsat i INTOPS operationer i Det Indiske Ocean og i Middelhavet. Skibet gennemførte DOST ved FOST i 2017 og skal afsted igen 2020. Som regulær kampenhed har vi stor fokus på de militære kernekompetencer og vi arbejder aktuelt målrettet for en yderligere professionalisering.Skibet, ligesom dit nye tjenestested, hører hjemme i Frederikshavn.Om stillingenForplejningssektionen består af 11 konstabler og en sergent. Sektionen hører til i Logistikdivisionen, ligesom Dæk-sektionen også gør.Du vil indg
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Vil du være med til at bevogte og sikre Danmarks nye kampfly, F-35? Ønsker du et spændende og alsidigt job i et dynamisk miljø? Er du god til at skabe sociale relationer, og motiveres du af faglige udfordringer og lederansvar?Hvis du kan svare ja til ovenstående, så tilbyder vi en attraktiv stilling som vagtlederassistent ved Fighter Wing Skrydstrup.Om osFighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.Om stillingenStillingen er som Vagtlederassistent i Bevogtningstjenesten ved Fighter Wing Skrydst
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Søger du et job med mangeartede opgaver, og rig mulighed for personlig udvikling? Så er det måske netop dig vi står og mangler!Fighter Wing Skrydstrup søger lige nu en sergent til deres Brand- og Redningstjeneste.Om osFighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn køn eller alder. Om Brand- og RedningstjenestenBrand- og Redningstjenestens (BOR) opgaver er mange og meget forskellige. Opgaverne rækker fra indsats ved hændelser/havari med fly, ulykker og akut sygdom, ulykker med fastklemte, indsats ved bygningsbrand, uheld med farlige stoffer, inds

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring