Viser 419 Søgeresultater

Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43
Københavnsområdet, Amerika Plads 15, 2100 København DK
Trives du med forandringer og kunne du tænke dig at tage ansvar for, at Banedanmarks forsyningsstationer er velvedligeholdte, driftssikre og veldokumenterede? Som teamleder for ’Forsyning vedligehold’ kommer du til at spille en central rolle i at sikre, at vedligeholdelsesopgaver bliver udført, så der kan køre tog til tiden. Med andre ord får du her et job, hvor du ser den direkte effekt af dit arbejde hver dag. Du får desuden en central rolle ved gennemførslen af Banedanmarks outsourcing strategi. Strøm, Forsyning Vedligehold er et af 5 teams i Strømsektionen. Teamet har vedligeholdelsesansvar for kørestrøms forsyningsanlæg. Du kommer til at lede 11 erfarne og engagerede medarbejdere. Medarbejdernes konkrete arbejdsopgaver omhandler primært vedligehold af S-banen's omformerstationer. Banedanmark har vedtaget at outsource alt vedligehold, og du skal derfo
Struer Kommune
Midtjylland, Park Alle 16, 7600 Struer DK
Kan du producere ledelse TÆT PÅ og PÅ TVÆRSNordstjernen søger en ny daglig leder, der kan tage lederskab, sikre følgeskab og som tror på, at ledelse skal produceres i samspil med lederkollegaer, medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.Nordstjernen er et specialiseret døgn- og aflastningstilbud til børn og unge, der har betydelig og varig nedsat funktionsevne. Målgruppen er børn og unge fra 0-18 år med udviklingshæmning, autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, eller multipel funktionsnedsættelse.Ledelsesgrundlag og ledelsesstrukturPå Nordstjernen producerer vi ledelse TÆT PÅ den faglige opgaveløsning, TÆT PÅ medarbejderne og PÅ TVÆRS af organisatoriske strukturer.Nordstjernen har en tværgående ledelsesstruktur med en forstander og to daglige ledere, der er specialiseret i hvert sit ledelsesfaglige område. Vi løfter ledelsesopgaverne i et stærkt ledelsesfagligt fællesskab på tvær
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30, 7470 Herning DK
Er du en ambitiøs major/orlogskaptajn eller en kaptajn/kaptajnløjtnant i gang med MMS, som ønsker en spændende M331 stilling på styringsniveau I i den nyetablerede Forsvarsstab med stor indflydelse på tunge sager? Har du mod på et udfordrende og selvstændigt job med implementering af forligstiltag med særlig fokus på tværgående og værnfælles projekter, strategisk planlægning og løsning af komplekse opgaver?Hvis du synes, det lyder interessant og vil arbejde i et dynamisk og spændende miljø tæt på centrale beslutningsprocesser i Forsvarsstaben, så søg stillingen. Stillingerne er til besættelse snarest muligt.Om osStrategisk Udviklingssektion indgår i Strategiafdelingen, som er én af tre afdelinger i Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Sektionen består af en oberstløjtnant som chef og otte sagsbehandlere. Sektionen er ansvarlig for værnfælles kapacitetsudvikling, såvel de overordnede konceptuelle koncep
College360
Midtjylland, Kejlstrupvej, 87, 8600 Silkeborg DK
Vi søger en uddannelsesleder til at stå i spidsen for Teknisk EUX, Studievejledningen og teamet af grundfagslærere på skolens tekniske erhvervsuddannelser. Du varetager ansvaret for områdets daglige drift, herunder den pædagogiske ledelse og personaleledelse.Dine opgaver vil primært bestå i at være leder for medarbejderne i området samt planlægge, kvalitetssikre og tilrettelægge vejledningen, undervisningen, eksamensafvikling, udarbejdelse af studie- og/eller undervisningsplaner i henhold til gældende uddannelsesbekendtgørelse, være budgetansvarlig samt øvrige relevante opgaver.Som leder af studievejledningen bliver din rolle at samle og organisere arbejdsgange, resurser m.m. med henblik på at styrke og kvalitetssikre vores vejledningscenter.Vi forventer, at du er med til at understøtte et inspirerende og samarbejdsorienteret arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsfællesskab. Du skal være med til at fastsætte lokale mål for området
Aarhus Universitet
Midtjylland, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus DK
Aarhus Universitet søger en chef for afdelingen Uddannelsesstrategisk Sekretariat i vicedirektørområdet AU Uddannelse. Afdelingen består af 20 medarbejdere med ansvar for strategiprocesser og driftsopgaver inden for uddannelsesudvikling, policy på uddannelsesområdet, uddannelsesjura og analyse.ArbejdsopgaverDer er tale om en udfordrende stilling, som giver mulighed for at påvirke Aarhus Universitets profil på uddannelsesområdet og lede teams af stærke, faglige specialister. De primære ansvarsområder er:Tovholder på forandringsprocesser efter opdrag fra Udvalget for UddannelseSekretariatsbetjening af prorektor for uddannelse og Udvalget for UddannelseSamarbejde og koordination med interessenter i Uddannelses- og Forskningsministeriet og på landets øvrige universiteter om ny policy knyttet til universitetsuddannelserUnderstøttelse af arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelsesområdet, herunder godke
MHI Vestas Offshore Wind A/S
Midtjylland, Dusager, 4, 8200 Aarhus DK
Take on a unique and newly established leadership role in our global Sales organisationDo you want to apply your superior leadership skills in a newly established role where you can impact the future of wind energy? Do you have what it takes to provide a clear strategic direction, purpose and leadership to our Commercial Sales Support functions? Tasks & responsibilities: You will…….be overall responsible for and head our newly established Commercial Sales Support organisation consisting of 4 departments; Value Engineering & Pricing, Financial solutions, Bid Management & Sales Support and Sales Quality. The Commercial Sales Support organisation acts as ‘commercial consultants’ to the transactional sales organisation. Being gate keepers for a professional and sound approach to bidding and contribute and assist projects with value engineering concepts, financial solutions and administrative sales support.
Effektiv Rekruttering
Midtjylland, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg DK
Produktionschef Østjylland ERHR søger en erfaren og dygtig Produktionschef, til virksomhed beliggende centralt i den østlige del af Midtjylland. Virksomheden hviler på gode værdier med stor respekt for medarbejderne, ligesom der altid stræbes efter gode og professionelle relationer til både kunder, leverandører og det "omgivende samfund". Grundlaget er drevet af en høj kvalitetsmæssig standard. Stillingen indebærer direkte ledelsesansvar af ca. 50 medarbejdere, hvor fokus er driftssikkerhed i overblik og struktur. Denne stuktur skal genspejles i god planlægning og rettidig levering. PRIMÆRE OPGAVER Kontinuerlig udvikling og optimering af processer og arbejdsgange i eget ansvarsområde med fokusering på medarbejdertrivsel. Sikre god produktkvalitet samt en høj leveringsevne og overholdelse inden for fast
SENSU A/S
Midtjylland, Skejby Nordlandsvej, 307, 8200 Aarhus DK
Nordjysk Lift, der startede i 1998, er specialister i udlejning af alle former for materiel til byggeriet til såvel små som store kunder. Virksomheden er repræsenteret med 11 afdelinger og beskæftiger mere end 100 veluddannede medarbejdere, der alle besidder et stort branchekendskab, hvilket sikrer kunden en seriøs og professionel samarbejdspartner i hele Danmark. Med et landsdækkende bookingsystem og egen vognpark kan Nordjysk Lift allerede ved første kontakt fastsætte leveringstidspunktet af det bestilte materiel. Virksomheden har stort fokus på god kvalitet og god service, og der tilbydes derfor forskellige ydelser for at imødekomme kundens behov bedst muligt. Til at styrke vores markedsposition på udlejning i Aarhus-området søges nu en Salgsorienteret udlejningskonsulent Vækstvirksomhed – Højre hånd – B
SENSU A/S
Midtjylland, Industrivej, 21, 7700 Thisted DK
Nordjysk Lift, der startede i 1998, er specialister i udlejning af alle former for materiel til byggeriet til såvel små som store kunder. Virksomheden er repræsenteret med 11 afdelinger og beskæftiger mere end 100 veluddannede medarbejdere, der alle besidder et stort branchekendskab, hvilket sikrer kunden en seriøs og professionel samarbejdspartner i hele Danmark. Med et landsdækkende bookingsystem og egen vognpark kan Nordjysk Lift allerede ved første kontakt fastsætte leveringstidspunktet af det bestilte materiel. Virksomheden har stort fokus på god kvalitet og god service, og der tilbydes derfor forskellige ydelser for at imødekomme kundens behov bedst muligt. Til at styrke vores markedsposition på udlejning i Thisted søges nu en Salgsorienteret udlejningskonsulent Vækstvirksomhed – Højre hånd – Kraner & c
Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43
Københavnsområdet, Amerika Plads 15, 2100 København DK
Vi søger en pressechef, som skal være med til at øge vores synlighed og tilstedeværelse på tværs af medier og digitale platforme. Visionerne for Banedanmark rækker ud i fremtiden med strategien om at levere den mest moderne jernbane i Europa − en jernbane i digital topform. Jernbanen er en miljøvenlig transportform – og med elektrificeringen af jernbanen bliver den endnu mere grøn. Det er godt for klimaet. Vi ønsker at højne kendskabet til vores rolle i samfundet, hvad vi arbejder og står for. Derfor skal vi løbende kommunikere om indsatser og resultater. Det gør vi ved at være åbne, offensive og synlige og ved at skabe relevant indhold på tværs af medier og kanaler. Som ny pressechef spiller du en væsentlig rolle i den indsats i tæt samarbejde med kommunikationschefen og dine kolleger i afdelingen. Du bliver en del af en spændende styrelse, som tiltrækker sig stor opmærksomhed fra både politikere og borgere. På daglig basis skal du

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring