Viser 817 Søgeresultater

Helsingør Privatskole
Nordsjælland, Fabriksvej, 32, 3000 Helsingør DK
Helsingør Privatskole søger en frisk engagerede underviser med en arbejdsprocent på ca. 80% om ugen med tiltrædelse næste skoleår, august 2019. Stillingen er en barselsvikariat.   Helsingør Privatskole er en lille friskole med lav klassekvotient, med ca. 150 børn fra 0. klasse til 9. klasse. Skolen har lyse lokaler, hvor man vil få gode muligheder til at sætte sit præg på undervisningen. Vi lægger vægt på åbenhed og at man er imødekommende over for skolens elever, forældre samt kollegaer og er villig til at indgå i et nært samarbejde med skolens øvrige personale, hvor der selvfølgelig også er plads til ideer og kreative forslag.    Vi forventer, at du Er med til at styrke elevernes selvstændighed Er med til at styrke elevernes ansvarlighed over for hinan
Fredericia Kommune
Midtjylland, Gothersgade 20, 7000 Fredericia DK
Vil du være en af Danmarks bedste lærere?Fredericia Kommune tilbyder i samarbejde med UCL en fantastisk mulighed for at kombinere uddannelse og job, og du er sikret job gennem hele din uddannelse.Fredericia Kommune og UCL har tæt i samarbejde udviklet en trainee-læreruddannelse, der sikrer meget stærke koblinger mellem teori og praksis. Uddannelsen ved UCL afvikles i Jelling og Fredericia, og i uddannelsen får du særlige kompetencer i forhold til science og performance.Uddannelsesstart i 2019 har matematik (4. – 10. klassetrin) som første undervisningsfag. På uddannelsens andet år kan man vælge mellem engelsk, billedkunst, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, musik og historie.Bemærk ansøgningsfristen til læreruddannelsens kvote 2 er 15. marts 2019. Fredericia Kommune tilbyder et antal 25 %
Gribskov Kommune
Nordsjælland, Femgårdsvej 6, 3210 Gribskov DK
Er du vores nye danskspeciallærer?Vi er midt i en spændende videreudvikling og skal opnormere vores specialpædagogiske tilbud. Brænder du for udvikling, har du hermed en oplagt chance for at blive en del af en spændende proces.Sankt Helene Skole ligger på 2 matrikler, tæt på skov og strand i henholdsvis Vejby og Tisvilde. Begge har indskoling og mellemtrin. Udskolingen er samlet på Vejby afdelingen og kompetencecenteret dækker begge afdelinger.Vi søger en lærer til dansk i vores specialpædagogiske mellemtrinsklasse på Vejby-afdelingen.Om digDu er helt sikkert:engageret i dine fag, dine kolleger, elever og forældreambitiøs på egne og elevernes vegnekendt for, at kvaliteten i din undervisning er i tophar fokus på både læring og trivselser fordelene i et tæt kollegialt samarbejde om opgaverneer didaktisk og pædagogisk kompetent
Pædagogik og læring
Københavnsområdet, Hold-An Vej, 7, 2750 Ballerup DK
Ballerup Kommune søger en kompetent undervisere til at varetage modersmålsundervisningen i spansk. Timeantallet er 2 lektioner om ugen á 45 minutter, på årsbasis 60 timer. Eleverne går i 1.- 4. klasse og kommer fra flere skoler i både Ballerup og Egedal kommune. Undervisningen foregår inden for tidsrummet 15.30-17.00 på hverdage eller lørdag formiddag. Dette tilrettelægges efter, hvad der passer underviseren bedst. Undervisningen er placeret i Ballerup midtby tæt på Ballerup station.Vi foretrækker ansøgere med læreruddannelse samt spansk som modersmål, men også lærerstuderende vil kunne komme i betragtning evt. andre med dokumenteret undervisningserfaringer fra folkeskolen inden for de sidste 3 år.Vi ser gerne, at modersmålsundervisningen indholdsmæssigt knyttes mest muligt til den øvrige undervisning i folkeskolen.Vi søger en underviser, som især lægger vægt på kommunikativ og aktiv undervisning og tager afsæt i elevernes erfa
Næstved Kommune
Øvrige Sjælland, Herlufsholmvej 16, 4700 Næstved DK
Vi ønsker engagerede ansøgere med gode forudsætninger for og lyst til et fællesskab hvor børnene trives og har nogle gode oplevelser. Lille Næstved Skole er en stor afdelingsopdelt skole på 6 matrikler med 1.900 elever, hvor af de ca. 800 elever går i SFO. Afdelingen på Herlufsholmvej har ca. 180 børn. Du kan læse mere om SFO-en på www.lns.nu. Vi tilbyder:en stor skole med dygtige kolleger og mulighed for faglige udfordringeret veludviklet samarbejde mellem lærere og pædagogeren arbejdsplads hvor der er klare aftaler, tydelige mål og faste rammer medstyrende teams, hvor der er stor mulighed for at få indflydelse på det daglige arbejdeVi forventer, at du:er uddannet pædagogkan bidrage positivt til arbejdet med undervisningsdelener god til at strukturere dit arbejdevil være med til at udvikle vores fritidsak
Koncernservice og Koncern IT
Københavnsområdet, Borups Allé 177, 2400 København DK
Vi søger to pædagoger med stærk faglig personlighed og lyst til og interesse for aldersgruppen 0-6 år. Du har stor faglig interesse og professionel opmærksomhed på opgaven, kan tage ledelse af rummet på dig, og udstikke den pædagogiske retning i et kollegialt fællesskab og i professionelt lys. Du mestrer de mangeartede udfordringer med elegance, med positiv tilgang og refleksion. Og vi forventer, at du er arbejdspladsparat. Børnebyen Vandværket er en del af Tivoliklyngen, der er en 0-6-års klynge, som ligger tæt ved Hovedbanegården og Tivoli i nyrenoverede og historiske bygninger med masser af sjæl og varme. Vi har vuggestue- og børnehavegrupper, basisbørn og engelske grupper. Vikariaterne er henholdsvis i vuggestuen og i børnehaven. Af vores kommende kolleger forventer vi, at I har viden om inklusion, arbejder med anerkendende pædagogik og relationspædagogik og har fokus på børn og l
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg DK
Pædagog søges til Landsbyen Sølund, Boenhed 10. Pædagog med erfaring søges til fast stilling 34 timer.Boenhed 10 er opdelt i 3 huse. Stillingen er i Oasen.I Oasen bor 8 beboere, hvor de 5 er kørestolsbrugere.Kendetegnet ved alle 8 beboere er, at de alle har behov for massiv støtte og guidning i alle livets forhold. Beboerne i Oasen er fra 18 år til 60 år.Vi har et godt og tæt samarbejde med forældre og pårørende, og andre fagpersoner i Landsbyen Sølund f.eks. læge, sygeplejen og psykiater.I Boenhed 10 er vi meget bevidste om, at skabe individuelle rammer for vores beboere.Der er fokus på den enkeltes behov.Vores pædagogiske mål er at skabe rum, hvor relationer, samvær, samspil og kommunikation er grundlaget for at skabe en så indholdsrig hverdag som muligt for den enkelte beboer.Vi arbejder ud fra filosofien Gentle Teaching. Se mere på www.solund.dk.
Avedøre Skole
Københavnsområdet, Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre DK
Barselsvikar for lærer, til gruppeordningen Huset, Avedøre skole Vi søger en læreruddannet barselsvikar på fuld tid, pr 1.september 2019, eller snarest muligt derefter. Helhedstilbuddet Huset ved Avedøre Skole, er et skole- og fritidstilbud for 21 elever. Huset varetager undervisningen af børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Huset består af tre aldersintegrerede grupper med børn i alderen 6-15 år, på 0.- 10. klassetrin. Personalegruppen består af 6 lærere, 7 pædagoger og 2 pædagogiske medhjælpere, der arbejder i selvstyrende teams. Derudover samarbejder vi med PPR, fysioterapeuter og andre eksterne samarbejdspartnere. Husets kerneopgave er at understøtte det enkelte barns potentialer såvel fagligt som personligt, så der opnås mest mulig aktiv indflydelse på eget liv. Vi ønsker lærere som: Gerne har specialunderv
Psykiatrien i Region Syddanmark
Sønderjylland, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg DK
Misbrugsbehandler til de særlige pladser, Afsnit F, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Har du lyst til at være en del af et nyetableret afsnit, hvor der er brug for din evne til at arbejde tværfagligt? Vi søger en medarbejder der kan indgå i kontaktpersonfunktionen og varetage tovholderfunktionen i forhold til misbrugsbehandling. Dette indebærer undervisning/sparring til kollegaer i afsnittet, samt etablering af gruppe- og individuel behandling. Målgruppen er særligt udsatte borgere med store sociale udfordringer, svære psykiske lidelser, udad reagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb, og evt misbrug og/eller dom til behandling. Indlæggelse på de særlige pladser forventes at have en varighed på mellem 6-12 mdr. og skal stabilisere borgerens helbred og behandle misbrug, samt forebygge at borgeren involveres i konflikter og voldsep
Aarhus Kommune
Midtjylland, Ryhavevej 38, 8210 Aarhus DK
Idrætsinstitutionen Myretuen rummer 55 spændende og energifyldte børn – med vidt forskellige kulturbaggrunde – i alderen 8 måneder til 6 år. Børnene er fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi er en sammensat personalegruppe, hvor strukturen er forskellig på stuerne.Vi søger en medarbejder til vores børnehave som sammen med os kan og vil:Styrke børnenes bevægelsesglæde gennem pædagogisk idrætStyrke børnenes sproglige kompetencerStyrke børnenes venskaberTage udgangspunkt i barnets perspektiv, initiativer, leg, interesser og ressourcerDreje svære situationer for barnet gennem en anerkendende tilgangStøtte børnene i at vise empati og sige ja til hinanden og fællesskabet.Indgå i et tæt forældresamarbejde om en tidlig indsatsLyst t

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring