Viser 1197 Søgeresultater

Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 175 8200 Aarhus N
Et etårigt vikariat på 27 timer ugentlig er ledig til besættelse den 1.12.2019 eller snarest herefter. Team Herning er en del af Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, ambulatorium Skejby (PKS-amb). Dette er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. PKS-amb er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland. Der er et tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, sengeafdeling. Den fysiske arbejdsplads for vikariatet ligger i Herning.PKS-amb varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland. I team Herning udredes og behandles patienter i alle aldersgrupper fra den vestlige del af Region Midtjylland.Vi er et tværfagligt team. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med mulighed for supervision og faglig udvikling. Vi tilstræber
Plejecenter Ortved
Øvrige Sjælland, Roskildevej 498, 4100 Ringsted
På Plejecenter Ortved går vi 50 glade kollegaer rundt og venter på dig. Kaffen er brygget, uniformen er strøget og vi er mere end klar til at byde dig velkommen på din nye arbejdsplads.Plejecenter Ortved er Ringsteds ældste plejecenter, ligger i natur skønne omgivelser med en smuk stor have til, hvor der dyrkes grønt og blomster. Plejecenter Ortved blev moderniseret i 2010 og består af 62 plejeboliger, 5 centernære boliger, 1 daghjem med plads til 8 brugere hver dag og 4 aflastnings/midlertidige pladser.Vi har somatisk plejekrævende borgere, og flere har en demensdiagnose.Vi er et aktivt hus, i tæt samarbejde med de frivillige/Ældresagen.Vi er et plejecenter der er i gang med stor udvikling, indenfor bl.a. Rehabilitering, Tidlig opsporing & Fælles sprog 3.Vi forventer at du: Er uddannet social- og sundhedsassistent
Brønderslev Kommune
Nordjylland, Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev
Kære Social- og sundhedsassistentVi søger nye social- og sundhedsassistent kollegaer til Harmonisk Hjemmepleje gruppe i Frit Valg Brønderslev.Så er du uddannet Social- og Sundhedsassistent og ønsker du at være en del af et fællesskab, hvor faglighed går hånd i hånd i med fællesskab, så læs endelig videre.Her har du mulighed for at være medskaber til et fantastisk arbejdsmiljø som bærer præg af udvikling inden for egne kompetencer i et miljø som sætter humor og kollegialt sammenværd højt. Hvor borgeren er i centrum med et øje på rehabilitering, da vores mål er at være medskaber til at vores borgere for den bedste tilværelse muligt med den bedste kvalitet muligt.Det vi søger er, en kollega der:Er uddannet social- og sundhedsassistentKan arbejde reha
Guderup Plejecenter
Sønderjylland, Parkvej 20 6430 Nordborg
Brænder du for at gøre en forskel for de ældre borgere? Så er det på Guderup Plejecenter, du skal søge   Vi søger til vores almene plejeafdeling en uddannet social og sundhedshjælper i blandede vagter, 30 timer/uge fra 1. november 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling og indebærer fortrinsvis dagvagter på hverdage; aftenvagter fredag, lørdag, søndag i hver 2. weekend samt aftenvagter på helligdage.   Guderup Plejecenter er kommunens specialplejecenter for mennesker med demens. Vi har 5 skærmede afdelinger, 1 almen plejeafdeling og kollektive boliger. Vi arbejder målrettet med at skabe en god hverdag for det enkelte menneske og tror på, at hver dag er en god dag.   Alle medarbejdere på Guderup Plejecenter bliver løbende uddannet inden for demensområdet og i år 2019+2020 er der specifikt fokus på neuropædagogik som redskab.   Vi tilbyder:
Plejecenter Ortved
Øvrige Sjælland, Roskildevej 498, 4100 Ringsted
På Plejecenter Ortved går vi 50 glade kollegaer rundt og venter på dig. Kaffen er brygget, uniformen er strøget, og vi er mere end klar til at byde dig velkommen på din nye arbejdsplads.Plejecenter Ortved er Ringsteds ældste plejecenter, som ligger i naturskønne omgivelser og med smuk stor have til, hvor der dyrkes grønt og blomster. Plejecenter Ortved blev moderniseret i 2010, og består af 62 plejeboliger, 5 centernæreboliger, 1 daghjem med plads til 8 hver dag og 4 aflastnings/midlertidige pladser.Vi har somatisk plejekrævende borgere, og flere har en demensdiagnose.Vi er et aktivt hus, i tæt samarbejde med de frivillige/Ældresagen.Vi er et plejecenter der er i gang med en stor udvikling, indenfor bl.a. Rehabilitering og Tidlig opsporing, Fælles sprog 3.Vi forventer at du: Er uddannet social- og sundhedsassistent
Plejecenter Kildehøj
Midtjylland, Bjørnkærvej 1, 7480 Vildbjerg
Vi har brug for dig på Kildehøj. Vi søger en social- og sundhedshjælper i en fast stilling på 30 timer/uge eller efter aftale.Arbejdstiden er overvejende dagvagter og enkelte aftenvagter på en 6 ugers plan. Ansættelsen er fra 1. november. Kildehøj er et Plejehjem under Danske Diakonhjem. Hos os er ledelsen nærværende og beslutningsvejen er kort. Derfor har du rig mulighed for indflydelse og for at afprøve nye tiltag. Vi vægter højt at være gode mod hinanden. Vi har plads til 36 beboere fordelt i 3 mindre enheder. Vi er omgivet af dejlig natur og med skolen som nærmeste nabo. Der sker meget på Kildehøj. En faglig dygtig, aktiv og humørfyldt personalegruppe samt mange frivillige sørger for, at beboerne får gode hverdage og dejlige stjernestunder.Ikke to dage er ens hos os, da dagen formes af beboernes ønsker og behov og de muligheder, der er netop nu.Vi håber du lige præcis har l
Plejecenter Ortved
Øvrige Sjælland, Roskildevej 498, 4100 Ringsted
Efter i mange år ikke at have manglet nogen nattevagter, står vi nu og mangler dig. Læs annoncen, mærk om jobbet kalder på dig og send os en ansøgning. Vi venter spændt på at møde mig.Plejecenter Ortved er Ringsteds ældste plejecenter, ligger i naturskønne omgivelser. Plejecenter Ortved blev moderniseret i 2010 og består af 62 plejeboliger, 5 centernæreboliger, 1 daghjem med plads til 8 brugere hver dag og 4 aflastnings/midlertidige pladser.Vi har somatisk plejekrævende borgere, og flere har en demensdiagnose.Vi er et aktivt hus, i tæt samarbejde med de frivillige/ældresagen.Vi er et plejecenter der er i gang med en stor udvikling, indenfor bl.a. Rehabilitering og Tidlig opsporing, Fælles sprog 3.Vi forventer at du: Ser borgeren som din kerneopgave. Brænder for at arbejde med ældre
Holbæk Kommune
Øvrige Sjælland, Kanalstræde 2 4300 Holbæk
Så er det dig, vi søger til en aftenvagt til Stenhusbakken.Vi er et hus, med 28 plejecenterboliger, derudover har vi 27 midlertidige pladser. Vi har en ledig stilling på 28 timer i aftenvagt med weekendvagt hver 2. uge. Stillingerne er ledig til besættelse snarest muligt.Vi arbejder ud fra kerneopgaven. ”Kvalitet i eget liv”, hvilket betyder, at vi anvender faglighed i mødet i og omkring borgeren. Vi bevarer fokus på borgernes behov og værdier samt anvender og udviser respekt for forskellighed. Der kan være stor aldersspredning hos borgerne samt af hvilke årsager en borger har fået tilbudt en plejecenterbolig. Det bevirker, at borgerne har forskellige behov og, at arbejdsfeltet er meget bredt.Vi tilbyder et tværfagligt team sammensat af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeut, husassistent og
Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Elga Olgas Vej 5 2000 Frederiksberg
”Flintholm er et Plejehjem som ser kerneopgaven i, at skabe et godt liv for både ældre og yngre, hvor den enkelte beboer er i centrum for eget liv”.Flintholm vægter fagligheden højt, både hos den enkelte medarbejder og i det tværfaglige miljøVi afholder månedlige beboerkonferencer og daglige tavlemøderVi holder sygeplejefaglige forums hver måned og har sundhedsfaglig sparring ved husets fastlægerVi samarbejder med ernæringsrejsehold  Vi arbejder med velfærdsteknologi - og er Kommunens fyrtårn for afprøvninger af nye og smarte måder, hvorpå vi kan forbedre beboernes livskvaliteten og personalets arbejdsmiljø. Vores beboere er en blandet gruppe af både yngre borgere med plejebehov og den almindelige ældre svækkede borger. For en
Distrikt Vesterparken
Midtjylland, Rughavevej 2G 8800 Viborg
Social- og sundhedsassistent til nattevagt i hjemmeplejen Viborg KommuneTrives du med udfordringer, komplekse opgaver og faglig udvikling af dine kompetencer?Brænder du for et arbejde i tæt samarbejde med borgeren i borgerens eget hjem?Så tilbyder vi dig muligheden for at blive vores nye kollega indenfor et spændende ældreområde i udvikling.Med tiltrædelse 1. november eller snarest, søger vi en social- og sundhedsassistent til en fast stilling i nattevagt med indmødested i Viborg – arbejdstiderne er 7 vagter i den ene uge og 7 vagter fri i den anden uge. I nattevagtsteamet er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælper og nattevagten yder plejeindsatser og sygeplejeindsatser på tværs af hjemmeplejedistrikterne i Viborg kommune. Der er tre sygeplejersker og seks social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshj&ael

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring