Viser 223 Søgeresultater

Flyvestation Aalborg
Nordjylland, Thisted Landevej 53 9430 Vadum
Er du interesseret i en udfordrende og spændende stilling, som flyvende besætningsmedlem i en dynamisk enhed i konstant udvikling?Vi har snart tre ledige systemoperatørstillinger i Eskadrille 721 ved Air Transport Wing Aalborg.Om os"UBICUMQUE QUANDOCUMQUE" (hvor som helst - når som helst) er vores motto i Eskadrille 721 (ESK721), og det lever vi op til hver dag - året rundt.Systemoperatøren indgår i Challenger CL-604 flight, hvor han/hun samarbejder med skiftende kolleger i varierede opgaver og missioner, under meget forskellige geografiske forhold. Vores Challenger inspektionsfly udfører bl.a. opgaverne Overvågning og Suverænitets-hævdelse, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Search and Rescue, Medical Evacuation, Havmiljøovervågning, og VIP missioner for Regering og Kongehus. Missionsområdet har indtil videre dækket fra Nordpolen til det Indiske Ocean, men grundet den konstante udvikling af
Flyvestation Aalborg
Nordjylland, Thisted Landevej 53 9430 Vadum
Er du interesseret i en udfordrende og spændende stilling, som flyvende besætningsmedlem i en dynamisk enhed i konstant udvikling?Vi har snart tre ledige systemoperatørstillinger i Eskadrille 721 ved Air Transport Wing Aalborg.Om os"UBICUMQUE QUANDOCUMQUE" (hvor som helst - når som helst) er vores motto i Eskadrille 721 (ESK721), og det lever vi op til hver dag - året rundt.Systemoperatøren indgår i Challenger CL-604 flight, hvor han/hun samarbejder med skiftende kolleger i varierede opgaver og missioner, under meget forskellige geografiske forhold. Vores Challenger inspektionsfly udfører bl.a. opgaverne Overvågning og Suverænitets-hævdelse, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Search and Rescue, Medical Evacuation, Havmiljøovervågning, og VIP missioner for Regering og Kongehus. Missionsområdet har indtil videre dækket fra Nordpolen til det Indiske Ocean, men grundet den konstante udvikling af
Flyvestation Aalborg
Nordjylland, Thisted Landevej 53 9430 Vadum
Er du interesseret i en udfordrende og spændende stilling, som flyvende besætningsmedlem i en dynamisk enhed i konstant udvikling?Vi har snart tre ledige systemoperatørstillinger i Eskadrille 721 ved Air Transport Wing Aalborg.Om os"UBICUMQUE QUANDOCUMQUE" (hvor som helst - når som helst) er vores motto i Eskadrille 721 (ESK721), og det lever vi op til hver dag - året rundt.Systemoperatøren indgår i Challenger CL-604 flight, hvor han/hun samarbejder med skiftende kolleger i varierede opgaver og missioner, under meget forskellige geografiske forhold. Vores Challenger inspektionsfly udfører bl.a. opgaverne Overvågning og Suverænitets-hævdelse, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Search and Rescue, Medical Evacuation, Havmiljøovervågning, og VIP missioner for Regering og Kongehus. Missionsområdet har indtil videre dækket fra Nordpolen til det Indiske Ocean, men grundet den konstante udvikling af
Flyvestation Aalborg
Nordjylland, Thisted Landevej 53 9430 Vadum
Har du tidligere forrettet tjeneste ved Slædepatruljen Sirius og har lyst til at se og opleve den grønlandske natur igen og fra en anden side? Og har du samtidig lyst til at udfordre dig selv ved at være leder? Så er stillingen som Leder for Sirius og Stationsspecialist forskole lige jobbet for dig!Om osJægerkorpset (JGK) er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder underlagt Forsvarets Specialoperationskommando.Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, både i ind- og udland – i samarbejde med bl.a. andre internationale specialoperationsstyrker.Personel i Jægerkorpset er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til, at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte operative opgaver og i stort set alle terræn og klimatiske forhold – lige fra Arktis til ørkenen.Jægerkorpset har fra januar 2019 overt
Erhverv & Affald
Midtjylland, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted
Vi søger en barselsvikar til jord- og grundvandsopgaver i Erhvervs- og Affaldsafdelingen. Er du interesseret i at blive vores barselsvikar indenfor jord- og grundvandsområdet, så send os din ansøgning.   Vi søger en barselsvikar Da en af vores kollegaer skal på barsel, søger vi en barselsvikar, der vil hjælpe os snarest muligt sammen med erfarne kollegaer. Vi varetager opgaver indenfor jord og grundvand. Det handler bl.a. om myndighedsbehandling, tilsyn og kommunikation, alt sammen med fokus på dialog og gode løsninger for både miljøet og borgerne. Vi lægger vægt på at du: har kendskab til alle eller dele af vores arbejdsområder har erfaring med miljøsagsbehandling kan bidrage til kommunens arbejde med beskyttelse af jord og grundvand kan foretage myndighedsbehandling efter miljølovgivningen kan bidrage med erfaring og/eller relevant uddannelse indenfor jord og/elle
Senior- og Sundhedsrådgivningen
Sønderjylland, Domhusgade 22, 6000 Kolding
Vi søger en faglig stærk og engageret rådgiver / visitator, der arbejder med udgangspunkt i den enkelte borgers værdier og ønsker. Du skal samtidig levere høj kvalitet i rådgivning og visitering inden for de rammer, der sættes af lovgivningen og kommunens økonomi. Vi forventer, at du bidrager til at styrke helheden og det tværfaglige samarbejde i rådgivningen, hvor Kolding Kommunes strategi, ’Selvværd og Sammenhæng’ er udgangspunktet for god sagsbehandling, der skaber sammenhæng og værdi for borgerne.   Stillingen Senior- og Sundhedsrådgivningen behandler borgernes henvendelser om hjælp efter Servicelovens bestemmelser, boliger, plejehjem, nødkald, kørsler samt sygepleje. Som rådgiver, behandler du henvendelser på borgersager, som allerede modtager hjælp. Rådgiver arbejder ud fra Kolding kommunens velfærdsvision ’Borgerens Centrum’ og strategien ’Selvværd og Sammenhæng’
Ryes kaserne
Midtjylland, Treldevej 110 7000 Fredericia
Søg jobbet som sergent i CIS kompagni/ Brigade ved Føringsstøtteregimentet og få et spændende, afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. Om osKompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. brigade med Communications and Information Systems løsninger på kamppladsen. Vi er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. lige knap 100 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha 5 samt Eagle 5. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr. Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialistenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et kr
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Støtteskibet Esbern Snare søger en tekniker med en baggrund inden for teknisk avancerede systemer. Der stilles ingen krav til at man har erfaring fra Forsvaret.Om osEsbern Snare er en af Søværnets skarpeste kampenheder, og har været indsat i mange forskellige missioner de senere år. Vi har bidraget til fjernelsen af kemiske våben fra Syrien, pirateribekæmpelse og kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn. Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy september 2020. Her skal skibet igennem seks uger med intensiv ekstern og intern kamp.Du vil indgå i en besætning med højt til loftet, og rig mulighed for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Vi (besætningen) har en høj faglig stolthed, og opgaverne løses i fæ
Mariagerfjord Erhvervsråd
Nordjylland, Majsmarken 1, 9500 Hobro
Mariagerfjord Erhvervsråd søger en engageret, alsidig og udadvendt erhvervskonsulent, der kan indgå i teamet af konsulenter som yder sparring og vækstvejledning til lokale virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Vi leder efter en kandidat, der har indsigt og erfaring i nye teknologiske muligheder indenfor digitalisering og automatisering, og kan forene dem med forretningsmæssig og praktisk forståelse i forhold til hverdagen i små og mellemstore virksomheder. Opgaverne vil typisk bestå i at være sparringspartner for og vejlede områdets virksomheder omkring tilskudsmuligheder, forretningsudvikling, produktudvikling, nye teknologier, kompetenceudvikling, salg, markedsføring mv. Du vil endvidere blive involveret i Erhvervsrådets øvrige aktiviteter, arrangementer, iværksættervejledning, informationsaktiviteter og lignende, samt indgå i forskellige projekt- og udviklingsopgaver.
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Kan du tænke dig at arbejde som tekniker på en højteknologisk fregat, med en våben- og sensorpakker, der indeholder radarer, missiler, tungt artilleri, håndvåben og større integrerede netværk, som er unikke for Søværnets enheder? Hvis ja, så har fregatten NIELS JUEL et spændende job at tilbyde dig!Om osFregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, ildledelses-, og artillerisystemer som indeholder radarer, moderne pjecer, missiler og taktiske netværk. Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.Våbensektionen i fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to våbentekniske sergenter og en våbenteknisk officer. Sektionen er en del af Våben- og Elektron

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring