Viser 86 Søgeresultater

Museum Sønderjylland, Administrationen
Sønderjylland, Aastrupvej 48A, 6100 Haderslev
Museum Sønderjylland søger en samlingsassistent til en tidsbegrænset stilling svarende til 6 mdr. Arbejdet består i at hjælp med at forberede den naturhistoriske samling så den kan flyttes til nye fælles magasinfaciliteter sikkert og uden informationstab. Som samlingsassistent skal du arbejde sammen med den samlingsansvarlige for naturhistorie samt den naturhistoriske konservator om at gennemgå samlingen for at sikre: At genstande er korrekt overført og indregistreret i det digitale registreringssystem Specify At genstandene fysisk er korrekt nummereret At genstandende er pakket sikkert så de er klar til flytning At genstandene er korrekt placeret i det eksisterende magasin så de kan genfindes efter flytning Vi forventer at du Har en relevant faglig baggrund som biolog, geolog, naturhistorisk konservator el. lign. Er en systematisk person d
Simested Menighedsråd
Nordjylland, Torupvej 86, 9620 Aalestrup
En stilling som gravermedhjælper ved Simested Kirke og Kirkegård, Simested sogn er ledig pr. 1. april 2020. Stillingen er på 1.100 timer pr. år. Hovedparten af timerne ligger i perioden 1. april til 30. november, og der er således en periode med hjemsendelse uden ret til løn fra 1. december til 31. marts. Gravermedhjælperen skal varetage følgende opgaver:  medvirke ved kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. rengøring og vedligeholdelse af kirke, samt øvrige til kirken hørende bygninger og udenomsarealer. Vi forventer, at du:     har interesse og praktisk erfaring på området. har ordenssans og er serviceparat over for alle kirkens brugere. har evne for samarbejde med menighedsråd, præster og øvrige medarbejdere ved kirken. har et positivt livssyn
Køge Kommune
Øvrige Sjælland, Torvet 1 4600 Køge
Vi er på udkig efter dig, som kan arbejde professionelt og målrettet med events. Kan du søsætte og afvikle kultur- og idrætsevents, som vækker begejstring? Har du solide erfaringer med foreningsområdet? Så håber vi, at du læser videre her. Det går godt i Køge! Kommunen forventes at vokse med 8.000 borgere frem til 2030. Vi er i gang med større byudviklingsprojekter. Vi har netop indviet Køge Nord Station, som centralt trafikknudepunkt i Danmark og Norden, og vi har et nyt supersygehus godt på vej. Kultur og idræt er vigtige drivkræfter i en kommune, som er i vækst. Vi har et solidt og veludviklet kultur- og idrætsliv. Det skal vi værne om og fastholde, samtidig med at vi skal integrere og udvikle kultur- og idrætsområdet. Her ser vi events som en vigtig driver. Køge har allerede i dag gode erfa
Sjørslev, Almind, Lysgaard Menighedsråd
Midtjylland, Ydunsvej 2, 8800 Viborg
En stilling som organist/kirkemusiker i Sjørslev Almind Lysgård Pastorat, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller før. Stillingen er en deltidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 21 timer. Om stillingen   Menighedsrådet ved Sjørslev, Almind og Lysgård, Viborg Domprovsti, Viborg Stift søger en organist/kirkemusiker til at "betjene" orglerne i vore tre kirker og til anden kirkelig aktivitet. Ansættelsessted vil således være pastoratets kirker, plejehjem og øvrige lokaler tilknyttet sognene, hvor der også anvendes klaver.   Orglerne i vore tre kirker er:   Orglet i Sjørslev ”Jysk Orgelbyggeri, 1965, 5 stemmer” Orgel i Almind ”
HADERSLEV STIFT
Sønderjylland, ., 6430 Nordborg
  En stilling som sognepræst i Nordborg-Oksbøl Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 6. maj – 23. september 2020 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. ansøgning), E-mail: kmhad@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
Rønbjerg Food and Beverage
Nordjylland, Livøvej 80 9681 Ranum
Medarbejdere under 18 år søges til servering etc. hos Landal Rønbjerg - Servering i Badelandscafeen- Servering i Iscafeen- Forefaldende arbejde i restaurantenOm dig kan man sige: - Du er loyal og mødestabil- Du er færdig i 9. klasse, men endnu ikke fyldt 18- Du er indforstået med primært at arbejde i weekender, ferier samt helligdage- Du kan arbejde både selvstændigt og i et team- Du har overblik og samtidig øje for detaljer- Du ved, at gæsterne er det vigtigste i din arbejdsdag og du er fuld af positiv energi- Du kan holde hovedet koldt, også når der er travlt- Du kan se dig selv være en del af Landal i minimum 1 år - Du kan tale dansk, engelsk og gerne flere sprog Hvis ovenstående passer på dig, så send din ansøgning med det samme. Vi holder jobsamtaler løbende. HKs overenskomst for unge under 18 år følges.
Musikskolen
Sønderjylland, Skovvej 16, 6400 Sønderborg
Sønderborg Musikskole er en dynamisk, udviklingsorienteret musikskole med et højt aktivitets-  og ambitionsniveau. Sønderborg Musikskole har MGK, og har tillige talentlinjer MA og Junior MA (Musik Akademi), APA (Als Performance Akademi) og Sønderjyllands Danseakademi (balletskole). Sønderborg Musikskole har hovedafdeling i Sønderborg, men har samtidig en stærk decentral struktur med undervisning på de fleste skoler i Sønderborg Kommune. Der er netop i disse år stor fokus på at få opbygget et tæt og forpligtende samarbejde med kommunens folkeskoler omkring understøtning af musikundervisningen i folkeskolen. Vi søger en lærer med en stærk rytmisk profil, som sammen med musikskolens øvrige rytmiske lærere vil medvirke til at udvikle musikskolens rytmiske musikliv. Der lægges vægt på at ansøgeren har en relevant rytmisk, pædagogisk uddannelse, fx RMB eller lignende. Dine primære opgaver bliver: SSB (sang, spil, bevægelse) for
Den Jyske Sangskole
Midtjylland, Nørregade 7D, 7400 Herning
Audition onsdag d. 18. marts 2020 Herning Kirke har over de seneste årtier udviklet et rigt, bredspektret og ambitiøst musikliv. Herning Kirkes Drengekor har stået centralt i denne udvikling og vi søger nu, i forlængelse af en større strategisk indsats for koret – herunder en styrkelse af mandsgruppen, uddannede kontratenorer, tenorer og basser, som vil blive tilknyttet koret til ugentlige korprøver, til koncerter, turnéer og indspilninger. Koret har i de senere år sunget i blandt andet Stephansdom i Wien, Sydney Operahus og Carnegie Hall, New York. Korets aktiviteter i 2020 indbefatter bl.a. en koncertturné til Sydafrika og opførelser af hhv. Faurés Requiem og Händels Messias. Jobbet: Herning Kirkes Drengekor er et drenge-mandskor tilknyttet Herning Kirke. Sangerne vil blive ansat under Den Jyske Sangsko
Ærø Menighedsråd
Fyn, Kongensgade 35, 5960 Marstal
Kirketjener   En stilling som kirketjener ved Marstal og Ommel Kirker er ledig fra 15. april 2020.   Stillingen er på 22 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Kirketjeneste ved kirkelige handlinger Rengøring af kirker og sognehus   Vi forventer, at du: Er venlig og imødekommende Er selvstændig og fleksibel Er samarbejdsorienteret Har praktisk håndelag     Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd, Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. De primære opgaver vil ligge i Marstal og Ommel Kirker, men der er pligt til også at gøre tjeneste ved de andre kirker under Ærø Menighedsråd, således: Søby, Bregninge, Tranderup, Ærøskøbing og Rise, herunder ved vikard
Aale Linnerup Kirker
Midtjylland, Aale Bygade 28, 7160 Tørring
En stilling som kirkesanger ved Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd er ledig pr. 15. marts 2020. Stillingen er på ca. 340 timer årligt. Kirkesangeren skal lede menigheden (i Aale Kirke og i Linnerup Kirke) i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger.  Vi forventer, at du har en god sangstemme som kan synge kirken op Ansættelse sker ved Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd beliggende Aale Bygade 30, 7160 Tørring. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af overenskomst eller organisationsaftale. Løn og ansættelsesvilkår aftales med menighedsrådet. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Heller (7567 6050, mail: perheller@hotmail.com) eller til Else Kristensen (7567 6106 eller 2260 8585, mail: else.kristensen@hotmail.dk) eller på mail til 8001@sogn.dk . Ansøgningen med relevante bilag sendes til Per Heller (perheller@

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring