Viser 141 Søgeresultater

Region Midtjylland
Midtjylland, P.P. Ørumsgade, 9, 8000 Aarhus C
Ved Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) under Psykiatri og Social i Region Midtjylland søger vi en erfaren projektleder til en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse senest 1. oktober 2019. Du er en erfaren projektleder, der selvstændigt kan skabe fremdrift og ejerskab i større projekter samtidig med, at du skal brænde for at udvikle det specialiserede social- og rehabiliteringsområde til børn, unge og voksne.Du vil blive ansat i IKH s Projekt- og Udviklingsafdelingen som for nuværende består i alt fire medarbejdere inkl. en studentermedhjælper. Du vil løse varierende projektledelsesopgaver indenfor IKHs portefølje bl.a. vil du skulle projektlede et nyt VISO-tilbud til uhelbredeligt og livsbegrænsende syge børn – du kan læse mere om projektet her http://www.sku.rm.dk/ydelser-og-takster/ncl--spielmeyer-vogt/Vi forventer, at du har indgående erfaring med projektledel
MHI Vestas Offshore Wind A/S
Midtjylland, Dusager, 4, 8200 Aarhus N
Use your expert knowledge of blade construction and maintenance within an exciting industry   Are you looking for an opportunity to apply you blade expertise and administration skills? Would you like to join an international organisation operating within an exciting industry?   Tasks & responsibilities: You will… …be supported by the Deputy Technical Project Manager, and as a team of Technical Projects Managers, you will assist Project Managers and Supervisors with technical solutions and documentation for defined tasks, e.g. upgrade and blade campaigns throughout the MHI Vestas Offshore WTG fleet. You will ensure an understanding in the organisation of the technical scope and provide support through all stages of the construction projects for any technical issues that might come. You will act as a direct technical interface between many internal and external stakeholders. You will be responsib
Work Supply IVS
Nordsjælland, xx, 1, 3400 Hillerød
Info: Danish is required for this job Start: As soon as possible Duration: Permanent job (Fulltime) Language: Danish Work Permit: All applicants must have work permit for Denmark Experience: More than 5 years experience required Work Supply søger på vegne af vores kunde en erfaren Projektleder til tekniske ventilationsløsninger. Her vil du få ansvaret for forskellige projekter, både indenfor nybyggeri og større ombygninger. Det er derfor meget vigtigt at du er uddannet ingeniør og har mindst 5 års erfaring inden for ventilation. Vigtigt: Det er en forudsætning at du har erfaring med ventilationer og det er kun kandidater, der har erfaring med tekniske ventilationsløsninger som vil blive taget i betragtning til denne stilling.  Om
Odense Universitets Hospital - Løn og Personaleafdelingen
Fyn, Sdr. Boulevard, 29, 5000 Odense C
Vi søger 2-3 projektledere, der kan sikre fremdrift i komplekse IT projekter og trives med spændende faglige udfordringer I de kommende år vil vi gennemføre en lang række udviklingsprojekter både på tværs af sygehusene i Region Syddanmark og særligt i forhold til projekter på Nyt OUH. Her er der en yderst spændende mulighed for dig, der har motivation til at tage ansvar for projekter i generel forstand, med implementering af forretningskritiske systemløsninger i en organisation med mange interessenter og komplekse processer. Vi tilbyder krævende og udviklende stillinger hvor der konstant er fokus på mulige forandringer i bestræbelserne på at forbedre IT understøttelsen til vores kliniske afdelinger. Der er tale om faste fuldtidsstillinger, og du vil indgå i et eller flere teams med dygtige kolleger der værdsætter høj faglighed, service og samarbejde og alle brænder for at gøre en forskel. Faglige kvali
Hørsholm Kommune, Rådhuset
Københavnsområdet, Ådalsparkvej 2, 2970 Fredensborg DK
I Hørsholm Kommune er vi ved at implementere kildesortering ved alle private boliger og kommunale ejendomme sammen med vores nabokommuner. Projektet er i fuld gang og udrulningen starter for alvor i efteråret. Vores gode kollega flytter til udlandet og vi søger derfor en ny kollega, der kan være med til at styre projektet sikkert i havn og varetage planlægningsopgaver på affaldsområdet. Vi skal desuden kildesortere bioaffald inden 2023 og lave en ny affaldsplan. Du bliver nærmeste kollega med to andre affaldsplanlæggere og en kollega, som varetager de administrative opgaver på affaldsområdet. Om stillingen Vi søger en kollega som vil være en del af et tværkommunalt projekt, hvor vi sammen med nabokommunerne implementerer affaldssortering af plast, papir, pap, glas og metal ved private husstande og kommunale institutioner. Vi har en tæt kontakt med borgere og andre interessenter. En stor del af din arbejdstid vil være i arbejdsgrupper i proje
Fredensborg Kommune
Københavnsområdet, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg DK
Vi søger en programchef til Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune Byrådet har over 12 år afsat knap 1 mia. kr. til udvikling af kommunens skoler mv. Vi er kommet godt fra start i Kokkedal og nu står Nivå for tur. Her skal en ny skole sammen med bibliotek, kulturhus og eventuelt en svømmehal udgøre et ”generationernes hus” som en central brik i et løft af bymidten. Til at lede Fremtidens Folkeskoler godt i land, er der etableret et programsekretariat med to programchefer forankret direkte under direktionen. Den ene af disse stillinger er blevet ledig og vi søger nu en skarp programchef, der kan bidrage med program- og projektledelse, sikker økonomistyring og som forstår kompleksiteten i store byggeprogrammer. Din kollega i programsekretariatet har stærke skolefaglige kompetencer og du skal således komplemente
Kalundborg Komune
Øvrige Sjælland, Klosterparkvej, 7, 4400 Kalundborg DK
Om jobbetFagcenter Børn og Familie i Kalundborg, søger 1 leder til Børn og Unge Afdelingen, for vores børne- unge og handicapteam. Fagcentret er et af to fagcentre på 0-18 års området, som arbejder sammen om at støtte børn og familier. Ud fra et børnesyn om, at alle børn har ressourcer og muligheder for at udvikle sig, arbejder fagcentrets ledelse og medarbejdere tæt sammen med blandt andet skoler og dagtilbud om at skabe de bedste muligheder for børn i Kalundborg. Der er udviklet en samarbejdsmodel, som i et års tid har udgjort den overordnede ramme for samarbejdet på tværs af 0-18 års området. Modellen har skabt grobund for et godt samarbejde. Børn og Unge Afdelingen i Fagcenter Børn og Familie, varetager myndighedsområdet for udsatte børn og unge og b&oslas
Kalundborg Komune
Øvrige Sjælland, Klosterparkvej, 7, 4400 Kalundborg DK
Om jobbetFagcenter Børn og Familie i Kalundborg, søger 1 leder til Børn og Unge Afdelingen, for vores forebyggelses- og undersøgelsesteamet og for vores Sikkerhedsplansteam.  Fagcentret er et af to fagcentre på 0-18 års området, som arbejder sammen om at støtte børn og familier. Ud fra et børnesyn om, at alle børn har ressourcer og muligheder for at udvikle sig, arbejder fagcentrets ledelse og medarbejdere tæt sammen med blandt andet skoler og dagtilbud om at skabe de bedste muligheder for børn i Kalundborg. Der er udviklet en samarbejdsmodel, som i et års tid har udgjort den overordnede ramme for samarbejdet på tværs af 0-18 års området. Modellen har skabt grobund for et godt samarbejde. Børn og Unge Afdelingen i Fagcenter Børn og Familie, varetager myndighedsomr&ari
UCL Seebladsgade
Fyn, Seebladsgade, 1, 5000 Odense DK
Dimittend- og karrierekonsulent Studieservice, i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, søger en erfaren og kompetent dimittend- og karrierekonsulent til at drive et nyetableret 2-årigt projekt vedr. dimittendledighed sikkert i mål. I et tæt samarbejde med interne og eksterne aktører, får du ansvaret for at udvikle, initiere og gennemføre initiativer, der bidrager til at reducere ledigheden blandt dimittender ved vores uddannelser, hvor indsatsen har stor strategisk opmærksomhed.Om stillingenDu vil komme til at drive projektet der retter sig mod et strategisk indsatsområde, - at øge beskæftigelsen blandt dimittender fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.Du vil i samarbejde med interne aktører (de uddannelsesfaglige miljøer, karrierevejledningen) og eksterne aktører (A-kasser, jobcentre, regionale og nationale aktører) etablere samarbejdsrum og udvikle initiativer til nedbringelse af dimitten
Danmarks Tekniske Universitet
Københavnsområdet, Anker Engelunds Vej, 101, 2800 Gladsaxe DK
Vil du være med til at udvikle innovative digitale læringsressourcer til små- og mellemstore virksomheder? Vi søger en projektmedarbejder til learnT DTU - Centre for Digital Learning Technology og til projektet KomDigital, som er forankret på DTU Compute. KomDigital har som mål at udvikle vækstrettede kompetenceløft inden for digitalisering til små- og mellemstore virksomheder i Hovedstadsregionen - på tværs af vidensinstitutioner og i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Der er tale om et udviklingsprojekt, der løbende tilpasses og forfines, så det er vigtigt, at du er omstillingsparat og trives i et udviklingsmiljø. http://www.learnt.dtu.dk/ http://www.komdigital.dk/ Vi søger en ambitiøs ankerperson, der har erfaring med udvikling, produktion, koordinering, test og evaluering af digitale læringsformater Som projektmedarbejder med speciale i digitale læringsformater får du ansvaret for at udarbejde projektets digitale læringsform

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring