Viser 710 Søgeresultater

Psykiatrisk Center Glostrup
Københavnsområdet, Nordre Ringvej 29 2600 Glostrup
Afsnit 801 er et relativt nyt lukket intensivt afsnit, åbnet d. 4. juni 2018. Afsnit 801 er normeret til 13 patienter og modtager patienter med alle former for psykiatriske diagnoser. Alle patienter har enestuer med fladskærm og eget bad og toilet. De fysiske rammer er lyse, luftige og moderne, og de er bygget med særligt fokus på patientsikkerhed. Der er mulighed for at skærme enkelte patienter med behov for dette i en særlig del af afsnittet. Afsnittet rummer også et sanserum, motionsrum, aktivitetsrum og to dejlige haver med mulighed for fysiske udfoldelser såvel som ro. Vores sygeplejefaglige tilgang bygger på en del af principperne bag Trauma Informed Care. Derudover er vi i maj 2019 opstartet projekt ”Resonans” som er et super spændende projekt med øget fokus på patientinddragelse og empowerment. Ved siden af sygeplejen arbejder vi dagligt med aktiviteter i både dag- og aftenvagt, da vi ved, at motion og øvrige aktiviteter har en posit
Sydvestjysk Sygehus
Sønderjylland, Finsensgade 35 6700 Esbjerg
Børne- og ungeambulatoriet søger sygeplejerske, i fast stilling fra 1. november 2019, med hovedfunktion i specialerne endokrinologi og gastroenterologi. Stillingen er på 32 timer ugentligt, med tjeneste i dagtiden på hverdage. I vinter halvåret indgår man i weekendarbejde ca. hver 10 weekend i Børne- og unge sengeafdelingen. Der er 12 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter ansat i ambulatoriet. Vi arbejder i speciale teams, hvor denne stilling hovedsageligt har base i endokrinologisk team samt gastroenterologisk team. Derudover er der bl.a. teams indenfor specialerne astma/allergi, neurologi og nefrologi. Arbejdet veksler mellem deltagelse i lægeambulatorium, selvstændigt sygeplejeambulatorium samt tage del i andre sygeplejemæssige opgaver der er i ambulatoriet. Børne- og ungeambulatoriet er et almen pædiatrisk ambulatorium, der modtager, udreder og behandler børn og unge i alderen 0-18 år med mange forsk
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Vi søger en sygeplejerske som har lyst til at bruge sin sundhedsfaglige baggrund i en administrativ stilling i vores sekretærgruppe. Stillingen som er ledig til besættelse i vores Fase 1 enhed, er på 37 timer ugentligt. Fase 1 Enheden er et afsnit, som tilbyder forsøgsbehandling til kræftpatienter, hvor alle konventionelle behandlinger har været afprøvet, og der ikke er andre behandlingstilbud. Fase 1 Enheden er organiseret i en ambulant enhed med 6 senge, 2 ambulatoriespor, sekretariat og eget laboratorium. Stillingen indeholder en bred vifte af administrative opgaver fra visitation af patienterne til de afsluttes i enheden. Der er en stor patientkontakt via telefonen, ligesom der er et meget tæt tværfagligt samarbejde omkring det enkelte patientforløb. Dit ansvar i stillingen vil være at:
Hvidovre Hospital
Københavnsområdet, Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre
Et antal overlægestillinger primært ny-normerede stillinger er ledige til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital. Stillingerne er enten med vagt, hvor der ydes ekstra vagttillæg pr. afholdt AN- vagt for overlæger eller med udvidet dagtjeneste. Ansøgere med ønske om vagtfri stilling opfordres også til at søge stillingerne. Stillingerne ønskes besat med speciallæger i diagnostisk radiologi, hvor vi ønsker ansøgere med interesse / erfaring for CT inkl. PET-CT eller/ og UL eller /og abdominal MR. Der er med mulighed for rotation til et eller flere teams og mulighed for at tilpasse stillingerne efter ansøgernes subspeciale ønsker/kompetencer . Vagten er 8-10 skiftet vagtholdet med AN-vagten og 8-9 skiftet for ”vagtholdet” med udvidet dagtjeneste. Vi ønsker begge vagthold styrket og gerne 10 skiftet for begge vagthold. Radiologisk Sektion er en del af Funkti
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Vil du være Hæmatologisk sygeplejerske? Har du lyst til at gå efteråret i møde med nye udfordringer? Vi søger sygeplejersker til vores sengeafsnit i Team 1 pr. 1. november 2019. Klinik for Blodsygdomme Team 1 består af et sengeafsnit med 20 sengepladser og et ambulatorium med ca. 70 besøg om dagen. Vi behandler og plejer patienter fra 18 år og op, med lymfekræft, myelomatose og kronisk leukæmi. Patienterne er tilknyttet afsnittet fra henvisning til helbredelse eller til evt. palliativ forløb. Som sygeplejerske i sengeafsnittet vil du i tæt samarbejde med vores læger planlægge et godt behandlingsforløb for den enkelte patient og pårørende. Du kommer til at lære vores patienter rigtig godt at kende, da mange har livslange forløb hos os. Dine arbejdsopgaver vil indebære medicinsk kræftbehandling, såsom kemoterapi, antistofbehandling, infektionskontro
Christians Have, kommunal del
Københavnsområdet, Christians Torv 124, 2680 Solrød Strand
Vi søger en uddannelseskonsulent, der brænder for uddannelsesområdet, og vil være med til at fastholde og udvikle vores gode uddannelsesmiljø. Det er attraktivt at være elev eller studerende i Solrød Kommune og det skal det gerne blive ved med at være. Uddannelseskonsulenten har base på plejecentret Christians Have. Ældreområdet er en levende og aktiv arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling og samarbejde på tværs skal sikre, at borgeren er i centrum for den indsats, der ydes. Solrød kommune optager på årsbasis ca. 30 SOSU- elever, endvidere har vi grundforløbselever, sygeplejestuderende og andre uddannelsessøgende i praktikforløb. Dine arbejdsopgaver er mangfoldige og spænder fra koordinering og tilrettelæggelse samt planlægning af uddannelses - og praktikforløb, til nære vejledningssessioner og udvikling. Endvidere vil du være medansvarlig for optagelse og rekrutteringen af SOSU- elever, herunder afvikling af ansættelsessamtaler, intr
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 1 4600 Køge
Har du lyst til at arbejde med en veksling imellem postoperativ og akut sygepleje og være en del at et godt team, er du måske den vi søger. Vi søger 1 sygeplejerske, pr. 01.11.2019, eller snarest muligt på 33 timer pr. uge. Afsnittet varetager postoperativ observation, pleje og behandling til patienter fra fire kirurgiske specialer: ortopædkirurgi, organkirurgi, tand/mund/kæbe kirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Der er en del børn blandt patienterne. Du vil få større viden og erfaring indenfor smerte- og kvalmebehandling, som er en kerneydelse i et Opvågningsafsnit. Afsnittet modtager akutte patienter til præoperativ optimering. I samarbejde med Intensiv afsnit har vi patienter i kortvarig non invasiv ventilation (NIV) - og respiratorbehandling postoperativt. Afsnittet modtager præoperative patienter med hoftenær fraktur til smertebehandling. Afsnittet forestår ligeledes anlæggelse af central venekateter (CVK) til patienter fra alle specialer
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
En stilling som klinisk sygeplejespecialist/klinisk specialist ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller snarest muligt herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.Om stillingenSom klinisk sygeplejespecialist er du ansat i stabsfunktion og refererer til afdelingsledelsen.  Arbejdet som klinisk sygeplejespecialist går på tværs af de forskellige enheder i Ortopædkirurgi, og du vil derfor indgå i samarbejder med ledere og medarbejdere i hele afdelingen.Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:Tovholder for udviklingsprojekter i afdelingenInitiere, gennemføre og evaluere udviklingsprojekter, herunder faglig- og tværfaglige projekter samt implementeringstiltag, i samarbejde med afdelingens ledelse og øvrige medarbejdereAnsvarlig for udførelse af
Hvidovre Hospital
Københavnsområdet, Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre
Et antal afdelingslægestillinger, primært ny-normerede stillinger er ledige til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital. Stillingerne er med vagt, hvor der i nattevagten fra kl. 02:00 – 07:00 er der TMC-bistand for yngre læger. Ansøgere med ønske om udvidet dagtjeneste opfordres også til at søge stillingerne. Stillingerne ønskes besat med speciallæger i diagnostisk radiologi , hvor vi ønsker ansøgere med interesse for CT inkl. PET-CT eller/ og UL eller /og abdominal MR . Der er med mulighed for rotation til et eller flere teams og mulighed for at tilpasse stillingerne efter ansøgernes evt. subspeciale ønsker. Vagten er 8-10 skiftet vagtholdet med AN-vagten og 8-9 skiftet for ”vagtholdet” med udvidet dagtjeneste. Vi ønsker begge vagthold styrket og gerne 10 skiftet for begge vagthold. Radiologisk Sektion er en del af Funktions- og Billeddiagnostisk Enhe
Region Midtjylland
Midtjylland, Skovlyvej 1 8930 Randers NØ
Introduktionsstilling i intern medicin, ved Medicinsk afdeling M, Regionshospitalet Randers. Vi tilbyder hermed introduktionsstilling til besættelse 1. november 2019 eller efter aftale. Du skal søge denne stilling, hvis du har lyst til en introduktionsstilling med bredt spektrum af spændende opgaver og specialer, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø. Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker.Du vil som introlæge deltage i stuegangs- og ambulatorie funktionerne samt vagtfunktion. Introlægen vil efter aftale i uddannelsesplan rotere hver 4. måned mellem de fire grupper af specialeteam: Team1-kardiologi; Team 2-lun

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring