Viser 638 Søgeresultater

FIRTAL WEB ApS
Midtjylland, Møgelhøj, 8, 8520 Aarhus DK
Kunne du tænke dig at supplere din dagligdag med andre opgaver end der normalvis præger din hverdag? Hvor du er eksperten og får lov til at være kreativ i produktionen af faglige artikler? Så læs med og søg stillingen. Om stillingen: Du vil blive en del af holdet i Firtal GREEN, der varetager alle vores helsewebshops – bl.a. Helsebixen.dk og Jala-helsekost.dk, som er blandt Danmarks største online forhandlere af helsekost. Du vil blive en del af et hold, der konstant arbejder på at give vores kunder, hvad de ønsker - en nem og enkel måde at være sund på! Vi søger derfor dig, der kan give vores kunder en endnu bedre service og indsigt i sundhed og i vores helsekostprodukter. Vi søger: En sundhedsfaglig profil med en baggrund som f.eks. sygeplejerske eller farmakonom.
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus DK
Ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Thoraxkirurgisk Sektion, er en etårig uklassificeret reservelægestilling ledig til besættelse den 1. august 2019 eller 1. september 2019. Der foreligger godkendt uddannelsesprogram og afdelingen deltager i studenterundervisning. Stillingen har vagt på tjenestestedet fælles med Karkirurgisk Sektion alle dage. Vagthyppigheden er 8-skiftet og belastningen i nattetimerne er moderat. Der vil være god mulighed for træning af kirurgiske færdigheder inkl. mindre, selvstændige indgreb som veneudtagning og drænanlæggelse, da der bruges meget tid på operationsgangen med assistance til såvel større som mindre hjerte- og lungekirurgiske indgreb.Journalskrivning udføres kun i begrænset omfang af afdelingens reservelæger. Derudover er der fra afdelingen let adgang til gode forskningsfaciliteter inklusive eksperimentel kirurgi. Løn- og ansættelsesv
Rørmosecentret
Øvrige Sjælland, Rørmosevej, 2, 4281 Kalundborg DK
Om jobbetVi søger en centersygeplejerske, til nyoprettet stilling på Rørmosecentret, Kompetencecentret for Demens. Rørmosecentret er en del af Kompetencecentret for Demens og består af 57 boliger, 49 faste og 8 midlertidige boli-ger. Der er ca. 80 medarbejdere ansat. På Rørmosecentret gribes nuet- og livet leves, her er plads til smil, latter, traditioner, hyggelige sammenkomster. Vi samler på stjernestunder. På Rørmosecentret består medarbejderstaben af en meget engageret gruppe af SSH’ere og SSA’ere. Rørmosecentret er Kommunens afdeling for uddannelse af Psykiatriperioden på SSA-uddannelsen. Plejecenteret har tradition for kontinuerlig kompetenceudvikling af personalet. I 2018 har hele personalegruppen været på videreuddannelse i forhold til demensområdet, samt en
Daghjem og korttidsafsnit
Midtjylland, Ålykkecentret 5, 8300 Horsens DK
Vi søger 1 sygeplejerske, ergoterapeut, social og sundhedsassistent eller med anden relevant uddannelse på ca.30-32 timer i en fast stilling fra snarest muligt, primært i aftenvagter, men der vil også være dagvagter. Korttidsafsnittet rummer 14 pladser og modtager borgere efter sygehusophold, borgere fra eget hjem, som har behov for at komme på aflastning, forebyggelse af unødige indlæggelser på sygehus, opfølgende rehabilitering efter endt sygehusophold samt afklaring af behov for hjælp eller rehabilitering i eget hjem eller egnet boligform. Derudover modtager vi også borgere i terminal fase. Vi arbejder i teams og med kontaktpersonsordning, vi vurderer og iværksætter borgerens behov for hjælp og rehabilitering bidrager til, at borgeren kan komme til at mestre sin hverdag og genvinde sin livskvalitet vejleder og støtter borgerens pårørende
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fjordvej 15, 4800 Guldborgsund DK
Har du lyst til nye udfordringer er her en mulighed. Sygehuset har en overskuelig størrelse, vi kender hinanden og har et godt samarbejde på tværs af både afdelinger og specialer – både kollegialt og fagligt. Vi er aktuelt fem speciallæger på hel/deltid tilknyttet et meget velfungerende endokrinologisk ambulatorium og har hovedfunktion i alle endokrinologiske områder inkl osteoporose. Fokus er for tiden på opbygning Steno Diabetes Center NFS med tilhørende initiativer, opbygning af insulinpumpe voksenambulatorium og etablering DEXA scanner funktion. Afdelingen er i proces mhp. klassificering som hovedfunktionsenhed (HFE) i videreuddannelsen i intern medicin: endokrinologi. Medicinsk afdeling råder over ca. 140 senge med følgende specialer: gastroenterologi, geriatri, lungemedicin, nefrologi, kardiologi og endokrinologi. Kirurgerne fra Køge driver omfattende udefunkti
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Nordsjælland, Dyrehavevej 29, 3400 Allerød DK
Vi søger en engageret jordemoder, som trives i klinikken og samtidig ønsker at være med til at styrke indsatsen for vores sårbare gravide. Målet med indsatsen er at skabe kontinuitet og sammenhæng under graviditet, fødsel, barsel og ved udskrivelse med fokus på den tidlige indsats, samarbejdet med de øvrige sektorer og mobilisering af den enkelte families ressourcer. Brænder du for at være med til at styrke sammenhæng og kontinuitet i Tidlig Indsats patientforløb, er du engageret og har flair for koordinering, har du erfaring i arbejdet med psykisk- og socialt sårbare gravide og har du lyst til at bidrage til den løbende udvikling af vores Tidlig Indsats organisation så kan du være den Tidlig Indsats Koordinator vi søger. Arbejdsopgaver for Tidlig Indsats Koordinator: Klinisk visitation af sårbare gravide Faglig sparring omkring sårbare gravide Optimering af SP programmer f
Sygehus Lillebælt , Kolding sygehus
Sønderjylland, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding DK
Overlæge/afdelingslæge til Røntgen og Scanning, Kolding Sygehus Om afdelingen Røntgen og Scanning er en stor afdeling, i en rivende og spændende udvikling, som du kan være med til at sætte dit præg på. Det akutte patient-arbejde foregår i tæt samarbejde med den fælles akutmodtagelse (FAM), hvori den radiologiske funktion er integreret. Røntgen og Scanning har alle modaliteter med high-end udstyr og er fuldt digitaliseret med ca. 130.000 undersøgelser årligt. Lægegruppen arbejder i teams: muskuloskeletal radiologi, abdominal radiologi, neuro radiologi, vaskulær og interventional radiologi, pædiatrisk radiologi. Der er omfattende intervention inden for de fleste områder. Siden september 2017, udfører afdelingen akut perfusion CT af cerebrum på neurologiske patienter. Lægegruppen består af 14 speciallæger og har en har ambitiøs uddannelsesprofil med 1-3
Glostrup Hospital
Københavnsområdet, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup DK
Om Apopleksienheden Apopleksienheden er en del af Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, beliggende på Glostrup Hospital. Enheden består samlet af 1 akut afsnit, 2 rehabiliteringsafsnit, et daghospital og en ambulant funktion. Særligt om akutafsnittet På akutafsnittet har vi 19 senge, og modtager patienter hele døgnet. I den akutte fase er der fokus på udredning, behandling og et højt informationsniveau og involvering af patienter og pårørende. Indlæggelsestiden er kort. Der er ligeledes fokus på, at rehabilitering starter ved indlæggelsen. Særligt om rehabiliteringsafsnittet På rehabiliteringsafsnittene har vi 2 gange 12 senge. Vi har fokus på involvering af patienter og pårørende og har indført DIS (Den Involverende Stuegang) med stor succes. Vi er rigtig gode til at rehabilitere, og vi har patientforløb der strækker sig fra dage til uger. Der er rigtig gode muligheder for at
Favrskov kommune
Midtjylland, Elmevej 40, 8450 Favrskov DK
Psssst! Er du sygeplejerske, og vil du gerne have tid til at gøre tingene færdige – også når der er mange bolde i luften – så mangler vi netop dig.Du har flair for det tværfaglige, men tør også udfordre kolleger til at gå nye veje på en anerkendende måde. Du værdsætter en høj faglig og professionel tilgang i dit arbejde, hvor alle faggrupper høres for at få nuancerne frem i beboernes livsforløb. Du ser dig selv som en teamplayer og ser vigtigheden i, at opgaven løses i fællesskabet. Du søger et job med mulighed for at få tid og rum til opgaverne og blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor udvikling og læring er en vigtig del af hverdagen.Kan du nikke genkendende til ovenstående, så læs endelig videre og søg jobbet hos os.Vi søger en energisk og glad basissygeplejerske til at indgå i plejen med alle øvrige tværfaglige kolleger på Plejecenter Elmehøj (til efteråret på det nye plejecenter i Hammel) i en nyoprette
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense DK
Speciallæge Ved Reumatologisk Afdeling C, Odense Universitetshospital, er en stilling som afdelingslæge/overlæge ledig til besættelse pr. 1. september 2019 eller efter aftale. Ansøger skal være speciallæge i intern medicin: reumatologi. Vores afdeling Reumatologisk Afdeling C har hovedfunktion i reumatologi for patienter i OUHs optageområde og højtspecialiseret funktion indenfor den inflammatoriske reumatologi i Region Syddanmark. Afdelingen har 6 senge i et sengeafsnit, som drives i samdrift med Endokrinologisk Afdeling M. Derudover har afdelingen et ambulatorium med cirka 20.000 besøg/år. Den ambulante funktion er organiseret i 4 klinikker ledet af hver sin funktionsansvarlige overlæge med tværfaglig teamorganisering af det øvrige personale: Klinik for artrit (herunder biobehandlingsenhed, akut artritklinik, juvenil idiopatisk artrit klinik, artritis urica klinik, UL-enhed), klinik for spondylar

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring