Viser 815 Søgeresultater

Sygehus Lillebælt , Kolding sygehus
Sønderjylland, Sygehusvej 24 6000 Kolding
Dygtig radiograf søges til 1-årigt vikariat i Stråleteamet, Røntgen og Scanning på Kolding Akutsygehus Er du vores nye kollega? Stråleteamet tilbyder et 1-årigt vikariat til besættelse hurtigst muligt I Stråleteamet passer du ind, hvis du kan lide: en uforudsigelig hverdag med patienten i fokus at tingene ind imellem går lidt stærkt vagtarbejde og skiftende arbejdstider traumer og akutte forløb tæt samarbejde med Akutafdelingen CT, DR og UL Stråleteamet bemander 6 DR stuer, 3 CT scannere og 3 UL rum samt 3 mobile DR apparater. Røntgen og Scanning har egen ”afdeling” integreret i Akutafdelingen med såvel CT som DR OG UL. Herfra varetages alt vagtarbejde. Arbejdet i Akutafdelingen kræver, at du er indstillet på tværfagligt samarbejde. Vi har udelukkende tilstedeværelsesvagter af forskellig længde, bl.a. 7 ½, 10 og 12 timers vagter, der varierer over he
Botilbud
Nordsjælland, Stiager 2, 3500 Værløse
Bofællesskaberne er henholdsvis § 105 og § 107 tilbud i Furesø Kommune med § 85 støtte, til voksne beboere med nedsat psykisk- og evt. fysisk- funktionsevne.Der er typisk tale, om beboere med omfattende behov for hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje eller omsorg. Behovet for støtte kan være hele døgnet.Personalerne, der er ansat på bostederne, er pædagoger, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker eller af andre relevante uddannelser. Bostederne modtager også elever og studerende. Vi tilbyder: Et arbejde, hvor du har stor indflydelse på egen arbejdsdag med gode muligheder for kollegial sparing, supervision, personalemøder, temadage og kurser. En arbejdsuge - mandag til fredag i tidsrummet 9.00 – 15.00Arbejdsopgaverne vil blandt andet være: Et arbejde på tværs af tre bofællesskaber. Være med til at sikre at bofællesskabernes dokumentationspraksis er af høj kvalitet.
Læsø Kommune
Nordjylland, Doktorvejen 2 9940 Læsø
Vi er en lille gruppe af sygeplejersker, der er specialister på vores område. Vi er kreative i sammensætning af jobindhold – det er vi nødt til fordi vi bor på en ø og skal løse alle de opgaver, der kommer.Har du mod på at blive en del af vores team, så kan vi tilbyde en fast stilling fra 1. august eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge – primært dagvagt.Har du erfaring som sårsygeplejerske og evt. kompressionsbehandling, så vil det bare være super godt. Vi forventer, at dubrænder for sygeplejenhar lyst til at arbejde med borgere med kroniske, fysiske og psykiske sygdomme, borgere i aktivt behandlingsforløb, terminale/ døendekan trives i en hverdag, hvor du skal arbejde selvstændigt, prioritere og have overblikhar situationsfornemmelse, er fleksibel, er robust, initia
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Vil du være med i vores team? Vi har brug for en ny kollega. En af vores kolleger prøver nyt og andre er på barselsorlov. Det giver os mulighed for at tage imod dig. Vi søger en sygeplejerske. Stillingen er på 37 timer eller mindre, hvis det skulle være et ønske. Stillingen består hovedsagelig af dag/aften eller dag/nat fremmøde. Du kan vælge det, der passer dig. Vi er meget fleksible. Vores afdeling er en højt specialiseret afdeling i vækst med et meget bredt patientklientel. Specialet Urologi spænder fra generende vandladningslidelser til kræftpakkeforløb grundet kræft i nyre, prostata eller blære. Derfor arbejder vi med både akutte og korte forløb, men også længere komplekse forløb, hvor sygeplejen udgør en væsentlig del af undersøgelse, behandling og pleje. Samlet set er vi 150 ansatte og er beliggende på to matrikler; Odense og Svendborg og består af 1 sengeafsnit, 2 ambulatorier
Region Midtjylland
Midtjylland, Gl Landevej 61 7400 Herning
Brænder du for at forebygge smittespredning blandt patienter og personale samt for arbejdet med generel infektionshygiejne, så er det dig vi søger som hygiejnesygeplejerske i Hospitalsenheden Vest. Infektionshygiejnisk Enhed søger pr 1. oktober 2020 en ekstra hygiejnesygeplejerske til en fast fuldtidsstilling.Du får indtil videre base i Herning, men der vil være behov for fysisk fremmøde ugentligt både i Herning og i Holstebro.Dit arbejdsområde er Vi har travlt med opgaver relateret til flytningen til Gødstrup i 2021 samt har på baggrund af erfaringer fra COVID-19 behov forat øge fokus og kompetencer på generel infektionshygiejne i hele Hospitalsenhedenat øge implenteringen af de gældende retningslinjer på områdetHerunderRådgivning, undervisning og formidling inden for det
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 1 4600 Køge
Er du løsningsorienteret og har du stærke kommunikative evner? Er du interesseret i at arbejde innovativt med en ny funktion i medicinsk afdeling og blive en del af et stærkt kollegialt team, hvor vi har fokus på læringsmiljø og personaleudvikling, så er det DIG vi står og mangler! Vi forventer: Du har erfaring, gerne fra somatik og primær sektor, og gerne erfaring med visitation Du kan identificere den komplekse medicinske patient Du kan identificere patientens behov i forhold til sikker udskrivelse Du har gode kommunikative evner og bidrager til et godt arbejdsmiljø Du kan skabe læring og fokus omkring sikker udskrivelse Du har lyst til at arbejde med god grundlæggende sygepleje indenfor vores speciale Vi tilbyder:
Herlev Hospital
Københavnsområdet, Borgmester Ib Juuls Vej 1 2730 Herlev
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Herlev Hospital har fået mulighed for at opnormere med en sygeplejerske, som tilknyttes både Epilepsiklinikken og Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 2. Om os I Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 2, udreder vi ambulante patienter for alle neurologiske lidelser. Vi er for nylig flyttet sammen med Epilepsiklinikken på et af afdelingens sengeafsnit, hvilket vi forventer får en positiv indflydelse på patientforløbene. Kerneopgaven er at være med til at sikre gode udredningsforløb for vores patienter. Du får ansvar for at gennemse undersøgelsessvar, blodprøvesvar og sende breve til patienterne jævnfør journalnotater/ Best. Ord. fra lægekonsultationer. På nuværende tidspunkt er der mere telefonisk kontakt med patienterne og administrative forløbsopgaver end fysiske konsultationer, men vi vil gerne – sammen med dig – udvikle stillingen til at have flere sygeplejekonsultationer
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Kirurgisk gastroenterologisk afsnit 3121, Rigshospitalet, søger sygeplejerske i 37 timers stilling med mulighed for individuel aftale om andet fx. 32 timer fra 1. juli/august 2020. Vores patienter opereres for sygdomme i såvel øvre som nedre del af mave-tarmkanalen; primært i elektive forløb. Særligt opereres for colorectale levermetastaser i optimerede forløb. Også patienter med abdominale katastrofer, korttarm og IBD opereres og vi samarbejder tæt med vores gastro-medicinske afdeling CA. Der foretages også ventrikelresektioner og total gastrektomi. Vi modtager akutte patienter fra traumecentret og fra andre afdelinger på Rigshospitalet. Alt i alt har vi et meget bredt speciale med komplekse patienter i alle aldre og mulighed for faglig fordybelse og udvikling. Se evt. mere på vores hjemmeside www.kir-gastro.rh.dk Vi er et erfarent ledelsesteam og en personalegruppe med høj faglighed og trivsel
Region Nordjylland
Nordjylland, Bispensgade 37 9800 Hjørring
Vil du være med til at hjælpe vores patienter godt på vej med høj faglighed og det nyeste automatiserede udstyr? På Klinisk Biokemisk Afdeling i Hjørring er vi 45 kolleger, der mangler dig i vores team. Vi producerer hver dag fagligt skarpe analysesvar, så vores patienter kan komme videre i deres behandling. Det er vigtigt for os at bidrage til de gode patientforløb. Sådan bliver din hverdag på vores afdelingDu møder mange indlagte og ambulante patienter, hvor du skal tage blodprøver og EKG-optagelse. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til og sans for patientkontakt. Det betyder også, at du får et stort netværk på alle de kliniske afdelinger, du kommer på besøg hos.Du skal analysere blod-, urin- og fæcesprøver på vores automatiseret analyseudstyr. Vi har her i
Forsvarets Sundhedstjeneste, Skalstrup
Øvrige Sjælland, Køgevej 167A 4621 Gadstrup
Om osFORSVARETS SANITETSKOMMANDO er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred. Som sundhedsfagligt ansat i Forsvaret starter du med at gennemgå en særlig basisuddannelse efterfulgt af militærlægeuddannelse målrettet mod de særlige forhold og opgaver man møder i forbindelse med Forsvarets operationer under NATO, FN og OECD.

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring