Viser 714 Søgeresultater

Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 42A 9000 Aalborg
Vikarservice Region Nordjylland søger  lægevikarer hurtigst muligt til dækning af vagter i Psykiatri Nord i Brønderslev og Frederikshavn. Der er ikke tale om fast ansættelse.Arbejdsopgaverne som lægevikar i Psykiatri NordModtagelse af akutte patienterUndersøgelse og journalskrivningForefaldende vagtarbejde – herunder også anvendelse af tvangArbejdstidSom udgangspunkt primært dækning af døgnvagter (tilstedeværelsesvagter) med mødetid kl. 8.00 – 8.00 efterfølgende dagVi kan tilbydeMulighed for introduktion og evt. følgevagt inden opstartTilstedeværende læge i dagtid samt telefonisk tilgængelig læge i bagvagt resten af døgnetSamarbejde med veluddannet og erfarent personaleTilbud om supervision efter vagtGodt uddannelsesmiljøOprettelse og booking som lægevikarDu kan
Fredensborg Hjemmepleje
Københavnsområdet, Egevangen 3B 2980 Kokkedal
Aftensygeplejerske søges til Fredensborg Hjemmepleje (deltid) Er du sygeplejersken der gerne vil arbejde med helhedspleje? Brænder du for kompetenceudvikling hos dig selv og andre faggrupper? Kan du lide at arbejde selvstændigt og have ansvar? Så er det dig vi søger. Hjemmeplejens aftenteams i Fredensborg kommune:Alle udekørende aften medarbejdere er under samme ledelse. SSH/SSA arbejder i små teams i hver deres lokalområde: Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg. Derudover er der en Sygepleje/SSA gruppe med base i Nivå, som har tæt kontakt og samarbejde med de lokale teams.Hjemmeplejen nat i Fredensborg kommune:Om natten kører vi et lille team bestående af 1 SSA og 1 spl, som er ansvarshavende og har akutfunktion. Vi mangler en sygeplejerske som vil køre aftenvagt efter fast rul, 20 timer pr ugemed mulighed for ekstravagter aften eller evt. dag – og med
Hvidovre Hospital
Københavnsområdet, Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre
En stilling som afdelingslæge ved alloplastiksektionen er ledig til besættelse 01 11 19 eller snarest derefter. Der søges en speciallæge i ortopædisk kirurgi med kendskab til primære hofte- og knæalloplastikker. Stillingen er primært med henblik på uddannelse og videreudvikling indenfor alloplastikkirurgi. Afdelingen har en stærk forskningsprofil med 2 professorer i ortopædkirurgi, heraf en inden for artrose, hvorfor vi foruden faglige kompetencer også lægger høj vægt på dine forskningskompetencer. Vi forventer at du er engageret i dit arbejde og er indstillet på at videreudvikle faget har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper og specialer er positiv, innovativ og beslutningsdygtig aktivt vil arbejde for at afdelingens produktionsmål nås at du deltager aktivt i forskni
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Da en af vores overlæger har fået nye faglige udfordringer, søger vi en ny kollega, som skal indgå i vores Imagingteam, gerne med start fra 1. januar 2020 eller efter aftale. Om stillingen Imagingteamet varetager forskellige funktioner i afdelingen som f.eks. daglig stuegang på vores hjerteintensiv afsnit og daglig stuegang i vores sengeafsnit for endocardit, klap- og svigtpatienter. Teamet driver vores Klapklinik, Hjertesvigt klinik, Udredningsklinik og Klinik for arvelige hjertesygdomme og deltager i diverse hjertekonferencer. Afhængigt af dine interesser og kompetencer vil der være forskellige muligheder for at indgå i disse funktioner, og hvis du har visioner inden for et særligt område, finder vi også en god løsning på dette. De vigtigste kvalifikationer for os er, at du er holdspiller, at du bidrager aktivt i forhold til udvikling og kan være med til at sætte nye standarder samt at du trives i forandringer. Inden for de næste
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N
To afdelingslæge ved Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse 1. december 2019 eller snarest derefter. Lungesygdomme, AUH er specialafdeling for lungemedicin og varetager regions- og højt specialiserede funktioner for specialets patienter og for allergologiske problemstillinger. Herudover har afdelingen basisfunktion indenfor lungemedicin. Afdelingen er en moderne lungemedicinsk afdeling, der består af et syvdøgnsafsnit (22 senge), et ambulatorium for interstitielle lungesygdomme og lungetransplanterede, et dagafsnit, et ambulatorium, et allergiafsnit og en forskningsafdeling. Afdelingen har egen bronkoskopisk aktivitet og respirationsfysiologisk laboratorium. Der er i Lungesygdomme, AUH en aktivitet på ca. 1000 udskrivelser årligt samt ca. 30.000 ambulante besøg. Lægestaben består p.t. af ni overlæger, seks afdelingslæger, ti uddanne
Hillerød Kommune
Nordsjælland, Milnersvej 37D 3400 Hillerød
Vil du være en del af holdet?Sygeplejersker søges pr. 1. oktober 2019, 32 timer med weekend hver 3. uge.Måske har du hørt, at Rehabiliteringsafdelingen netop har gennemført en større omorganisering.Lidt historieVi har igennem de sidste par år oplevet at borgerne bliver udskrevet fra hospitalet med et sygeplejebehov, som er stærkt ændret – det vil sige et langt større plejebehov og problemstillinger af langt større kompleksitet.Hvad betyder den nye organisering?I den nye organisering ligger borgerne på de forskellige afsnit, alt efter hvordan de er triageret. Rehabiliteringsafdelingen ser nu således ud:Et afsnit med borgere der er triageret grønt. Dette afsnit er bemandet med social og sundhedsassistenter og 1 teamsygeplejerske.Et afsnit med borgere der er triageret rødt/gult. Dette afsnit er bemandet med sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og 1 teamsygeplejerske.
Odense universitets hospital
Fyn, Sønder Boulevard 29 5000 Odense C
I Lungemedicinsk Afdeling J søger vi en engageret ledende overlæge, der kan lede en universitetsafdeling i hastig vækst. Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i lungemedicin eller internt medicinsk speciale med ledelseserfaring. Ledelsesmæssige kompetencer og -erfaring har høj prioritet. Opgaven Du bliver som ledende overlæge en markant drivkraft i den fortsatte udvikling af afdelingens faglighed, uddannelse og forskning, og kommer til at stå i spidsen for en afdeling, hvor opgaverne løses af 76 veluddannede og dygtige medarbejdere, og med et årsbudget på ca. 70 mio. kr. Den ledende overlæge og oversygeplejersken skal sammen fungere som et stærkt og effektivt ledelsesteam, der er synligt, skaber retning, sikrer høj faglighed og fortsat udvikling internt og eksternt. Forskningslederen i afdelingen indgår i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Opgaverne for den ledende over
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fælledvej 6 4200 Slagelse
Er du sygeplejerske – og vil du være med til at gøre en forskel? Da vi udvider vores store personalegruppe, søger vi snarest muligt eller senest 01.11.19 en sygeplejerske til intensivt sengeafsnit SL2. Stillingen kan være både fuld tid og deltid, og den vil være i blandede vagter. Afsnit SL2 er placeret i det nye psykiatrisygehus i Slagelse, som er Danmarks nyeste og mest moderne psykiatrisygehus. SL2 er et intensivt psykiatrisk afsnit, hvor der er 17 sengepladser. Vores kerneopgave er, i samarbejde med det øvrige personale i huset, at yde respektfuld, og relations baseret pleje og behandling til psykisk syge patienter, der har behov for indlæggelse. De nærmeste samarbejdspartnere er patienten, pårørende, bosteder, afsnit SL4, Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), distriktspsykiatrien, kommuner, praktiserende læger, hjemmeplejen mm.
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fyn, Floravej 5750 Ringe
Rehabiliteringscenteret Bakkegården søger 2 sygeplejersker til faste stillinger pr. 1. november 2019 eller efter aftale. Stillingerne er på 35 timer pr. uge og der arbejdes hver 4. weekend.Ansøgere med ønske om andet timetal opfordres også til at søge stillingen.Sygeplejerskerne arbejder nogle dage senvagter kl. 12-20, og der vil på et 4 ugers rul være ca. 5-6 senvagter. Hvem er viBakkegården er et rehabiliteringscenter, som ligger i landsbyen Espe ved Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune.Der er 26 pladser, hvor svage og komplekse borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune kan bo midlertidigt med henblik på rehabilitering, som ikke kan foregå i eget hjem, afklaring af fremtidig bolig eller venteplads til anden bolig. Vi modtager borgere fra både eget hjem og sygehus. Det er Myndighedsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune, der visiterer til pladser
Den Præhospitale Virksomhed
Københavnsområdet, Telegrafvej 5 2750 Ballerup
Borgerne i Region Hovedstaden er meget tilfredse med Akuttelefonen 1813, og antallet af borgere der ringer til os stiger år for år. Vi har derfor behov for flere sygeplejersker. Vi rådgiver borgerne telefonisk og visiterer borgerne videre i sundhedsvæsenet, når de har behov for det. Vi er der altid, når borgerne har brug for os. Vi lytter, og vi skaber tryghed, samt vi sikrer den rette hjælp til den rette tid. Vi søger erfarne sygeplejersker til stilling med skiftende arbejdstider eller i en kombineret delestilling med en hospitalsafdeling i Region Hovedstaden. Hvad varetager en sygeplejerske på 1813? Som sygeplejerske ansættes du som Sundhedsfaglig Visitator og varetager opkald til 1813. Du vil blive en del af et stærkt erfarent team med rig mulighed for sparring med både sygeplejersker og læger. Din konkrete opgave består i at visitere og rådgive borgerne telefonisk med fokus på at vejl

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring