Viser 141 Søgeresultater

Apoteket Odense
Fyn, J.B. Winsløws Vej 13, 5000 Odense DK
Sygehusapotek Fyn er organisatorisk en del af Odense Universitetshospital, beskæftiger ca. 250 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 1,1 mia. kr. Apoteket der er i en rivende udvikling producerer og indkøber lægemidler til distribution på de fynske sygehuse. Apoteket producerer også til salg til andre sygehuse i Danmark. Desuden arbejdes der med klinisk farmaci i et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger på OUH. Sygehusapotek Fyn skal implementere en lagerrobot i år 2020. Indførslen af en lagerrobot skal forberede Sygehusapoteket til Nyt OUH, hvor håndtering af medicin via en lagerrobot er et vigtigt element. Projektet er i sin spæde start og forberedelserne til indkøb af en robot skal ske her i 2019. I den første periode skal du som projektleder sikre, at der bliver udarbejdet kravsspecifikation, således at der kan blive etableret en udbudsproces med henblik på at købe en robot. Selve udbudsmaterial
Lejre Kommune
Øvrige Sjælland, Lejrevej 15, 4320 Lejre DK
Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner og modet til at føre dem ud i livet. Vi leder efter dig, som har fagligheden og styrken til at bidrage til at udvikle vores organisering, indsatser og samarbejde med familier på velfærdsområderne. Om jobbet Vi søger en projektleder for indsatsen ’Fælles om familierne’. ’Fælles om familierne’ skal de kommende 2,5 år udvikle rammerne for samarbejde mellem familier med et barn med handicap og kommunen. Konkret skal modellen ’Én familie, én indgang’ implementeres i Team Handicap. Målet er, at familierne møder velkoordinerede indsatser og solid faglig rådgivning, og at familiernes egne ressourcer, behov og bud på løsninger er i centrum for samarbejdet. Vi er allerede godt i gang med at styrke samarbejdet mellem centre og med borgerne. Med dig om bord forventer vi, at vi kan
Process Welding ApS
Fyn, Niels Bohrs Allé, 181, 5220 Odense DK
Vi søger akut en Projektleder/projekterende eller lignende - med projekt erfaring indenfor Process industrien med opbygning af rørinstallationer og tank produktion - til virksomhed i vækst. Vi tilbyder: En spændende stilling med tæt samarbejde med mange kunder og underleverandører. Vores kunder spænder fra små og mellemstore virksomheder til store internationale selskaber i ind- og udlandet. Et aktivt, nærværende og uformelt miljø, med reel mulighed for at være med til at præge udviklingen fremover. Imødekommende og smilende arbejdskollegaer der kan sparre på et højt fagligt niveau. For alle vores medarbejdere er der stor mulighed for at se resultatet af egne initiativer og indsatser. Det er en stilling i en spændende virksomhed, som vækster og er i positiv udvikling. Det giver rigtig gode muligheder for spændende ud
Langeland Kommune
Fyn, Havnegade 118 St., 5900 Langeland DK
GenopslagBrænder du for at hjælpe unge i gang, videre og ud i livet? – og har du en sundhedsfaglig baggrund?På Jobcenter Langeland er vi i gang med at prøve noget nyt sammen med de unge 18 til 30-årige. Vi vil gøre det, der virker, så flest muligt unge kommer i gang med – og gennemfører - en uddannelse eller alternativt kommer i varig beskæftigelse. En del af det nye er et 2-årigt projekt, hvor de unge får mulighed for at få udviklet de kompetencer, som de har behov for, hvis de skal kunne gennemføre en uddannelse. Nogle gange er vejen kort, andre gange er den længere og mere kringlet. Vi tror på, at det er dig, der som person kan gøre en forskel gennem dit relationsarbejde med den unge og din evne til at motivere til forandring.Vi har et godt team, som vi gerne vil udvide med en kompetencepilot med en sundhedsfaglig baggrund. Det kan være, at du er sygeplejerske, har en kandidatgrad i idræt eller sundhed, eller en anden s
Danmarks Tekniske Universitet
Københavnsområdet, Anker Engelunds Vej, 101, 2800 Gladsaxe DK
The Bacterial Synthetic Biology section at the Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability is seeking a dedicated project manager to bring new therapeutic modalities for based on microbiome engineering to the clinic. The overall project is focused on the using synthetic biology to engineer microbes and microbiomes for therapeutic purposes. The competences in the laboratory, led by Professor Morten Sommer, are focused on microbial cell engineering and microbiome analysis. However, due to the increasing focus on microbial therapeutics we are seeking a dedicated project manager join our team to lead a therapeutic project into the clinic. Responsibilities and tasks The responsibilities of the position will include: Coordination of all program related activities Solicit input from relevant functions in project and ensure progress Keep up to date and follow up on detailed Gantt charts and activity lists
By- og Udviklingsforvaltningen
Sønderjylland, ., 0, 6000 Kolding DK
Kolding Stenbank Som en del af handleplanen for naturparken, arbejder de tre kommuner med at etablere stenrev til gavn for fuglelivet og livet under havoverfladen i Lillebælt. Dette projekt finansieres primært gennem et større EU-projekt i samarbejde med en række andre danske kommuner og følges tæt af forskere fra SDU. I Kolding er vi optaget af at gøre Naturparken, livet under vandet og arbejdet med at forbedre miljøforholdene i Lillebælt mere bredt kendt. Naturparken skal være alles. Det betyder, at vi ser et behov for at supplere det arbejde med stenrev som foregår i EU-projektregi, med et andet og bredere forankret stenrevsprojekt. Et projekt hvor alle Kolding kommunes borgere og virksomheder inviteres med til at bidrage meget konkret til at forbedre miljøforholdene i naturparkområdet. Et projekt vi kalder ”Kolding Stenbank”. Kolding Stenbank er på en og samme tid både et naturforbedringsprojekt og et socialøkonomisk pro
UNIKA DANMARK A/S
Midtjylland, Lyngbakkevej, 6, 8643 Silkeborg DK
Bliv en del af kvalitetsteamet i en spændende komposit-virksomhed  Er du udpræget kvalitetsbevidst, og kan håndtere mange forskellige opgaver samtidigt? Kan du træffe beslutninger, der sikrer en optimal produktion for Unika? Du har et stort personligt drive og en positiv tilgang til opgaverne. Du er god til at kommunikere på alle niveauer og formår at inspirere andre til at yde det bedste. Du kan lide at arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver, men samtidig er du teamorienteret og sætter pris på faglig sparring. Du skal være god til at kommunikere med vores kunder i forbindelse med reklamationsbehandling. Du arbejder systematisk, og har overblik over detaljerne.  Din baggrund For at komme i betragtning til denne stilling s
DANJORD A/S
Midtjylland, Viengevej, 8, 8240 Aarhus DK
Dan Jord A/S søger en alsidig projektassistent til vores afdeling for forsyningsledningsarbejder i Risskov ved Aarhus. Som projektassistent vil du komme til at varetage en række vigtige administrative arbejdsopgaver på vores forsyningsledningsprojekter, heriblandt: Udarbejdelse af ansøgninger om gravetilladelse, herunder indhentning af nødvendige oplysninger fra vores projektledere og relevante myndigheder Udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner i henhold til gældende regler Indhentning af LER-oplysninger Klargøring af projektmapper, kvalitetssikringsmapper og arbejdsmiljømapper til vores projektledere og formænd Arkivering af kvalitetssikringsmateriale Anmeldelse af forsikringssager samt opfølgning herpå Diverse ad hoc-opgaver for projektledere, formænd og timelønnede. Som projektassistent vil du f&ar
Aalborg Universitet
Nordjylland, Niels Jernes Vej, 10, 9220 Aalborg DK
Brænder du for forskning og innovation? Har du stærke kompetencer inden for projektledelse og kommunikation, så er det måske dig, vi søger til vores forskningsstøttekontor på Aalborg Universitet (AAU) i Aalborg. Vi søger en projektleder med stærke kompetencer inden for strategisk kommunikation og høj administrativ faglighed til projektledelse af større EU forskningsprojekter på Aalborg Universitet. Stillingen er placeret i AAU Innovation på Forskningsstøttekontoret Fundraising & Project management med arbejdssted i Aalborg. Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter. Stillingsbeskrivelse De primære opgaver er den faglige koordinering og udvikling i projektledelsesteamet, sikre impact og synlige resultater af EU forsknings- og innovationsprojekter gennem en målrettet kommunikation samt underst&osla
FOA Forbund
Københavnsområdet, Staunings Plads, 1, 1607 København DK
Mere i løn og bedre vilkår til social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere, ambulancereddere og rengøringspersonale – FOA søger to medarbejdere til forhandling af overenskomster og aftaler  Har du lyst til at gøre en forskel for FOA’s medlemmer?FOA’s medlemmer beskæftiger sig med børnepasning, pleje af borgere på hospitaler og plejehjem, brandslukning, hjælp til sårbare borgere og handicappede, rengøring og madlavning på sygehuse og skoler.FOA’s medlemmer har hjertet på rette sted, og brænder for at yde den bedste service til de borgere, som de betjener. FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund med ca. 180.000 medlemmer. FOA forhandler og indgår overenskomster for vores medlemmer. Vi arbejder målrettet for at sikre gode løn og ansættelsesvilkår, samt skabe ordnede forhold på vores arbejdsmarked. Samtidig arbejder vi for at ændre ulighed og uret på arbejdsmarke

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring