Viser 804 Søgeresultater

Region Nordjylland
Nordjylland, Hjørringvej 180 9700 Brønderslev
Overlæge/speciallæge i psykiatri søges til den ambulante psykiatri i FrederikshavnVed Psykiatrien i Region Nordjylland er der en fuldtidsstilling ledig som overenskomstansat overlæge/speciallæge i psykiatri i Psykiatrisk Ambulatorium, Frederikshavn, til besættelse snarest muligt eller efter aftale.Ambulatoriet varetager den almenpsykiatriske behandling af patienter fra Frederikshavn og Læsø kommune. Der er aktuelt ca. 300 patienter tilknyttet ambulatoriet.Psykiatrisk Ambulatorium i Frederikshavn er et decentralt ambulatorium i Klinik Psykiatri Nord. Ambulatoriets primære opgaver er udredning og behandling af mennesker inden for hele det psykiatriske spektrum, dog med mulighed for at viderehenvise til specialiserede tilbud på hoved- eller regionsfunktionsniveau. Der er differentieret behandling i forhold til diagnose og sværhedsgrad, hvor der tages udgangspunkt i behandlingseleme
SYGEPLEJERSKERNES VIKARBUREAU ApS
Midtjylland, 8700 Horsens
  Kan du gå ind ad døren tænke: - Nu er jeg arme og ben for dette menneske de næste 12 timer og udover at skulle absolut væsentligste ting selv er det hende jeg skal hjælpe - er du interesseret i fuldtid eller deltid - kan du arbejde enten 8-20 eller 20-8 eller blandede vagter OPLÆRING FINDER STED Vi mangler fra nu af men senere tiltrædelse vil også kunne lade sig gøre mail Hanne@spvb.dk  
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Nordsjælland, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød
Vi søger en ny overlæge/afdelingslægekollega, som er speciallæge i infektionsmedicin og/eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Afdelingen Nordsjællands Hospital har funktion på 3 matrikler - Hillerød, Frederikssund og Helsingør. I Hillerød har afdelingen 52 senge fordelt på to afsnit for henholdsvis lungemedicin og infektionsmedicin. Der er 17 senge tilknyttet afdelingen i Akutafdelingen. I Frederikssund råder afdelingen over et sengeafsnit med 20 senge. Der vil være funktioner på begge matrikler. Infektionsmedicin Afdelingen har regionsfunktion for følgende: CNS infektioner, kroniske virale infektioner (Hepatitis og HIV), langvarige komplicerede bakterielle infektioner og tuberkulose hos ikke HIV patienter. Afdelingen er ansvarlig for COVID-19 behandling på NOH
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Nordsjælland, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød
Vi søger en ny overlæge/afdelingslæge-kollega, som er speciallæge i lungemedicin og/eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Vi søger en speciallæge med særlig interesse for KOLbehandling herunder palliation, astma, svære lungeinfektioner, TB og forskning. Afdelingen Nordsjællands Hospital har funktion på 3 matrikler - Hillerød, Frederikssund og Helsingør. I Hillerød har afdelingen 52 senge fordelt i de to afsnit for henholdsvis lungemedicin og infektionsmedicin samt 17 senge i akutafdelingen. I Frederikssund råder afdelingen over et sengeafsnit med 20 senge.. Afdelingen har 14 lungemedicinske speciallægespor fordelt over 3 matrikler samt 1 reservelægespor ugentligt. Der vil være funktioner i både Hillerød og Frederikssund. Vi tilbyder En spændende arbejdsplads med specielt fokus på KOL-p
Fredensborg Hjemmepleje
Københavnsområdet, Egevangen 3B 2980 Kokkedal
Fredensborg Hjemmepleje søger en dygtig og erfaren SYGEPLEJERSKE til udekørende nattevagt.Hvem er vi?Det udekørende natteam består af 4 medarbejdere: 2 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter.Hver nat kører der 1 sygeplejerske og 1 social- og sundhedsassistent ud til borgerne i hele kommunen og til plejecentrene efter behov.Vi har et bredt tværfagligt samarbejde med Akutfunktionen, de udekørende dag- og aftenteams samt med kommunens 5 plejecentre og rehabiliteringscenteret.Udover sædvanlige hjemmesygeplejeopgaver, vil dine fokusområder være:-    Ansvarshavende sygeplejerske-    Varetage Akutfunktionen-    Dokumentere i Nexus-    Kontakt til samt vejlede/sparre med medarbejdere på centrene-    Fleksibel og kreativ i forhold til opgaveløsning
Socialt døgntilbud - Egebo
Øvrige Sjælland, Kirkevej 10 4293 Dianalund
Vi har fokus på hjerne – med hjertet Egebo har netop ansat en udviklingssygeplejerske, som vi deler med Brommeparken. Vi søger en basis sygeplejerske pr. 1. september 2020, eller efter aftale. Vi søger en sygeplejerske, som brænder igennem for at arbejde tværfagligt indenfor det voksenspecialiserede område. Stillingen er som udgangspunkt på 32-37 timer ugentligt i dagvagt med aftenvagter og weekendvagter ved beboer behov (kritisk sygdom o.lign.). Egebo er et socialt døgntilbud og en del af Filadelfias fire sociale tilbud (FST). De 4 tilbud har samme målgruppe, kerneopgave og mål for udvikling. Vi er specialiserede i forhold til borgere med epilepsi og / eller erhvervet hjerneskade. Egebo trækker på Epilepsihospitalets høje ekspertise. Læger, psykologer og sygeplejersker arbejder sammen med de sociale tilbud og bidrager med den nyeste forskning
DB LAB A/S
Fyn, Lille Tornbjerg Vej 24, 5220 Odense SØ
Til snarlig ansættelse søges en naturvidenskabelig uddannet person til registrering af prøver og indkomne varer så som kemikalier, laboratorieartikler og standarder efter GMP standarder.   Stillingens opgaver: Registrering af prøver i LIMS-system Faremærkning af prøver Registrering af varer til laboratoriet Vedligeholde lister over prøver og kemikalier Kundedialog Kvalitetssikring af arbejdet efter GMP-regler Sparring med laboranter og kemikere/mikrobiologer Deltage i at udbygge LIMS-systemet   Din profil: Du har en naturvidenskabelig uddannelse som laborant, cand. scient., kemiingeniør eller lignende med interesse for at arbejde systematisk og struktureret. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for følgende områder: Kemi og mikrobi
Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22 9000 Aalborg
Klinisk Biokemisk Afdeling, Klinik Diagnostik, Aalborg UniversitetshospitalIntroduktionsstilling nr.: 8001-15-60-i-02En introduktionsstilling i specialet klinisk biokemi er ledig til besættelse fra 1. september 2020  eller efter aftale. Udover uddannelse i specialet tilbydes gode muligheder for gennem­førelse af forskningsprojekter i et aktivt og inspirerende miljø. Endvidere kan arrangeres fokuseret ophold på Afsnit for Molekylær Diagnostik. Afdelingen er en meget stor klinisk biokemisk afdeling med mange specialfunktioner og med en stor analyseproduktion (9.5 mio. analysesvar/år). Afdelingen har en række specialfunktioner, som udføres for en stor del af landet, bl.a. inden for PCR-baseret hepatitisvirusdiag­nostik, koagulation, nyresten, cancer og endokrinologi m.m.Der udføres desuden trombofili- og blødningsudredninger for patienter i
Region Midtjylland
Midtjylland, Sundvej 30 8700 Horsens
Vi har 2 kursiststillinger pr. 1. oktober 2020 ansættelse på 37 timer/uge, på Intensiv Regionshospitalet Horsens. Uddannelsen består af en introduktionsperiode på 6 mdr. og en efterfølgende formel uddannelsesperiode på 18 mdr.Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er en videreuddannelse, der foregår i klinisk praksis på Intensiv- og Opvågningsafsnittet. Uddannelsen er opdelt i 1 introduktions- og 2 uddannelsesperioder på henholdsvis 6 mdr. og 18 mdr. i alt 2 år. Der er mål for de enkelte perioder, disse skal være tilfredsstillende opfyldt i perioden. I 1. uddannelsesperiode er der et teorimodul og et sygepleje modul, disse afsluttes med en eksamen i teori og i sygepleje.I 2. uddannelsesperiode er der praktik på anden intensiv afdeling, samt afsluttende skriftlig opgave. Det teoretiske kursus foregår i Koncern HR, Center for KompetenceudviklingOlof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N. De 6 ugers e
AjourCare ApS
Københavnsområdet, Herlev 2730, 2730 Herlev
AjourCare søger en Sygeplejerske, gerne med respiratorisk erfaring, til ansættelse fortrinsvis i nattevagt. Det er 8 timers vagter på fuld- eller deltid og som foregår i hjemmet i Herlev. Opgaven vedrører respiratorisk overvågning af respiratorbruger (23-årig ung kvinde). Vi søger kompetent, selvstændig og ansvarsbevidst medarbejder, der er moden og psykisk robust:  der kan sikre et godt arbejdsklima med få kolleger der, i tæt samarbejde med teamlederen, kan sikre en kontinuitet og ro for brugeren. der kan være "fluen på væggen" samtidigt med at der arbejdes professionelt der kan bevare overblikket der kan indgå i selvsupplerende team, hvor I bakker hinanden op der kan arbejde i vagtrul med 8-timers vagter (ansøgere der kan arbejde i alle 3 vagtlag (dag, aften og nat) vil blive foretrukket) der kan se en udvikling i opgaven AjourCare tilbyder

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring