Viser 794 Søgeresultater

Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Sygehusvej 10 4000 Roskilde
Mammaradiologer søges til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Fra april 2020 får Billeddiagnostisk Afdeling, SUH en helt ny funktion idet hele mammafunktionen i Region Sjælland, inkluderende radiologi, kirurgi og patologi samles på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Det sker som led i ønsket om at styrke behandlingen af mammacancer i regionen, herunder specielt opsporing og udredning. Derfor søger vi speciallæger med bred erfaring inden for både screeningsmammografi og klinisk mammografi. Mammafunktionen vil være en del af Billeddiagnostisk Afdeling, og vil være placeret som en helt nyindrettet, selvstændig enhed i tæt relation til resten af afdelingen. Da funktionen er ny, vil du være med fra starten og dermed kunne være med til at sætte dit præg på struktur og opbygning. Vi kan tilbyde
Region Midtjylland
Midtjylland, Skovlyvej 1 8930 Randers NØ
Vil du dygtiggøre dig indenfor endoskopi, så er muligheden her.Har du lyst til at arbejde med korttidssygepleje ved endoskopiske undersøgelser, så har vi 1 fast stilling med ansættelse pr. 1 februar 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge (eller efter aftale).I afsnittet varetages kolo-, sigmoideo- samt gastroskopier på almindeligt henviste patienter og patienter i akut kræftpakkeforløb. Herudover varetages screeningskoloskopier for et befolkningsgrundlag på 650.000 borgere. Undersøgelserne foregår fortrinsvist ambulant.Aktuelt arbejder vi på hverdage i tidsrummet fra 7.30 – 16.00 med fri i weekender og helligdage. Der ses fremadrettet på, om vi skal holde aftenåbent nogle dage i ugen på grund af et stort patientindtag.Kikkertundersøgelser er et dynamisk afsnit med høj aktivitet, mange forskelligartede udfordrin
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
Attraktiv lederstilling med spændende udfordringer på Danmarks bedste mellemstore hospitalEn stilling som afdelingssygeplejerske til Børn og Unge Afsnit ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020 eller efter aftale.Vi søger en visionær og rummelig leder, der vil anvende og udvikle de kompetencer, der er i afsnittet samt en afdelingssygeplejerske, der ser muligheder, og som kan motivere og inspirere personalet gennem sine handlinger.Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.Om afdelingenBørn og Unge Afsnit består af 17 døgnåbne sengepladser samt en dagklinik, der er integreret i afsnittet. Afsnittet modtager primært børn i akutte indlægge
Psykiatrisk Center Amager
Københavnsområdet, Digevej 110 2300 København S
Jobbet: Vi søger en robust og selvstændig sygeplejerske med psykiatrisk erfaring, der har lyst og energi til at arbejde med psykiatrisk sygepleje på gadeplan. Du skal også være interesseret i at varetage opgaven som kliniskvejleder og brænde for at vores studerende får de bedst mulige forløb hos os. Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, arbejdstiden er fortrinsvist i dagtid 8-16. Hvem er vi? Psykiatrisk gadeplansteam arbejder med hjemløse borgere, hvor der er mistanke om en psykiatrisk lidelse. Vi er et uvisiteret tilbud der tager imod henvendelser fra både samarbejdspartnere og andre bekymrede samfundsborgere. Vi arbejder assertivt og relations baseret, vi er primært udkørende. Gadeplansteamet dækker København, Frederiksberg , Tårnby og Dragør kommuner. Vi har tæt samarbejde med kommunernes hjemløseenheder, samt de herberger og natcafeer der findes i vores optageområde. Vi samarbejder ligeledes med Chri
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Vi søger 2 radiografer til basisstillinger pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Vi er 35 engagerede radiografer, der med patienten i centrum arbejder med CT, abdominal intervention og ultralyd. Vi har seks af de nyeste high-end CT skannere, hvor der udføres alle typer af undersøgelser og behandlinger, herunder hjerte-CT, kryobehandlinger og alle former for CT vejledte biopsier og blokader. Vi har et helt nyt interventionsrum, hvor vi bl.a. foretager RFA, PTC, nefrostomianlæggelse/ og -skift og anlægger ureterstents. Vi hjælper også i vores ultralydsafsnit. Mange af de udførte undersøgelser foregår i tæt samarbejde med vores radiologer. Team 2 dækker Fælles Akut Modtagelse, FAM, med personale ved CT skanneren hele døgnet. Vi indgår i et fælles team af radiografer og læger fra hele Radiologisk afdeling. I efteråret 2018 etablerede vi et observationsrum, hvor en radiograf modtager og observerer ambulante patienter til interventioner.
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
Kan du videreudvikle patientforløb og se udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder? Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg Om stillingenVores nye ledende overlæge skal sammen med oversygeplejersken videreføre den flotte udviklingsproces, som Operation og Intensiv er i gang med, efter at dele af afdelingen flytter i nyt akutcenter ultimo 2019. I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau med den patientoplevede kvalitet i højsædet. Operation og Intensiv har tværgående funktioner og spiller en central rolle ved patientforløb på tværs af afdeli
Fedje kommune
Fyn, Stormarkvegen 49, 5947 NO
Fedje – ein landsby i havet og Noregs vestlegaste kommune, med om lag 600 innbyggjarar. Me bur tett i tett og har gåavstand til alt. Her er butikkar, kafear og uteplassar, samt skule, barnehage og sjukeheim. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca.1,5time. Om sommaren har med sørlandsidyll og om vinteren ruskevêr. Fedje sjukeheim har 12 senger, der to av dei er sett av til korttidspasienter. Heimesjukepleien er integrert i sjukeheimsturnusen. Sjukepleiarane arbeider for tida i ein todel turnus med beredskapsvakter knytta til seinvakter og kvar tredje helg. På sjukeheimen er det ein spanande arbeidsdag med ulike utfordringar og høve til å utvikle seg. Me verdset dei gylne augeblikka og kvalitetsforbetring høgt. Vi søker sjukepleiar/vernepleiar. Den som vert tilsett må ha følgande evner/eigenskapar: solid fagkunnskap sjøvstendig og ansvar
Herlev Hospital
Københavnsområdet, Borgmester Ib Juulsvej 7 2730 Herlev
I Afdeling for Kræftbehandling, Klinik 3 søger vi en sygeplejerske med interesse for kvalificeret behandling og pleje af patienter med brystkræft, og har du lyst til at påvirke fremtidens sygepleje, så har du muligheden nu. Som sygeplejerske hos os skal du selvstændigt og i tæt samarbejde med dine lægefaglige kolleger tilrettelægge, pleje og behandle vores patienter med cytostatika, antistoffer, antihormoner med mere. Gode samarbejdsevner er derfor i høj kurs hos os. Vi kan tilbyde et års vikariat på 32-37 timer pr. uge med dag- eller aftenvagt hver 6. weekend i Sengeafsnit 1, Afdeling for Kræftbehandling en spændende afdeling, hvor medarbejdere og ledere er opmærksomme på at gøre deres bedste en arbejdsplads i konstant udvikling et tværfagligt team med engagerede og fagligt kompetente kolleger mulighed for at påvirke egen og teamets udvikling gennem faglighed og nytænkn
Lægerne i Nordhuset
Nordsjælland, Krbg Ladegårds Vej 5, 3000 Helsingør
Vi søger en dygtig sygeplejerske med erfaring fra almen praksis til besættelse af fuldtidsstilling pr. 1. januar 2020. Timetal ml 32 og 37 timer pr. uge Vi er et lægehus i rivende udvikling, som ønsker at styrke og udvikle sygeplejen i vores praksis. Vores sygeplejersker arbejder i tæt dialog med og under supervision af os læger, men varetager også i høj grad selvstændige patientforløb i forebyggelses -og behandlingsøjemed. Vi ønsker en stærk, fast stab af glade medarbejdere, som tager ejerskab og føler ansvar, og som er klar til at yde både fagligt og socialt. Vi tilbyder et hus med høj faglig standard, kompetent ledelse, et åbent læringsmiljø og masser af latter og hjertevarme. Vi er 5 faste læger (i kompagniskab), 2-3 sygeplejersker, 2-3 uddannelseslæger og 2 sekretærer. Der er planlagt et 2-ugers intensivt oplæringsprogram. Ansøgning samt relevante bilag sendes via knappen "Send ansøgning".
Odsherred Kommune
Øvrige Sjælland, Højbygårdsvej 10 4573 Højby
Som første kommune i landet kører vi et projekt med selvmonitorering af KOL patienter – kaldet NærKlinikken. Her foretager borgerne selv daglige målinger med relevans for deres KOL. Disse målinger bliver der holdt øje med og reageret på via et Responce og Koordinations center (RKC) – bemandet af sygeplejersker. Dette gør det muligt for borgerne selv at styre og handle i forhold til deres sygdom. Vi vil nu gerne udvide denne funktion til at dække aftenen også og søger derfor en sygeplejerske til at passe RKC funktionen om aftenen. Du skal have erfaring og interesse inden for det akutte og meget gerne fra Akuttelefonen. Dit arbejde består i at holde øje med målinger fra borgerne, og ved behov iværksætte behandling over telefonen i samarbejde med borgeren. Du har til enhver tid direkte telefonisk adgang til læge backup. Du vil arbe

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring