Viser 1240 Søgeresultater

Naturstyrelsen
Midtjylland, Førstballevej 2, 7183 Vejle DK
Synes du at arbejdet med økonomi er lige sagen? Og har du lyst til at lære, hvordan det er at arbejde med finanslov og økonomistyring i en stor statslig styrelse? Er du god til at samarbejde, at formulere dig skriftligt og behandle komplekse beregninger, så er du måske en af vores 2 nye studentermedhjælpere i Økonomi.Økonomi – nytænkning og handlekraftI Økonomi arbejder vi bl.a. med at rådgive Naturstyrelsens direktion, ledelse og medarbejdere om økonomiforhold, udarbejde budgetter og udføre løbende økonomiopfølgning. Sigtet med vores rådgivning er, at den er praktisk og operationel i hverdagen og at styrelsen anvender ressourcerne mest effektivt.Økonomi består af en kontorchef og ca. 35 medarbejdere fordelt på tre teams; Regnskab, Bygningscenter og Handels- og budgetteamet, der ledes af hver en teamleder.Du bliver en del af Handels- og budgetteamet, der har ansvaret for Naturstyrelsens samlede økonomi
Tønder Kommune
Sønderjylland, Åvedvej 5, 6240 Tønder DK
Kan du skabe fælles retning for dygtige sundhedsfaglige medarbejdere, og har du flair for at finde gode løsninger inden for givne rammer og økonomi til en særlig patientgruppe? Så søger AsylSyd en afdelingsleder til Sundhed, der ligger i Hviding og Løgumkloster. BaggrundTønder Kommune har med afdelingen AsylSyd operatøropgaven med indkvartering på asylcentrene i Syd- og Sønderjylland. Sundhedsafdelingen i AsylSyd sikrer, at voksne asylansøgere har adgang til sundhedsydelser indenfor rammerne af NUS princippet (Nødvendig, Uopsættelig og Smertelindrende) og for mindreårige asylansøgeres sundhedsydelser på linje med herboende børn. Sundhedsafdelingen har en klinik på Center Hviding, der har åbent to dage om ugen, samt en klinik i Løgumkloster med åbent en gang ugentligt.Udo
MOE A/S
Københavnsområdet, Buddingevej 272, 2860 København DK
Trænger du til udfordringer i dit sabbatår? Vi søger en piccoline / piccolo til vores domicil i København Som piccoline / piccolo vil du være en del af en meget vigtig og synlig funktion, hvor du sammen med dine øvrige kolleger i vores serviceafdeling vil skulle bistå med den bred vifte af opgaver på vores domicil i København ved Buddinge station. Vi forventer, at du har et sabbatår i dit studie og vil kunne være 37 timer om ugen hos os. Din profil Du er udadvendt og smilende Du er selvstændig og serviceminded Du er proaktiv og har styr på deadlines Du er fleksibel og kan bevare overblikket Du har kørekort Dine primære arbejdsopgaver Service af HelpDesk funktion Vedligeholde
Energistyrelsen
Københavnsområdet, Amaliegade 44, 1256 København DK
Har du lyst til ledelse og til at være med til at påvirke en af de vigtigste dagsordener på forsyningsområdet? Har du kendskab til varmeområdet? Vil du være med til at udforme den fremtidige økonomiske regulering for en sektor, som har politisk bevågenhed og stor betydning for både borgere, kommuner og virksomheder? Så er stillingen som teamleder i Energistyrelsens varmeenhed måske noget for dig. Om jobbet Fjernvarmesektoren er i rivende udvikling og står, bl.a. som følge af energiaftalen fra 2018 over for markant forandrede rammevilkår. Samtidig skal sektoren bidrage markant til den grønne omstilling, og fjernvarmesystemet bliver en hjørnesten i fremtidens integrerede energisystem. Derfor er vi i varmekontoret er i fuld gang med analyser, implementering af ny lovgivning og iværksættelse af en række støtteordninger, der skal understøtte forandringerne. I rollen som teamleder for team økonomisk regulering vil du blandt andet s
Danmarks Statistik
Københavnsområdet, Sejrøgade 11, 2100 København DK
DST Consulting søger en medarbejder, med lyst til at beskæftige sig med administration og styring af Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed (IDV). Vi kan tilbyde et job med en bred berøringsflade til vores indtægtsdækkede virksomhed og dermed til hele Danmarks Statistik, hvor du både vil indgå i den daglige drift af vores økonomistyring samt bidrage til udviklingen af IDV. Du vil komme til at indgå i et stærkt team med fire medarbejdere, der i varierende grad beskæftiger sig med understøttende IDV-arbejde og IDV-udvikling. Jobbeskrivelse Der er tale om en stilling hvor du halvdelen af tiden vil varetage den daglige drift af vores IDV support i tæt samarbejde med en kollega. Den anden halvdel af tiden vil du støtte teamlederen i de udviklingsopgaver og udviklingsprojekter der ligger i teamet –alle opgaverne er møntet på, at sikre en effektiv implementering af Danmarks Statistiks strategi for indtægts
Kastellet
Københavnsområdet, Kastellet 1, 2100 København DK
Kan du arbejde selvstændigt og har mod på et alsidigt sekretærarbejde med mange forskellige typer opgaver, der både relaterer sig til personaleadministration og forvaltning i forsvaret og folkekirken, er du måske den kommende sekretær for hærprovsten.Om osHærprovsten har på vegne af Københavns biskop tilsynet med Hærens og Hærhjemmeværnets 65 feltpræster og er rådgiver i religiøse anliggender for Forsvarschefen og Hærchefen. Hærprovsten indgår i chefgruppen ved Hærkommandoen.Vi står for forvaltning og administration af feltpræsterne, der blandt andet omfatter rekruttering og ansættelser af feltpræster, deres basis- og efteruddannelse, rejser og indkommandering til tjeneste i Danmark samt udsendelse til internationale operationer.Hærprovsten og Hærprovstens kontor har desuden opgaver med rådgivning og vejledning, med veteranarbejde og kontakt til medier samt koordination med folkekirkens biskopper og provster, D
Mariagerfjord Kommune
Nordjylland, Korsgade 2, 9500 Mariagerfjord DK
Er du en haj til at varetage mangeartede administrative opgaver i en kommunal kontekst?  Vil du være med til etableringen af vores nye fysiske Ungecenter på Kirketoften i Hobro? Er du selvstændig, hjælpsom og skarp i den administrative understøttelse af ledelse og kolleger? Finder du glæde og motivation i at tage godt imod de unge, der kommer til os?Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er det dig, vi leder efter.Ungecenter Mariagerfjord som arbejdspladsUngecenter Mariagerfjord er en del af Fagenheden Arbejdsmarked og varetager den beskæftigelses- og uddannelsesrettede vejledning og sagsbehandling for unge mellem 14 og 30 år.Vores vigtigste opgave er at støtte de unge til størst mulig grad af selvforsørgelse via uddannelse og job.Ungecenter Mariagerfjord består af 25 medarbejdere, to teamledere og en centerchef. Vi flytter den 1. oktober 2
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
Til Karkirurgisk Klinik Rigshospitalet søger vi en uddannet lægesekretær eller sundhedsservicesekretær til vores reception og visitation i ambulatorie. Stillingen er på 37 timer med start 1. oktober 2019 Stillingen: Stillingen er en delestilling mellem receptionsarbejde og visitation. De 2 funktioner deles mellem 2 faste sekretærer, der begge fysisk er placeret i receptionen. Opgaverne går på skift, og der kan være tidspunkter f.eks. i forbindelse med ferie og fravær, hvor man skal vikariere i receptionsfunktionen på vores sengeafdeling. Arbejdsopgaverne i receptionen: Modtagelse af patienter
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Københavnsområdet, Njalsgade, 72, 2300 København DK
Inden du søger dette job, skal du undersøge, om du er berettiget til at få et job med løntilskud. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte dit lokale Jobcenter. Hvis du er blevet henvist til en af Jobcentrets samarbejdspartnere, er det dem, som du skal spørge. Din arbejdsgiver skal have jobbet godkendt skriftligt af Jobcentret, inden du påbegynder en ansættelse med løntilskud.Løntilskudsstilling – Akademikere til udvikling og implementering af beskæftigelsespolitikVil du være med til at udvikle og implementere ny beskæftigelsespolitik? Vil du være en del af et kontor, som løbende varetager politikudvikling, lovgivning og ministerbetjening? Er du en god formidler, har næse for tal og kan du samarbejde bredt? Så har vi én spændende løntilskudsstilling i Kontoret for Arbejdsmarkedspolitik. Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarkedI Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vi ansva
Forsvarsministeriet, Departementet
Københavnsområdet, Holmens Kanal 42, 1060 København DK
Nu har du muligheden for at søge en spændende stilling, hvor du kan arbejde med materiel og strategisk styring af kapacitetsplanlægning på materielområdet i Forsvarsministeriets departement.Som kontorets souschef er du tæt på de centrale beslutningsprocesser, er med til at styre kontorets opgaveløsning og optræder som stedfortræder for kontorchefen. I jobbet kommer du til at arbejde med en bred vifte af tværgående opgaver i relation til materielområdet og industrirelationer.Om osMateriel- og Kapacitetskontoret er overordnet ansvarlig for strategisk planlægning, styring og tilsyn i forhold til koncernens materielanskaffelser og -drift. Kontoret opstiller i den forbindelse sekretariatet for Forsvarsministeriets Investeringskomite. Kontoret er overordnet ressortkontor for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og behandler bl.a. sager relateret til materieldirektørfunktionen og internationalt materielsamarbejde. Kontor

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring