Viser 971 Søgeresultater

Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N
Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) søger en afdelingslæge, som er speciallæge i klinisk onkologi og har erfaring i strålebehandling. Til stillingen er knyttet et eksternt finansieret forskningsprojekt. Ansættelsestidspunkt er 1. april 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.DCPT er et nationalt center, der skal levere protonterapi af højest mulig kvalitet til alle relevante danske kræftpatienter. Centeret er en selvstændig sygehusafdeling under Aarhus Universitetshospital. DCPT råder over cyklotron, tre behandlingsrum, forskningsrum, egne CT- og MR-skannere og dosisplanlægning.Afdelingslægen vil få daglige funktioner relateret til udvælgelse af patienter, dosisplanlægning, behandling, opfølgning, behandling af bivirkning og administration af kemoterapi under forløbet på DCPT. Derudover skal afdelingslægen sammen med DCPTs øv
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Nordsjælland, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød
En af Danmarks bedste akut apopleksi afsnit søger nyuddannede og erfarne sygeplejersker Er du sygeplejerske og har du lyst til spændende udfordringer i et godt team – så se her! Brænder du for at skabe forbedring og udvikling? Har du lyst til at arbejde med akut sygepleje? Kunne du tænke dig at gøre en forskel? I 2015 og 2017 blev vi kåret til en delt 1. plads af Dagens Medicin til at være Danmarks bedste afdeling, til behandling af akutte apopleksipatienter. I 2019 fik Neurologisk afdeling den største anerkendelse – vi modtog patienternes pris. I Akut Apopleksi afsnittet yder vi en bredtfavnende sygepleje som rummer akut, instrumentel, åndelig og rehabiliterende sygepleje. Vi varetager sygeplejen for ukomplicerede selvhjulpne patienter samt kritisk syge og komplicerede fuldhjælpspatienter – og alt der imellem. De komplekse forløb giver mulighed for fagl
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital søger 2 overlæger, som kan indgå i PCI-vagten Hermed opslås to stillinger som overenskomstansatte overlæger ved Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital (OUH) til besættelse 1. marts 2020, eller efter aftale. Kort om stillingerne Overlægerne vil indgå i iskæmi-teamet i afdelingen og skal kunne varetage PCI-vagt. Evt. selvstændigt ansvarsområde aftales i forbindelse med ansættelsen. PCI-vagten er tilkaldevagt fra bolig med foretræde indenfor 30 minutter (for nærmere se funktionsbeskrivelse). Aktuelt er vagten 7-skiftet. Mod Nyt OUH Vi søger to overlægekollegaer, der har mod på og lyst til at udvikle afdelingen – både fagligt og organisatorisk – frem mod Nyt OUH, som vi forventer at flytte til i 2022. På Nyt OUH vil Intervention foregå i fælles interventionslokaler og dermed i tæt samarbejd
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
En stilling som afdelingslæge i intern medicin: kardiologi ved Hospitalsenhed Midt med tjeneste ved Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive opslås til besættelse den 1. juni 2020 eller efter aftale.Om stillingenStillingen ønskes besat af en speciallæge i intern medicin: kardiologi eller kardiologi med kvalifikationer i henhold til funktionsbeskrivelsen. Du vil blive en del af en dynamisk afdeling, Hjertesygdomme, der består af 10 overlæger, 2 afdelingslæge, 5 hoveduddannelsesforløb i intern medicin: kardiologi og 4 introduktions læger. Du vil få funktioner i vores Hjertesengeafsnit, Dagklinik, Hjerteklinik og i Akuthospitalet, RH Viborg. Der ønskes en ansøger med bred klinisk erfaring indenfor det kardiologiske område, og en ny kollega der vil indgå i vores faglige fællesskab: ”Vi hjælper hinanden med de opgaver der er&rdq
Region Midtjylland
Midtjylland, Lægårdvej 12 A 7500 Holstebro
Der meget stort fokus på en yderligere styrkelse af det geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest frem mod indflytning i det nye hospital i Gødstrup, hvor geriatrien vil få en central rolle. Derfor er en stilling som afdelingslæge i intern medicin: geriatri ledig til besættelse pr. 1. juni 2020 eller efter aftale. Afdelingslægen skal sammen med de øvrige speciallæger i geriatri være med til at udvikle og profilere specialet.Hospitalsenheden Vest har afdelinger og funktioner på matriklerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Der er fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne. I alt er vi ca. 4.000 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. I hele Hospitalsenheden Vest arbejder vi på
Den Præhospitale Virksomhed
Københavnsområdet, Telegrafvej 5 2750 Ballerup
Kan du se dig selv arbejde med den akutte del af sundhedsvæsenet, hvor det handler om at sikre borgernes tryghed, når de kommer til skade eller bliver akut syge – døgnet rundt? Har du evnen til at prioritere rette hjælp til rette tid – hver gang? Har du overblik og kan du holde hovedet koldt i pressede situationer? Passer ovenstående på dig så søg stillingen som sygeplejerske på 1-1-2 i AMK Vagtcentralen. Du kan se mere om os og stillingen i denne film: Systematik, overblik og rolig fremtoning er vigtigt, når der er meget på spil… Når der ringes 1-1-2 stiller alarmcentralen videre til den sundhedsfaglige visitator hvis det omhandler det sundhedsfaglige område. Den sundhedsfaglige visitator skal her kunne danne sig et hurtigt overblik via systematisk afdækning ABCDE samt skabe roen i øjeblikket og inden for 90 sekunder afgøre, om der er behov for en udrykningskørsel. Nå
Sydvestjysk Sygehus
Sønderjylland, Finsensgade 35 6700 Esbjerg
Vil du være med til at skabe det diagnostiske grundlag for mange kliniske beslutninger, og kan du lide at arbejde selvstændigt med et stort ansvar på et højt intellektuelt niveau? Så er specialet Patologisk Anatomi måske lige noget for dig. Vi tilbyder en et-årig stilling som reservelæge i klassificeret introduktionsstilling (5501-074-65-i-01) til specialet Patologisk Anatomi. Stillingen er vagtfri, og er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020. Du vil, i et intensivt forløb, under supervision med afdelingens speciallæger, blive indført i alle arbejdsområder inden for specialet patologisk anatomi og cytologi. Der er desuden gode muligheder for relevant kursusdeltagelse. Kendskab til faget patologisk anatomi er ingen forudsætning. Stillingen er vagtfri. Der er et godkendt uddannelsesprogram tilknyttet stillingen, og målbeskrivelsen for den nye speciallægeuddannelse kan ses på Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi’s
Stevns Kommune
Øvrige Sjælland, Hovedgaden 46 4652 Hårlev
Stevns Kommune søger en sygeplejerske der skal arbejde med forebyggelse af indlæggelser. Funktionen skal ses i tæt sammenhæng med akutindsatsen. Ansættelsen er fra 1. april 2020 og stillingen er på 32 timer pr. uge. Stevns Kommune ønsker mere fokus og kvalitetsudvikling på forebyggelse af indlæggelser. Behandling og tiltag der tidligere blev varetaget og afsluttet på sygehuset overdrages nu til sygeplejerskerne i kommunen. Dette stiller krav til sygeplejen om at skulle håndtere det øget antal opgaver der følger med en udskrivelse af komplekse borgerforløb. De korte indlæggelsesforløb stiller krav om, at vi skal være på forkant, at kunne håndtere den stigende kompleksitet og en uforudsigelig hverdag. Sygeplejen er en arbejdsplads med et godt tværfagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold med dygtige og engagerede kolleg
KU - SCIENCE - NBI
Københavnsområdet, Nørre Campus, Blegdamsvej 17 2100 København Ø
Hvem er vi? Niels Bohr Institutet er et internationalt velrenommeret forskningsinstitut ved Københavns Universitet med ca. 350 medarbejdere. Instituttets videnskabelige medarbejdere forsker i fysik og uddanner bachelorer, kandidater og ph.d.’er i fx fysik, astronomi, geofysik, biofysik mm. Niels Bohr Institutet er en unik, spændende og udfordrende arbejdsplads med en stærk, international ånd og stor gensidig respekt på tværs af fagskel. Arbejdet - ”Det man ikke kan købe” Sjældent udbudt stilling, hvor du får mulighed for at hjælpe vores forskere og studerende med din elektronik ekspertise. Du vil blive en del af NBI’s Elektronikværksted beliggende på Universitetsparken 4 og bliver en del af Elektronik teamet, sammen med 5 dygtige kolleger. En af dine primære arbejdsopgaver vil være design og udvikling af elektronik til instrumenter og udstyr i samarbejde, med NBI’s forskere og studerende. Foruden at vær
Herlev Hospital
Københavnsområdet, Herlev Ringvej 75 2730 Herlev
Kom og vær med til at skabe tryghed for børn og unge Vi er en Børnemodtagelse i rivende udvikling, og vi mangler dig i vores team, for at give den bedste pleje og behandling til de børn og unge, der kommer her. Vi søger i øjeblikket fagligt engagerede sygeplejersker i blandede vagter 32 t/ugtl. og weekendvagt hver 2. weekend. Ansættelse 1/4-20 evt. tidligere. Vores sygepleje er bygget op omkring begrebsrammen Fundamentals of Care (FoC), som bygger på at have patient og familie i centrum, og tage udgangspunkt i den enkeltes værdier og behov. Børnemodtagelsen modtager børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Derudover modtager og behandler vi alle børn med småskader i alderen fra 0-2 år, som henvises til hospitalet. Vi fungerer som en del af Region Hovedstadens 1813 funktion, hvorved vi har et stort patientflow og et højt aktivitetsniveau. Afsnittet medvirker til uddannels

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring