Viser 9 Søgeresultater

Jobcenter Helhedssporet
Københavnsområdet, Hold-An Vej, 7, 2750 Ballerup
Arbejdsmarkedscenter Ballerup søger en faglig konsulent til Helhedssporet til 10 måneders barselsvikariat. Der er tale om en 37-timers stilling med opstart snarest muligt og senest pr. 01. oktober 2019.Afsnittet Helhedssporet varetager opgaven omkring drift af kommunens Rehabiliteringsteam, samt sagsbehandling og indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og borgere tilkendt fleksjob og førtidspension, samt vores særlige indsats ift. borgere med kriminalitets historik.VI TILBYDERI Arbejdsmarkedscentret lægges der vægt på, at opgaverne løses på tværs iorganisationen. Under temaet Klar til match har vi valgt at gennemføre voresorganisationsændring, kompetenceudvikling og nye metoder i arbejdet med fokus på kerneopgaven omkring at hjælpe borgere i job og uddannelse samt en serviceorienteret tilgang til myndighedsopgaven.Som faglig konsulent skal du sammen med afsnitsleder og t
Ældreboligerne Humlehusene
Københavnsområdet, Nordmarks Alle, 1, 2620 Albertslund
Vi søger en aktivitetsmedarbejder til Humlehusene pr. 1/9-19 eller snarest derefter.Din baggrund kan være pædagogisk eller sundhedsfagligt, eller en anden faglighed vi slet ikke har tænkt på.Opgaverne vil være mangeartede, du skal sammen med den anden aktivitetsmedarbejder og det øvrige personale arrangere aktiviteter både fælles og individuelle.Du vil opleve at hos os vil meget kunne lade sig gøre så længe det gavner beboerne og støtter kerneopgaven. Humlehusene består af i alt 47 boliger fordelt i 6 boenheder (huse), disse boliger udlejes fortrinsvis til borgere, der lider af en demenssygdom. Derudover er der tilknyttet 3 daghjem til Humlehusene.I Humlehusene arbejder SSH og SSA, Kostansvarlige, sygeplejersker og afdelingsledere, derudover har vi tilknyttet en koordinerende terapeut, en diætist og en udviklingssygeplejerske.Vi søger en aktivitetsmedarbejder der: 
JobCare A/S
Københavnsområdet, Falkoner Alle, 12B, 2000 Frederiksberg
Hvis du brænder for at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet og trives med at motivere den enkelte til at mestre og tage ansvar for et bedre liv, så er stillingen som socialfaglig konsulent hos JobCare Midt-/Vestsjælland måske lige noget for dig! Vi har brug for en dygtig konsulent, der gerne vil hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage til en hverdag med mening, hvor de kan forsørge sig selv. Hos JobCare tager vi udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til opgaven ud fra de kognitive principper. Det er derfor vigtigt, at du er god til at tænke i helheder, og at du kan se muligheder for den enkelte borger. Vores arbejdsmetode tager udgangspunkt i rundbordssamtalen, og værdier som ordentlighed og ærlighed er vægtet højt i vores arbejde, der altid er af høj kvalitet og bærer præg af, at vi alle gør os umage – hver dag. Om stillingen Som socialfaglig konsulent hos JobCare Sjælland kommer din dagligdag til at bestå af
3F Roskildeegnen
Øvrige Sjælland, Holbækvej, 106 B, 1., 4000 Roskilde DK
Vi søger en engageret, udadvendt faglig medarbejder til servicering af vores medlemmer indenfor det offentlige område og industrien.  Vi tilbyder  Fuldtidsstilling med ansvar for egen arbejdstid En travl hverdag med fokus på med­lemmernes behov 37 timers arbejdsuge, betalt frokost, samt sundhedsordning i Pension Danmark Løn efter kvalifikationer ifølge lokaloverenskomst med 3F Roskildeegnen Pension, ferie og ferietillæg ifølge lokaloverenskomst med 3F Roskildeegnen Om dig Det er væsentligt, at du har erfaring med den danske model og arbejdet med overenskomster samt faglig forhandling. Du er vant til at træffe selvstændige afgørelser og kan formulere dig klart og tydeligt i skrift samt tale. Du har gerne erfaring med at arbejde i forskellige it-syste­mer og har et godt kend
HK Sydjylland
Sønderjylland, Jupitervej, 1, 6000 Kolding DK
HK Privat Sydjylland søger en organiserende faglig konsulent pr. 1. september eller hurtigst muligt herefter. (Genopslag). Stillingen er på fuld tid med en ikke fast tilrettelagt arbejdstid. Du ansættes i HK Sydjylland, men er som udgangspunkt placeret på vores afdelingskontor i Rødekro. I HK Privat Sydjylland ønsker vi at intensivere vor faglige organisering på de sydjyske arbejdspladser. Målet er at sikre at flere arbejdspladser får overenskomst med HK, flere tillidsrepræsentanter og flere engagerede medlemmer i HK Privat, der kan støtte op om tillidsrepræsentanterne og den gode arbejdsplads. Gennem opsøgende aktiviteter på arbejdspladser er din opgave at være med til at identificere og løse udfordringer, så vi får flere organiserede medlemmer, får valgt flere tillidsrepræsentanter og oprettet flere faglige klubber, der er med til at st
Ældre- og sundhedsområdet
Fyn, Gilleballetofte, 3, 5970 Ærø DK
Søger du nye udfordringer i dit arbejdsliv, og er du god at skabe liv og glæde omkring dig? Demens dagcenter Søkilden søger pr. 1. oktober 2019 en ny aktivitetsmedarbejder med en sundhedsfaglig uddannelse. Stillingen er på 30 timer pr. uge, med mulighed for flere timer. Arbejdstiden er fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Dog kan der forekomme forskudte arbejdstider alt efter, hvilke arrangementer der afholdes. I dagcentret er der to fastansatte medarbejdere. Om Demensdagcenter Søkilden Dagcentret er beliggende i forbindelse med Plejehjemmet Søkilden i Ærøskøbing. I dagcentret er der op til 12 pladser pr. dag, dagcentret er for borgere med en demensdiagnose. Vi har et godt samarbejde med Søkildens personale, og afholder en del fællesarrangementer i løbet af året. Vi arbejder for at gøre dagcentret til et helt særligt sted for dagcentergæsterne, og samtidig skabe gode rammer for det gode hverdagsliv.Dagcentret er et sted i bev
Astra
Københavnsområdet, Dampfærgevej 27-29, 2100 København DK
Vil du være med til at udvikle naturfagsundervisningen i Danmark? Astra - det nationale naturfagscenter søger en udviklingskonsulent, som er en stærk didaktiker, der har erfaring med undervisning i udskolingens naturfag. Du skal være med til at udvikle og formidle naturfagsdidaktiske temaer samt nye tiltag fra Undervisningsministeriet til lærerne samt deltage i rådgivning, evaluering og formidling af interne og eksterne naturfagsprojekter. Jobbet er en fuldtidsstilling. Du vil referere til udviklingschef Dorte Salomonsen og indgå i et team, der arbejder med udviklingsindsatser, evaluering og didaktisk vejledning. Jobbet er meget varieret, så du skal kunne trives med skiftende opgaver og samarbejdspartnere. Dine arbejdsopgaver. Du skal: Deltage i at udvikle og formidle nye tiltag fra Undervisningsmin
Aalborg Budolfi provsti
Midtjylland, 8000 Aarhus DK
Folkekirkens Familiestøtte (FF) har en stilling ledig som faglig konsulent til besættelse hurtigst muligt. Stillingen er på mellem 25- 37 timer i ugen. Arbejdsfunktionerne er følgende: - Kursusansvarlig på Plej jeres parforhold (PREP) - Kursusansvarlig på Vejen videre efter skilsmisse (KIFF) - Lave Partjek - Rekruttere og give faglig sparring til frivillige vejledere på kursusforløbene - Faglig konsulent i den løbende udvikling af FF, herunder tilbud til forældre samt samarbejdet med frivillige   Profil: Du er certificeret i PREP, KIFF og Partjek eller minimum i et af dem. Dette er afgørende for at komme i betragtning. Du har en social- /sundhedsfaglig uddannelse som psykolog, psykoterapeut, sundhedsplejerske eller lignende med erfaring i at samtale med forældre. Du har erfaring med udviklingsarbejde Du har erfaring med frivilligt arbejde Du har kre
Trancit - Skanderborg
Midtjylland, Adelgade, 106, 8660 Skanderborg DK
Vi vokser og Center For Videndeling søger derfor en socialrådgiveruddannet kollega, med særligt kendskab til voksenområdet, der kan matche vores faglighed, arbejdsglæde og engagement.Vi er en privatejet konsulentvirksomhed med hovedsæde i Skanderborg, og vi understøtter myndighedsafdelinger i hele landet. Formålet er at sikre sammenhæng mellem behov, indsats og takst på sagsniveau. Dette gøres gennem sikring af en grundig sagsoplysning med afsæt i Voksenudredningsmetoden samt proportionalitetsprincippet. Vi arbejder inspireret af aktionslæring, med henblik på at skabe kompetenceløft og læring der kan forankres direkte i praksis. Opgaven i den ledige stilling er - gennem et tæt samarbejde med såvel kollegaer som sagsbehandlere i de forskellige kommuner - at understøtte den faglige indsats indenfor voksenområdet; handicap, psykiatri og socialt udsatte.Vores hverdag er præget af et fælles ønske om at bidrage til høj faglighed i landets kommuner til

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring