Viser 79 Søgeresultater

Udenrigsministeriet
Københavnsområdet, Asiatisk Plads 2 1402 København K
Udenrigsministeriet søger receptionist Udenrigsministeriet i København søger receptionist, som på professionel vis er klar til at gøre en forskel i et dynamisk og internationalt miljø. Vil du arbejde med især modtagelse af gæster og medarbejdere og udvise serviceminded adfærd i en omskiftelig og dynamisk hverdag, så har Udenrigsministeriet den helt rigtige stilling til besættelse snarest muligt. Dine arbejdsopgaver Som receptionist i Udenrigsministeriet vil dine primære opgaver blandt andre være: Ekspedition og vejledning af ministeriets gæster Besvarelse af e-mails og telefonhenvendelser Adgangskontrol og kameraovervågning Administration af mødelokalebooking Bestilling af taxaer samt udlevering af nøgler, taxaboner og klippekort Til- og frakobling af alarmer Behandling af flyttemed
FRBORG SLOTSSOGNS MENIGHEDSRÅD
Nordsjælland, Frederiksværksgade 2B, 3400 Hillerød
Korleder søges til oprettelse af nyt drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke, Hillerød. Vi søger en kvalificeret og entusiastisk korleder, som med et vokalt baseret udgangspunkt har lyst, energi og evne for at oprette og udvikle et nyt drenge- og mandskor.   Stillingsindhold I stillingen indgår - ugentlige korprøver med korene (1x med drenge, 1x med mænd, 1 fælles prøve) i 40 uger årligt - gudstjenester i Slotskirken og i Hillerød Provsti - koncerter - undervisning i solosang og hørelære - korrejser   Kolleger Du indgår i et team, der består af slotsorganisten (leder), en fuldtidsansat organist og en kirke- og kulturmedarbejder. Kirken har et traditionsrigt koncert- og gudstjenesteliv, hvor både klassisk og ny musik vægtes højt. Kirken har et betalt kirkekor på ti medlemmer og et stort frivilligt sognekor (seniork
ODDER SOGNEKIRKE
Midtjylland, Kirkesti 3, 8300 Odder
Odder Sognekirke søger pr. 1. november 2019 eller snarest derefter to kirketjenere på hver gennemsnitlig 32 timer om ugen.   Kirketjenernes hovedopgaver er i fællesskab:  Kirketjeneste Praktisk kirketjeneste i kirke og kapel ved gudstjenester, kirkelige handlinger, særlige arrangementer, koncerter og lignende Rengøring Rengøring af kirke, kirkecenter og andre bygninger Værts-/værtinde-funktion Klargøring til undervisning og mødevirksomhed samt indkøb Pedelfunktion Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og inventar, herunder vedligehold og mindre reparationer   Rengøringsopgaverne udgør tidsmæssigt den største del af stillingerne. Dernæst kirketjeneste.   Vi forventer, at du: 
BOLBRO KIRKE
Fyn, Stadionvej 68, 5200 Odense V
Bolbro Kirke i Odense søger en dygtig sopran med klassisk skolet stemme. Jobbet består i at synge til højmesse på søn- og helligdage samt to musikgudstjenester om året. Der er korprøve inden højmessen. Kirkens kor består af 6 kirkekorsangere. Det er et ligestemmigt kor fordelt på 1. sopran, 2. sopran og alt. KIRKEN TILBYDER: - godt arbejdsmiljø og samarbejde med dygtige kolleger - stor påskønnelse fra en musikglad menighed - fast månedsløn og ferie. Månedslønnen er kr. 2.390,76 + feriepenge. DU: - har en klassisk skolet stemme og solid korerfaring - helst fra kirkelig sammenhæng. - har stor rutine med nodelæsning og bladsang.   - kan synge alene på din stemme - tør fylde kirkerummet med din sang   Oplysninger om
DANMARKS RADIO DR-Byen
Københavnsområdet, Emil Holms Kanal 20 2300 København S
Executive producent til DR Drama DR Drama er internationalt anerkendt for fiktion i verdensklasse med et stærkt public service-DNA til hele Danmark. Dernæst er DR Drama væksthus for en stærk talentudvikling inden for dansk film og tv. DR Drama tæller cirka 20 fastansatte medarbejdere, en lang række freelancere og indgår i co-produktioner med en række danske og internationale produktionsselskaber. Afdelingen producerer søndagsdrama til DR1 samt drama til DR3 og DR Ultra. Vi søger en executive producent, der vil være ankerperson for DR Dramas co-produktioner med det eksterne produktionsmiljø. Du skal indgå i tæt samarbejde med dramachefen og understøtte dennes kunstneriske ledelse ved at være den kreativt ansvarlige i samarbejdet mellem DR Drama og eksterne producenter. Du skal drive udviklings- og produktionsprocesser og sikre kvalitativt niveau, kunstnerisk rød tråd og forankre DR Dramas vision i de enkelte serier. Du vil
Holbøl Menighedsråd
Sønderjylland, Præstevænget 4, 6340 Kruså
Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl sogn er ledig pr. 1. juli 2019 og ønskes besat hurtigst muligt. Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og nyt menighedsråd vil være med til at tænke kreativt og vil og kan være med til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken. Din primære opgave vil dog selvsagt være at varetage musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Stillingen er på 18 timer gennemsnitligt pr. uge. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde. Ansættelse sker ved Holbøl Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 2A, Holbøl, 6340 Kruså. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaft
Herning Kommune
Midtjylland, Torvet 7400 Herning
Vil du arbejde i en af Danmarks største svømmehaller, så har vi en ledig stilling som badevært til dig.Den har start dato 1. oktober 2019. Oplæringsperiode starter så snart du er ansat, så du kan være fuld oplært til 1. oktober 2019.StillingStillingen er på 8,0 time gennemsnitlig pr. uge.Arbejdstiden fordeler sig over morgen, dag, aften og weekend vagter.Arbejdsopgaverne er fordelt mellem bassinvagt, overvågning ved kamera, rengøring af herre vådområderne samt andre steder i huset.Herning Svømmehal er en arbejdsplads, hvor vi sætter kunden i fokus, samtidig med at vi målrettet arbejder med at have et godt internt arbejdsmiljø.Vi er en værdibaseret arbejdsplads med 26 ansatte i alderen 19 til 70 år.Gældende for stillingen er, at duer serviceminded – sætter kunden i fokuser omstillingsparat og fleksibelevner det gode samarbejde
HEDENSTED MENIGHEDSRÅDS KIRKEKONTORET
Midtjylland, Kirkegade 15, 8722 Hedensted
Kunne du tænke dig at være vores nye organist/kirkemusiker?Hedensted – St. Dalby kirker, Hedensted provsti, Haderslev stift. EN STILLING som organist/kirkemusiker ved vore to kirker i er ledig til besættelse pr. 1. november 2019. Stillingen er på 30 timer/uge. Vi søger en engageret organist/kirkemusiker med høj faglighed, som ønsker at være en del af det lokale, kirkelige fællesskab og har humor samt gode samarbejdsevner. Vi har brug for en organist/kirkemusiker, der er fleksibel og som er åben for et fællesskab med kirkens øvrige medarbejdere og menighedsråd, institutioner og frivillige. En person, der kan indgå i en nutidig menighed, karakteriseret af både kreativitet, tradition og musikalsk fornyelse inden for traditionens rammer. Læs det fulde stillingsopslag på Hedensted kirkes
Museum Sønderjylland, Administrationen
Sønderjylland, Wegners Plads 1, 6270 Tønder
Ved Museum Sønderjylland er en stilling som museumsvært med tjeneste fortrinsvis ved Museerne i Tønder ledig til besættelse pr. 1. september 2019. Arbejdstiden er på gennemsnitlig 20 timer pr. uge i perioden september til maj og i perioden juni til august på gennemsnitlig 23 timer pr. uge  Museumsværten er museets ansigt udadtil og har en vigtig rolle med at sikre, at de besøgende får en god oplevelse, når de besøger Museerne i Tønder.  Stillingen som museumsvært rummer følgende opgaver: Betjene, informere og vejlede museets besøgende på dansk, tysk og engelsk Åbne og lukke i henhold til vagtplan Forestå billetsalg og salg af varer i butikken Lettere rengøring Indkøb til museumsbutik og opfyldning af varer Koordinering af vagtplaner
Kølkær
Midtjylland, Vestermarken 12, 7400 Herning
Da vores nuværende graver har valgt at gå på pension søger vi en ny ved Kølkær Kirke, Kølkær Sogn, Herning Søndre Provsti. Stillingen er på 30 - 37 timer pr. uge. Vi forventer en engageret medarbejder, der ønsker et godt og inspirerende arbejdsfællesskab med kirkens øvrige ansatte. Kirkegården er meget velholdt, og folk som besøger kirkegården føler sig altid velkomne, en linje vi fra menighedsrådet ønsker skal bibeholdes ved ny ansættelse. Graveren medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Har flair for IT og kan varetage kirkegårdens administration ved brug af de relevante IT-systemer. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver i

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring