Viser 74 Søgeresultater

Taps Kirke
Sønderjylland, Ødisvej 38, Taps, 6070 Christiansfeld
Vi søger en medarbejder til en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 15. Hensigten med stillingen er at styrke det kirkelige arbejde i sognet, så kirken bliver synlig i andre sammenhænge end dem, som foregår i kirkens rum. Arbejdsopgaver: Undervisning: Minikonfirmander Lokal kirke-skole samarbejde Medvirken ved konfirmationsforberedelsen Planlægning og afvikling af børnegudstjenester Forløb forud for juleafslutningerne for børnehaverne og medvirken ved juleafslutningerne          Diakoni: Børneklub Visse former for hjemmebe
Lyngby-Taarbæk Kommune
Københavnsområdet, Lyngby Hovedgade 1A 2800 Kgs. Lyngby
Lyngby-Taarbæk kommunes nye Trænings-og rehabiliteringscenter (TRC) søger 2 dygtige aftenvagter pr. 1.decemner 2019 eller 1. januar 20290 Er du uddannet sosu-assistent og brænder du for rehabilitering af døgnindlagte borgere, og kan du trives i en organisation i forandring? Vil du være med til at løfte vores kerneopgave? så er vi en arbejdsplads, hvor dine faglige og personlige kompetencer kan komme i spil. Vores kerneopgave er: I Trænings-og rehabiliteringscentret lykkes vi når borgere med et rehabiliterende behov oplever, når de gennem meningsfuld aktivitet og deltagelse opnår at mestre eget liv bedst mulig. Trænings-og rehabiliteringscentret har pr. 1. januar 2020 40 døgnrehabiliteringspladser fordelt på 5 etager, vi modtager overvejende borgere efter et forudgående indlæggelsesforl&oslas
MAUGSTRUP MENIGHEDSRÅD
Sønderjylland, Hammelev Bygade 1C, 6500 Vojens
En stilling som organist ved Maugstrup Kirke i Haderslev Stift er ledig pr. 1. januar 2020. Stillingen er på 11 timer pr. uge. Maugstrup Kirke er en gammel smuk middelalderkirke, der ligger nordvest for Haderslev. Menighedsrådet i Maugstrup søger en dygtig organist, der kan bidrage aktivt til kirkelivet ved gudstjenester og andre arrangementer i sognet. Det er vigtigt for menighedsrådet, at organisten har lyst til at indgå i et frugtbart samarbejde omkring kirkemusikken sammen med præsterne og de andre ansatte. Derudover ønsker vi en organist, der har lyst til at starte et børnekor op i samarbejde med Simmersted Friskole, som ligger i sognet. Derfor vil det også være godt med tidligere erfaring fra arbejde med børn og unge. Orglet i Maugstrup Kirke er et forholdsvis nyt Marcussen og Søn fra 1983 med 10 stemmer. Samarbejdet omkring kirken er præget af go
Rønbjerg Food and Beverage
Nordjylland, Livøvej 80 9681 Ranum
Arbejdsopgaver:  - Servering i restaurant- Gæstekontakt- Mersalg Din profil: - Du er loyal og mødestabil - Du er indforstået med primært at arbejde i weekender, ferier samt helligdage - Du kan arbejde både selvstændigt og i et team - Du har overblik og samtidig øje for detaljer - Du ved, at gæsterne er det vigtigste i din arbejdsdag og du er fuld af positiv energi - Du kan holde hovedet koldt, også når der er travlt - Du kan se dig selv være en del af Landal i minimum 1 år - Du kan tale dansk, engelsk og gerne flere sprog Vi tilbyder: - Et job i et uformelt arbejdsmiljø, hvor engagement, frihed under ansvar, god tone og godt humør er en naturlig del af hverdagen - En spændende stilling, hvor du sammen med din leder og dit team, forventes at skabe et serviceniveau, som kan ses og mærkes blandt vores gæster
MÅRSLET KIRKE
Midtjylland, Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet
Organist til Mårslet kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift Vi søger en dygtig organist der vil være med til at skabe et godt musikliv i Mårslet sogn Stillingen er deltidsstilling på 20 timer pr. uge i gennemsnit. Tiltrædelse 1. december 2019 eller snarest muligt. Os som kirke: Mårslet ligger naturskønt med kort afstand til skov og strand, og alligevel kun 12 kilometer fra Aarhus. Mårslet er præget af mange tilflyttere fra Aarhus og et aktivt lokalmiljø med aktiviteter for både børn og voksne. Sognets indbyggertal er ca. 6.600 og forventes at stige de kommende år.   Sognet er bredt sammensat aldersmæssigt og tæller bl.a. mange børnefamilier.   Der er et højt aktivitetsniveau ved Mårslet kirke. Der er 4 konfirmandhold, 4 hold børnekonfirmander, babysalmes
MÅRSLET KIRKE
Midtjylland, Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet
Kirke- og kulturmedarbejder til Mårslet kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift Til en nyoprettet stilling søger vi en medarbejder der kan varetage kristendomsundervisning og kommunikationsopgaver samt andre administrative opgaver.   Vi søger en dedikeret medarbejder til en spændende og alsidig stilling som kirke-og kulturmedarbejder. Du vil forhåbentligt finde jobbet meningsfuldt og sætte pris på de mange forskellige mennesker, du kommer i kontakt med hver eneste uge. Du tager gerne ansvaret på dig men nyder også den frihed og fleksibilitet, der er plads til i din tilrettelæggelse af arbejdet.    Stillingen er en deltidsstilling på 27 timer pr. uge. Arbejdstiden er primært placeret fra mandag til fredag med fleksible arbejdstider   Tiltrædelse 1.12.2019 eller snarest muligt.   Os som kirke:
HØRSHOLM MENIGHEDSRÅD
Københavnsområdet, Barakstien 2, 2970 Hørsholm
En stilling som erfaren kirketjener ved Hørsholm Kirke og Sognegård er ledig fra den 1. december 2019 eller snarest derefter. Adressen er Barakstien 2, 2970 Hørsholm. Hørsholm sogn er på knap 10.000 medlemmer. Der er normeret tre præster, to organister, to kirketjenere på fuld tid samt én på halv tid, to kordegne og en kommunikationsmedarbejder. Stillingen er en fuldtidsstilling, men en kvalificeret ansøger, der måtte ønske fx 30 ugentlige timer, vil komme i betragtning. På grund af sognets relativt høje, men svingende aktivitetsniveau, er det nødvendigt, at den, der ansættes, har evne og vilje til at samarbejde med sine kolleger om en rimelig fordeling af det samlede arbejde. Det er også vigtigt at forstå betydningen af at kunne møde og omgås mennesker i vidt forskellige livssituationer. Hørsholm menighedsråd vil i
ANSGAR KIRKE
Københavnsområdet, Mågevej 33, 2400 København NV
Stillingsopslag: Organistassistent  Ansgarkirken, København NV, Mågevej 33 Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse Stillingsstørrelse: 10 timer Ansøgningsfrist: 31. oktober 2019 kl.12.00 Ansættelse pr. 1. januar 2020   Organistassistent søges til stilling ved Ansgarkirken i København NV   Stillingen er på 10 timer pr. uge.    Vi søger en organistassistent til varetagelse af følgende opgaver:    Akkompagnere børnekor ved kirken hver tirsdag 14.30-16.30, både i rytmisk og klassisk stilart. Hente børn på Lygten skole tirsdag kl. 14 Deltage i ledelsen af børnekoret som sparringspartner og medleder (primært de store børn fra 4. klasse og op)&
HADERSLEV STIFT
Sønderjylland, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev
Stillingen som sognepræst i Vor Frelser Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. februar 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen, boligen er beliggende Steensens Vej 5, 7100 Vejle. Boligbidrag for præsteboligen er p.t. kr. 5.553,16. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive nyvurderet. Både mænd og kvinder opfordres til
HADERSLEV STIFT
Sønderjylland, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev
Stillingen som sognepræst i Burkal-Bylderup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov Boligbidraget for præsteboligen er p.t. 4.027,25. Boligen vil i forbindelse med præsteskifte blive nyvurderet. Både mænd og kvinder opfo

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring