Viser 56 Søgeresultater

Den Danske Scenekunstskole, Aarhus
Midtjylland, Skolegade 7 8000 Aarhus C
VIL DU VÆRE MED TIL AT UDDANNE FREMTIDENS SKUESPILLERE? Den Danske Scenekunstskole søger en studielektor inden for det dramatiske fagområde til den kunstneriske bacheloruddannelse i skuespil (Aarhus). Som studielektor bliver din primære opgave at undervise de skuespilstuderende i Aarhus i fagets teori og metode. Du kommer til at indgå i et fagligt læringsmiljø, hvor underviserne fra hver sit faglige ståsted bidrager til udvikling af den enkelte studerende og vedkommendes kompetencer inden for scenekunstnerisk praksis. Vi leder efter en kolleger, der både har omfattende erfaring med teater- og/eller filmproduktioner og andre relevante praksisområder for skuespillere, og som har stærke pædagogiske kompetencer. Du har solid erfaring med fagets arbejdsmetoder og kan designe undervisningsforløb, der styrker de studerendes tekniske kunnen, samtidig med at de lærer at forstå sig selv som skabende og reflekterende scenekunstnere. F
Vor Frue Kirke
Midtjylland, Vestergade 21, 8000 Aarhus C
En stilling som kordegn ved Vor Frue Kirke, Aarhus Stift er ledig pr. 1. september 2020. Stillingen er på gennemsnitligt 32 timer pr. uge. Vi søger en positiv og energisk person, der i samarbejde med vores anden kordegn/daglig leder kan varetage følgende opgaver: Personregistrering Betjening af sognets borgere på kirkekontoret Opdatering af elektronisk kalender, herunder booking af personale og lokaler Almindeligt forekommende kontorarbejde Vor Frue Sogn har ca. 17.000 indbyggere, hvoraf omkring 78% er medlemmer af folkekirken. Der er 8 ansatte i sognet, heraf 4 på deltid. Sognet har 4 sognepræster tilknyttet, hvoraf 1 præst tillige fungerer som arresthuspræst. Sognet har mange til- og fraflyttere med en netto tilgang på omkring 1.000 nye beboere om året. 75% af alle 17.000 beboere er i aldersgruppen 20-35 år. Sognet har mange gudstjen
Mindelunden
Københavnsområdet, Tuborgvej 35, 2900 Hellerup
Vikar med mulighed for faste timer hen over sommeren i ugerne i uge 26, 31 og 35. Mindelunden i Ryvangen søger en Mindelundsassistent der har lyst til at formidle stedets historie og føre tilsyn med Mindelunden samt stå for renhold af offentlige- og personalearealer. Vi lægger stor vægt på din lyst til at undervise skoleelever, din interesse for Anden Verdenskrig og din positive tilgang til nye opgaver. Vi forestiller os at du er et sted i livet, hvor du kan samle din arbejdstid i hele uger, måske er du efterlønner, freelancer eller studerende. Formidling • Besvare spørgsmål og invitere til dialog + præsenter formidling ved vagtstuen og i kommende formidlings- og undervisningsbygning. • Gennemføre planlagte rundvisninger med grupper og undervisning af skoleklasser. • Besvare henvendelser på telefon og mail. Vagtfunktion • Rundering i Mindelunden, tilsyn med parken og
HADERSLEV STIFT
Sønderjylland, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Harte Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden  1. juli – 17. november 2020 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen. Henvendelser kan ske til formanden for Harte menighedsråd, Bente Jessen, mobil 26 21 66 30, mail: formand@hartekirke.dk Ansøgninger stiles til biskoppen over Haderslev Stift,
Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Smallegade 1 2000 Frederiksberg
KU.BE er Frederiksbergs ambitiøse kultur- og bevægelseshus, der åbnede ved Flintholm i september 2016.Vi søger pr. 1. august 2020 eller snarest derefter en kultur- og afviklerkoordinator (30 t/uge), som har lyst og evner til både at arbejde med drift og koordinering af husets foreningsaktiviteter og være afvikler ved husets mange, spændende arrangementer.KU.BE faciliterer og arrangerer en bred vifte af kulturelle arrangementer og aktiviteter. Vi afholder mere end 150 årlige kulturarrangementer og udvikler desuden projekter med mange både interne og eksterne samarbejdspartnere.Vi leder efter en profil, der i tæt samarbejde med KU.BEs eventteam skal planlægge sæsonen i dialog med vores mange foreninger og varetage den efterfølgende daglige drift af og sparring med foreningerne. Samtidig skal du have lyst til at indgå som en aktiv del af vores afviklerteam i huset og være m
NÆSBY MENIGHEDSRÅD
Fyn, Bogensevej 92, 5270 Odense N
Kordegn ved Næsby Kirke i Odense N   I Næsby Kirke søger vi en ny kordegn, som sammen med kirkens præster, organist, kirketjener, graver og menighedsråd vil indgå i et arbejdsfællesskab omkring kirken. Stillingen som kordegn er ledig 1. juni 2020. Tiltrædelse gerne den 1. juli 2020, eller hurtigst muligt derefter.   Kordegnens opgaver er følgende: Kirkebogsføring og personregistrering Betjening af kirkekontor Sekretær for præster, menighedsråd og diverse udvalg under menighedsrådet. Regnskab, budget og lønadministration Kommunikation herunder hjemmeside, nyhedsbrev, kirkeblad, Facebook opslag Kalenderføring Koordinering af frivillige   Vi forventer at du: kan arbejde selvstændigt og stabilt kan ko
VESTERKÆR SOGNS MENIGHEDSRÅD VESTERKÆR KIRKE
Nordjylland, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg
Stillingen som kordegn ved Vesterkær Kirke er ledig pr. 1. august 2020. I Vesterkær kirke søger vi en kordegn, som sammen med kirkens præster, organister, kor, kirketjenere og menighedsråd, vil indgå i et arbejdsfællesskab omkring kirken. Vi er en levende kirke med sognebørnene i fokus og tilstræber et aktivt og udviklende sognemiljø. Vesterkær sogn har 3.648 indbyggere. Sognet har to sognepræster og et menighedsrådet bestående af 5 valgte medlemmer. Herudover er der ansat en organist, organistassistent, 2 kirketjenere og en kordegn, som varetager opgaver på kirkekontoret.   Opgaver Betjening af kirkekontor Kirkebogsføring og personregistrering Sekretær for præster, menighedsråd og diverse udvalg. Kommunikation, herunder hjemmeside, kirkeblad og nyhedsbrev. Udarbejdelse af annoncer og a
SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD
Københavnsområdet, Lundebjerggårdsvej 1, 2740 Skovlunde
  To stillinger som kordegn ved Skovlunde Kirke er ledige til besættelse i denne sommer. Vær med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker, og bliv en del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke. Der er tale om to stillinger som kordegn på hver cirka 0,6 årsværk. Den ene stilling er en fast stilling til besættelse snarest muligt, og den anden stilling er en tidsbegrænset stilling til besættelse 1. september eller senere, hvis kirkelivet først normaliseres senere. Stilling 1. Den faste stilling som kordegn har fokus på kommunikation, som vil fylde op til halvdelen af arbejdstiden og du vil varetage følgende opgaver inden for vores kerneområder: I kerneom
RAMLØSE MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET
Nordsjælland, Frederiksværkvej 132A, 3200 Helsinge
En stilling som kirketjener ved Ramløse og Annisse Kirker er ledig pr. 1.8. 2020. Stillingen er på 12 timer pr. uge.   Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:   Praktisk Kirketjeneste i gennemsnit hver anden weekend Klargøring af lokaler og kirkerum i forbindelse med de forskellige aktiviteter og møder, herunder flytning af stole og borde, samt oprydning herefter Rengøring i Sognelængen i Ramløse, samt præstekontor Lejlighedsvis pasning af kirkekontoret Gensidig vikardækning ved gravernes sygdom, ferie og fridage (kun kirketjenester) Vi forventer, at du: Er indstillet på at arbejde på søn- og helligdage og med skæve arbejdstider Er indstillet på aftenarbejde i forbindelse med menighedsrådenes aktiviteter Er im&os
KARLEBO MENIGHEDSRÅD
Københavnsområdet, Rantzausvej 2, 2990 Nivå
Organist søges til Karlebo Sogn, Karlebo-, Nivå- og Egedal Kirker Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse Stillingsstørrelse: 37 timer Ansøgningsfrist: Fredag den 12. juni 2020 kl. 12.00. Karlebo Sogn søger en organist (DOKS) med tiltrædelse 1. september 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi søger en bredt funderet organist til en aktiv og velsyngende menighed med stor gudstjenestedeltagelse.  Kerneopgaver i stillingen er:  Musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer Korarbejdet med sognets 8 fastansatte kirkesangere Planlægning af musikgudstjenester, koncerter, sangeftermiddage, familiegudstjenester mv. – ofte i samarbejde med sognets anden organist, sognets 4 præster og menighedsrådet Egne forslag til nye musikalske tiltag i sogn og

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring