Viser 644 Søgeresultater

Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul Jensens Boulevard 175 8200 Aarhus N
Vi søger at ansætte en sygeplejerske, der har et ønske om at arbejde i en kombinationsstilling bestående af klinisk arbejde og udviklingsarbejdet, og som har blik for at implementering af indsatsen sker i samtlige vagtlag.  Du vil skulle supplere dit daglige virke i sengeafsnittet med udviklingsarbejdet en arbejdsdag hver uge.Afdeling for Psykoser har valgt at understøtte arbejdet med sikkert patientflow og nedbringelse af tvang via ansættelse af udviklingssygeplejersker. Der er nu ansat en udviklingssygeplejerske i hver af de tre psykiatriske sengeafsnit, og der er etableret et ugentlige mødefora, hvor gruppen udveksler erfaringer og viden.Ledelsen i Psykiatrisk Sengeafsnit 8 stræber også efter, at udviklingssygeplejersken har et ønske om at integrere det kliniske arbejde med indsatsen omkring misbrug i samarbejde med sengeafsnittets to forløbskoordinatorer.Vi kan tilbyde en arbejd
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul Jensens Boulevard 175 8200 Aarhus N
Vi søger at optimere en tværfaglig indsats med endnu en sygeplejerske med psykiatrisk erfaring med henblik på at møde vores patientgruppe bedst muligt.     Psykiatrisk Sengeafsnit 8 har en diagnosebaseret visitation, hvilket gør, at vores primære fokus er behandling til patienter med psykotiske lidelser.Nedbringelse af tvangsforanstaltninger er et kontinuerligt omdrejningspunkt i vores hverdag. Alle faggrupper arbejder med de mange facetter i forbindelse med kontinuerlig at reducere antallet af tvangsforanstaltninger, og de seneste opgørelser over brugen af tvangsforanstaltninger viser da også, at vores mange indsatsområder reducerer brugen af tvang.Deeskaleringsindsatsen søges også tydeliggjort i vores hverdag, hvorfor implementeringen af partnerskabsaftalen og safewards til stadighed er i fokus. Vi kan tilbyde en arbejdsplads me
AjourCare ApS
Københavnsområdet, Søborg 2860, 2860 Søborg
AjourCare søger Sygeplejerske til ansættelse i fast stilling på fuld- eller deltid i 12 timers nattevagter. Opgaven vedrører respiratorisk overvågning af en glad og harmonisk pige på 18 måneder i eget hjem. Vi søger kompetent, selvstændig og ansvarsbevidst medarbejder der kan arbejde i mindre miljøer sikre et godt arbejdsklima med få kolleger arbejde i brugers eget hjem bevare overblikket indgå i selvsupplerende team, hvor I bakker hinanden op arbejde i vagtrul med 12-timers vagter (20:00-08:00), og være behjælpelig og fleksibel ved dækning af vagter i forbindelse med sygdom, ferie m.v. arbejde hver 2.-3. weekend se sig selv arbejde i en aktiv familie AjourCare tilbyder: et spændende og alsidigt job med mange forskelligartede opgaver personlig og menneskelig udv
Rudersdal kommune
Københavnsområdet, Kongevejen 427A 2840 Holte
Om jobbet Er du træt af stress og jag, treholdskift og overarbejde? Så har jeg jobbet til dig. Jeg hedder Annette, er sygeplejefaglig leder på Frydenholm og mangler en sygeplejersker til mit team. Frydenholm danner rammen om et nyt plejecenter for 84 beboere. Samlet består Frydenholm af: Plejecenter Frydenholm med 59 permanente plejeboliger, Æblehaven med 24 boliger til borgere med demens og to daghjem. I tæt samarbejde med de øvrige sygeplejersker, medarbejdere og Frydenholms fasttilknyttede læger, skal du være fagligt opsøgende i forhold til at opspore, afdække, formidle og handle Din profil Du er uddannet sygeplejerske, gerne med erfaring inden for sygepleje til ældre, eventuelt også med erfaring indenfor demens området. Du samarbejder med Frydenholms beboere og pårørende i forhold til helbredsmæss
Psykiatrisk Center København
Københavnsområdet, Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg
Er du interesseret i affektive sygdomme, og har du lyst til at arbejde på et velfungerende døgnafsnit, der har tæt samarbejde med andre affektive afsnit? Så skulle du overveje at søge stilling som overlæge på Psykiatrisk Center København (PCK), matrikel Frederiksberg (FRH). Stillingen er til besættelse d. 1. august 2020 eller snarest muligt derefter. Afsnit C231 har 11 senge. Afsnittet samarbejder med FRH´s andet affektive sengeafsnit med 16 senge og med det affektive sengeafsnit på matrikel Rigshospitalet. Den erfarne personalegruppe er tværfagligt sammensat og omfatter sygeplejerekser, social -og sundhedsassistenter, specialpsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og recoverymentor. I løbet af 2021 udrulles uddannelse i kognitiv miljøterapi på hele PCK. Du vil blive en del af et godt hold på de to afsnit bestående af overlæge og specialpsykolog, der har mangeårig erfaring på det affektive område, derudover H- og I-læger og SPU-
Rudersdal kommune
Nordsjælland, Stationsvej 40 3460 Birkerød
Om jobbet Sygeplejerskerne i Distrikt Vaserne er organiseret sammen med social- og sundhedsmedarbejderne med en fælles leder.Distriktet er tilknyttet en sygeplejeklinik. I sygeplejegruppen vil du, sammen med kollegaerne, varetage de sygeplejefaglige opgaver ud fra en helhedsorienteret tilgang. I tæt samarbejde med social- og sundhedsmedarbejderne, er du opmærksom på ændringer i borgerens helbredstilstand og her er koordinering, undervisning og supervisning er en betydningsfuld opgave Du skal arbejde med instrukser og triagering ift. arbejdet med forebyggelse af indlæggelser og et nyetableret tværkommunalt Akutteam medvirker til at løse akutte sygeplejeopgaver i samarbejde med hjemmesygeplejerskerne. Vi er meget opmærksomme på vores dokumentation og arbejder ihærdigt med udviklingen af den og du skal anvende FSIII metoden og arbejde i elektronisk omsorgsjourn
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Sygehusvej 10 4000 Roskilde
Den Kliniske Forskningsenhed (KFE) ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde søger pr 1. juni 2020 en projektsygeplejerske 30-37 timer ugentlig i 1 års ansættelse indtil den. 30. maj 2021. Der er gode muligheder for forlængelse. Forskningsområderne vil være inden for afdelingens specialer i Nefrologi, Infektionsmedicin og Lungemedicin. Der vil indgå generel oplæring i forskningsarbejde og i de enkelte projekter, og du vil arbejde tæt sammen med Klinisk Forskningsenheds nuværende projektmedarbejdere. Vi søger en sygeplejerske med følgende kvalifikationer: Dansk autorisation som sygeplejerske med mindst 2 års erfaring Erfaring med eller kendskab til forskningsmetodologi og guidelines for Good Clinical Practice (GCP) samt etiske retningslinjer Teoretisk og praktisk erfaring indenfor pleje, behandling og reha
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
Brænder du for dit fag? Og for at tage ansvar – ikke kun for den enkelte patient men også afdelingen og dens udvikling? Så er det dig, vi søger!Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger, faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale.Dine kvalifikationerVi søger en afdelingslæge, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med til at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt. Vi forventer:En speciallægeuddannelse i pædiatri og gerne fagområdespecifikt indenfor gastroenterologi og astmaat du vil være med til at bidrage til afdelingens positive udvikling i samarbejde med kollegaer og ledelse
Svendborg Sygehus
Fyn, Baagøes Allé 15, Indgang 75, 0. etage 5700 Svendborg
Vi søger en sygeplejerske til Geriatrisk Klinik, Geriatrisk Afdeling i Svendborg pr. 1. juni 2020, eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge i dagvagt. I vores geriatriske klinik er der ansat seks sygeplejersker, en social- og sundhedsassistent og en afdelingssygeplejerske. Derudover er der fast tilknyttet en fysioterapeut, ergoterapeut, afdelingslæge, overlæge og lægesekretærer. Formålet med Geriatrik Klinik er: at tilbyde ældre borgere med geriatriske problemer en tværfaglig undersøgelse, udredning, behandling og opfølgning - enten i eget hjem eller i Geriatrisk Klinik at forebygge unødige hospitalsindlæggelser af ældre borgere Patienten bliver undersøgt af flere faggrupper - f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og læge. Så vidt det er muligt, har patienten den samme kontaktperson (sygeplejerske), uanset om undersøgelsen foregår på sygehus
Nordsjællands Hospital (Hillerød)
Nordsjælland, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød
Det radiologiske afsnit er, sammen med Klinisk Fysiologisk Afsnit, en del af Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital. Hvem er vi? Radiologisk afsnit i Hillerød er en del af et travlt, visionært og udviklingsorienteret akuthospital med stærkt fokus på det gode patientforløb. Vi er ca. 180 meget engagerede medarbejdere, som sætter faglighed, et godt arbejdsklima, humor og samarbejde i højsædet. Hospitalet behandler både patienter i akutte og ambulante behandlingsforløb. Vi vægter fællesskabet højt og har et godt socialt miljø. Derfor forsøger vi også at mødes til enten undervisning eller frokost så ofte, som det er muligt. Nordsjællands Hospital har mange kliniske specialer med hvem vi har et godt samarbejde. På Radiologisk afsnit er vi pr. 1. maj. 18 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 introlæger og 4 HU-læger. Dertil kommer en gruppe fleksible radiologiske konsulenter, der hjælper os ved b

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring