Viser 695 Søgeresultater

Stevns Kommune
Øvrige Sjælland, Hovedgaden 46 4652 Hårlev
Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune søger en engageret og ambitiøs sygeplejerske til vores Plejecenter Egehaven. Du vil sammen med din sygeplejekollega skulle varetage sygeplejeopgaverne på plejecentret og i sygeplejeklinikken.Et af dine fokusområder vil være supervision og undervisning af samarbejdspartnere samt sikre helheden i indsatsen overfor vores borgere. Stillingen er primært en dagvagtsstilling på 32 timer pr. uge, hvor der planlægges skiftende mødetider, for at sikre supervision af samarbejdspartnerne der arbejder i vagter. Hvem er vi: Egehaven er beliggende i Strøby Egede, hvor der er plads til 40 borgere. Der arbejdes ud fra en personcentreret omsorg med blomstringsmodellen ”Rejsen fra jorden til månen” af Vibeke Drewsen Bach. Desuden arbejdes der med triagering, tidlig opsporing af sygdom samt kompetenceudvikling af personalet.Som sygeplejerske
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N
Vi søger pr. 1. maj 2020 eller efter aftale sygeplejerske til fastansættelse i blandede dag-, aften- og nattevagter, med en overvægt af aften- eller nattevagter 32-37 timer/uge.Stillingen vil være placeret i vores sterilproduktion, hvor såvel oplæring som efterfølgende specialisering vil foregå. Fra juni 2018 blev Sterilcentralen (STC) døgnbemandet 365 dage om året. Det betyder, at der i stillingen ligeledes vil være nattevagter på helligdage samt i weekender.Hvem er vi, hvad kan vi tilbyde – og hvorfor skal du vælge os?Sterilcentralen er en vigtig del af Aarhus Universitetshospitals samlede patientforløb. Vi er i dag godt 100 medarbejdere fordelt på produktion og stab. Vi varetager opgaver med genbehandling af instrumenter primært til operationsafsnittene på Aarhus Universitetshospital (AUH).Fagligt har vi fokus på levering
Norddjurs Kommune
Midtjylland, Sangstrupvej 32, Voldby 8500 Grenaa
Kombinationsstilling - Udekørende sygeplejerske med speciale i KOLBrænder du for at medvirke til at styrke vores tværfaglige indsats til borgere med KOL?Kan det give dig arbejdsglæde at medvirke til udvikling af samarbejdet mellem den kommunale sygepleje, praktiserende læger og borgere?OGVil du være kollega til vores sygeplejefaglige specialist i KOL?I Norddjurs kommune er vi i gang med at implementere det reviderede nationale forløbsprogram for KOL. I den forbindelse har vi i 2018 etableret en specialefunktion på KOL-området.Nu søger vi endnu en sygeplejerske, der har lyst til at understøtte og udvikle kommunens indsats til borgere med KOL.Vi søger en sygeplejerske, der har mindst to års klinisk erfaring indenfor et eller flere medicinske specialer. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med observation, udredning, behandling, rehabilitering samt pal
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N
En stilling som afdelingslæge til Karkirurgisk Sektion ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi ønskes be­sat pr. 1. marts 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Ansøgeren skal være speciallæge i karkirurgi og have en bred karkirurgisk ud­dannelse.Afdelingslægen skal deltage i 5/6-skiftet vagt fra bolig med modtagelse af akutte karkirurgiske patienter med typisk underekstremitetsiskæmi eller aneurismesygdom, hvoraf nogle skal opereres akut.Afdelingen er sammen med Røntgen & Skanning i gang med en udvikling, hvor karkirurger i stigende grad involveres i perkutane interventioner. Karkirurgien er præget af en høj ambulant aktivitet, hvor ultralydsfunktionen i stigende udstrækning varetages i klinikken. Kompetencer, eller lyst til at erhverve kompetencer indenfor dette område vurderes positivt.   Ansøgers kval
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 1 4600 Køge
Akut kirurgisk sygeplejerske søges, hvis… du vil være en del af et højt specialiseret afsnit, hvor vi gør en signifikant forskel for de akutte, accelererende kirurgiske patientforløb? Jeg søger dig som vil være en del af mit fantastiske afsnit. Jeg er som afdelingssygeplejerske på A2, beæret og stolt af mine medarbejdere, der dagligt gør en markant forskel for vores patienter. Hvem er vi: Vi er et velfungerende afsnit, der er har let til smil, humor og omsorg. Der er altid en god tone. Vi har et godt læringsmiljø og hvor alle mødes med respekt og tillid. Vi er aldersmæssigt og erfaringsmæssigt bredt sammensat, hvilket gør os til et dynamisk afsnit. Derudover yder vi højt specialisere
Psykiatrisk Center Ballerup
Københavnsområdet, Maglevænget 2 2750 Ballerup
Landets største område for spiseforstyrrelser Fra maj 2018 blev den samlede behandling af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri samlet på Psykiatrisk Center Ballerups matrikel i et præmieret nybyggeri. Du bliver en del af det fusionerede spiseforstyrrelsesområde En gruppe på 120 erfarne fagprofessionelle, der arbejder med fælles visitation, udredning, klinisk baseret forskning og stærkt fokus på forløbsledelse og gode overgange. Dagafsnit for spiseforstyrrelser Vi er en specialiseret ambulant enhed, der varetager behandlingen af alvorlige spiseforstyrrelser, ofte med komorbiditet. Behandlingen inkluderer spisetræning, psykoterapi, evt. medicin. Vi arbejder overvejende ud fra en kognitiv og dialektisk adfærdsterapeutisk ramme, og hele personalegruppen tilbydes uddannelse i DAT. Overordnet arbejder vi med normalisering af vægt og spisemønstre, forebyggel
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
Er du til det intensive speciale og den komplekse sygepleje Så er det dig vi søgerEn stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Intensiv, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest muligt. Stillingen er som udgangspunkt fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.Om stillingenBliver du motiveret af at yde god helhedspleje for patienterne, lige fra basal sygepleje til højteknologisk sygepleje, så kan vi tilbyde en inspirerende hverdag, præget af spændende og udfordrende arbejdsopgaver, hvor du udvikler dig såvel fagligt som personligt.Vi søger specialuddannede intensiv sygeplejersker eller sygeplejersker med mindst to års relevant erfaring. Hvis du ikke er specialuddannet, vil vi forvente, at du tager den to-årige specialuddannelse i intensiv sygepleje indenfor en aftalt tid.Du
Region Midtjylland
Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N
En 1-årig introduktionsstilling i pædiatri ønskes besat pr. 1. maj 2020 (stillingsnummer 6620-24-80-i-01).Afdelingen er fokuseret på, at den uddannelsessøgende læge i stillingen skal opnå de bedst mulige kompetencer til at komme videre i den pædiatriske hoveduddannelse.Introduktionsstillingen byder på godt introduktionsprogram og en individuel uddannelsesplan, der sikrer opnåelse af relevante kompetencer (log-bog).Vi forventer fortrolighed med modtagelse af akutte patienter og håndtering af pædiatriske problemstillinger i sengeafsnit og klinik, samt et engagement i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patienttilfredshed.Lægen indgår primært i forvagtslaget med todelt vagt fra tjenestestedet.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskom
Gladsaxe Kommune
Københavnsområdet, Rådhus Alle 1 2860 Søborg
Trives du i en hverdag med akutte opgaver og tværfagligt samarbejde? Interesserer du dig for sygepleje og behandling af borgere med akutte problemstillinger? Så vil AkutTeamet være helt ideelt som din nye arbejdsplads. Vi løser akutte og specialiserede sygeplejeopgaver i borgerens hjem og på kommunale institutioner i tre kommuner.Sygeplejerskerne i AkutTeamet får henvendelser fra almen praksis, hospital, 1813 og fra kommunernes hjemmepleje, plejeboliger, midlertidige pladser og bosteder.Der er mange typer opgaver, herunderakut vurdering af borgere efter henvendelsemåling, vurdering og formidling af kliniske værdierintravenøs behandling med væske og antibiotikavejledning og sparring med samarbejdspartnere over telefonenhåndtering af alle typer sygeplejeindsatserblodprøvetagning.Målgruppen for AkutTeamets arbejde er alle borgere over 18 år med akutte behov i Gentofte-,
Herning Kommune
Midtjylland, Torvet 5 7400 Herning
Har du lyst til at blive en del af en dynamisk myndighedsafdeling, hvor tværgående indsatser skal være med til at understøtte en helhedsorienteret indsats? Med udgangspunkt i gældende lovgivning samt kommunens serviceniveau arbejder vi i Visitationsenheden med en sundhedsfremmende og rehabiliterende tilgang, hvor vi har fokus på borgerens mestring af eget liv.Vi søger en sundhedsfaglig visitator til en fast stilling på 37 timer ugentligt pr. 1. april 2020.Vi tilbyder dig et dynamisk og spændende job, hvor du vil blive en del af et sundhedsfagligt team med målgruppen borgere over 18 år med fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse. Du kommer til at arbejde med kompleks og udfordrende opgaveløsning i relation til serviceloven.Dine arbejdsopgaver er blandt andet at udarbejde funktionsvurdering i forbindelse med visitation af borgere til hjemmeplejeydelser efter Servicelovens §§ 83-199, madservice, udbringning af dagligvarer sam

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring