Viser 747 Søgeresultater

Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22 9000 Aalborg
Teamkoordinator i Dagbehandling SydEr du god til at træffe hurtige beslutninger? Har du et godt overblik. Er du god til at samarbejde på tværs, og har du lyst til at arbejde i en velfungerende afdeling med stort, dagligt patientflow og dygtige medarbejdere? Har du lyst til at præge udviklingen indenfor sammedagskirurgi, er du måske den sygeplejerske, vi gerne vil ansætte som teamkoordinator i Dagbehandling Syd. Synes du, det lyder spændende, så læs med her. Din hovedfunktion er:Du skal koordinere og sikre at patientforløbene gennemføres med høj faglig standard og høj kvalitet.Du skal deltage i den daglige patientpleje.I samarbejde med Hotelchefen skal du sørge for, at ny viden implementeres og anvendes.Du skal medvirke til udvikling og forbedring af konceptet.Du skal varetage selvstændige ansvarsområder
Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22 9000 Aalborg
En stilling som afdelingslæge med tjeneste ved Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse 1. marts 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi, der har erfaring med og eller stor interesse indenfor elektrofysiologi. Det er ikke en forudsætning at ansøger til fulde mestrer invasive elektrofysiologiske procedurer, idet der vil være mulighed for kontinuerlig oplæring under ansættelsen. Arbejdsområdet dækker hele det elektrofysiologiske subspeciale med stuegangsfunktion, ambulatoriefunktion, herunder også lægefaglig assistance til pacemakerambulatoriet, device-anlæggelse og evt. ablationsbehandling. Speciallægen skal indgå i den elektrofysiologiske specialevagt. Ansøger med dokumenterede færdigheder indenfor det elektrofysiologiske område i form af ans&a
Dragør Kommune
Københavnsområdet, Engvej 20 A 2791 Dragør
Midlertidigt ophold modtager borger fra hospital eller eget hjem.Vi søger en sygeplejerske til en stilling på 32-37 timer ugentligt og til besættelse 1. december 2019.Sygeplejerske/assistent søges til midlertidig pladser. Afdelingen er placeret på vores omsorgscenter. Midlertidig pladser på Enggården er Dragør kommunes tilbud til borgere, der har brug for rehabilitering eller aflastning. Vi arbejder selvstændigt med stor beslutningskompetence, og arbejder tæt sammen med hospitaler, praktiserende læger, terapeuter og kostfaglige konsulenter.Midlertidig pladser modtager borgere fra hospitaler med forskellige kirurgiske og medicinske problematikker. Vi arbejder med sygepleje faglige indsatser samt opfølgning af kroniske sygdomme og medicinsk behandling for at undgå genindlæggelser. Vi er en afdeling, der arbejder målrettet med det gode borgerforløb og dokumentation.Vi er en lille tværfaglig afdeling med sygeplejersker, assistenter
Lokalcenter Bøgeskovhus
Midtjylland, Skovlundgårdsvej 55-57, 8260 Viby J
Stillingen:Da en af vores sygeplejersker går på barsel i januar 2020, har vi brug for en ny. Stillingen er et barselsvikariat som sygeplejerske/kvalitetssygeplejerske. Du ansættes primært i dagvagt, dog kan enkelte aften- og nattevagter forekomme efter aftale ifm. oplæring af medarbejdere og sikring af kvaliteten.Udover kvalitetsarbejder i hele huset, bliver du tilknyttet én specifik afdeling, hvor du løser almene sygeplejefaglige opgaver og hjælper dine sygeplejekollegaer m.fl. med sygeplejefaglige opgaver på tværs af huset ved behov. Fordelingen mellem kvalitetsarbejde og almene sygeplejefaglige opgaver er 50/50.Du refererer direkte til centerchefen.Dine opgaver vil væreFaglig kvalitetssikring på afdelingen og i huset sammen med de resterende sygeplejerskerFinde relevante kurser til plejepersonalet og sikre udbredelsen af kurserDokumentstyring ift. huset interne arbejdsdokumente
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 1 4600 Køge
Har du lyst til at arbejde med flere forskellige specialer, så er muligheden her. Vi mangler et par sygeplejersker 32-37 timer pr. uge i blandede vagter, pr.1/12 eller efter aftale. Vi har 22 sengepladser og patienterne ligger i korttidsafsnittet i ca. 2 døgn. Det er både kirurgiske, ortopædkirurgiske, ØNH- og akutmedicinske patienter, så du vil hurtigt få en bred erfaring. Vi har et tæt samarbejde, både med resten af Akutafdelingen og de øvrige afdelinger Patienterne indlægges direkte fra Akutafdelingens modtagelse. Du skal kunne lide at have travlt. Omgangstonen er meget uformel, men vi taler pænt til og om, både patienterne og hinanden. Vi har en høj faglig standard, og arbejder hele tiden på at blive endnu bedre. Aktuelt er flere i gang med forskellige moduler af den nationale akutuddannelse.
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Midtjylland, Kabbeltoft 25 7100 Vejle
Medicinsk Afdeling - det naturlige valg, patienten først Om Hæmatologisk Afsnit Hæmatologisk afsnit er en selvstændig funktion under Medicinsk Afdeling, med et stationært afsnit med 12 senge og 800 indlæggelser pr. år samt et ambulatorium med 12.000 fremmøder og 5.000 telefonkonsultationer pr. år. Der er veluddannet personale både i ambulatoriet og sengeafsnittet og der lægges vægt på veltilrettelagte og effektive patientforløb med en høj grad af patienttilfredshed. Der varetages regionsfunktioner i henhold til den gældende specialeplan inden for sygdomsgrupperne lymfom, myelomatose, kroniske myeloproliferative sygdomme inkl. ikke fremskreden MDS og benign hæmatologi. Speciallægestaben består af 4 overlæger, 1 professorat og 3 afdelingslæger. Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen i hæmatologi og er i den forbindelse tilknyttet 3 yngre læge årsværk. De hæmatologiske samarb
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
MR teamet søger en radiograf til ansættelse d. 1. december 2019 eller efter aftale. Jobindhold og dine kvalifikationer Vi arbejder med næsten alle specialer inden for MR skanning. Afdelingen har 5 Philips MR-skannere af forskellige typer samt 1 Siemens skanner. Som radiograf i MR teamet skal du trives med at arbejde efter rulleplan. Ud over vores dagvagter og aftenvagter arbejder vi med 12-timers vagter med forskudte mødetider mandag til torsdag, hvor afdelingen skanner primært ambulante patienter til kl. 22.00. Derudover har vi weekend-dagvagt og rådighedsvagt fra hjemmet, og det kan blive aktuelt med nattevagter inden for den nærmeste fremtid. Vi er uddannelsessted for radiografstuderende, og du skal være villig til at indgå aktivt i undervisningen og uddannelsen af studerende og kolleger. Dine kvalifikationer Positiv, engageret og selvstændigt arbejdende
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Vestermarksvej 9 4600 Køge
Vi mangler et par sygeplejersker til Akutmodtagelsen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde 1. December 2019 eller efter aftale. Akutmodtagelsen i Roskilde er en mindre afdeling der modtager patienter, hovedsageligt indenfor de medicinske specialer. Afdelingen er organisatorisk en del af Akutafdelingen hvor de fleste aktiviteter ligger i Køge. Der er derfor et tæt samarbejde med de dele af afdelingen der ligger i Køge. Vi har et meget tæt samarbejde med specialerne i Roskilde, da lægedækningen i akutmodtagelsen kommer der fra. Du skal kunne lide at have travlt. Antallet af patienter i afdelingen varierer meget, og du skal kunne lide at arbejde med korte patientkontakter. Omgangstonen er meget uformel, men vi taler pænt til og om, både patienterne og hinanden. Nogle patienter bliver indbragt med ambulance, nogle henvist fra prak
Odense universitets hospital
Fyn, Sønder Boulevard 29 5000 Odense C
Ledende overlæge til Radiologisk Afdeling, Odense, OUH Odense Universitetshospital Vi søger nu en ledende overlæge, som sammen med overradiografen evner at stå i spidsen for at udvikle og flytte afdelingen og dens nære samarbejdspartnere til Nyt OUH i 2023. Radiologisk Afdeling Radiologisk Afdeling, Odense, er en højt specialiseret, velfungerende afdeling, der sætter patienten først blandt andet gennem faglig kvalitet, forskning, innovation og effektiv drift. Vi er Region Syddanmarks universitetsafdeling i forhold til varetagelsen af alle højt specialiserede funktioner inden for alle radiologiens fagområder. Læs mere om afdelingen nedenfor og i Organisations-, opgave og kvalifikationsbeskrivelsen. Radiologisk Afdeling er en dynamisk organisation med højt akt
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Midtjylland, Kabbeltoft 25 7100 Vejle
Vi søger en engageret og visionær uddannelsesansvarlig overlæge med tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale. Som uddannelsesansvarlig overlæge forventer vi, at du sammen med den anden uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen, tager ansvar for at: Sikre et godt læringsmiljø i afdelingen Uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes Holde dig ajour med udviklingen generelt i videreuddannelsen Sikre kvalitetsforbedrende tiltag inden for afdelingens uddannelse Implementere lærings- og evalueringsmetoder, der er relevante for afdelingens uddannelsesfunktion Sikre at rammerne er til stede, for at målbeskrivelse for uddannelse kan opfyldes Varetage ansættelsessamtaler i forbindelse med introduktionsstillinger Afdelingen tilbyder uddannelse inden for den kliniske basisuddannelse for læger, introduktionsforløb i intern medicin, hoveduddannelsesf

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring