Viser 640 Søgeresultater

Søfartsstyrelsen
Sønderjylland, Vestervejen 1, Nordby, 6720 Fanø DK
Center for det Maritime Sundhedsvæsen søger en sygeplejerske til undervisning med tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Vores arbejdsfelt Som en del af Søfartsstyrelsen tager Center for det Maritime Sundhedsvæsen sig primært af uddannelse af kaptajner og overstyrmænd, der skal varetage "sygdomsbehandling/1.hjælp". Undervisningen foregår både i Danmark og i udlandet. Vi arbejder i stor udstrækning med simulation i undervisningen, som understøtter vores pædagogiske metoder om en praksisnær tilgang. Derudover er vores opgaver alsidige og målrettet sikkerhed og sundhed for alle om bord på danske skibe. Hvem er du Personlige egenskaber Vi søger en kollega, der har sunde værdier og god arbejdsmoral, og som vil være med til fortsat at sikre arbejdsglæden på vores gode arbejdsplads. Dine kvaliteter rummer en god mængde selvtillid, selvstændighed og ikke mindst kvalite
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense DK
Er du nyuddannet sygeplejerske med lyst til at tilegne dig kompetencer og udvikle din sygepleje i et fantastisk arbejdsfællesskab? - så er det DIG vi leder efter til at afprøve dette nye initiativ, hvor 3 afdelinger på OUH i et fælles projekt har sammensat et 2 årigt uddannelsesprogram. Du vil blive ansat i en af de 3 afdelinger og efter det første halve år her, vil du skulle videre i de 2 øvrige og slutte af igen i det sidste halve år i din ansættende afdeling - som herefter er dit ansættelsessted. De deltagende afdelinger er: Geriatrisk sengeafsnit, Ortopædkirurgisk sengeafsnit og Fællesakutmodtagelsen En uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra hver afdeling er tilknyttet projektet og vil følge dig, medvirke til at sikre programmets gennemførelse og overgange mellem de respektive afdelinger. Der vil blive arrangeret fælles undervisning og løbende evalueringssamtaler. Stillingerne er på 37 t/uge og forventes igangsat den 1/7-19.
Glostrup Hospital
Københavnsområdet, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup DK
Vi søger en engageret assisterende afdelingssygeplejerske, der vil være en del af et team med 2 sygeplejersker med særligt ansvar, en forløbskoordinator, samt en velfungerende tværfagligafsnitsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsansvarlig overlæge. RCØ er en del af Neuroanæstesiologisk klinik og er ét af tre steder i Danmark, hvor patienter med kronisk respirationsbesvær og behov for hjemmerespiratorbehandling vurderes, behandles og følges livslangt. Vi er en afdeling bestående af et ambulatorie med ca 18 patienter tilknyttet, to sengeafsnit fordelt på et 3 døgns og et 7 døgns afsnit med plads til i alt 11 elektive patienter, samt 2 medicinske akutpladser til egne patienter i hjemmerespiratorbehandling RCØ har tilknyttet patienter med respirationsbesvær i aldersgruppen 0-100 år; oftest som følge af nedsat muskelkraft, f.eks. patienter med muskelsvind, rygmarvsskade, post-polio, medfødt respirationsinsufficiens og søvnrela
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Øvrige Sjælland, Boserupvej 2, 4000 Høje-Taastrup DK
Sygeplejerske til specialiseret ambulant retspsykiatri pr. 1. august 2019. Vi søger en kollega til at indgå i vores OP-team for en kernegruppe af retspsykiatriske patienter. Vi er et af to regionaliserede retspsykiatriske teams i Regionhovedstadens Psykiatri. Vi hører organisatorisk under retspsykiatrisk afdeling R, PC-Sct. Hans, men vi har kontorer på Carl Nielsens Alle 9, Østerbro. Vores optageområde er hele København og Frederiksberg kommune, og vi er normeret til 80 patienter. Idet vi arbejder udfra modellen for ACT, er vi i høj grad udgående, opsøgende, fleksible og vedholdende En central opgave er at hjælpe og støtte patienterne til at mestre et så selvstændigt liv som muligt, og vores indsats bygger i høj grad på at opbygge en tillidsskabende kontakt samt inddrage relevante samarbejdspartnere og pårørende. Det er en krævende men spændende opgave, idet patienterne har komplekse problemstillinger, i reglen med flere af flg
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9, 2100 København DK
Er du faglig visionær? Vil du gøre en forskel for fremtidens sundhedsfaglige uddannelser? Så er det dig vi søger som leder af Den prægraduate enhed som klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske i Center for Kræft og Organsygdom (CKO) på Rigshospitalet. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019. CKO vil være kendt for at uddanne på højt fagligt niveau, være gode samarbejdspartnere og for at sætte de studerende og elever i centrum. Vi vil tænke klinisk uddannelse på en ny måde og udnytte de muligheder det ny center giver for uddannelse med patientforløb på tværs af specialer. Vi ønsker et uddannelsesmiljø med udvikling og en klinisk opmærksomhed på fælles beslutningstagen, klinisk lederskab, refleksion og praksisnær vejledning. CKO modtager årligt ca. 60 social og sundhedsassistentelever (praktik3) og ca. 360 sygeplejestuderende. Du vil få mulighed for at skabe noget nyt, noget innovativt, der rækker ind i fremtid
Psykiatrien i Region Syddanmarkt
Fyn, Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart DK
Vær med til at gøre en forskel for patienterne! Retspsykiatrisk Afsnit P7 søger en sygeplejerske til fast stilling på 32 timer pr. uge i blandede vagter pr. 01.07.2019 eller snarest derefter. Der er mulighed for at arbejde hver 2./4. weekend ved at indgå i 12 timers vagter. Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den almenpsykiatriske opgave i Vestfynsområdet, med et befolkningsunderlag på ca. 80.000 indbyggere, samt den retspsykiatriske funktion, som dækker hele Region Syddanmark. Afdelingen har flotte, moderne og velfungerende fysiske rammer. Den retspsykiatriske døgnkapacitet er på 84 pladser fordelt på 6 retspsykiatriske afsnit. De 5 afsnit er med akut modtagelse og det 6. er et rehabiliteringsafsnit. Hvert afsnit har plads til 14 patienter. Der er desuden en velfungerende retspsykiatrisk distriktsfunktion. Afsnit P7 har fungeret
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Sygehusvej 11, 4000 Roskilde DK
På Klinisk Biokemisk afdeling er der en fast stilling som bioanalytiker i ambulatoriet til besættelse d. 1. august 2019 eller efter aftale. Ønsker du et job på en spændende og travl afdeling, så har du mulighed for at søge en fast stilling på 37 timer pr. uge i ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Vi er en moderne og velfungerende afdeling med ca. 90 ansatte, der både har fokus på kerneopgaven og hinanden. I vores ambulatorium har vi en stor fælles funktion i blodprøvetagning på voksne og børn samt EKG optagelser. Udover at have prøvetagninger i ambulatoriet varetager ambulatoriet også blodprøvetagning og EKG-optagelse ”ud af huset” på patienter, hvor vi tager prøver i eget hjem samt på de af Region Sjællands psykiatriske a
Sundhedsplejen
Københavnsområdet, Tæbyvej, 7, 2610 Rødovre DK
Om jobbetSundhedsplejen søger en sundhedsplejerske til spæd- og småbørn og til skolebørn. Du vil indgå i tværfaglige teams i relation til skoler, daginstitutioner og børnefamilier.   Din profilVi prioriterer sundhedsplejersker der er fleksible og som har lyst til udvikling i sundhedsplejen.   Derfor skal du vælge osVi er en gruppe på 12 sundhedsplejersker, der er meget forskellige hvilket vi nyder godt af. Vi mødes dagligt til frokost og telefontid og prioriterer faglig sparing højt. Vi arbejder b.la. med Marte Meo i to måneders forebyggende besøg, ADBB, mødregrupper og åbent hus, m.m. På skolerne har vi sundhedspædagogiske aktiviteter på flere klassetrin, ligesom vi følger børnene jævnligt gennem skolegangen. Sundhedsplejen har sær
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense DK
Er du nyuddannet sygeplejerske med lyst til at tilegne dig kompetencer og udvikle din sygepleje i et fantastisk arbejdsfællesskab og i tæt samarbejde medbåde den yngre og ældre patientgruppe – så er det DIG vi leder efter til at afprøve dette nye initiativ, hvor 3 afdelinger på OUH i et fælles projekt har sammensat et 2 årigt uddannelsesprogram. Du vil blive ansat i en af de 3 afdelinger og efter det første halve år her vil du skulle videre i de 2 øvrige og slutte af igen i det sidste halve år i din ansættende afdeling - som herefter er dit ansættelsessted. De deltagende afdelinger er: Ortopædkirurgisk sengeafsnit, Fællesakutmodtagelsen og Geriatrisk sengeafsnit. En uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra hver afdeling er tilknyttet projektet og vil følge dig, medvirke til at sikre programmets gennemførelse og overgange mellem de respektive afdelinger. Der vil blive arrangeret fælles undervisning og løbende evalueringssamtaler.
Plejeboliger Gug
Nordjylland, Fortunavej, 2, 9210 Aalborg DK
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk.Gug Plejehjem giver dig nu muligheden for at komme og arbejde sammen med os. Vi vil derfor gerne opfordre dig til at søge en stilling her hos os.Du vil få direkte reference til assisterende leder som er Sygeplejerske Vi arbejder hele tiden med hverdagsrehabilitering/sociale tilgangs vinkler.Hos os er det lige så stor værdi at have tid til at læse højt fra avisen, holde i hånd i det hele taget tage udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, som det er at give sonde eller dosere medicin.Dine kolleger er i langt overvejende grad social- og sundhedsassistenter, og alle har vi - ud over vores faglige kompetencer – også personlige kompetencer, som hele tiden er i spil.Vi arbejder i teams, men hjælper selvfølgelig hinanden på tværs af vores afdelinger.Vores

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring