Viser 806 Søgeresultater

Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
Har projektarbejde din interesse, og har du også lyst til at bruge din kliniske viden og erfaring? Har du lyst at være en del af vores fantastiske afdeling, hvor vi lægger vægt på forskning og udvikling og klinisk sygepleje. Du skal have lyst at arbejde på tværs af ambulatorium og sengeafsnit. Så vil vi gerne have en ansøgning fra dig. Hvordan din ansættelse skrues sammen afhænger af de kompetencer du kommer med. I begyndelsen vil fordeling af dine arbejdsopgaver på fx 37 timer være fire dage i klinikken og én dag til projektarbejde. Denne fordeling kan ændre sig undervejs. Klinisk arbejde Dit kliniske arbejde sammensættes efter dine kompetencer o
Allerød Hjemmepleje og Træning
Nordsjælland, Bjarkesvej, 2, 3450 Allerød
Vælg os som dine nye kollegaer. Allerød er ikke langt fra København og omegn. Hjemmeplejen i Allerød Kommune søger en sygeplejerske til fast aftenvagt stilling. Stillingen er som udgangspunkt på 29,75 timer pr. uge med vagt 5/2 og mulighed for fleksibilitet i arbejdstiden.Du vil dele arbejdsopgaver med en sygeplejerskekollega, hvilket også indebærer akutfunktionen. Sygeplejeopgaverne er i borgers hjem. Desuden kan der være ekstra/akut opgaver på de fire afdelinger af Allerød Plejecenter. Aftenholdet, er organiseret i tre teams, der består af social-og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter. Sygeplejerskerne har det faglige ansvar i forhold til triage, uddelegerede opgaver, sparring og kompetenceudvikling.Sygeplejen har egen faglig leder, og der er mulighed for at deltage i supervision, fagmøder og personalemøder. Der er faste møder hver fjerde uge med mulighed for sparring med aftensygeplejers
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Projektsygeplejerske til Infektionsmedicinsk Forskningsenhed søges - gerne med erfaring i blodprøvetagning. Vi er en lille forskningsenhed på OUH, som søger endnu en kollega. Vi forsker i infektionsmedicinske sygdomme, bl.a. HIV, hepatitis, tuberkulose, middelhavsfeber, immundefekter og spondylodiscitis. I forskningsenheden samarbejder vi på tværs af læger, ph.d.-studerende, sygeplejersker, sekretærer og bioanalytikere. Vi har også et godt samarbejde med de øvrige afdelinger på OUH. Arbejdsopgaver Enheden kører både firma- og investigatorinitierede studier. Dine opgaver bliver bl.a. at screene patienter, medvirke til inkludering samt at se deltagerne til de forskellige besøg. Det kan både være i vores eget ambulatorium, men også i udekørende funktion her i byen eller rundt i landet afhængig af hvilke studier, der er aktuelle. Da vi fremover ønsker at styrke afdelingens kompetencer indenfor blodprøve- og laboratoriedelen, vil dette
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Har du lyst til at lære det urinvejskirurgiske speciale og robotten at kende? Urinvejskirurgisk L er i rivende udvikling og fra d. 01.09.19 eller efter aftale søger vi nye kolleger til vores velfungerende operationsafsnit. Vi udfører operative indgreb i nyre, blære og prostata. En del af disse indgreb foregår som Robot Assisteret Kirurgi og er en del af RAK-centeret, som åbnede i oktober 2012. Desuden er vi en del af det Dagkirurgiske center OLAV. Vi arbejder tværfagligt, på tværs af specialer og tæt sammen med Anæstesiologisk afdeling. Vi ønsker en kollega som • meget gerne har operationserfaring • har lyst til at arbejde med komplekse patientforløb med krav til stor faglig kunnen • kan håndtere både akutte og planlagte operationsforløb i en uforudsigelig hverdag • har gode selvledelseskompetencer • besidder overblik og h
Psykiatrisk Center Glostrup
Københavnsområdet, Nordre Ringvej 29, 2600 Glostrup
Psykiatrisk Center Glostrup, Brøndbyøstervej. Vi søger en sygeplejerske, gerne nyuddannet til fast stilling på 28 eller 32 timer i blandede vagter og med weekendsvagt hver 2. weekend. Stillingen er til ansættelse pr. 1. oktober eller tidligere hvis muligt. Psykiatrisk Center Glostrup består af 190 senge fordelt på 14 døgnafsnit. Der er knyttet 16 ambulatorier til centeret. Indsatsområder overordnet i centeret er recovery, brugerinddragelse og nedbringelse af tvang. Vores afdeling er en specialiseret rehabiliteringsafdeling, som er et åbent afsnit, hvor der er plads til 13 patienter med en gennemsnitsalder omkring de 30 år. Vi modtager patienter henvist fra alle psykiatriske centres hovedfunktioner i Region Hovedstaden i alderen 18-67 år. Alle indlæggelser er elektive og patienterne der bliver henvist, lider af en diagnose indenfor det skizofrene spekter, som tilbydes rehabilitering under indlæggelse med det formål at opnå en selvstændig og meni
Odense Universitets Hospital - Løn og Personaleafdelingen
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Vi søger en jordemoder til et barselsvikariat i Kendt Jordemoder Ordning – Nyt Liv. Stillingen er på 37 timer ugentligt og med opstart primo september 2019 til primo november 2020. Du ansættes ved OUH Odense Universitetshospital med tjeneste i Kendt Jordemoder Ordning. Vi forventer: At du brænder for den normale fødsel, tætte relationer og kendthed/kontinuitet. At du har gode samarbejds- og kommunikationsevner. At du har mod på at løse opgaver selvstændigt og indgå i et lille team. At du er fleksibel og udviser stabilitet i dit fremmøde. At du har lyst til at arbejde i Dø-vagter. Kendt Jordemoderordning Nyt Liv varetager svangreomsorgen og fødselshjælp for gravide tilknyttet Mødrehjælpen og gravide fra niveau 3. Det kan være vanskeligt at opnå en ligelig fordeling af første- og flergangsfødende i ordningen, men det tilstræbes. Stillingsbeskrivelse
Odense Universitets Hospital - Løn og Personaleafdelingen
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C
Vi ønsker Vi søger jordemødre, som trives med vagtarbejde og med at arbejde i en travl afdeling. Vi lægger vægt på evnen til samarbejde – såvel tvær som monofagligt Vi sætter fokus på at bevare den normale fødsel – både for første som flergangsfødende Vi stiller krav om certificering i suturering, korrekt håndgreb ved caput og skuldrenes forløsning, CTG og STAN – og forventer en positiv tilgang til kvalitetsudviklende tiltag Vi forventer at ansøgeren udviser fleksibilitet samt stabilitet Arbejdssted Odense Universitetshospital Stillinger til besættelse 2 vikariater på 30 – 37 t/u til besættelse i perioden 1. september 2019 til 30. september 2020 Stillingen er en basisstilling hvori der indgår vagter såvel på fødegang som en forventning om varetagelse
Region Nordjylland
Nordjylland, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
Introduktionslægestilling (nr. 8001-14-61-i-01) i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Aalborg Universitetshospital. En 1-årig introduktionsstilling indenfor specialet Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale. Vi tilbyder en vagtfri stilling, hvor du i et inspirerende tværfagligt miljø hvor du vil få en bred introduktion til alle aspekter af specialets hovedopgaver (diagnostik, behandling, uddannelse og forskning). Klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Aalborg Universitetshospital byder således på gode personlige udviklingsmuligheder i et positivt arbejdsklima, hvilket til stadighed afspejler sig i medarbejdertilfredshedsundersøgelserne. Vi har en meget aktiv, velfungerende og dynamisk Forskningsenhed under ledelse af Specialets kliniske professor, og der er god mulighed for forskning og
Region Midtjylland
Midtjylland, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ
Overlæge/afdelingslæge i intern medicin: lungemedicinRegionshospitalet RandersVi søger pr. 1. november eller efter aftale en overlæge/afdelingslæge i intern medicin: lungemedicin.Vi leder efter en speciallæge som ønsker at indgå i et dynamisk tværfagligt team, hvor samarbejde med teamets øvrige speciallæger samt de yngre læger, sygeplejersker og sekretærer som er tilknyttet er i centrum.Vores nye speciallæge skal have lyst og vilje til at være en aktiv del af teamets daglige drift og fagliglige udvikling med udgangspunkt i ordentlighed, og ansvarlighed og tværfaglighed.I det daglige vil lægen have funktioner efter aftale i det lungemedicinske team, som består af lungemedicinsk sengeafsnit og lungeklinikken samt bronkoskopifunktion.Lungeklinikken varetager alle lungemedicinske områder på hoved
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
Sygeplejerske søges til afsnit S3 indgang 36 i blandede vagter. Ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der vil være introduktion til specialet, afsnittet har særlig funktion som affektiv afsnit. Afsnit S3 har to afsnit. Stillingen er i vores højtskærmet afsnit. Vi modtager patienterne i alderen 18-75 år. Patienter kan være indlagt frivilligt i afsnittet, tvangsindlagt eller i henhold til dom. Der er 11 sengepladser. ECT-klinikken er tilknyttet S3. Patienter til ECT-behandling er indlagt, men behandlingen kan også foregå ambulant. Behandler teamet består af bl.a. Sygeplejersker,Social og sundhedsassistenter, læger, samt vores eksterne samarbejdspartner. Vi indgår i et arbejdsfællesskab i begge afsnit. Vi hjælper hinanden i det daglige arbejde bl.a. med dækning af vagterne, f&aeli

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring