Viser 964 Søgeresultater

Hvidovre Hospital
Københavnsområdet, Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre DK
Vi er et travlt team af bioanalytikere på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der søger søde og dygtige kollegaer til at hjælpe os med at varetage corona diagnostikken i vores højt specialiserede afdeling, hvor faglighed og udvikling er i fokus. Da vi oplever en markant prøvestigning grundet corona epidemien, søger vi nu nye bioanalytikerkollegaer til vores molekylærbiologiske sektion i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital snarest muligt. Kort om afdelingen Ud over corona beskæftiger afdelingen sig med undersøgelse af patientprøver med henblik på diagnosticering af infektionssygdomme, ved anvendelse af blandt andet bakteriologiske dyrkningsmetoder, serologiske metoder og molekylærbiologiske metoder. Udover bioanalytikere er der en bred vifte af ansatte med forskellige kompetencer og faglig baggrund s
Region Midtjylland
Midtjylland, Heibergs Alle 4 8800 Viborg
Et barselsvikariat som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledige til besættelse pr. 1. september 2020 til og med d. 31. januar 2021.Barselsvikariatet er på fuldtid 37 timer pr. uge med dagvagter og aften-/eller nattevagter samt weekendvagt hver 3. weekend.Det tilstræbes, at man kun har to slags vagter.Om stillingerneHar du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb?Neurologisk Afsnit er en akutafdeling med et stort flow og kort indlæggelsestid på gennemsnitlig aktuelt over 4 dage.Neurologisk Afsnit har 11 senge indenfor klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau af fx apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger efter akut apopleksi.Der er tilknyttet et udgående apopleksiteam til afsnittet. Teamet
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fælledvej 6 4200 Slagelse
Vil du være en del af integreret afsnit SL4, hvor kollegagruppen består af flere forskellige faggrupper og vores erfaring og kompetencer spænder bredt. Har du lyst og interesse i at arbejde klinisk, snuse til ledelse, er du ambitiøs i forhold til udviklingen af sygeplejen, kan du arbejde selvstændigt, er du recovery orienteret – så er det dig vi søger. Afsnit SL4 er et integreret sengeafsnit, hvoraf 8 sengepladser er til patienter med affektiv lidelse. Afsnittet varetager endvidere ECT-behandling til patienter i Psykiatrien Vest. Vi søger en kollega til varetagelse af funktionen som koordinerende sygeplejerske. Vi forestiller os, at du har specialuddannelsen i psykiatri, diplom uddannelse, eller anden relevant uddannelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge og med deltagelse i weekendvagter. Du vil indgå i det kliniske arbejde og deltage i afsnittets
Roskilde Kommune - Sundhed og Omsorg
Øvrige Sjælland, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde
Efter omorganisering og omplaceringer af opgaver i kommunen, opruster vi i hjemmesygeplejen og søger derfor sygeplejersker til fortrinsvis fast aftenvagt i distrikt 2 (syd) i Roskilde Kommune. Sundhedsvæsenet er i rivende udvikling, hvor flere borgere med ustabile og komplicerede sygdomsforløb bliver plejet og behandlet i eget hjem. Udviklingen kalder i stigende grad på sygeplejersken som tovholder i de komplekse forløb, hvilket betyder at alle dine sygeplejefaglige kompetencer kommer i spil i arbejdet. Som hjemmesygeplejerske møder du borgere i alle faser af deres liv, med forskellige sygeplejefaglige udfordringer, såvel somatiske som psykiske, og vi har brug for sygeplejersker, som både tør og har lyst til de løbende udfordringer, sundhedsvæsnet stiller. Sygeplejen i Roskilde Kommune arbejder rehabiliterende ud fra et systematisk og tværfaglig arbejdsgang. Vi har fokus på tidlig opsporing dagligt. Vores vigtigste værktøjer er høj faglighed, god og sik
Roskilde Kommune - Sundhed og Omsorg
Øvrige Sjælland, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde
Hjemmesygeplejen i distrikt 2 søger sygeplejersker til fortrinsvis dagvagter. Sundhedsvæsenet er i rivende udvikling, hvor flere borgere med ustabile og komplicerede sygdomsforløb bliver plejet og behandlet i eget hjem. Udviklingen kalder i stigende grad på sygeplejersken som tovholder i de komplekse forløb, hvilket betyder at alle dine sygeplejefaglige kompetencer kommer i spil i arbejdet. Som hjemmesygeplejerske møder du borgere i alle faser af deres liv, med forskellige sygeplejefaglige udfordringer, såvel somatiske som psykiatriske, og vi har brug for sygeplejersker, som både tør og har lyst til de løbende udfordringer, sundhedsvæsnet stiller. Sygeplejen i Roskilde Kommune arbejder rehabiliterende ud fra et systematisk og tværfaglig arbejdsgang. Vi har fokus på tidlig opsporing dagligt. Vores vigtigste værktøjer er høj faglighed, god og sikker kommunikation, og fyldestgørende dokumentation i vores omsorgssystem Nexus. Hjemmesygeplejen er org
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Færgegaardsvej 15 4760 Vordingborg
Om stillingen: Afsnittet har 12 sengepladser. Vi modtager patienter primært med skizofreni og borderline diagnoser. Aldersgruppen fra 18-75 år. Afsnittet kan skærme på alle niveauer. Psykiatrien Syd, herunder S2, ønsker et arbejdsmiljø og arbejdsfællesskab, hvor der er plads til, at den enkelte udfordrer og benytter sine ressourcer. Vores værdier bygger på respekt, ansvarlighed og dynamik og det tilstræbes, at alt samarbejde foregår i dialog. Vi tilstræber desuden at være et godt uddannelsessted for studerende og elever. Vi arbejder kontinuerligt med nedbringelse af tvang og har gode resultater. Dine kvalifikationer: Vi søger en kollega, der gerne har erfaring fra Psykiatri, men det er ikke et krav. Vor nye kollega har gode samarbejdsevner og er i
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Lykkebækvej 1 4600 Køge
Øre-, Næse-, Hals og Kæbekirurgisk afdeling søger nye kolleger til vores sengesengeafsnit med fastansættelse på 32-37t/uge. Hvem er vi? E1 er et kirurgisk afsnit med plads til 12 indlagte patienter og derudover et højt flow af 12 dagkirurgiske patienter. Vi har egen OP-gang og ambulatorier Vi ønsker at yde sygepleje på et højt fagligt niveau til vore patienter i alle aldre - også børn. Sygeplejen spænder over information og observation af den dagkirurgiske patient til den omsorgsfulde terminalpleje af vores kræftpatienter Vi har et stort flow i afdelingen med mange elektive patientforløb, men også med komplekse længere forløb med vores kræftpatienter, hvor evnen til planlægning, koordinering og nærvær er i høj kurs. Denne variation er med til at gør
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Fælledvej 6 4200 Slagelse
Er du faglig dygtig, god til at formidle og lære fra dig, så læs videre! Vi søger en kollega som kan være med til uddannelse af vores nye dygtige kolleger. Vi kan tilbyde: introduktion og oplæring der passer dit erfaringsniveau uddannelse som klinisk vejleder faglig sparring med de øvrige kliniske vejledere i Psykiatrien Vest udvikling af dine personlige og faglige kompetencer relevante kursus og temadage i forbindelse med vejlederfunktionen SL4 er et integreret sengeafsnit, hvoraf de 8 sengepladser er til patienter med affektiv lidelse. Afsnittet varetager endvidere ECT-behandling til patienter i Psykiatrien Vest. Kollegagruppen består af flere forskellige faggrupper og vores kompetencer og erfaring spænder bredt. "Det er fedt, at vi har plads til faglige drøf
Rigshospitalet
Københavnsområdet, Blegdamsvej 9 2100 København Ø
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet søger per 1.11.2020 eller snarest derefter, to bioanalytikere til at indgå i vores laboratorieteam, der varetager den laboratoriemæssige side af barnløshedsbehandling. Der er tale om en fast stilling og et barselsvikariat på 6 måneder, med sandsynlig forlængelse. Begge stillinger er normeret til 37 timer per uge, men for den rette ansøger vil færre timer kunne aftales. Rigshospitalets Fertilitetsklinik udfører årligt omkring 3.000 behandlinger, som inkluderer IVF, ICSI, nedfrysning og optøning af ubefrugtede/befrugtede æg og sædceller, insemination m.m. Klinikken udfører også præimplantations genetisk test med udtagning af biopsier på blastocyster. Fertilitetsklinikken er blandt de førende i Nordeuropa indenfor behandlingstilbud, forskning og udvikling. Som ansat vil du være en del af laboratorieteamet, som består af 4 biologer og 11
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Geriatrisk Sengeafsnit ønsker at styrke indsatsen i forhold til den klinisk sygeplejefaglige kvalitet og udvikling til gavn for vore ældre, skrøbelige og komplekse medicinske patienter. Vi tror grundlæggende på at evidensbaseret praksisudvikling skal have sit udspring i den kliniske hverdag og blive realiseret i et samarbejde mellem det tværfaglige personale, patienter og pårørende. Derfor vil der i stillingen være både kliniske funktioner i praksis og udviklingsmæssige ansvarsområder. Vi har netop ansat en sygeplejeprofessor, som vil være en vigtig sparingspartner i kommende udviklings- og forskningsprojekter inden for sygepleje. Aktuelt vil der særligt være fokus på oplæring og introduktion, bedside undervisning, udvikling og implementering af forbedringstiltag. Stillingen er på 37 timer om ugen og ønskes besat per 01.09.20 eller efter aftale. Planlægning og fordeling af de kliniske og udviklingsmæssige opgaver kan variere og vil afhæn

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring