Viser 46 Søgeresultater

Stald SPIR
Midtjylland, Tebbestrupvej 175, 8940 Randers SV
Vi søger to medarbejder til Stald SPIR ( Tebbestrupvej 173, 8940 Randers SV) til weekendvagter, afløsning og medhjælper efter behov. Det drejer sig om 1-2 weekender om måneden, kl. 8-16 i weekenderne, og hjælp i hverdagene ved behov - tidspunkt kan aftales. Arbejdet er normalt staldarbejde, fodring, ind/udluk og udmugning. Der kan være mulighed for ridning for den rette. Der er omkring 40 heste på stald, hvoraf flere muger selv. Hestene står på halmpiller. Vi søger een person over 18, til weekendvagter og indimellem hjælp i hverdagene - ved ferie, sygdom og lignende. Vi søger derudover en person i alderen mellem 15-18, til at hjælpe vores øvrige personale efter behov.  Vi tilbyder ordnede forhold og fornuftig løn, en boks kan indgå som en del af lønnen. Kontakt Christina Kirk Mizzi på 2448 3269 eller staldspir@g
Lindevangshjemmets Fond
Nordsjælland, Lindevangsvej 1 3000 Helsingør
Vi er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud som søger en gartner til beskæftigelsesteamet per 1. februar 2021.Som gartner skal du vedligeholde vores udendørs områder og materiel, samt være med til at skabe jobs på til beboerne på Lindevang, som et led i deres recovery proces.Der hører også andre opgaver til denne funktion som vil fremgå af årshjul.Arbejdstiden er 37 timer ugentlig fordelt i dag- og aftentimer. Ved akut opståede situationer, uden for normal arbejdstid, skal du kunne tilkaldes og om nødvendigt møde ind.En værdibaseret organisation med høj faglighedBeboernes velbefindende og livskvalitet er i centrum. Vi mener, at ethvert menneske har en unik værdi, og vores værdigrundlag tager afsæt i respekt, anerkendelse, nærvær og faglighed. Vi bestræber os på, at beboerne har en dagligdag, m
Odense Kommune
Fyn, Overgade 48 5000 Odense C
Odense Bys Museer søger pr. 1. marts 2021 – eller snarest muligt – en dygtig og engageret landmand med formidlingsevner til Den Fynske Landsby. Der er tale om en fast 30 timers stilling med flg. primære opgaver:Varetagelse af Den Fynske Landsbys historiske dyrehold og agerbrug i tæt samarbejde med museets øvrige landmændFormidling af landbrug og landbrugshistorie til museets gæster. Herunder f.eks. ved weekendarrangementer og rundvisningerLøsning af praktiske opgaver sammen med Den Fynske Landsbys øvrige medarbejdere  Museets husdyrhold består af heste, grise, køer, får, geder, gæs, ænder, høns og kaniner. Vi har ca. 2,6 hektar landbrugsjord, som drives i 7-marksdrift med heste. Som landmand i Den Fynske Landsby kommer du til at indgå i en fast turnus med vagter ca. hver 4. weekend samt nogle helligda
RINGSTED DYREKLINIK ApS
Øvrige Sjælland, Vestervej 36, 4100 Ringsted
Er du veterinærsygeplejerske, dyrepasser eller klinikassistent, og har lyst til at være en del af teamet på en moderne dyreklinik, så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende stilling, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi forventer du har erfaring med kundeservice, håndtering af hunde og katte og kan tage ansvar for egne opgaver. Til gengæld kan du være helt sikker på, at vi tager hånd om dig og giver dig den nødvendige introduktion til vores processer. Det betyder også, at du skal have et stort drive og lyst til at tage ansvar for egen læring og altid ser muligheder for at optimere egne kvalifikationer. Dit fokus vil primært være på at assistere dyrlægerne i konsultation og med indlagte patienter, men vi forventer også at du kan deltage i de øvrige opgaver på klinikken. Har du kendskab til eller erfar
RINGSTED DYREKLINIK ApS
Øvrige Sjælland, Vestervej 36, 4100 Ringsted
Er du veterinærsygeplejerske, dyrepasser eller klinikassistent, og har lyst til at være en del af teamet på en moderne dyreklinik, så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende stilling, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi forventer du har erfaring med kundeservice, håndtering af hunde og katte og kan tage ansvar for egne opgaver. Til gengæld kan du være helt sikker på, at vi tager hånd om dig og giver dig den nødvendige introduktion til vores processer. Det betyder også, at du skal have et stort drive og lyst til at tage ansvar for egen læring og altid ser muligheder for at optimere egne kvalifikationer. Dit fokus vil primært være på at assistere dyrlægerne i konsultation og med indlagte patienter, men vi forventer også at du kan deltage i de øvrige opgaver på klinikken. Har du kendskab til eller erfar
RINGSTED DYREKLINIK ApS
Øvrige Sjælland, Vestervej 36, 4100 Ringsted
Er du veterinærsygeplejerske, dyrepasser eller klinikassistent, og har lyst til at være en del af teamet på en moderne dyreklinik, så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende stilling, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi forventer du har erfaring med kundeservice, håndtering af hunde og katte og kan tage ansvar for egne opgaver. Til gengæld kan du være helt sikker på, at vi tager hånd om dig og giver dig den nødvendige introduktion til vores processer. Det betyder også, at du skal have et stort drive og lyst til at tage ansvar for egen læring og altid ser muligheder for at optimere egne kvalifikationer. Dit fokus vil primært være på at assistere dyrlægerne i konsultation og med indlagte patienter, men vi forventer også at du kan deltage i de øvrige opgaver på klinikken. Har du kendskab til eller erfar
Aarhus Kommune
Midtjylland, Karen Blixens Boulevard 7 8220 Brabrand
Vil du være med til at skabe en naturformidling i Aarhus, der engagerer børn og unge og giver dem en naturforståelse, så de ikke alene bruger naturen, men også tager ansvar og passer på den? Byrådet i Aarhus har afsat midler til naturformidling af den aarhusianske natur i en periode på tre år. Indsatsen skal have særligt fokus på børn og unge og blandt andet ske i samarbejde med relevante aktører, som Naturhistorisk Museum, Danmarks Naturfredningsforening og andre foreninger. I perioden arbejdes der for en permanent forankring af initiativet. Derfor søger Teknik og Miljø en engageret naturformidler til at varetage den nye opgave. Vi har et godt fundament at stå på, og vi glæder os til at tage imod en ny kollega, der både er naturfagligt stærk og tænker ud af boksen. Om jobbetSom no
Naturstyrelsn
Nordjylland, Sct. Laurentii Vej 148 9990 Skagen
Har du lyst til at være Naturstyrelsens ansigt udadtil i Tranum Plantage – et spændende og storslået naturområde? Har du lyst til at bringe dine kompetencer inden for naturforvaltning i spil? Kan du se dig selv i en hverdag med stort ansvar og mange forskellige arbejdsopgaver? Så tilbyder Naturstyrelsen Vendsyssel en spændende skovløberstilling med tjenestebolig midt i naturen i Tranum Plantage. Opgaver og organisering Vi søger en skovløber til Tranum, som i samarbejde med gode kollegaer bl.a. skal forestå den daglige drift samt udviklingen af det store sammenhængende naturområde bestående af skov, klitter, heder og vådområder. I området findes også et af Forsvarets skydeterræner, og på omkringliggende arealer har Forsvaret en del øvelsesaktiviteter. Du vil også skulle deltage i at understøtte friluftslivet og balancere dette med andre interesser. Desuden kommer du til at deltage i en række andre opgaver uden for Tran
LARS HØGH JENSEN
Midtjylland, O Isen Vej 7, 7430 Ikast
  Medarbejder til Drægtighedsstald   Vi er en flok medarbejder i Overisen Multi-Site der søger en ny kollega, til at hjælpe i drægtighedsstalden fra 1/12 eller 1/1-2021.  Gården ligger syd for Ikast. Vi har 1.000 søer, sælger halvdelen af vores gris ved 30 kg. og laver den anden halvdel til slagtesvin. Vi laver selv polte, og tapper sæd fra vores orner. Vores Ønsker: Du skal være omgængelig og fleksibel i dit arbejde Du skal være interesseret i at lære nyt Du skal kunne tage ansvar i det daglige arbejde i løbe/drægtighedsstalden. Du skal have MRSA kursus og medicinhåndterings kursus
Agri Nord
Nordjylland, 9670 Løgstør
Har du lyst til at være en del af vores team? Hjort Knudsen Landbrug ApS, Næsborg, Løgstør søger fast medarbejder til arbejde i vores højsæsoner, som ligger fra ca. 1/3 og til 1/10. Lidt om jobbet: Plantebrug med 750 ha og produktion af salgsafgrøder / foderkorn samt energipil til brændsel. Du vil indgå i et team sammen med ejer og en fast markmand. Arbejdstid: Gens. 37 timer/uge, mandag til torsdag 7 – 16, fredag til kl. 12.30. Derudover vil der være ekstra timer i forbindelse med forårsarbejdet og høsten, hvor det også kan blive aktuelt med weekendarbejde. Ønsker til dig: Vi har brug for en all-round medarbejder, der godt kan lide en omskiftelig selvstændig hverdag med alsidige opgaver, såsom at køre korn fra, harve, klarg

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring