Viser 94 Søgeresultater

Aarhus Kommune
Midtjylland, Hack Kampmanns Plads 2 8000 Aarhus C
Om Jobbet:Er du ivrig efter at være med til at skabe stærke lokalsamfund sammen med de mennesker, der bor der, i et krydsfelt mellem kultur, sundhed og medborgerskab? Har du energi på at understøtte lokale partnerskaber, borgerinddragelse og samskabelse? Og er du samtidig god til at formidle, koordinere og kombinere med øje for strategier, politikker og målsætninger?Så er denne nyoprettede stilling måske noget for dig.Magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og for Kultur og Borgerservice ønsker at arbejde endnu tættere sammen, fordi vi tror på at det giver mulighed for at skabe bedre løsninger og muligheder for og med borgerne i Aarhus Kommune. Derfor er denne stilling en delt stilling med tilhørsforhold begge steder for at skabe den bedst mulige synergi og sammenhæng. Samtidig er et samarbejde med og inddragelse af forskellige partnere i lo
Skelmose ApS
Sønderjylland, Skagerrakvej 8, 6715 Esbjerg N
til opførelse af nye bæredygtige rækkehusprojekter – Sjælland/Jylland/Fyn Hos Danhaus har vi travlt og derfor har vi brug for dig, hvis du er en dygtig projektleder, der sætter en ære i at gøre dit arbejde godt og få tingene til at ske i samarbejde med en række andre dedikerede kolleger. Succes fordrer at der er styr på byggepladsen. Derfor har vi hos Danhaus en vigtig stilling som projektleder ledig. Har du de rette kompetencer, en god solid erfaring, er du selvstændig og samtidig lidt stædig, ja så er du måske vores nye projektleder på en af vores store byggepladser som typisk spænder fra 40 til 80 huse. Du kommer til en velsmurt virksomhed og bliver en del af en engageret og velfungerende afdeling med 8 ansatte. I Danhaus er vi ca. 115 dedikerede medarbejdere, der arbejder tæt sammen for at indfri de boligdrømme, som vores k
IT-Universitetet i København
Københavnsområdet, Rued Langgaards Vej 7 2300 København S
Brænder du for uddannelsesprojekter og har du erfaring med at tilrettelægge undervisning med inddragelsen af teknologi? Kan du lede projekter med flere partnere og sparre med undervisere om online og blended undervisning? På IT-Universitetet (ITU) er undervisningen organiseret på tre institutter. Den forsknings- og uddannelsesmæssige del af institutternes arbejde understøttes af Research & Learning Support (RL), som lige nu søger en medarbejder til et 10 månders barselsvikariat på fuld tid med mulighed for forlængelse. Om stillingen Med reference til teamlederen for Team Learning Support og i samarbejde med dygtige kolleger får du til opgave at sikre høj kvalitet i udviklingen af: Fysiske kurser og et onlinekursus i et projekt målrettet små og mellemstore virksomheder Blended learning på ITU’s fuldtidsuddannelser generelt Almen pædagogisk-didaktisk support og læringsteknologisk support
Ørsted A/S
Midtjylland, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia
Do you want to fight climate change by supporting our prestigious US offshore wind projects with time management and resource planning? Join us and become Senior Project Planner in Planning, Risk & Integration Management where you’ll support the project organisation in developing, maintaining and analysing time schedules and human resource plans in accordance with guidelines and processes. The department supports our offshore wind farm projects with both time, risk and scope management, where your main focus will be on planning. Your key tasks will be to drive the time and human resource planning in our projects as well as controlling and maintaining time schedules and performing schedule analysis carry out progress updates in terms of activities and resources and communicate and report progress, performance and forecasts on a regular basis support close collaboration with other planners in the team to ensu
KHRS ApS
Københavnsområdet, Vibevej 20, 2400 København NV
Projektmedarbejder søges 30 timer ugentligt. KHRS søger en erfaren projekt medarbejder til at varetage virksomhedens samarbejde med en række kommuner i sjællandsområdet. Af fastlagte arbejdsopgaver kan nævnes koordinering af beskæftigelsesrettede forløb tilpasset udsatte borgere oftest med problemer udover ledighed, undervisning og coaching af projektdeltagere, opsøgende arbejde med henblik på at skabe nye vedvarende samarbejdsrelationer, samt screening af potentielle projektdeltagere og/eller medarbejdere. Dine opgaver vil bl.a. være: - Daglig kontakt og opfølgning med KHRS´s samarbejdspartnere. - Undervise og tilrettelægge opkvalificeringsforløb for projektdeltagere ud fra forskellige    udfordringer - Afholde opfølgningssa
Gladsaxe Kommune
Københavnsområdet, Rådhus Alle 1 2860 Søborg
Rusmiddelcentret i Gladsaxe søger Case Manager med lyst til at arbejde helhedsorienteretI forbindelse med en øget borgertilgang opnormerer vi med en fuldtidsstilling som Case Manager.Vi er både myndighed og udfører på stof- og alkoholområdet, og vores tilgang til borgerne er dobbeltfokuseret og familieorienteret.Hvis du har lyst til, gennem en koordineret og helhedsorienteret indsats, at være med til at motivere og fastholde borgernes mål for forandring, synes vi du skal søge jobbet hos os.Som case manager forventer vi, at duEr den gennemgående person i borgerens behandlingsforløbKan skabe en god behandlingsalliance med borger, og motivere for forandringTager ansvar for koordinering og dokumentation af borgerens behandlingsforløbKan gennemføre både individuelle samtaler og gruppeforløbSamarbejder med pårørende og frivillige netværk.Vi lægger vægt p
IT-Universitetet i København
Københavnsområdet, Rued Langgaards Vej 7 2300 København S
IT-Universitetet i København søger en erfaren og effektiv projektleder til et 3-årigt projekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet om digital kompetenceudvikling: Teknosofikum. Projektet skal klæde undervisere fra videregående uddannelser på til at sætte de nye digitale muligheder i spil i deres undervisning, så det giver mening på deres fagfelt og øger udbyttet af undervisningen for de studerende. Formålet er at give en bred gruppe undervisere på de videregående uddannelser en viden om og forståelse af digitaliseringens muligheder for at bringe digitale perspektiver, metoder og værktøjer i spil i eget fag og egen undervisning; at gøre undervisere på de videregående uddannelser i stand til at anvende relevante digitale læringsformater i egen undervisning; at give dem forudsætninger for at vejlede studerende, som bruger digitale platforme og værktøjer i studiet; og at etablere et skalerbart undervisningsforløb og en digital læringsplatf
Lyngby-Taarbæk Kommune
Københavnsområdet, Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby
.Vi søger en programleder, som vil være med til at sikre at Letbanen i Lyngby-Taarbæk Kommune bliver anlagt så borgere og handelslivet oplever så få gener som muligt i anlægsfasen.Lyngby-Taarbæk Kommune oplever i disse år store fysiske ændringer i kraft af spændende byudviklingsprojekter. Gode løsninger skal integreres i byudviklingen - ikke mindst den kommende letbane, regnvands- og skybrudsløsninger samt klimaprojekter, skal planlægges i samspil med god arkitektur, gode byrum og med styrkelse af kommunens grønne værdier.Du vil komme til at drive og koordinere et af de store udviklingsprojekter, som Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at organisere i geografisk afgrænsede programmer. Du kommer til at stå i spidsen for program for Letbanen.Under programmet Letbanen ligger bl.a. koordinering med Hovedstadens Letbane, udformning af stationsforpladser, optimering af parkeringssøgeringen, ledningsomlægninger, kommunik
MP Administration
Nordjylland, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
NBE søger to projektmedarbejdere til henholdsvis et nyt nationalt projekt, som har til formål at accelerere den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder, samt et nyt EU-projekt med fokus på bæredygtigt byggeri. Vi leder efter en eller to nye kollegaer som ligesom os brænder for bæredygtighed, og som har lyst til at arbejde i et bredt samarbejde med virksomheder såvel som vidensinstitutioner og andre bæredygtighedsorganisationer.Om opgaverneHovedparten af dine opgaver vil være i et nyt landsdækkende projekt ’Grøn Cirkulær Omstilling’ og/ eller i det nordiske Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C). Alt efter interesse og kompetencer vil arbejdsopgaverne kunne gå på tværs af de to projekter, ligesom du vil bidrage ind i netværkets mange andre aktiviteter.  Der er tale om en alsidig stilling med en stor kontaktflade inden og udenfor regionen og landets grænser.Du skal blandt andet fungere som fa
Botilbuddet Kongensgade
Nordjylland, Kongensgade 16, 9293 Kongerslev
Social/sundhedsfaglig medarbejder søges til Botilbud Kongensgade.Aalborg kommunes Handicapafdeling – Fagcenter for socialpsykiatri. Vi søger 2 medarbejdere i vikariat på 37t/uge i gennemsnit fra 15/3-20 eller snarest herefter og indtil 31/12-20. Arbejdstiden er fordelt på dag, aften, nat og weekend. Botilbud Kongensgade er et døgndækket tilbud til borgere, som har en psykiatrisk diagnose kombineret med sociale udfordringer fx misbrug. Der er 9 boliger fordelt på 3 midlertidige pladser § 107 og 6 længerevarende boliger, § 105/85.Beboerne er i stand til at klare sig i eget hjem under forudsætning af, at der tilbydes nødvendig hjælp, støtte og vejledning af social og pædagogisk karakter.Vores kerneopgave er, at fremme menneskets muligheder for at leve et uafhængigt liv. Dette i samarbejde med beboeren og dennes netværk.Vi arbejder efter kontaktpersonsystem, og indsatsen

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring