Viser 814 Søgeresultater

KU - SUND - PANUM KBH N
Københavnsområdet, Blegdamsvej 3B 2200 København N
Afdelingen Forskning & Innovation på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Københavns Universitet, søger to AC-sagsbehandlere med erfaring fra den offentlige sektor. Vi ønsker os kolleger der er ambitiøse, kompetente, kvalitetsbevidste og effektive. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. juni 2020. Forskning & Innovation sikrer de administrative rammer for de ca. 1.700 ph.d.-studerende, der er indskrevet på SUND’s Ph.d.-skole. Du kommer til at indgå i et team på ca. 22 personer, der løser en række forskellige opgaver omkring administration og udvikling af ph.d.-studieforløbet. Endvidere vil de kommende år være præget af implementering af et nyt administrativt it-system. Vores primære interessenter er ph.d.-studerende og deres vejledere. Vi er en velfungerende afdeling bestående af én afdelingschef, to sektionsledere og ca. 40 medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen med fakultetets ledelse, institutter og den enkelte forsker. Vi lægger vægt p
Hartmanns A/S, Fredericia
Midtjylland, Avej 1, 7100 Vejle
For vores kunde i Vejle søger Hartmanns en medarbejder til økonomi/regnskabsopgaver. Du skal kunne navigere i skarpe deadlines så en god ordenssans er et stort plus.   Opgaver: Bogføring Afstemning Finansbogholderi Løn Div. Administrative opgaver   Jobbet er på fuld tid med opstart hurtigst muligt.                                                                                            &nb
Familieretshuset, Afdeling Ringkøbing
Sønderjylland, Østergade 41 6950 Ringkøbing
Familieretshuset søger kontorelever, der brænder for offentlig administration. Vil du være med til at gøre en forskel for vores borgere, så har vi flere ledige kontorelevstillinger med speciale i offentlig administration i Ringkøbing til besættelse pr. 1. september 2020. Familieretshuset har 9 lokationer rundt i landet med fælles administration i Aabenraa. Vi tilbyder: Familieretshuset udfører en række samfundsmæssige opgaver, og som elev i Familieretshuset får du mulighed for at tage del i dette. Du vil i løbet af den 2-årige periode få en solid kontoruddannelse i en spændende og travl virksomhed sammen med engagerede kolleger, og hvor såvel dine faglige som dine sociale kompetencer vil blive bragt i spil. Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring og skoleophold, hvor du møder andre elever fra de øvrige offentlige institutioner. Du vil komme til at arbejde med forskellige arbejdsopgaver som
Hvidovre Hospital
Københavnsområdet, Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre
Lægesekretær til Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling – Amager og Hvidovre Hospital En lægesekretærstilling i Endokrinologisk afsnit på 37 timer/uge er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er primært tilknyttet sengeafsnit og du vil i samarbejde med sekretærkolleger dække specialerne endokrinologi, og ved behov lungemedicin. Herudover vil du deltage i ambulatorieopgaver for endokrinologisk ambulatorium. Ambulatorieopgaverne kan varetages fra sengeafsnittet. Endokrinologisk afsnit ligger fysisk sammen med Lungemedicinsk afsnit, hvorfor I er to sekretærer, der sidder sammen. Der vil også være mulighed for oplæring i det palliative speciale. Som en del af Nyt Amager Hvidovre Hospital er det meningen, at Endokrinologisk afsnit flytter ud i det nye byggeri i 2022. Du vil bl.a. varetage opgaver i forbindelse med arbejdslister i Sundhedsplatformen, telefonbetjening, bestille transporter, tolk, undersøgelser, servicere p
Samsø Kommune
Midtjylland, Søtofte 10, 8305 Samsø
Sammen om Samsø – vi løfter i flok og gør det sammen.  Social, Sundhed og Beskæftigelse søger en fuldtidsansat akademisk stabsmedarbejder snarest muligt.  Vil du være med til at vise vejen til det gode liv og samfund på Samsø samt samarbejde tæt omkring mål og resultater inden for social, sundhed og beskæftigelse - så søger Social, Sundhed og Beskæftigelse en ambitiøs og passioneret stabsmedarbejder. Du vil komme til at indgå i områdets stabsfunktioner generelt men have særlig vægt på politik og strategi.  Samsø Kommune er en lille og velfungerende kommune, der gerne vil vise omverdenen, at Samsø ikke kun er en lille ferieø, men også et godt sted at bo og arbejde hele året. Her finder du  "less is more" omsat til praksis.  Vi søger en profil, som forstår at arbejde i en politisk styret organisation med høj kompleksitet og mange forandringer. Du har lyst til at løse opgaver i tæt tværfagligt samarbejde
Trafikstyrelsen
Københavnsområdet, Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V
Præcision, orden og komplicerede hastesager er nøgleord i denne stilling. Har du flair for faglig koordinering med mange forskelligartede aktører? Så er du måske vores nye kollega! Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen søger en dygtig og engageret fuldmægtig til afdeling for Luftfart, hvor du primært skal beskæftige dig med trafiktilladelser og registrering af luftfartøjer i det danske Nationalitets- og Rettighedsregister. Yderligere skal du arbejde med oversættelser og vejledning på engelsk og deltage i processen omkring sikkerhedsgodkendelser af personer inden for luftfartsområdet. Sammen med ca. 110 engagerede kollegaer i afdelingen skal du være med til at tage hånd om reguleringen, tilsynet og sikkerheden i den civile luftfart i Danmark. Du vil indgå i et kontor med 30 dygtige og engagerede kolleger. Kontoret fører bl.a. tilsyn med luftfartøjers luftdygtighed, både den initiale og den løbende, samt operative og tekniske organisationer. Ko
Færdselsstyrelsen
Sønderjylland, Sorsigvej 35 6760 Ribe
Brænder du for at arbejde i en politisk styret organisation? Er du fagligt skarp og har du lyst til at være med til at udforme og bidrage til udarbejdelse af bekendtgørelser og lovforslag? Så er du måske vores nye kollega. Færdselsstyrelsen Færdselsstyrelsen er i rivende udvikling, og vi har brug for flere dygtige medarbejdere på holdet. I Færdselsstyrelsen får du ca. 140 engagerede kolleger med forskellige fagligheder og opgaver. Vi står stærkt på værdier som handlekraft, læring og meningsskabelse og ønsker en kultur, hvor du oplever indflydelse og plads til ambitioner. Færdselsstyrelsen er pr. 1. januar 2020 blevet en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet, og vi står over for ambitiøse mål på færdselsområdet samt en spændende udvikling som arbejdsplads. Vi er ambitiøse - både når det gælder faglighed, omdømme, organisatorisk og personlig udvikling. Team Jura og
Fonden Gl. Kongevej Administrationen
Midtjylland, Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj
BOSTEDERNES ADMINISTRATION, ELKJÆRVEJ 38, 8230 åBYHØJ - sekretariat for botilbuddene Gl. Kongevej og Vangsbovej. 20 timer pr. uge. Vores nuværende regnskabmedarbejder har brug for en faglig kompetent, stabil kollega til håndtering af de mangeartede administrative arbejdsopgaver der er i sekretariatet. Ex.: forefaldende kontorarbejde lønindberetning regnskab, bogføring og journalisering, herunder indscanning af diverse dokumenter i elektronisk journaliserings system Som ny medarbejder vil du blive sidemandsoplært med henblik på, mere selvstændigt, at kunne overtage opgaver efter aftale. Vi forventer at du, som et minimum, har grunduddannelse indenfor fagområdet. Derudover vil det være en fordel at du er bekendt med C5 bogføringsprogram. Vi bruger desuden Dagbogsprogrammet SOFUS. Vi anser samarbejdet med de kommu
Social- og Indenrigsministeriet
Københavnsområdet, Holmens Kanal 22 1060 København K
Faglig stærk medarbejder til tilsyn og risikostyring i Social- og Indenrigsministeriet Vil du være med til at understøtte en sikker og effektiv drift, så ministeren og regeringen har det bedste grundlag for at føre sin politik ud i livet? Så har du nu muligheden for at blive en del af Social- og Indenrigsministeriets kontor for Koncerntilsyn, hvor tilsyn og risikostyring er blandt hovedopgaverne. Vi søger dig, som har en stærk faglig forståelse for drifts- og risikostyring i staten, som har lyst til at skabe resultater sammen med dygtige og søde kollegaer og mod på at have en udadvendt rolle i forhold til institutioner og samarbejdsparter på ministerområdet. Dig Du har en relevant akademisk uddannelse. Det kan være, at du er cand.oecon, cand.polit, cand.scient.pol eller cand.merc.aud med et stærkt fokus på offentlig forvaltning. Du har nogle års erfaring, gerne fra centraladministrationen. Det vigtigt f
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg
Har du gode koordineringsevner, og har du et ønske om at understøtte kollegaer og vores interne processer med dit administrative gen? Kan du kommunikere på alle niveauer, og skabe et fælles ”vi” i opgaveløsningen? Så er du måske den, vi søger til vores ledige stilling som medarbejder i sekretariatet i Beskæftigelse og Sundhed.Sekretariatet varetager mange forskellige administrative opgaver, der understøtter driften i områdets forskellige afdelinger. Foruden vores faste driftsopgaver - og løbende udvikling af disse - består en stor del af vores hverdag af ad hoc opgaver.Kvalifikationer og kompetencerDu har en relevant assistentuddannelse eventuelt suppleret med kommunom eller en professionsbachelor i administration. Du kommunikerer klart og præcist såvel mundtligt som skriftligt. Du har øje for helheden i opgaveløsningen, og kan sikre udvikling af enkle og effektive sagsgange. Du er grundig, systematisk og ansvarlig, li

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring