Viser 964 Søgeresultater

Lemvig Kommune
Midtjylland, Rådhusgade 2 7620 Lemvig
Er du en dreven og systematisk projektleder med hang til natur og det åbne land og en forkærlighed for Nordvestjylland? Så har du nu muligheden for at bedrive det, du brænder for, hos os.Natur & Miljø i Lemvig Kommune søger en ny kollega, som skal være den centrale figur i Naturpark Nissum Fjord og samtidig indgå i afdelingens daglige drift.OpgaverneDin hovedopgave vil blive rollen som projektleder for Naturpark Nissum Fjord. Naturparken er etableret og drives i et velfungerende samarbejde mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune og Nissum Fjord Netværket. Udgangspunktet for naturparkplanens drift og udvikling er den politisk vedtagne naturparkplan, som kan ses her: http://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik_Miljo/Natur%20og%20Miljo/Natu
Job & Velfærd - Staben
Sønderjylland, Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg
Ønsker du at blive en del af et velfungerende team, hvis primære opgave er at rådgive og være sparringspartner i forhold til juridiske problemstillinger på det specialiserede socialområde og sundhedsområde. Og har du lyst til og ønske om – at arbejde som jurist og være med til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, så er denne stilling måske noget for dig?  Som jurist skal du understøtte opgavevaretagelsen på social-, senior- og sundhedsområdet. Du skal være vores sparringspartner og sikre den nødvendige vejledning af ledelse og medarbejdere med forskellig faglighed i det daglige arbejde på velfærdsområdet.   Du vil blive den ene af et team på to jurister på velfærdsområdet. Teamet er med til at udvikle og vedligeholde et højt fagligt niveauet for at sikre borgernes ret og pligt inden for velfærdsområdet. Forvaltningens arbejdsmarkedsområde har tilknyttet en egen jurist. Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor
Strategi- og Direktionssekretariatet
Øvrige Sjælland, Jernbanegade 7, 4930 Maribo
Akademisk medarbejder med stærke kommunikations- og analysekompetencer søges til Strategi- og Direktionssekretariatet i Lolland KommuneLolland Kommune står midt i en positiv udvikling, hvor der er vækst i erhvervslivet, vækst i beskæftigelsen og hvor befolkningstilbagegangen er bremset. Med udsigt til anlægsstart på Femerntunnellen forventes den positive udvikling at fortsætte i de kommende år. Det er Byrådets ambition at få mest muligt ud af de nye udviklingsmuligheder, hvilket afføder en række strategiske indsatser som skal eksekveres. Det kræver vedholdenhed, handlekraft og ressourcer. Og det er her, at du kan få muligheden for at udnytte og udvikle dine kompetencer. I første omgang er der tale om en tidsbegrænset ansættelse på 1 år, da en af vores dygtige medarbejdere går på barsel fra primo april i år og ca. et år frem. Om jobbet Du bliver placeret i Strategi- og Direktion
BILLUND LUFTHAVN A/S
Midtjylland, Passagerterminalen 10 7190 Billund
Har du et godt overblik og trives i et travlt miljø? Og motiveres du af at nå de fastsatte deadlines i at få varerne ud til de af lufthavnens kommercielle afdelinger, der hører under afdelingen Sales? Så er du måske den nye kollega, vi søger.Dine arbejdsopgaverDu er med til at sikre, at lufthavnens butikker altid er velopfyldte, så kollegerne i salgsorganisationen kan koncentrere sig fuldt ud om at vejlede og hjælpe kunderne med deres indkøb. Du kommer også til at tage del i levering af varer til spisestederne i Sales.Arbejdet er fysisk betonet og omfatte bl.a. det at:pakke varer til salgsstederne fra pluklistestille varer på plads på salgsstederneoverholde tidspunkter for varelevering til spisestedernemodtage varer i varemodtagelsenHerudover vil der være forefaldende ad-hoc opgaver på l
Skoler og Dagtilbud
Øvrige Sjælland, Jernbanegade 7, 4930 Maribo
Kan du passe dagplejens morgentelefon fra kl. 6.00, varetage personaleadministration og generelle administrative opgaver? Og trives du i et miljø, hvor mange opgaver skal løses parallelt samtidig med, at nye opgaver kommer til? Så er du måske den ene af to administrative medarbejdere, vi søger til at understøtte Dagtilbud i Lolland Kommune. Dagtilbud i Lolland KommuneDagtilbudsområdet i Lolland Kommune er organiseret i to dagtilbudsområder, i henholdsvis Nakskov og Maribo/Rødby samt i fire landsbyordninger. Til hvert område hører et antal daginstitutioner og dagplejere. Dagtilbudsstrukturen med opdeling i områder trådte i kraft den 1. august 2019. I forbindelse med vores nye struktur ønsker vi at ansætte en administrativ medarbejder til hvert område.Som en af vores to nye administrative medarbejdere vil du få ansættelsessted i en daginstitution i enten Nakskov eller Rødby. Derudover vil der være en dag om
Muuto A/S
Københavnsområdet, Østergade 36, 1100 København K
Muuto is a leading Scandinavian design company, positioned in the affordable luxurysegment, with a strong attractive range of furniture, accessories and lighting products.Our culture reflects entrepreneurship and creativity, where joined responsibility is highlyvalued. AREAS OF RESPONSIBILITYWe are looking for a strong supply chain candidate with a proven track record ofmanaging outsourced production efficiently without compromising the defined servicelevels.The Supply Chain Category Manager will be responsible for the full value chain withinown portfolio and will have a key role in managing and developing our supply chainportfolio.• Evaluate on supplier’s performance and initiate corrective actions when required• Risk analysis on supplier portfolio & exploring new market possibilities whenneeded• Ensure best in class quality, while focusing on cost reduction opportuniti
BILLUND LUFTHAVN A/S
Midtjylland, Eksportvej 40 7190 Billund
Brænder du for at arbejde i en international atmosfære, hvor du bliver bindeleddet til mange internationale kunder og store luftfartsselskaber? Så har vi måske jobbet til dig! Vi søger snarest en cargoassistent til Cargo Center Billund, der har flair for kundeservice og spedition.Din primære arbejdsopgave bliver servicering og betjening af såvel luftfarts- som landevejsforsendelser, hvor de meget alsidige aktiviteterne bl.a. består af daglig ekspedition af henvendelser og forespørgsler modtagelse af opgaver med specifikationer til leveringsvilkår sikring af igangsættelse af de aftalte opgaver i terminalen.  Med den daglige kontakt til kunder og flyselskaber er du med til at sikre, at vores kunders ønsker altid prioriteres og kommer i første række.Forventningerne til digDu
Odense Universitets Hospital - Løn og Personaleafdelingen
Fyn, Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C
Har du lyst til at bidrage til at skabe bedre sammenhæng og kvalitet for patienter på et af landets største hospitaler, og trives du med at være tæt på ledelsen? Så er du måske vores nye kollega i Klinisk Udvikling, OUH. Ansvar og arbejdsopgaver Opgaverne vedrører dels ledelsesunderstøttelse af Klinisk Udvikling (KLU), dels opgaver ift. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og OUHs rolle i at sikre sammenhængende forløb, der sætter patienten først. Fsva. ledelsesunderstøttelse drejer opgaverne sig primært om løbende at understøtte stabschefen og den øvrige ledelse i afdelingen, bl.a. ved sikring af leverancer, koordinering af mødemateriale (internt og på tværs af OUH), opfølgning på tværgående beslutninger, organisationsudvikling på tværs af KLU og øvrig understøttelse af stabschefen, eksempelvis ved at udarbejde slides m.v. En del af opgaverne vil vedrøre intern kommunikation ved brug af både skriftlige og
Frederikshavn Kommune
Nordjylland, Rådhusvej 1 9300 Sæby
Er du en energisk og dygtig medarbejder, der ønsker at arbejde med økonomiske og administrative opgaver?Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. marts 2020Center for Familie tager sig af såvel den forebyggende indsats, som indsatsen målrettet børn og familier med særlige behov. Center for Familie er på dette område organiseret i tværfaglige teams, der understøtter dagtilbud og skole. Organiseringen kaldes i Frederikshavn Kommune for ”Bæredygtigt Børneområde”.Center for Familie driver desuden Døgncenter Granly, Krisecenteret, Bo Hjemmestøtte, Støttekontaktpersonkorpset, SSP, Skansen, Familiehuset og den kommunale Tandpleje.Administration & Økonomi løser en lang række administrative og økonomiske opgaver for alle faggrupper i Center for Familie, f.eks. PPR. Sundhedsplejen, My
Lægemiddelstyrelsen
Københavnsområdet, Axel Heides Gade 1 2300 København S
Grundet et stigende antal arbejdsopgaver søger vi en non-klinisk assessor/toksikolog, som brænder for at deltage i det europæiske samarbejde om godkendelse af lægemidler. Er det lige dig, så er du måske vores nye kollega i Lægemiddelstyrelsens enhed for Lægemiddelgodkendelse, sektion Centrale Procedurer-Projektledelse (CPP). Om sektionen Stillingen er placeret i ”Centrale Procedurer-Projektledelse”, en sektion i den større enhed ”Lægemiddelgodkendelse”. Vi er den sektion som projektstyrer/koordinerer det løbende samarbejde mellem Lægemiddelstyrelsen og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om fælleseuropæisk godkendelse af lægemidler til mennesker og dyr. Vi har en bred kontakt flade til lægemiddelindustrien, som del i vores rådgivning til dem vedrørende den centrale procedure for lægemiddelgodkendelse og National Scientific Advice. Dit arbejde Som non-klinisk assessor/t

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring