Viser 207 Søgeresultater

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Københavnsområdet, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup
Vil du være med til at sikre at Forsvarets medarbejdere, civile som militære, får de bedst mulige uniformer og den bedst mulige personlige udrustning? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job i Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) i Ballerup, hvor vi søger en ny kollega til Kapacitetscenter Udrustning. Om osI Kapacitetscenter Udrustning har vi ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre anskaffelser inden for udrustningsområdet. Det vil sige vores ansvarsområde strækker sig fra uniformer over fodtøj, arbejdstøj, hovedbeklædning, soveposer, idrætstøj, medaljer, enhedsafmærkning og meget andet. Vi er overordnet materielansvarlige indenfor vores materielområde, og det betyder, at vi tilvejebringer det ønskede materiel så det er til rådighed i den rette mængde, til rette tid og i rette kvalitet for Beredskabsstyrelsens og forsvarets ansatte. Vi er ligeledes ansvarlige for drift af udrustningsgen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Københavnsområdet, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
Har du overblikket og brænder du for administration og nyder en stor grad af selvstændighed? Så er du muligvis lige den kollega vi står og mangler!Vil du være den militære støtte og erfarne sagsbehandler for dygtige unge værnepligtige rådsmedlemmer og journalister?Om osVærnepligtsrådets opgave er at varetage de værnepligtiges interesser over for ledelsen, hvilket vi gør ved at rådgive og støtte de værnepligtige om alt fra regler og rettigheder til uddannelse.Rådet består af fem til seks unge værnepligtige, to journalister og tre til fire tillidsvalgte, der udskiftes hvert halve år. Dertil er denne stilling - En erfaren mellemleder, der fungerer som vejleder og administrativ sagsbehandler. En sagsbehandler, der ligeledes er forberedt på at bidrage til det praktiske arbejde.Rådet står blandt andet for udarbejdelsen og udgivelsen af de værnepligtiges blad ”Soldaten” med fire udgivelser hvert halvår.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Københavnsområdet, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup
Har du overblikket og brænder du for administration og nyder en stor grad af selvstændighed? Så er du muligvis lige den kollega vi står og mangler!Vil du være den militære støtte og erfarne sagsbehandler for dygtige unge værnepligtige rådsmedlemmer og journalister?Om osVærnepligtsrådets opgave er at varetage de værnepligtiges interesser over for ledelsen, hvilket vi gør ved at rådgive og støtte de værnepligtige om alt fra regler og rettigheder til uddannelse.Rådet består af fem til seks unge værnepligtige, to journalister og tre til fire tillidsvalgte, der udskiftes hvert halve år. Dertil er denne stilling - En erfaren mellemleder, der fungerer som vejleder og administrativ sagsbehandler. En sagsbehandler, der ligeledes er forberedt på at bidrage til det praktiske arbejde.Rådet står blandt andet for udarbejdelsen og udgivelsen af de værnepligtiges blad ”Soldaten” med fire udgivelser hvert halvår.
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Ønsker du operativ tjeneste, og har du interesse for køretøjer? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdeling Vordingborg er et af fremtidens 9 reparationsdelinger ved 3 Vedligeholdelsesbataljon, Trænregimentet.Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn. Ved siden af arbejdet som mekanikere, er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan udsendes i internationale operationer og indgå i div. beredskaber m.v. I dagligdagen er vi 24 medarbejdere, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand.Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer og blive
Haderslev Kaserne
Sønderjylland, Louisevej 2A, 6100 Haderslev
Har du lyst til at arbejde som elektronikmekaniker indenfor et bredt spektrum af hærens materiel og køretøjer, kunne du tænke dig et alsidigt job af både faglig og operativ karakter og har du en faglig uddannelse som radiomekaniker, elektronikmekaniker, elektronikfagtekniker eller lignende, så er denne stilling måske noget for dig.Om osReparationsdelingen på Haderslev Kaserne er en ud af ti reparationsdelinger som hører under 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet. Vi råder over gode værkstedsfaciliteter i Haderslev og udfører eftersyn og reparationer på mange forskellige materieltyper og køretøjer. Vi støtter blandt andet Slesvigske Fodregiment, NATO’s kommunikations enhed DCM-Echo, Hjemmeværnet og Figter Wing Skrydstrup.Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på a
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H, 3460 Birkerød
Ønsker du faglig/operativ tjeneste, og har du et svendebrev som elektromekaniker/ elektronik fagtekniker /radiomekaniker? Så er din fremtid måske hos os. Om osReparationsdeling Høvelte er en af 9 reparationsdelinger i Vedligeholdelsesbataljonen. Disse er placeret på Hærens kaserner i hele landet. Reparationsdelingen er kasernens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn. Ved siden af arbejdet som mekanikere er vi soldater. Vi anvender derfor en del tid på militære færdigheder, således vi kan indgå i Forsvarets beredskab og udsendes i internationale operationer. I dagligdagen er vi 30 medarbejdere ved reparationsdelingen i Høvelte, fordelt på et ledelseselement, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, reservedelsekspedienter og en dækmand. Desuden har vi i øjeblikket 2 lærlinge.Vi har et uformelt og sammentøm
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H, 3460 Birkerød
Er du korporal eller overkonstabel af 1. grad med gode administrative færdigheder, kan du komme i betragtning til drift hjælper stillingen ved REPDEL LG. Ønsker du administrativ og operativ tjeneste i en faglig verden? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdelingen i Høvelte er en ud af ti reparationsdelinger, som hører under vedligeholdelsesbataljonen ved Trænregimentet. Vi er bemandet med militært fastansatte medarbejdere, som til daglig primært reparerer det materiel, der anvendes ved Den kongelige Livgardes kampenheder.Udover arbejdet på værkstedet, uddanner vi også alle medarbejderne til at indgå i beredskabskampgruppen. Vores bemanding består af 30 faste medarbejdere, en delingsfører, en driftsbefalingsmand og en driftshjælper. Vi har 2 reparationssektioner, og 1 sektionsførere, motormekanikere, elektronikfagteknikere, våbenmekanikere, 1 dæk/ smøremand samt en forsyningssektion med forsyningsekspediente
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H, 3460 Birkerød
Ønsker du at anvende din faglige uddannelse i et fagligt og operativt miljø, ved en af hærens reparations enheder som fører og mekaniker? Så er din fremtid måske hos os.Om osReparationsdelingen på Den Kongelige livgardens kaserne (LG), Birkerød, og er underlagt 3 Vedligeholdelseskompagni, som er hjemmehørende i Aalborg.Reparationsdelingen LG er en af 10 reparationsdelinger i 3 VEDLKMP/3 VEDLBTN/TRR.3 VEDLMKP har reparationsdelinger på Vordingborg Kaserne, Gardehusarkasernen, Høvelte Kaserne (LG), Fredericia/Haderslev Kaserner og Rønne Kaserne Skive kaserne, Holstebro kaserne Aalborg kaserne Oksbøl og Varde kaserne.Reparationsdelingen på Garderkasernen, er Den Kongelige livgardens militære værksted, hvor de forskellige enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn.Reparationsdelingen er Hærens højeste faglige enhed på LG kasernen og har derfor også det faglige ansvar o
Aalborg Kaserner
Nordjylland, Gammel Høvej 37, 9400 Nørresundby
Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en stilling som GF/FEKS ved Reparationsdelingen i Aalborg – en del af Vedligeholdelses-kompagniet. Om osMaterielvedligeholdelse i et operativt miljø, en varieret hverdag og gensidig tillid er nogle af nøgleordene, der beskriver Vedligeholdelseskompagniet. Kompagniet løser opgaverne med kunden i fokus og ønsker at skabe et godt arbejdsklima gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er kompagniets vigtigste ressource.Vedligeholdelseskompagniet er en del af 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet. Kompagniet hører til på Aalborg Kaserner, men har underliggende reparationsdelinger i hele landet. Kompagniets opgave er at yde den nødvendige værkstedsstøtte til brugende enheder og sideløbende hermed at uddanne og opstille operative, faglige reparationsen-heder til beredskab og evt. internationale operationer. Reparationsdelingen består af c
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Københavnsområdet, Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup
Forsvarets program til konsolidering og transformering af IT (PIT) søger dedikeret kollega med kendskab til Forsvarets organisation.Der er tale om en projektansættelse som løber til ultimo 2022.Om osPIT er et nyoprettet program, der skal konsolidere IT i hele Forsvarsministeriets koncern. PIT hører organisatorisk til i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), og er geografisk placeret i Hvidovre. Programmets overordnede formål er at konsolidere og optimere IT i hele Forsvarets koncern, herunder 1) øge den operative effekt af IT i koncernen, 2) øge koncernens cybersikkerhedsniveau, og 3) opnå de planlagte effektiviseringer.For at nå de ambitiøse mål er der oprettet en dedikeret programorganisation med 40-45 medarbejdere, hertil kommer en stor mængde projektdeltagere fra hele koncernen. Programmet består af en programdirektør med underliggende projektchefer og rådgivere, samt en programorganis

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring