Viser 203 Søgeresultater

Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Er du vores nye elektriker med flair for det el-tekniske, kvalitetsbevidst, der både kan arbejde selvstændigt samt indgå i teams? Trives du med en hverdag med planlagte vedligeholdelsesopgaver, fejlsøgning, vagtordning og mastearbejde, og hvor vidensdeling og sparring er et must? Så har vi stillingen til dig!Om osForsvarets Vedligeholdelsestjenesten (FVT) er en organisation på ca. 1700 civile og militære medarbejder, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben og kommunikationssystemer.Vedligeholdelsesområde Korsør er placeret på Flådestation Korsør og har 4 underlagte værksteder med underlagte satellitværksteder i Frederikhavn samt et Drifts- og Støtteelement. Vedligeholdelsesområde Korsør er ISO certificeret på både kvalitets- og arbejdsmiljøområdet og arbejder derudover ud fra LEAN principperne.Installationsværkstedet består af både militært og
Region Midtjylland
Midtjylland, Skottenborg 26 8800 Viborg
Internationale og nationale klimamålsætninger stiller store krav til os som samfund og borgere. Region Midtjylland har store ambitioner om at tage ansvar for at bidrage til den grønne omstilling af vores samfund. Vi søger en engageret medarbejder med stærke faglige kompetencer og nysgerrighed inden for klimaområdet. Vil du være med?Du kommer til at arbejde med udvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling, i første omgang med særligt fokus på strategisk klima- og energiplanlægning i et tæt samarbejde med bl.a. kommuner, fjernvarmeværker og private virksomheder.Du vil blive ansat i Team Bæredygtighed og Grøn omstilling, hvor vi bl.a. arbejder med cirkulær økonomi, data og analyse samt strategisk klima- og energiplanlægning. Teamet arbejder både internt i regionen og eksternt i brede nationale og internationale partnerskaber på t
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg
Vi søger en konstabel, overkonstabel eller OKS-1, der er klar til at uddanne sig til depotmedarbejder og varetage opgaver i DEP ved 1 NSE, hvor du vil blive en del af unik sektion, hvor faglige kompetencer og god omgangstone er i højsæde. Om osDepotet består af 10 medarbejdere, hvor du vil indgå som en naturlig del af depotet. 1. Nationale Støttelement (1 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Størstedelen af 1 NSE er netop vendt hjem fra INTOPS i starten af 2020 og påbegynder uddannelse frem imod NRI beredskab 2021. Vi er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022. I grundstrukturen består 1 NSE af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer. Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg
Vi søger en konstabel/terminalhjælper, der vil være en vigtig del af et Nationalt Støtteelement med et højt aktivitetsniveau og arbejde i et operativt miljø, samtidig skal du være en del af en terminalgruppe, der sætter faglighed højt.Om os1. Nationale Støttelement (1 NSE) er en af fem underafdelinger under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Størstedelen af 1 NSE er netop vendt hjem fra INTOPS i starten af 2020 og påbegynder uddannelse frem imod NRI beredskab 2021. Vi er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold. Store dele af 1 NSE kommer til at udgøre kernen af 4 NSBTN bidrag til INTOPS februar 2022. I grundstrukturen består 1 NSE af en elementtrop, en forsyningsdeling, en kommandosektion samt forbindelsesofficerer. Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor trans
Vordingborg Kaserne
Øvrige Sjælland, Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg
Vi søger en konstabel til en stilling som kontorhjælper. Du skal både virke i det daglige ved 1. Nationale Støtteelement, samt indgå i bataljonens garnisons-støtteelement. Du vil komme til at opleve dynamik i hverdagen samtidig med du går gode og erfarne kollegaer i både 1NSE og GSE. Om os4. Nationale Støttebataljon er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer (NSE) er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økono
Rigsarkivet, Viborg
Midtjylland, Ll. Sct. Hans Gade 5 8800 Viborg
Sagsbehandler (arkivar) til Rigsarkivets arbejde med arkivadgang Vil du være med til at bringe Rigsarkivets data i spil til flere? Rigsarkivet er Danmarks fælles hukommelse. Vi indsamler, bevarer og formidler næsten 1.000 års dokumentation om samfundet, både i digital og analog form. Vi er et af de førende arkiver i Europa inden for digital samfundsdokumentation. I Rigsarkivet har vi store ambitioner. Vores nye strategi sætter fokus på at få Rigsarkivets meget store datamængder til at skabe endnu mere værdi for borgere, forskere, virksomheder og offentlige myndigheder. Pr. 1. august 2020, eller snarest derefter, søger vi en dygtig kollega til arbejdet med at behandle ansøgninger om adgang til Rigsarkivets data. Stillingen er placeret i enheden Brugerservice. Tjenestestedet er Rigsarkivets afdeling i Viborg. Stillingsbeskrivelse Du kommer til at indgå i et team med 7-8 andre medarbejdere, hvor
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Er du befalingsmand muligvis med forsyningsmæssig og logistisk erfaring, har du nu en enestående mulighed for at søge jobbet som forsyningsbefalingsmand. I stillingen vil du være en nøgleperson i forhold til forsyningstjenesten og logistik og du bliver en del af et virkelig godt team med et stærkt fællesskab. Du vil ikke komme til at savne udfordringer og udvikling. Om osFregatten PETER WILLEMOES (WILM) er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.Vi har i gennemsnit 125 dage årligt udenfor basehavnen i Korsør i forbindelse med operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og ca. hvert 3. år bliver skibet sendt afsted på togt med ca. 3 måneders
Dragonkasernen
Midtjylland, Kasernevej 5 7500 Holstebro
Er du en kriger med interesse for pansrede køretøjer og våben? – Så er stillingen som skytte et oplagt valg for dig.Om os1. Kompagni (KMP) ved II JDR – i daglig tale Viking KMP – er et stående MEKINFKMP udstyret med Hærens nye PMV, Piranha V (PIR V). KMP vil i 2020 gennemføre træning mhp. at være klar til at indgå i NATO beredskab med resten af II JDR i hele 2021.KMP har et stærkt sammenhold og vi har en åben kultur og uformel omgangstone, hvor der altid lyttes til gode forslag, uanset hvem der stiller dem. Vi tager godt imod nye medarbejdere og tilbyder forskellige muligheder for faglig udviklingOm stillingenDu skal virke som kører og skytte på den stabiliserede våbenstation M/07 (STAVS) på PIR V. STAVS består af et 12.7 mm tungt maskingevær, en affutage og en sensorpakke med et dagsigte og termisk sigte. Skytten sidder inde i PIR V og betjener våbenstation med et slags joystick (kaldet
Kastellet
Københavnsområdet, Kastellet 1 2100 København Ø
Savner du tjenesten og kammeratskabet, og har du lyst til at bevare din tilknytning og igen bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?Hvis du har mod på et spændende job i reserven, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet, så skal du ikke vente med at søge denne stilling.Om osI Lokalforsvarsafsnit (LFA) er en dispositionsenhed under Landsdelsregion Øst, som er hjemhørende på Kastellet i København. I LFA består af en stab på i alt 18 personer. I LFA stab er organiseret som en bataljonsstab i S 1, 2, 3, 4 og 5, og vi uddanner os og træner som en bataljonskampgruppestab. Staben består af 13 officerer og 5 befalingsmænd. Vi er en fleksibel førings- og planlægningskapacitet for Landdelsregionen, og kan indsættes til alle typer landbaserede operationer og opgaver inden for regionens geografiske og operative område. Herunder at føre både organisatoriske og sammensatte enheder.Til I LFA STAB søger
Flyvestation Skrydstrup
Sønderjylland, Lilholtvej 2 6500 Vojens
Vil du være med til at sikre, at anskaffelsen af Danmarks nye kampfly bliver succesfuld? Nu kan du søge stillingen som F-35 Information Systems Security Officer.Om osFighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. Fighter Wing Skrydstrups hovedopgave er at opretholde et afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet, hvor en effektiv planlægning, styring og koordination af F-35 sikkerhed er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering og efterfølgende drift af flyet i Forsvaret.Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglig

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring