Viser 120 Søgeresultater

Borgerservice og Beskæftigelse
Nordsjælland, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
Brænder du for beskæftigelsesindsatsen? Arbejder du ressourceorienteret? Trives du med udfordringer og krav om høj faglighed? Så er du måske vores nye kollega.Vi har gode resultater i Halsnæs Kommune! Vi arbejder inden for rammerne af den prioritering, som det politiske udvalg har godkendt som opfølgning på forenklingsreformen. Vi har ressourcesyn og vores tro på, at alle ønsker at tage aktiv del i arbejdsmarkedet.Vi har stort fokus på den virksomhedsrettede indsats. Vi har fokus på samtalen som værktøj i beskæftigelsesindsatsen, og lægger vægt på en anerkendende dialog med borgerne. Vi er ambitiøse og lægger vægt på høj faglighed i en travl hverdag, samtidig med at trivslen er højt prioriteret.Vi søger en Beskæftigelsesrådgiver til opfølgning på borgere, der modtager ledighedsydelse og er visiteret til fleksjob.Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:  Opfølgning på borgere visiteret
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Brænder du for at arbejde med ledelsesinformation, administrationsudvikling og koordination? Så er det dig, vi søger!Om osFlyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing. Det administrative fællesskab har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets myndigheder, herunder forvaltning af alt personel. Fællesskabet består af en central del i Karup kaldet Koordinationssektionen, der er samplaceret med Operations Support Wing. Dertil kommer tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv.Flyvestation Aalborg, Karup og Skrydstrup.Denne stilling er placeret ved Policy og Koordinationselementet i Koordinationssektionen.Her består hovedopgaven blandt andet i at skabe og udvikle administrationspraksis og datagrundlag til ledelsesinformation samt understøtte Flyvevåbnets Administrative Fællesskab med relevante IT redskaber. I Policy og Koordinationselement
Region Midtjylland
Midtjylland, Skottenborg 26 8800 Viborg
Kan du udvikle Region Midtjyllands indsats for sundhedsinnovation Vil du være med til at videreudvikle og drive en ny dagsorden inden for sundhedsinnovation i Region Midtjylland, og kan du bidrage til at skabe de bedste vilkår for sundhedsinnovation på regionens hospitaler, så er det dig vi søger. Sundhedsinnovation som en driver for udviklingRegion Midtjylland har som ansvarlig for hospitalsområdet unikke muligheder for at udvikle nye løsninger inden for sundhedsinnovation gennem et konstruktivt samspil med virksomheder og øvrige relevante parter. Derfor er det vigtigt, at der i Region Midtjylland er gode vilkår for de virksomheder, der udvikler fremtidens løsninger og et innovativt miljø, hvor der er adgang til investeringskapital, viden, netværk og arbejdskraft med de rette kompetencer. Regionen har udstukket en re
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Vil du være med til at gøre en forskel i dansk forsvarsplanlægning? Er du god til at samarbejde og bringe det i spil, når opgaverne skal løses? Har du et ønske om at arbejde i et engageret værnsfælles team med en stor international kontaktflade?Har du mod på at bidrage til opbygning og udvikling af det nyoprettede Host Nation Support Coordination Cell (HNSCC), hvis opgave er koncentreret om at yde værtsnationsstøtte til allierede enheder i Danmark.Så er stillingen som sagsbehandler – seniorsergent - ved Operationsstabens Logistiksektion J4 i Forsvarskommandoen i Karup måske noget for dig.Om osOperationsstabens J4/Logistiksektion på Flyvestation Karup forestår planlægning og drift af logistik for Forsvarets indsættelser. J4 har logistisk erfaring fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, og sammen udvikler vi fælles logistiske løsninger i forbindelse med nationale og internationale styrkeindsættelser. Vi er f
Det Grønne Museum
Midtjylland, Randersvej 4, 8963 Auning
Museumsinspektør til Det Grønne Museum Det Grønne Museum søger pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter en museumsinspektør med jagtens kulturhistorie som det primære arbejdsområde. DGM står foran en række store og spændende opgaver i de kommende år, hvor museet skal positionere sig i danskernes bevidsthed som det nye statslige museum for jagt, skov, landbrug og mad. Dette skal blandt andet ske ved at udvikle nye store signaturudstillinger på tværs af vore ansvarsområder samt ved at styrke museets digitale formidling. Den nye inspektør skal i tæt samarbejde med ledelse og kolleger udvikle og udfylde rammerne indenfor museets mission, der lyder: Det Grønne Museum styrker historiebevidsthed og aktivt medborgerskab ved at belyse, hvorledes den kulturhistoriske og teknologiske udvikling indenfor jagten, skoven, landbruget og maden har haft og stadig har afgørende betydning for menneskers hverdag og for landskabet og nat
Flådestation Korsør
Øvrige Sjælland, Sylowsvej 8 4220 Korsør
Brænder du for at arbejde med ISO certificering på kvalitets- og arbejdsmiljøområdet, og har du lyst til et spændende og udfordrende job, så har vi måske stillingen til dig.Om osSom kvalitets- og arbejdsmiljøkoordinator bliver du en del af Vedligeholdelsesområde Korsørs Drifts- og støtteelement, som har til opgave at støtte værkstederne i produktionen, med bl.a. kvalitet, arbejdsmiljø, produktions tekniskstøtte (PTS) og logistik.Vedligeholdelsesområde Korsør har til opgave at udføre vedligeholdelse, reparation, modifikation og installation af materiel til Forsvaret enheder. Vedligeholdelsesområde Korsør er en del af den nyoprettede myndighed Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT), hvor en del af værkstederne er ISO certificeret på både kvalitets- og arbejdsmiljøområdet.Jobbet kræver, at der deltages i interne og eksterne audits i FVT, hvorfor der må påregnes rejsearbejde i perioder.Vi ti
Senior- og Sundhedsrådgivningen
Sønderjylland, Domhusgade 22, 6000 Kolding
Vi søger en faglig stærk og engageret rådgiver, der arbejder med udgangspunkt i den enkelte borgers værdier og ønsker. Du skal samtidig levere høj kvalitet i rådgivning og visitering inden for de rammer, der sættes af lovgivningen og kommunens økonomi. Vi forventer, at du bidrager til at styrke helheden og det tværfaglige samarbejde i indgangsteamet, hvor Kolding Kommunes strategi, ’Selvværd og Sammenhæng’ er udgangspunktet for god sagsbehandling, der skaber sammenhæng og værdi for borgerne.   Stillingen Senior- og Sundhedsrådgivningen behandler borgernes henvendelser om hjælp efter Servicelovens bestemmelser, hovedsagligt praktisk hjælp og pleje, boliger samt sygepleje. I indgangen tager vi imod henvendelser fra borgere, som ikke tidligere har modtaget hjælp fra Kolding Kommune. Indgangsteamet består af 3 rådgivere, en træningsterapeut, en hjælpemiddelterapeut og en foreb
Fiskeristyrelsen i København
Københavnsområdet, Nyropsgade 30 1602 København V
Med reference til direktøren, så søger Fiskeristyrelsen en selvstændig og ansvarsfuld chefkonsulent, der vil sikre fremdriften i vores store genopretningsarbejde i styrelsen. Lidt om alt det vi tilbyder Du får mulighed for at hjælpe forretningen igennem sparring om arbejds- og sagsgange samt strukturerede opfølgninger. Du vil få lejlighed til at bruge alle dine mange kræfter med at skabe robuste processer og nye systemer for god kontrol og kvalitetssikring samt revision af det igangværende arbejde. Du tilbydes arbejdsopgaver, hvor din omhyggelighed, dit ønske om overblik og din interessere for styring i høj grad er efterspurgt. Endelig får du også mulighed for at indtage en central og meget vigtig rolle for organisationen, da du betjener direktionen direkte med deres udøvelse af ledelsestilsyn og risikostyring. Du vil derfor også referere direkte til direktøren for Fiskeristyrelsen. Det forudsætter formentligt, at du
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du mod på at være ansvarlig for gennemførelsen af farvandsovervågningen i de danske farvande? Ud over overvågningen vil du også være ansvarlig for gennemførslen af suverænitetshævdelse til søs, og bistå ved bl.a. søredningsoperationer?Hvis ja? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).Om osNMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsningen af opgaver i regi af Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre) ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsn
DANSK CENTRALBIBLIOTEK F SYDSLESVIG POSTBOKS 528
Hele Danmark, DE
På Dansk Centralbibliotek vil vi gerne medvirke til at styrke børns glæde ved at læse og understøtte læselysten. Mange læseinitiativer iværksættes i de kommende år på nationalt og lokalt plan – vi er med i Sydslesvig med en række initiativer, og søger derfor en læselystformidler, der med smil og godt humør kan indgå i Børnegruppen. Vi er et spændende dansk bibliotek og et moderne kulturhus for det danske mindretal, og med vores store hovedbibliotek lige syd for grænsen, i Flensborg. Vi er mødestedet for mange aktiviteter, samtidig med at vi betjener hele Sydslesvig i kraft af vores 3 filialer og 2 bogbusser samt selvfølgelig også den digitale filial. Dine opgaver: Deltagelse i Børnegruppen omkring gruppens mange aktiviteter Udvikle og iværksætte bibliotekets læsel

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring