Viser 215 Søgeresultater

Thisted Kommune
Midtjylland, Rævebakken 7 7752 Snedsted
Vi søger en engageret og fagligt dygtig udviklingskonsulent, der kan være én af drivkræfterne på Thisted Kommunes udvikling af det tekniske område.Som udviklingskonsulent i Teknik og Erhverv skal du have lyst til at arbejde med alle emner inden for det tekniske område. Drifts- og Anlægsafdelingen har ansvaret for drifts- og anlægsopgaver indenfor park-, vej-, affalds- og ejendomsområdet, samt myndighedsbehandling på vej- og trafikområdet. Afdelingen består af tre sektioner – Anlæg og Infrastruktur, Affald og Ejendomme samt Park og Vej.Du vil blive direkte tilknyttet chefen for Drifts- og Anlægsafdelingen. Der er allerede i dag én udviklingskonsulent i Plan og Miljøafdelingen, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med.Vi tilbyder dig:Stor indflydelse på eget arbejdsområde, høj grad af selvstændighed og ansvarEt job inden for et område præget af udvikling og nytænkningStor samar
Flyvestation Karup
Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du lyst til at gøre en væsentlig forskel? Er du god til at undervise eller har lyst til at blive det? Er du uddannet B1 eller B2 flymekaniker og har lyst til nye gode kollegaer? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er jobbet som faglærer lige noget for dig!Om osTeknisk Uddannelsescenter i Karup gennemfører uddannelser indenfor flyteknik, tankning, elektronik, samt lodning og montage. Vi er ca. 25 civile og militære medarbejdere organiseret i en sektion, der uddanner alle flymekanikere til Flyvevåbnet, samt essentielle efteruddannelser til resten af Flyvevåbnet.Vi lægger vægt på tillid, faglighed, fleksibilitet og en humoristisk omgangstone. Vi samarbejder på tværs og forsøger at udnytte kompetencerne der er til stede ved os på bedst mulig måde. Vi brænder for fagligheden og for at uddanne Flyvevåbnets dygtige medarbejdere til opgaverne og til fremtiden. Vi ønsker at uddanne de bedste teknikere på markede
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Vil du være med til at sikre de bedst mulige forhold for vores styrkebidrag rundt omkring i verden? Er du omstillingsparat og fleksibel samtidig med at du er en holdspiller?Kan du sige ja til ovenstående, er en af stillingerne som sektionsfører i maskindelingen muligvis noget for dig.Om osKonstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi består af 152 medarbejdere fordelt i 5 delinger.Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både Flyvevåbnet og Hæren. Konstruktionskompagniet er en del af 3 CBRN- og KONST-bataljon, hvis motto beskriver hverdagen meget godt:Everything – Everytime – EverywhereAlting – Altid – Alle stederDelingerne i kompagniet består af en kommandodeling, to maskindelinger, en konstruktionsdeling, en lejrdeling og en infrastruktursektion. Vores primære opgave består i, at støtte
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Vi søger en god medspiller. Måske er det noget for dig?Om os4. Ingeniørbataljon ved Ingeniørregimentet indgår som en del af tjenestegrenscentret for ingeniørtjeneste som kompetencemæssig reserve, og har til opgave at opretholde en reserve af personel indenfor kampingeniør-, ingeniørefterretnings-, Explosive Ordnance Disposal, infrastruktur-, Geospatial center, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear.Derudover indeholder arbejdet også relateret tjeneste for at kunne støtte internt i Ingeniørregimentet, samt eksternt i forbindelse eksempelvis Reaktionskampgruppen, Brigader og Division.Bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau, hvorfor det kræver en vis fleksibilitet i dit private såvel som arbejdsliv, at være en del af holdet. Om stillingenMed speciale indenfor stabstjeneste, har du som en del af et særligt team ansvaret for at understøtte staben i deres arbejde med at skabe den nø
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Er du sergent med speciale af kampinformation eller kommunikation? Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling? Så har vi brug for dig i stillingen som taktisk befalingsmand på 3. besætning. Om osTHETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på fiskeriinspektion, søredning og suverænitetshåndhævelse. Sejladsen foregår typisk i Færøske og Grønlandske farvande. Vi kan tilbyde et alsidigt job, tjenesten er stabil og sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt mønster henover kalenderåret.Hver besætning sejler i gennemsnit 165 dage om året, herunder øvelser i Norge og Skotland. Den øvrige tid anvendes på kurser, videreuddannelse samt afspadsering og ferie.3. besætning er planlagt til at træne ved Neustadt til efteråret 2019. Derfor starter besætn
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Besidder du praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast ombord i et inspektionsskib, er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.Om osTHETIS klassen. indgår i 1. Eskadre, Division 11, der bl.a. udfører opgaver i Nordatlanten. Opgaverne er primært suverænitetshævdelse, farvandsovervågning, SAR og fiskeriinspektion i Nordatlanten. THETIS klassen indgår jævnligt i både nationale og internationale øvelser i Nordatlanten. THETIS klassens fire skibe sejles af fem besætninger. Hver besætning sejler i gennemsnit 165 dage om året. Hjemmeperioderne bruges bl.a. på vagt, uddannelse, afspadsering og ferie. 3. besætning er planlagt til at træne ved Neustadt til efteråret 2019. Derfor starter besætningen op på Danish Operational Sea Training, hvor besætningen igennem det næste år med mellemrum skal trænes af det danske Sea Rider hold mens skibet er indsat i Nordatlanten. 3. besætning varetager i
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Er du faglært tømrer, som besidder praktiske evner, og kan arbejde både selvstændigt og i team? Er du måske den person, vi søger til vores ledige stilling som dæksgast.Om os5. besætning er en af fem Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vi opererer primært nationalt, indsat kontinuerligt i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. Enheden opererer meget selvstændigt i løsningen af opgaverne; suverænitetshævdelse, søredning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Vores opgave kommer først og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så derfor har alle målet for øje i vores operationer. I 5. besætning planlægger vi betimeligt og gennemfører til tiden, og alle forventer ærlighed, rettidig omhu og fornøden dristighed. Den interne kommunikation blandt alle i besætningen og med dig, forventer vi er åben, løbende og med gensidig orientering. Du skal bidra
Flådestation Frederikshavn
Nordjylland, Flådestationen 1 9900 Frederikshavn
Er du uddannet elektronikfagtekniker eller datatekniker. Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling? Er du måske den person vi søger i 5. besætning.Om os5. besætning er en af fem Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vi opererer primært nationalt, indsat kontinuerligt i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. Enheden opererer meget selvstændigt i løsningen af opgaverne; suverænitetshævdelse, søredning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Vores opgave kommer først og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så derfor har alle målet for øje i vores operationer. I 5. besætning planlægger vi betimeligt og gennemfører til tiden, og alle forventer ærlighed, rettidig omhu og fornøden dristighed. Den interne kommu
NNIT A/S
Københavnsområdet, Østmarken 3A, 2860 Søborg
We are looking for an Identity & Access Management consultant who is motivated by achieving ambitious targets within the Security area.    NNIT are focused on the rapidly evolving area of IAM. Our customers seek our expertise to define and set up the right governance, processes, roles & responsibilities, information-models, role-based models and access rules, as well as the right architectures. So we need to expand our present team with new team players.    NNIT works with several different IAM vendors depending on client needs.   Currently NNIT has chosen Sailpoint and Omada as the preferred IAM platforms. Knowledge within these platforms is preferred but not mandatory for the role.    Your responsibilities as a consultant in Identity & Access Management    You will be part of a team that covers different roles within the IAM team from:   Working direc
Skive Kaserne
Midtjylland, Sdr. Boulevard 15-1 7800 Skive
Ønsker du at smage på ledelse og uddannelse? Brænder du for arbejdet som soldat? Er du forbilledet for dine kolleger og både fagligt og holdningsmæssigt? Så er det dig, vi leder efter til 1. deling/ 2. Panseringeniørkompagni!Om os2. Panseringeniørkompagni består af to stående ingeniørdelinger, en kommandodeling og et panseret park element (Panserbrovogne og minerydningskøretøjer). Kompagniet indgår som en selvstændigt underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet. Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer. Vi har udsendt soldater til alle missioner i nyere tid, været med i alle beredskaber og leveret soldater til nationale opgaver.Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.Kompagniet er tidligere kendt som

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring