Viser 549 Søgeresultater

Skatteministeriet
Københavnsområdet, Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K
Ønsker du at arbejde med minister- og departementschefsbetjening samt koordinering af sager på et område med stor politisk bevågenhed? Kan du styre en bred vifte af processer, og trives du i en hektisk hverdag, hvor du bl.a. vil få ansvar for at sikre koordinering og prioritering af sager til og fra ministeren og departementschefen? Så er du måske vores nye leder af Minister- og Departementschefssekretariatet. I Skatteministeriet arbejder vi med store tal, store linjer og store ambitioner. Vi tager hver dag ansvar for den store indflydelse, vores arbejde har på danskernes liv. Som medarbejder i Skatteministeriet er du med til at skabe fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Her får du stort ansvar og faglige udfordringer med format. Om stillingen Minister- og Departementschefssekretariatet varetager opgaver i relation til bestilling, koordinering og prior
Børnehuset Grønnegården - Nykøbing F
Øvrige Sjælland, Vinkelvej 2, 4800 Nykøbing F
Børnehuset Grønnegården søger uddannet pædagog. Børnehuset Grønnegården søger 1 uddannet pædagog 37 timer ugentligt til en børnehavegruppe med ca 22 børn i alderen 3,5-6 år.Tiltrædelse snarest muligt. Børnehuset Grønnegården er en aldersintegreret institution med 135 børn i alderen 0-6 år fordelt i en vuggestueafdeling, en mellemgruppe afdeling og en børnehaveafdeling.Institutionen ligger midt i byen tæt på bibliotek, skov, Zoo m.m Stillingens nøgleopgaver:  Du skal arbejde med refleksion over egen praksis Vi arbejder med det pædagogiske redskab KOMPAS. Vi arbejder helhedsorienteret og anvender data på en systematisk måde Personlige kompetencer:  Du har en positiv tilgang til tingene
Roskilde Kommune - Omr. Roskilde Midtøst
Øvrige Sjælland, Ravnsholt 236, 4000 Roskilde
Pædagogisk leder med stærk pædagogisk profil til Børnehuset Mælkevejen i Roskilde midtby Vi søger en ny pædagogisk leder til Børnehuset Mælkevejen pr 1. november 2020 Ansøgningsfrist tirsdag 1. september kl 12. Roskilde Kommune er ambitiøs når det gælder kommunens børn. Vi vil gerne være kendt for at have dagtilbud af høj kvalitet, hvor børn trives, udvikler sig og lærer nyt hver dag. Vi har gennem en årrække arbejdet intensivt med at øge kvaliteten af vores dagtilbud, bl.a. gennem udvikling af gode læringsmiljøer.   Vi anvender viden om hvad der virker, og følger op på vores resultater gennem læringsdialoger i ledelsesstregen. Vi søger en empatisk og visionær leder, som har et stærkt fokus på pædagogisk ledelse. Vi søger en leder, der er tydelig på faglig ledelse og personaleledelse. I Roskilde Kommune vægter vi arbejdet med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan højt, således a
Gladsaxe Kommune
Københavnsområdet, Rådhus Alle 7 2860 Søborg
Brænder du for dagtilbudsområdet? Og ønsker du at skabe de bedste rammer for børn, forældre og medarbejdere i kommunens dagtilbud? Så kan det være dig, der skal være vores nye souschef i Dagtilbudsafdelingen i Gladsaxe Kommune.Vi søger en ny souschef da vores nuværende souschef har valgt at nedtrappe arbejdsmængden i en seniorkonsulentstilling.Du skal kunne lide at arbejde i et spændingsfelt mellem politik, strategi og praksis.Du vil sammen med Dagtilbudschefen og områdelederne udgøre den samlede strategiske ledelse af Dagtilbudsafdelingen i en ambitiøs velfærds- og vækstkommune. Dagtilbudsafdelingen varetager drift og udvikling af kommunens dagpleje, 5 selvejende børnehuse og 50 kommunale børnehuse fordelt på ni områder.Dine ledelsesopgaver vil omfatte strategisk ledelse og faglig ledelse. Du vil have direkte personaleledelse af 8 medarbejdere på rådhuset – med mange forskellige fagligheder og 9 områdeled
Høvelte Kaserne
Nordsjælland, Høveltevej 111 - 117H 3460 Birkerød
Brænder du for chefvirke og uddannelse? Har du erfaring inden for operationer, uddannelse af befalingsmænd og vagttjenesten ved Den Kongelige Livgarde? Er du samtidigt energisk, engageret, målrettet og klar til at gå forrest og lede ved eksemplets magt? Så er stillingen som kompagnichef for vores 3. Kompagni måske noget for dig.Om os”Vi har kun lukket mellem Jul og Nytår”.II Uddannelsesbataljon uddanner værnepligtige, så de ved Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni, kan indtræde i vagttjenesten om de kongelige slotte og palæer samt indgå i beredskab til støtte for Politiet. Bataljonen fokuserer endvidere på rekruttering til Forsvarets øvrige uddannelser, ligesom bataljonen har ansvaret for Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse ved Livgarden. Vi prioriterer, at de værnepligtige uddannes til dygtige og ansvarsbevidste soldater, så udførelsen af vagt- og beredskabstjenesten sker på et højt, professionelt niveau. V
Skanderborg Kommune
Midtjylland, Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg
Kan du se dig selv være med til at starte en helt ny institution op med alt hvad det indebærer, blive en del at et velfungerende lederteam på nu otte, og være med til at sætte dagsorden for det gode børneliv – og samarbejdet herom med medarbejderne, forældre og lokale aktør i Ry – så læs videre her.Ry har i mange år været et særdeles attraktivt sted at flytte til – det betyder at vi nu igen skal åbne et nyt børnehus i Ry. Det sker i en tidligere amtsinstitution hvor en større ombygning snart går i gang.Børnehuset bliver normeret til 16 vuggestue børn og 60 børnehavebørn.Huset er i to plan – og bliver med en spændende indretning og nyt produktionskøkken. Der skal etableres ny legeplads. Tæt på huset er der stor offentlig legeplads, vi er tæt på sø, mark og skov.Opstart af den nye institution forventes at blive 1. februar. Det stigende behov for pasning i Ry betyder at vi 1. okt. skal starte op med midlertidig
Bornholms Regionskommune
Bornholm, Ullasvej 23, 3700 Rønne
Da vores daglige leder af 10. klasseskolen har valgt at gå på pension, søger vi en ny engageret daglig leder pr. 1. november 2020.Har du lyst til at arbejde på en ambitiøs og innovativ 10. klasseskole med fokus på trivsel og udvikling af unge, så er dette måske stillingen til dig. 10. klasseskolen bygger på faglighed, ansvar og medbestemmelse hvor tillid og respekt er nøgleord for hele skolens virke. Vi er en del af Ungdomsskolen og er Bornholms kommunale tilbud til unge der ønsker endnu et skoleår inden ungdomsuddannelse. Vi bor på Vibegårdsvej i Rønne.Som daglig leder af 10. klasseskolen, er du en del af Ungdomsskolens ledelse, hvor du vil indgå i et team med den øvrige ledelse og skoleleder. Aktuelt arbejder vi målrettet med at forfølge vores vision om at medvirke til at gøre Bornholms børn og unge til ressourcestærke
Fønix ApS
Nordjylland, Østbakken 1, 9460 Brovst
Fønix Viden & Værksted er et socialpsykiatrisk botilbud der pt. består af 6 afdelinger som er godkendt til længerevarende botilbud (§108), midlertidigt botilbud (§107) samt en ungeafdeling (§ 66). Desuden er Fønix godkendt af Kriminalforsorgen til at modtage domfældte (§78). I dagtimerne tilbyder vi beskæftigelse efter §103, §104, STU samt LAB. Vores målgruppe er personer med socialpsykiatriske problemstillinger herunder eksempelvis forandret virkelighedsopfattelse, tilknytnings- og autismespektrum forstyrrelser samt høj grad af komorbiditet. Uanset diagnose og øvrige problematikker er vores udgangspunkt i arbejdet med den enkelte beboer, at tilrettelægge en pædagogisk indsats og handleplan, i samarbejdet med beboeren, der tilgodeser de udfordringer og behov beboeren har. Altid med beboeren i centrum. Vi har øget tilgang til vores institutio
Rudersdal kommune
Københavnsområdet, Borgm.Schneiders Vej 40 2840 Holte
Er du klar til en travl hverdag på en skole, hvor vi er optagede af at se alle børn udvikle sig og trives? Og vil du være en del af ledelsesteamet på en skole med både special- og almen afdeling? Om jobbet Vi søger en afdelingsleder til vores specialafdeling på Skovlyskolen, og du vil sammen med den anden afdelingsleder få ansvaret for skolens specialafdeling. Du vil blive en del af vores ledelsesteam, hvor vores fælles rettesnor altid er, at vi har børnene på sinde. I ledelsen arbejder vi med alt fra skolens overordnede linjer til projekter og praksisnære detaljer. Vi er optagede af at gøre det sammen som team, vi møder arbejdsopgaverne professionelt, engageret og med godt humør. Din profil Vi leder efter dig, der har ledelseserfaring og viden inden for det specialpædagogiske område. Du har en lærer- eller pædagogbaggrund, så du har erfaring fra skoleområdet. Det er afgørende, at du har
Humble Plejecenter
Fyn, Hovedgaden 55, 5932 Humble
Langeland Kommune søger en leder til Humble Plejecenter med tiltrædelse den 1. december 2020.   Brænder du for at gøre en forskel og udvikle det gode liv for vores demente beboere?Er du inddragende og anerkendende og kan sætte klare rammer og skabe mening?Har du fokus på udvikling af faglighed og prioriterer det gode motiverende arbejdsmiljø højt?  Humble Plejecenter er et skønt lille plejecenter med 20 svært demente beboere. Huset er opdelt i 2 afdelinger med 10 beboere på hver afdeling. Huset har sit eget køkken, hvor der dagligt produceres mad til husets beboere. Du vil være ansvarlig for drift, kvalitet og udvikling på plejecentret, med engagerede medarbejdere, hvor fagligheden er i højsæde.  Medarbejderne arbejder målrettet med at give beboerne en meningsfuld hverdag med udgangspunkt i demensrejseholdets arbejdsmetoder, p

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring