Viser 1279 Søgeresultater

FOF Frederikssund
Nordsjælland, Sydkajen 59, 3600 Frederikssund
Elsker du at undervise i klaverspil, så er du måske den lærer vi søger til vores aftenskole, som dækker Frederikssund Slangerup og Jægerspris.  
Børnenes Rige Ølstrup
Sønderjylland, Byvejen 9, 6950 Ringkøbing
Børnenes Rige Ølstrup ligger i et stærkt lokalområde med stort engagement og involvering. Dette har bl.a. medført en nybygget daginstitution og mulitihus fra 2017.Institutionen er beliggende i fantastiske og naturskønne omgivelser tæt på multihuset Kernen, badesø, skolen og skøn bæk. Vi har en fleksibel medarbejdergruppe med stort drive, god humor og høj faglighed. Vi er ambitiøse på børnenes og egne vegne. Hele medarbejdergruppen er sommeren 2020 blevet færdiguddannet i ICDP (International Child Development Program). Vi er optaget af at udvikle den bedste 0-10 års aldersintegreret institution, hvor børnene har de bedste muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker og forlanger, at alle medarbejdere tager medansvar for alle afdelinger i Børnenes Rige Ølstrup – vi vil være et hus, så børnene er trygge ved alle medarbejdere og vores fysiske rammer fra børnene begynder i vuggestuen til, at de går ud af vores
Gentofte Kommune
Københavnsområdet, Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte
Hvem er vi? Fuglebakkens børnehus er en lille selvejende institution tilknyttet Gentofte børnevenner. Institutionen er et integreret tilbud med vuggestue og børnehave på hver sin matrikel. Børnehaven har to aldersintegrerede stuer med i alt 30 børn og 5 faste voksne. Vi oplever, at børnehavebørn trives i små grupper, så leg, fællesskab og læring fremmes i mindre og trygge enheder. Derfor er organiseringen i mindre og varierende børnefællesskaber et grundlæggende element i vores pædagogiske praksis. Vi prioriterer det daglige børnemøde højt, hvor børnefællesskabet dyrkes med sang, temaer og opmærksomhed på hinanden og dagens aktiviteter. Vi vægter natur og udeliv højt og bruger vores nærmiljø i hverdagen med børnene. Vi tager på ture til G
Lyngby-Taarbæk Kommune
Københavnsområdet, Gammel Bagsværdvej 8 2800 Kongens Lyngby
Er du en leder, der brænder for pædagogik, personaleledelse og udvikling, så er denne stilling måske noget for dig?Stillingen ønskes besat 1. februar 2021Du vil få mulighed for at lede et dedikeret og fagligt interesseret personale, have ansvaret for 84 børn og samarbejde med en engageret forældregruppe. I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi forpligtende netværksledelse, hvilket vil sige at du i samarbejde med souschefen leder institutionen, har eget budget og egen forældrebestyrelse. Du samarbejder med de øvrige ledere i netværket om bestemte opgaver. Der skal ansættes en souschef som en af de første opgaver.I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi et højt fagligt ambitionsniveau på dagtilbudsområdet. Vi arbejder målrettet med at få den styrkede pædagogiske læreplan til at leve i praksis med gode læringsmiljøer gennem hele dagen og en stærk refleksions- og evalueringskultur. Inden for rammerne af den styrkede læreplan er der også
Alminde-Viuf Fællesskole
Sønderjylland, Storgaden 3, 6052 Viuf
Matematik- og håndværk/designlærer til Alminde-Viuf Fællesskole Arbejdstid Fastansættelse på fuld tid. Ansættelsestidspunkt 1. januar 2021 Alminde-Viuf Fællesskole søger en engageret matematik- og håndværk/designlærer, der brænder for sit job som lærer og for sine fag. Hvis du er matematikvejleder, kan undervise i andre naturfag eller har kompetencer til at undervise i tysk er det en fordel.     Om dig  Du har erfaring med at arbejde som matematik- og håndværk/designlærer og har stor lyst til at dele ud af din viden og videreudvikle skolens matematik- og håndværk/designfag. Du er empatisk og tydelig i din klasseledelse, hvor du vægter den gode
Vejen Kommune
Sønderjylland, Nygade 17 6600 Vejen
Pædagog søges til ØsterbyCentret   Det er altafgørende for os, at du er dygtig til relationsarbejde. Det indebærer, at du kan knytte et bånd til den enkelte elev. At du udstråler og besidder varme, respekt, tillid og empati, og at du kan aflæse elevens signaler. Det indebærer også, at du kan håndtere elevernes reaktioner og kan drage omsorg for dem. ØsterbyCentret er et undervisningstilbud for børn med indlæringsvanskeligheder, der har brug for meget voksenstøtte. Vi bestræber os på at alle elever hver dag oplever læring og udvikling -  eleverne skal blive så dygtige, som de kan. Vi vil gerne møde en tålmodig og på samme tid struktureret personlighed en fagligt dygtig pædagog, der er god til at reflektere over egen praksis et menneske med hjertet på rette sted en tydelig person med stor indfølingsevne   Udvikling og fors
Fonden Vestgruppen
Midtjylland, Sønderhusevej 6, 7430 Ikast
Genopslag.   Fonden Vestgruppen søger uddannet pædagog med erfaring fra døgninstitutionsområdet. Vi tilbyder: * Et spændende job med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder for dig. * Mulighed for at blive en del af en spændende organisation der er i udvikling. * Blive en del af en medarbejdergruppe der brænder for at gøre en forskel for de unge. Vi forventer desuden, at du: * Er en robust pædagog som er i stand til at arbejde selvstændig. * Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbede med dine kolleger og ledelsen. * Du er faglig engageret. * Du er psykisk robust. * Du er imødekommende og i stand til at se de unges ressourcer i hverdagen. * Er i stand til at agere i en hverdag der er tilpasset den enkelte unges udvikling, behov og udfordringer. * Har erfaring i arbejdet med unge med svære v
Vordingborg Kommune
Øvrige Sjælland, Færgegårdsvej 15Z 4760 Vordingborg
Autismecenter Storstrøms børnetilbud søger tilkaldevikarer samt afløsningspersonale til hver anden weekend  Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med autisme og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud. Vi søger tilkaldevikarer til flere af vores afdelinger, - børneaflastning i Lundby og Individuelt børnetilbud i Stensved. Begge steder er der skiftende arbejdstider, dog primært i eftermiddags og aftentimerne samt weekend og helligdage. Som tilkaldevikar arbejder man uden fast timetal. Hverdagen består af rutiner, regelmæssighed og forudsigelighed, som skabes gennem visuelle støttesystemer.Alle nye medarbejdere vil blive introduceret til arbejdet og tilbudt kursus i grundlæggende viden om autisme. Løn eft
Faaborg-Midtfyn Kommune
Fyn, Overvejen 54, Sdr Nærå 5792 Årslev
Broskolen søger en barselsvikarEn af vores dygtige indskolingslærere går på barsel. Derfor søger vi en lærer, der har mod på skønne, læringsparate indskolingsbørn!På Broskolen afd. Bøgehøj i Årslev søger vi en indskolingslærer primært til fagene matematik og n/t. Andre fag, der følger skemaet er idræt, h/d på 3. årgang samt engelsk i 0. klasse.På Broskolen er der luft og højt til himlen og vores vision er at skabe de bedste rammer for alle børn og unge. Trivsel, sociale fællesskaber og høj faglighed er vores pejlemærker for at drive en god skole. På Broskolen arbejder vi for en inkluderende hverdag for alle elever, hvor der er fokus på glæde og fællesskab samt plads og respekt for den enkelte.Broskolen er en folkeskole for elever fra 0
Børnehusene Buldervang Vuggestuen Labyrinten
Øvrige Sjælland, Lupinvej 18, 4400 Kalundborg
Om jobbet Barselsvikariat - Vuggestuen Labyrinten søger en nærværende og aktiv uddannet pædagog/pædagogisk assistent  pr. 1. januar 2021 i et barselsvikariat. Stillingen er på 32 timer ugentlig. Barselsvikariatet udløber d. 31. marts 2021. Vi har fået andel i Børne- og Socialministeriets pulje til flere pædagoger til institutioner med børn i udsatte positioner. Bevillingen er tidsbegrænset til d. 31. august 2021. Det er i denne stilling barselsvikariatet er. Da stillingen ligger ud over den faste normering kan du sammen med ledelsen og det øvrige pædagogiske personale være med til at gøre en forskel for børnene i Vuggestuen Labyrinten. De første 1000 dage er de vigtigste i et barns liv, derfor vil vi i vuggestuen Labyrinten sætte særlig fokus på den tidlige udvikling. Vi har

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring