Viser 1486 Søgeresultater

Thisted Kommune
Midtjylland, Asylgade 30 7700 Thisted
Beskæftigelsesafdelingen søger en jobkonsulent til Kontanthjælp og Integration i Sektion Job og UddannelseI Beskæftigelsesafdelingen er vi ambitiøse omkring vores kerneopgave; At hjælpe borgere i job og uddannelse samt bidrage til, virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Beskæftigelsesafdelingen har ca. 130 dedikerede medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til, vi kan lykkes med denne opgave. Vi har et velfungerende hus, og vi går engageret til opgaverne. Omgangstonen er uformel og dialogbaseret.Vil du:Gøre en forskel og arbejde i en organisation, hvor udvikling, engagement og kvalitet er i fokus?Gerne være en del af et professionelt miljø, hvor du arbejder målrettet og struktureret i samarbejde med den ledige ved at omsætte lovgivning til praksis og planlægge den enkelte borgers tilbagevenden til arbejdsmarkedet?Bidrage med personligt drive
Tårnby Kommune
Københavnsområdet, Ugandavej 138 2770 Kastrup
Er du vores nye kollega på 7. årgang, der brænder for det kreative i billedkunst og håndværk & design og for dansk i udskolingen. Vi søger en ny kollega til skolens 7. årgangsteam på deltid. Vi søger først og fremmest en lærer med tydelighed og hjertelighed. Du er en relationskompetent og rammesættende lærer, der ved, hvordan man skaber et trygt læringsfællesskab og forstår at tilgodese elevernes forskellighed – deres faglige, sociale og personlige behov – gennem differentierede tilgange, stilladsering og tilpassede krav. Samtidig brænder du for det kreative og har forudsætninger for at undervise i håndværk & design og i billedkunst. Skelgårdsskolen har gennem de sidste mange år været frontløber i håndværk & design, og vi tilbyder gode vil
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Korsnæbsvej 63 4673 Rødvig Stevns
Vil du være med til at starte en ny afdeling sammen med nogle erfarne kolleger fra Kofoedsminde? – så er det nu du har chancen. Kofoedsminde har 300 socialfaglige medarbejdere og er i rivende udvikling. Lige nu har vi brug for at åbne en midlertidig afdeling på Stevnsfortet. Der vil derfor være tale om fuldtids begivenhedsbestemte ansættelser for minimum et halvt år med mulighed for forlængelse. Vi har brug for medarbejdere i dag- og aftenvagter samt vågne nattevagter. På Kofoedsminde er der fokus på at give beboerne en god og udviklende hverdag. Arbejdet taget afsæt i at opbygge, udvikle og vedligeholde imødekommende og anerkendende relationer til beboerne, så det er muligt at samarbejde med dem om at fremme udvikling og livskvalitet. Vores 7 beboerne på den nye afdeling er domsanbragte til varetægt. Beboerne har derfor ikke mulighed for at komme p&ar
Egedal Kommune
Nordsjælland, Frederiksborgvej 3 3650 Ølstykke
Vi søger en pædagog pt. til vores vuggestue-afdeling. Du ansættes i huset og skal derfor være parat til at arbejde med alle børn i aldersgruppen 0-6 år. Stillinger er på 37 timer ugentligt og er til besættelse pr. 1. september 2020 eller snarest derefter.Børnehuset Marienlyst er et integreret dagtilbud beliggende i Ølstykke. Vi har i øjeblikket 90 børn i alderen 0 – 6 år.Egedal Kommune har områdeledelse og Børnehuset Marienlyst er en del af Område Ølstykke, som består af 7 institutioner beliggende i Ølstykke, samt dagplejen i Ølstykke.Vi arbejder ud fra overordnede indsatsområder for et sammenhængende og udviklende børneliv. Ud fra en didaktisk tilgang skaber vi rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med henblik på, at børn udvikler livsduelighed.To gange årligt
Hvidovre Hospital
Københavnsområdet, Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is gaining importance as a therapeutic tool to treat brain diseases, but in most interventional TMS studies the stimulation ignores the state of the brain and the impact of the TMS on the brain. Interfacing TMS and EEG can overcome this problem. Do you want to become a leading expert in combining EEG with TMS? Would you like to advance current methodology to read-out electrical brain activity to inform TMS? Would you like to improve the speed and quality of EEG analyses methods to inform TMS interventions at DRCMR? Your daily tasks would include experimental and analysis methods development; improving EEG data acquisition methods in conjunction with TMS; advancing analysis pipelines of the functional brain responses evoked by TMS in the brain; real time signal processing of EEG for state-dependent TMS and closed loop applications. About us: The Danish Research Ce
DEN SELVEJENDE INSTITUTION Maglesøhus
Øvrige Sjælland, Maglesøvej 3, 4300 Holbæk
Maglesøhus søger en pædagog eller cand.pæd.pæd.psyk. Bemærk, at det er et krav at du er uddannet. Maglesøhus er et døgndækket behandlingstilbud, som drives i henhold til Servicelovens §66 og §107. Vi er inde i en god og solid udvikling, og søger derfor flere varme hænder til vores dejlige børn og unge. Maglesøhus består af 2 huse, Villa Alba (Tølløse) og Villa Bella (Holbæk) med henholdsvis syv og otte pladser. Du vil blive tilknyttet Villa Bella, og dine vagter vil være skiftende. De unge beboere i Villa Bella er i alderen 10-18 år mens de i Villa Alba er 16-26 år, og har ofte diagnoser såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme og komorbiditet. Alle de unge har et stort behov for struktur og støtte i hverdagen og for stor ko
Slagelse Kommune
Øvrige Sjælland, Rosenkildevej 88 E 4200 Slagelse
Klostermarken dagbehandlingsskole søger lærer 37 timer om ugenKlostermarken Skole er en specialskole med dagbehandling. Vi er en arbejdsplads, hvor vores værdier hele tiden er i fokus i alt, hvad vi laver. Vi har fagligt høje ambitioner for det specialpædagogiske og terapeutiske område og et arbejdsmiljø fyldt med humor og plads til at lege. Vi tilbyder fagligt udfordrende, men gode arbejdsvilkår.Fælles for vores elever er, at deres aktuelle situation - og de vanskeligheder de forstyrres af - bevirker, at de ikke profiterer af undervisningen i det almene skolesystem. De har brug for et omfattende specielt tilrettelagt undervisningstilbud og en intensiv, anerkendende pædagogisk og/eller familieterapeutisk behandlingsindsats.På nuværende tidspunkt har vi 51 elever fra 0. – 9. klasse. Som udgangspunkt skal du kunne se dig selv undervise indenfor hele aldersgruppen og i mange fag, da skema og opgaver altid tilrettelægges ud fra, hvad der
Herning Kommune
Midtjylland, Ingridsvej 2, Lind 7400 Herning
Højgårdskolen søger en lærer til en fuldtidsstilling.Ansøgere med linjefag/interesse for praktisk/musiske fag og/eller natur/teknologi er specielt interessante. Du vil blive tilknyttet det selvstyrende team omkring 6. årgang og finder vi den rette person, er vi indstillet på at lukke dele af fagfordelingen op igen.Har du har lysten og gejsten til at være en del af Højgårdskolen? Så er det nu du skal slå til!Højgårdskolen har en stærk samarbejdskultur med en høj social kapital, hvor fællesskabet i personalegruppen vægtes højt og hvor vi sammen tager hånd om barnets faglige og sociale trivsel.Som en del af hverdagen arbejder vi alle med tydelige forventninger til børnene, og altid med højt til loftet. Højgårdskolen spiller skak på mange årgange og i indskolingen arbejder pædagoger og lærere sammen i ”kroppen bygger bro” timer med motorikken i centrum.HøjgårdskolenEn tosporet grund
Kærbyskolen
Nordjylland, Oluf Borchs Vej 2, 9000 Aalborg
Kærbyskolen søger en lærer, som er fagligt kompetent i mindst 2 af følgende fire fag: Dansk, matematik, engelsk og natur/teknologi. Stillingen er en to-årig fuldtidsstilling og ønskes besat hurtigst muligt eller senest 1/10 2020. Du bliver en del af vores udviklingsprojekt, som skal styrke samarbejdet mellem skolens almen- og specialafdeling gennem co-teaching. Målet er, at lærere og pædagoger i almendelen udvikler metoder og strategier fra specialpædagogikken til bedre at rumme elever med store udfordringer i almene klasser, og at lærere og pædagoger i specialdelen udvikler metoder og strategier til fastholdelse og udvikling af faglige områder og fag. Du vil derfor blive tilknyttet teams i både almen- og specialafdeling. Kvalifikationer: Læreruddannelse Linjefag i mindst to af følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi Det vil være en fordel, hvis du har linjefag i specialpædagogik Du ska
Hillerød Kommune
Nordsjælland, Jespervej 148 3400 Hillerød
Kompetencecentret, en del af Grønnevang Skole i Hillerød Kommune, søger en lærer med specialpædagogisk viden, danskfaglighed og erfaring til de yngste elever i specialklasserækken.Om KCGKompetencecenter Grønnevang er en del af Grønnevang Skole. Der går ca. 90 elever i 2 specialklasserækker. Den ene klasserække er for elever i generelle indlæringsvanskeligheder, den anden for elever i tale-læse-sprog-vanskeligheder. Der er desuden en LST-kursus- og vejlederfunktion, der ligesom specialklasserækkerne er et specialpædagogisk tilbud til alle folkeskoler i Hillerød og i andre kommuner. Eleverne i Kompetencecentret er kendetegnet ved at være i komplicerede læringssituationer og have sammensatte vanskeligheder. Undervisningen tager således udgangspunkt i elevernes kompetencer og potentialer.Om Grønnevang SkoleGrønnevang Skole ligger på flere matrikler og er i almenskolen opdelt i 0. til 5. årgang og 6. til 9. årg

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring