Viser 786 Søgeresultater

Lillebæltskolen
Fyn, Skippervej 1 5500 Middelfart
Vi søger 2 dygtige og engagerede lærere til spændende og attraktive stillinger på Lillebæltskolen. Vi søger lærere, der kan varetage undervisningen i dansk i indskolingen (herunder en eventuel opstart af 1. klasse), matematik i indskoling/mellemtrin, natur- og teknologi, idræt og håndværk/design til spændende og attraktive stillinger på vores velfungerende skole med tiltrædelse pr. 1. august 2020.Lillebæltskolen ligger i Middelfart by og er en velfungerende skole med ca. 540 elever fra 0.- 9. klasse og en SFO med ca. 200 dejlige børn.Skolen har gode fysiske rammer, store grønne udenomsarealer og ligger i naturskønne omgivelser i et bynært miljø.Lillebæltskolen ønsker at skabe gode rammer, hvor der både er tryghed, trivsel og udfordringer for alle, og hvor gode inkluderende læringsfælleskaber, engagement, glæde og kvalitet i undervisningen er vigtige elementer i hverdagen.Vi tilbyder:En skole med et me
Ballerup Kommune
Københavnsområdet, Magleparken 8 2750 Ballerup
Vi søger fysik/kemilærer til udskolingen med tiltrædelse 1. august 2020. Stillingen er en fastansættelse på fuld tid.Hvad du har af kompetencer og ambitioner ud over fysik/kemi, forsøger vi at tilgodese så godt som muligt. Vi prioriterer at alle får en fornuftig fagfordeling, med plads til egne ønsker.VI ØNSKER AT DUer læreruddannet med fysik/kemi som linjefag, eller har tilsvarende kompetencerer stærkt fagligt funderet og brænder for dine faghar styr på din klasserumsledelseer teamplayer og vil bidrage positivt til det kollegiale samarbejdeer engageret, ambitiøs og nysgerrig i dit arbejde med undervisning og læringer imødekommende og anerkendende i din tilgang til elever og forældre.LIDT OM OSHedegårdsskolen er en udviklingsorienteret
Haahrs Skole
Fyn, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg
Haahrs Skole søger lærer til almindelige skolefag.  I forbindelse med at en lærer går på efterløn, søger vi en ny kollega fra det kommende skoleår. Haahrs Skole er en udviklingsorienteret og velfungerende privatskole beliggende i centrum af Svendborg. Vi har 500 elever fordelt på to spor fra 0. – 10. årgang. Skolen er opdelt i to afdelinger; A-afdelingen med de yngste elever fra 0. – 4. årgang samt B-afdelingen med de ældste elever fra 5. – 10. årgang. Skolefritidsordningen er et tilbud til elever fra 0. – 5. årgang. Vi er ca. 60 ansatte, der til enhver tid er optaget af at drive skole af høj kvalitet. Vi forventer, at du: - kan identificere dig med skolens kultur og bærende værdier - bidrager positivt til det kollegiale fællesskab, såvel fagligt som social
Ballerup Kommune
Københavnsområdet, Kratvej 14 2760 Måløv
Måløvhøj Skole er i fuld gang med at udvikle sig med henblik på at styrke elevernes motivation, læring og virkelyst. Vi forventer, at du i lighed med resten af medarbejdergruppen er meget engageret og involveret i udviklingen, og at du aktivt bidrager til at skabe vores Måløvhøj. Du skal have en klar holdning til pædagogik, og vi glæder os til dit input i vores spændende pædagogiske drøftelser, hvor vi sammen finder vejen til gavn for elevernes læring.Vi søger en lærer med linjefag i tysk og eventuelt historie og kristendom til en spændende stilling, hvor der også vil være mulighed for at byde ind i et spændende, udfordrende og kreativt undervisningsmiljø med udviklingsmuligheder. Tiltrædelse pr. 1. august 2020.VI ØNSKER AT DU KANmotivere og engagere eleve
Rødbæksgaard V/Olav Uth
Sønderjylland, Dons Landevej 121, 6000 Kolding
Rødbæksgaard Børnehave er en privat Bondegårds børnehave, hvor formålet bl.a. er at give børn viden om nyttedyr, dyrkning af grønsager, viden om natur via 1. håndsoplevelser mv.  Målet med det, er at give børnene så mange naturoplevelser og så meget viden, at de efterhånden bliver bevidste om naturens betydning for os, her og nu, samt betydningen set i et større perspektiv.  Rødbæksgaard Børnehave ligger lidt uden for Kolding på en landbrugsejendom, hvor jorden stadig dyrkes. Den omkringliggende natur er rig på skov, marker, vandløb, sø, dyr, naturstier mv. Institutionen har grise, høns, kaniner og en stor kuperet legeplads. Selve institutionen er i et stort hus med mange rum.  Vi er normeret til 38 børnehavebørn og 10 småbørn(2-3 år).  Vi har en for&
Tønder Kommune
Sønderjylland, Tøndevej 47 6780 Skærbæk
Vil du være med til at skabe det gode liv, og kunne du tænke dig et job på et nyetableret døgntilbud, hvor du får indflydelse og spændende udfordringer? Så søger vi en pædagog til blandede dag- og aftenvagter.Vi ønsker at stillingen besættes 1. maj 2020 eller snarest derefter.Rosenvænget er et døgntilbud under Handicap Tønder for 16 borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.Vi arbejder ud fra den overordnede målsætning om at skabe det gode liv.Borgerne i tilbuddet støttes i deres selv- og medbestemmelse og vi arbejder med individuelle indsatsmål, som er afstemt efter borgernes ønsker og behov. Derudover har vi et tæt samarbejde med de pårørende.Vi dokumenterer borgernes indsatser i KMD Nexus og indfører i løbet af 2020 fælles sprog 3.Vi
Mariagerfjord Kommune
Nordjylland, Korsgade 2 9500 Hobro
Er du talentet, der kan sikre effektive løsninger på erhvervslivets behov for kvalificeret og stabil arbejdskraft?Har du forretningsforståelse, og kan du skabe succes med opkvalificering af fremtidens arbejdskraft via brancherettede uddannelsesforløb?Så er du den virksomhedskonsulent, vi søger til vores Virksomhedsservice! ArbejdsopgaverDu bliver selvstændigt ansvarlig for servicering af specifikke virksomheder, som deres primære konsulent.Du skal afdække og afhjælpe virksomhedernes behov for rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering af virksomhedens medarbejdere, herunder etablering af jobrotation og fastholdelse. Dertil kommer vejledning af virksomheder og ansatte i forbindelse med afskedigelser, varslinger og virksomhedslukninger.Løsningen af de bagvedliggende administrative opgaver med registrering, opfølgning og dokumentation udgør en væsentlig del af arbejdsopgaverne. F
Gentofte Kommune
Københavnsområdet, Vangedevej 178 2870 Dyssegård
Munkegårdsskolen søger lærer til vores kompetencecenter Dyslexia Har du den ordblindefaglige værktøjskasse i orden? Munkegårdsskolen søger en lærer til Kompetencecenter Dyslexia. Vi mangler en dygtig lærer til at undervise eleverne i Kompetencecenter Dyslexias specialundervisningstilbud. Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor en stor del af undervisningen foregår i samarbejde med lærerne i almentilbuddet. Du skal derfor ud over din egen undervisning være interesseret i at vejlede og i at indgå i forskellige former for co-teaching. Målgruppen for Kompetencecenter Dyslexias specialundervisningstilbud er elever i 7.-9-årgang, som er udfordrede af massive ordblindevanskeligheder og ofte også andre tilstødende vanskeligheder. Eleverne er visiteret fra hele Gentofte Kommune og indskrevet på Munkegårdsskolens almen-spor. Her modtager de undervisning i en almenklasse og er un
Mariagerfjord Kommune
Nordjylland, Korsgade 2 9500 Hobro
Vil du være med til at sikre god uddannelsesvejledning i Mariagerfjord Kommune? Da vores gode kollega efter mange års ansættelse har valgt at gå på pension søger vi en ny vejleder.I Mariagerfjord Kommune har vi ambition om, at flest mulige unge skal blive selvforsørgende. Dette skal de blive gennem en koordineret tværgående indsats, som skal styrke de unge fagligt, socialt, psykisk og fysisk til at kunne gennemføre en uddannelse eller opnå beskæftigelse. Vores mål er, at Ungecentrets indsats skal knyttes tættere på virksomhederne idet vejen til uddannelse kan være gennem en virksomhedsrettet indsats.Ungecenter Mariagerfjord som arbejdspladsUngecenter Mariagerfjord er en del af Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse, og varetager den beskæftigelses- og uddannelsesrettede vejledning og sagsbehandling for unge mellem 14 og
Den Sociale Udviklingsfond
Københavnsområdet, Kochsvej Kochsvej, 1812 Frederiksberg C
Socialfaglig koordinatorSocialfaglig koordinator søges til udvikling af meningsfyldt enkeltmandstilbud Kan du arbejde koordinerende, selvstændigt, systematisk, struktureret og inspirere dine kollegaer? Har du en relevant socialfaglig uddannelse med pædagogisk og psykiatrisk erfaring? Gerne med relevant overbygning. Er du optaget af at sætte faglig retning og stærk i at dokumentere arbejdet? Kan du navigere imellem to roller – som faglig koordinator og socialkonsulent? -og har du særlige kompetencer inden for autisme spektrum forstyrrelse? Ja? – Så har vi et super spændende job på 37 timer til dig herVi søger snarest muligt en faglig koordinator til enkeltmandstilbuddet Den faglige koordinator i det nyetablerede enkeltmandstilbud, skal sekundær fungere som socialkonsulent 12 timer om ugen.Enkeltmand

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring