Viser 1429 Søgeresultater

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Københavnsområdet, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København DK
Registeranalyser og anvendt økonometri Vil du være med til at udføre kvantitative analyser på højt fagligt niveau i et af Danmarks stærkeste registerforskningsmiljøer? Så er du måske vores nye kollega. Hvem er vi? VIVEs formål er at udarbejde og formidle viden om velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. Centeret skal bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning. Hvem søger vi? Vi mangler nye kolleger, der brænder for at gennemføre økonometriske analyser inden for de store service- og politikområder i den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med både sundhed, arbejdsmarked, det sociale område, uddannelse og integration, og du skal ofte s
Islands Brygges Menighedsfritidshj
Københavnsområdet, Artillerivej, 71, 2300 København DK
Artillerivejens Krudtugler & Slottet søger 1 pædagog til vuggestuen Vi er en integreret institution bestående af Artillerivejens Krudtugler, Artillerivejens Vuggestue og udflytterbørnehave Slottet. Vuggestuen ligger på Artillerivej 71 B, Artillerivejens Krudtugler ligger på Artillerivej 71 A 2300 S og vores udflytterdel ligger i Fredensborg. Vi søger en pædagog 30 t/u primært tilknyttet vuggestuen, med start 1.august og afventer  den korrekte kollega og dermed på det korrekte match til vores institution. Vuggestuen er normeret til 44 børn og bor tæt på Amager Fælled, med let adgang til natur og gode udearealer samt en stor og spændende legeplads. Børnehaven er normeret til 62 børn og bor utrolig dejligt i et gammelt herskabshus i Fredensborg. Pædagogisk arbejder vi i et åbent miljø, hvor fællesskab blandt store og s
Børnehuset Lilletoften 1
Københavnsområdet, Lilletoften, 21, 2740 Ballerup DK
Vi søger pr. 1. juli 2019 en pædagog på 32 timer ugentligt til vores børnehaveafdeling. Du skal dog være indstillet på både at arbejde i vores vuggestue- og børnehaveafdeling.OM OSVi er et børnehus bestående af en børnehaveafdeling med 60 børn og en vuggestueafdeling med 44 børn. Vuggestuen er stueopdelt, således at børnenes behov for tryghed tilgodeses. Der arbejdes med en teamstruktur, hvor stuerne to og to har et forpligtende samarbejde. Børnehaven er inddelt i aldersgrupper, og den fysiske indretning er funktionsopdelt med forskellige læringsrum, således at de bl.a. understøtter udvikling og læring samt legerelationer.Vi arbejder ud fra vores pædagogiske læreplaner, som du finder ved at gå ind på kommunens BørneIntra og klikke ind på Børnehuset Lilletoften. Her kan du også læse lidt mere om os. Herudover arbejder vi i Ballerup Kommune med temaer som ’BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer)’, ’Soci
Distrikt Hedegården
Københavnsområdet, Magleparken, 8, 2750 Ballerup DK
Distrikt Hedegården søger 1 pædagog 30 timer/u i en tidsbegrænset stilling frem til 31. juli 2020. OM DISTRIKTETSøger du pædagogisk kvalitet, gode kolleger samt et godt og udviklende arbejdsmiljø, så kom til Distrikt Hedegården og bliv pædagog i vores specialgruppe i Globen. Distriktsinstitutionen består af 4 afdelinger. Afdelingerne har hvert sit særpræg men arbejder ud fra fælles pædagogiske metoder, som vi løbende evaluerer på. Vi oplever, at det er en styrke at være et fælles distrikt med ca. 70 ansatte og fælles ledelse. Vi profiterer af at kunne holde kurser på tværs af afdelingerne, fælles p-møder, sociale arrangementer, skovuge for de kommende skolebørn og mange flere spændende ting, hvor der er fokus på udvikling, faglighed og vidensdeling, men også mulighed for at hygge sig og mødes med de kollegaer, man ikke ser til dagligt.FAKTA OM GLOBEN OG SPECIALGRUPPENGloben
Skovvejens Skole - BFO
Københavnsområdet, Agernhaven, 2K, 2750 Ballerup DK
34 - 37 timer ugentligt.BFO Skovvejen Øst blev i foråret 2019 sammenlagt til en stor institution, i nye BFO lokaler med rigtig gode udearealer. I den forbindelse har vi brug for en frisk pædagog, der sammen med kollegaer vil opbygge en spændende og udfordrende fritidsinstitution.Vi søger en medarbejder til vores medieværksted. Du har viden og erfaringer med børn omkring f.eks. multimedie, lyd- og billedproduktion, digital dannelse, spilkoncepter og gerne sociale medier.Du vil blive tilknyttet Medieværksteds teamet, der målrettet planlægger og gennemføre aktiviteter.Vi arbejder med følgende teams: Café, Fin- og Grovværksted, Idræt & Bevægelse samt Medieværksted.I undervisningen bliver Du en del af et årgangsteam, og skal i høj grad bruge din erfaring som skolepædagog i en klasse.VI KAN TILBYDE Et godt arbejdsmiljø med imødekommende kollegaer, forældre og børn
Aalykkeskolen
Sønderjylland, Ålykkegade, 2, 6000 Kolding DK
Stilling: Lærer    Arbejdssted: Aalykkeskolen - Kolding.    Arbejdstid: 33 – 35 timer pr. uge.    Ansættelsestidspunkt: 1. august 2019.    Funktioner:  Aalykkeskolen i Kolding søger en lærer på nedsat tid til vores indskoling, da en lærer går på efterløn. Vi søger 1 lærer til skolens indskoling med klare faglige kompetencer i matematik og natur & teknologi. I stillingen indgår matematik, natur & teknologi, understøttende undervisning og andre fag.    Kvalifikationer:  Vi søger en engageret, tydelig og fagligt velfunderet læreruddannet, der har kompetencer til at undervise i ovenstående fag og målrettet kan arbejde med elevernes læring og trivsel i et forpligtigende samarbejde med kolleger, forældre og ledelse. Der vil være fokus på klasserumsledelse, et godt undervisningsmiljø og anerkende p
Rådhuset Hedensted
Midtjylland, Niels Espes Vej, 8, 8722 Hedensted DK
Om jobbetEventyrhaven søger pædagog som barselsvikar fra 1. september 2019. Et eventyr står skrevet, og et nyt kapitel skal nu skrives. Skal du være vores pædagog, og være med til at skrive nye kapitler af eventyret om Eventyrhaven i Lindved? Eventyrhaven er en 18 år gammel børnehave, beliggende i Lindved, som er et mindre lokal samfund. Vi er normeret til 63 børn, og har 3 spisegrupper. Vi er optaget af børns bevægelse i leg – og læringsmiljøer, hvormed børns relationer og sociale kompetencer er vores afsæt for de pædagogiske refleksioner. Vi er en dynamisk og mangfoldig personalegruppe, som har en solid faglig pædagogisk platform. Vi har et højt ambitionsniveau med en stærk relationel forståelse hvor anerkendelse, imødekommenhed og næ
Rådhuset Hedensted
Midtjylland, Niels Espes Vej, 8, 8722 Hedensted DK
Om jobbetLindved skoler søger udskolingslærer med linjefag i tysk eller tilsvarende kompetence. Derudover almindelige skolefag.   Din profilDu skal have fokus på skolens profil faglighed og fællesskab både i forhold til elever og kolleger. Derfor forventer vi at: Du er optaget af at arbejde med unge mennesker, der skal dannes og uddannes til livet og videre uddannelse. Du har gode relations kompetencer og faglig indsigt, så du i samarbejde med de unge mennesker kan skabe et læringsmiljø, der fremmer elevernes sprogkundskaber og lyst til at bruge sproget. Du er god til indgå i samarbejde med kolleger og ledelse. Du anser forældresamarbejdet som en naturlig del af arbejdet, for at elevernes udvikling skal lykkes. Du skal være tydelig, struktureret og målrettet i din lærergerning.
Gladsaxe Kommune
Københavnsområdet, Kellersvej 8, 2860 Gladsaxe DK
Nybygget botilbud Kellersvej 17-19 søger to socialpædagoger eller social- og sundhedsassistenter med engagement og lyst til at udvikle botilbuddet.De ledige stillinger ønskes besat pr. 1. august 2019 eller tidligere.Botilbuddets værdimæssige afsæt er, at borgeren, uanset handicap og ressourcer er i fokus, med udgangspunkt i de rehabiliterende principper. Vi vægter alle aspekter af borgerens liv. Det betyder, at du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv, at de får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og ikke mindst, at de modtager varierede tilbud om aktiviteter i det sociale fællesskab.BorgerneI hver levegruppe skal der bo 13 borgere i alderen 40-80 år. Der møder fire medarbejdere til de 13 borgere dag og aften. Alle borgere har brug for moderat til omfattende hjælp og støtte til pleje og spisning, samt behov for sansestimulering og støtte til at leve et akti
Region Sjælland
Øvrige Sjælland, Sofie Madsens Vej 5, 4330 Holbæk DK
Lærer til specialområdet – Himmelev Behandlingstilbud Vil du - i et fagligt fællesskab - bidrage til, at børn og unge med autisme får en god skolegang? Himmelev er Region Sjællands døgn- og dagtilbud for børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Der går 22 elever på vores interne skole. Vi har brug for en dygtig lærer med specialpædagogiske kompetencer, der kan undervise elever inden for det regionale specialområde. Skolen er en integreret del af døgninstitutionen, hvilket betyder, at der er et dagligt samarbejde med Himmelevs pædagoger, psykologer, socialrådgiver og andet personale i behandlingsarbejdet. Skolen er underlagt folkeskoleloven. Vi opstiller tydelige og meget konkrete udviklings- og læringsmål i elevernes individuelle undervisnings- og behandlingsplaner. Et job p&a

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring