Viser 1243 Søgeresultater

Aarhus Kommune
Midtjylland, Skejbytoften 232 8200 Aarhus N
Om jobbet:Vuggestuen Firkløveren har af Socialministeriet fået tilskud til at arbejde med, at styrke kvaliteten af afdelingens indsats for børn i udsatte positioner.Din profil:Vi søger hjertevarme, nærværende og fagligt ambitiøse pædagoger, der sammen med husets øvrige ansatte målrettet vil bidrage til at skabe optimale læringsmiljøer og løfte pædagogikken for alle børn såvel i hverdagens rutiner, i planlagte aktiviteter som i særlige tiltag for grupper af børn, med behov for ekstra målrettede indsatser.Vores kommende kollegaer ved, at kvaliteten i pædagogikken, passende udfordringer og nærvær er afgørende i arbejdet med at understøtte de enkelte børns potentialer bedst muligt.Vores nye pædagoger vil udvikling, har mod på at turde øve sig
Frederiksberg Kommune
Københavnsområdet, Frydendalsvej 19 1809 Frederiksberg C
Fryden søger en pædagog til d.1.4.20 på 35t/uge eller et barselsvikariat indtil midt december til en børnehavegruppe med 20 børnVi søger en tydelig, stabil og rummelig kollega. Dit positive menneskesyn, skal være tydeligt i hverdagen. Du må meget gerne have handlekraft og kunne se muligheder frem for begrænsninger i hverdagen. Du skal ville tage fælles ansvar i vores hus, som altid er i stadig udvikling. Kom og sæt dit præg og vær med til at skabe de bedste rammer for børnenes læring og udvikling, ude som inde, af kerneopgaven sammen med alle os andre i Fryden.I Fryden vægter vi rummelighed, forskellighed, anerkendelse og respekt for det enkelte barn og de voksne imellem. For os er fagligheden vigtigt for at skabe et godt børneliv.Vi arbejder for, at børn og forældre føler sig godt til rette så børnene får en god tid i Fryden
Julemærkehjemmet Liljeborg
Øvrige Sjælland, Baldersvej 3 4000 Roskilde
Barselvikar søges - Du skal være uddannet pædagog for at komme i betragtningVi søger en uddannet pædagog til et barselsvikariat i perioden 01.06.2020 til 31.12.2020 stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.Julemærkehjemmet Liljeborg er et af fem Julemærkehjem i Danmark og det ligger i smukke omgivelser i Roskilde bymidte på Baldersvej 3.Julemærkehjemmet har plads til 48 børn i alderen 7-14 år. Et ophold på Julemærkehjemmet varer 10 uger, og børnene er på hjemmet i tre weekender under deres ophold. Vi tilbyder et ophold med fokus på sundhed, og hvor pædagogik, skolegang og fritid hænger sammen – så der skabes udviklingsmuligheder for det enkelte barn. Vi tilstræber at skabe et rart og trygt miljø, hvor der er en systematisk og gennemtænkt
Lyngby-Taarbæk Kommune
Københavnsområdet, Slotsvænget 23 2800 Kgs. Lyngby
Vi søger 4-5 socialfaglige medarbejdere til nyt opgangsbofællesskab RævehøjparkenOpgangsbofællesskabet Rævehøjparken er et helt nyt tilbud for 18-29-årige med psykiske og sociale problemer. I et vist omfang kan beboerne desuden have autisme-spektrum-forstyrrelser.Tilbuddet åbner den 1. juni 2020 og kommer til at indeholde 8 botilbudspladser efter servicelovens § 107. Medarbejderne starter den 1. maj og skal være med til at udvikle tilbuddet. Rævehøjparken bliver en enhed under Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune og kommer til at arbejde tæt sammen med Botilbuddet Hjortholmsvej, som også er efter § 107. Nogle af stillingerne bliver derfor delt mellem de to botilbud.Indsatsen bygger på en dialogisk og recovery-orienteret rehabiliteringsindsats ud fra en viden om, at mennesker med alvorlige psykiske udfordringer kan komme sig. Målet med indsatsen er, at den enkelte borger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt et li
Skive College
Midtjylland, Kongsvingervej 1, 7800 Skive
Ved du noget om at arbejde som elektriker i vindmøllebranchen? Kan du formidle den viden til fremtidens "grønnere" elektrikere? Så er det lige dig vi mangler på Skive Colleges nye branchetilpassede elektrikeruddannelse. Vi er 4 fagligt dedikeret el-faglærere der pga. travlhed og opstart af ny branchetilpasset uddannelse søger en ny kollega. Den nye branchetilpassede elektrikeruddannelse er direkte målrettet job i vindmøllebranchen, og det er netop hertil, at vi søger en ny erfaren og dygtig faglærer. Vindmøllebranchen bruger mange elektrikere, og de senere år har vi oplevet en stigende efterspørgsel fra branchen på el-uddannet arbejdskraft. Dertil kommer hele den miljøpolitiske dagsorden på verdensplan, hvilket betyder, at der også fremadrettet vil være stor efterspørgsel på vedvarende energianlæg. Danmark har allerede en førende position, og den position vil vi fastholde igennem uddannelse af fremtidens grønnere elektrikere.  
Børnehuset Baunevangen
Københavnsområdet, M.Bechs Alle 8 2650 Hvidovre
Børnehuset Baunevangen søger 1 pædagog på 32-35 t/u til spændende projektstilling i vuggestuen Brænder du for at understøtte vuggestuebørns trivsel og udvikling? Er du god til at skabe inkluderende fællesskaber og se nye muligheder? Så læs endelig videre. Hvidovre Kommune har fået bevilget puljemidler til bl.a. Baunevangen. Formålet med puljen er at styrke kvaliteten i dagtilbuddets indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage (0-2 år). Vi har dermed fået mulighed for at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Ansættelsen sker på baggrund af bevillingen og i en treårig periode i 2020-2022, såfremt Folketinget tilslutter sig videreførelse af bevillingen på kommende finanslove. Vi søger derfor en pædagog til vuggestueafdelingen, som skal indgå i afdelingens 5 grupper på skift. Formålet med stillingen er at have en pædagog der kan indgå i en gruppe, ud over gruppens
Børnehuset Baunevangen
Københavnsområdet, M.Bechs Alle 8 2650 Hvidovre
Børnehuset Baunevangen søger 2 pædagoger på 32-35 t/u der brænder for vuggestuepædagogik med start 16. marts 2020 eller snarest derefter Brænder du for at give børn den bedste start på livet? Vil du være med til at bevise hvor betydningsfulde gode normeringer er for børns trivsel og udvikling? Så læs endelig videre her. Hvidovre Kommune har fået bevilget puljemidler til bl.a. Baunevangen. Formålet med puljen er at styrke kvaliteten i dagtilbuddets indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage (0-2 år). Vi har dermed fået mulighed for at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Ansættelsen sker på baggrund af bevillingen og i en treårig periode i 2020-2022, såfremt Folketinget tilslutter sig videreførelse af bevillingen på kommende finanslove. Børnehuset Baunevangen er en kombineret institution, som er normeret til 150 børn i alderen 0 - 6 år, heraf 12 specialpædagogiske plads
Høje-Taastrup Kommune
Københavnsområdet, Bygaden 2 2630 Taastrup
Vi søger en vikar for en 30-timers pædagog, til ansættelse hurtigst muligt.Flønghuset, er Høje-Taastrup Kommunes special institution til 19 børn i alderen 6–12 år. Åbningstiden er fra 7–16. Formålet er at tilbyde børn og deres familier et miljø, hvor det er muligt at arbejde på udvikling og eller forandring. Den miljøterapeutiske grundstruktur med begreber som struktur, relation og troværdighed samt en mentaliserende tilgang, er centrale i vores hverdag. Vi lægger stor vægt på og er meget afhængige af det tætte samarbejde i en organisation som vores, hvilket vil sige, at du skal være indstillet på, at være åben og fleksibel på din rolle som pædagog.Målgruppen er normaltbegavede børn med sociale og emotionelle vanskeligheder, tidligt følelsesmæssigt skadede børn samt børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, hvilket stiller store krav til personalets rummelighed og samarbejdsevne. Vi arbejder alle ud fra behandli
Brøndby Kommune
Københavnsområdet, Hesselager 11 2605 Brøndby
Har du lyst til at være pædagog i en stor udviklingsorienteret organisation? Job & Aktivitetscenter Vestegnen søger en pædagog i et barselvikariat på 28 timer til teamet Sans & bevægelse pr. 12 maj 2020 eller snarest derefter.  Sans og bevægelse er et bevægelsestilbud for borgere med stort kommunikativt og/eller fysisk støttebehov – hvoraf flere er kørestolsbrugere.  Vi har fokus på sansestimulerende aktiviteter og bevægelsesaktiviteter, der udfordrer og stimulerer borgeren. Vi tror på udviklings- og læringsmuligheder for alle mennesker. Gruppen Sans & Bevægelse er et aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Serviceloven. Gruppen består af ni borgere og fem personaler. Vi har desuden et tæt samarbejde med fysioterapien og har en fysi
indsats ApS
Øvrige Sjælland, Stationsvej 2C, 4560 Vig
Vi søger en virksomhedskoordinator til vores afdeling i Odsherred. Jobbet vil være på 37 timer om ugen.     HVEM ER VI?   Indsats er en tværfaglig anden aktør med 100 procents fokus på at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet og i ordinært job. I Indsats arbejder vi ud fra 4 hjørnesten; beskæftigelse, nærvær, kompetencer og nytænkning. De fire hjørnesten danner vores bagvedliggende manifest. Kernen i manifestet og hver eneste borgerindsats er den enkeltes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.     HVAD TILBYDER VI ?   Vi tilbyder en grundig oplæring i vores manifest, indsatser, arbejdsmetoder og borgertilgang. Du vil blive en del af et professionelt og engageret hold med 30 andre kollegaer, som vil hjælpe og støtte dig i din oplæring samt i dit daglige arbejde i Indsats. Du vil trives hos os, hvis du vægter stor indflydelse på din egen hverdag og den fremtidige udvikling af din arbejdsplad

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring