Viser 1282 Søgeresultater

Kalundborg Komune
Øvrige Sjælland, Klosterparkvej, 7, 4400 Kalundborg
Om jobbet"GENOPSLAG" Fagcenter Børn og Familier i Kalundborg Kommune søger en visionær og udviklings- orienteret cand.psych. på fuld tid pr. 1. oktober 2019   Vi tilbyder ansættelse i Familie og Ungevejledningens psykolog team, et dynamisk team, der på daglig basis arbejder med familier, børn og unge i alderen 0-18 år. Familie og Ungevejledningen er Fagcentrets udfører afdeling.   Psykologteamets ydelser er fleksible og mangeartede. Vi sætter det tværprofessionelle og det tværsektorielle samarbejde højt og har et tæt samarbejde med bl.a. egne kol- leger, faglige koordinatorer, sagsbehandlere, PPR, familier og netværk. I det daglige arbejdes der ud fra en helhedsorienteret behandlingsmetodik, og i vores faglige for- ståelse af famili
Familiegruppe Øst
Nordjylland, Vejgård Bymidte, 12, 9000 Aalborg
Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til vores Ungegruppe, som behandler sager med børnefaglige undersøgelser og foranstaltninger efter Serviceloven fra 15 – 23 år. Der er tale om en fast stilling 37 timer ugentlig med tiltrædelse pr. 01.09.2019 eller snarest efter.I Aalborg Kommune arbejder vi med tidlig forebyggelse i tæt samarbejde med den unge/familierne, netværket omkring dem og andre professionelle med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi. Vi vil dermed sikre en tidligere og intensiv indsats.Vi er kendte for høj faglighed og via Udviklingsstrategien skabes rammerne for en yderligere udvikling af denne på tværs af forvaltningerne i kommunen. Vi arbejder systematisk med nye metoder og baserer vores indsatser på en teoretisk referenceramme. Familiegruppen anvender DUBU som it-fagsystem og ICS som socialfaglig metode.Endelig er vi optaget af at følge op på, om vores indsatser virker. Målet er at give udsatte børn og
STEFANSHJEMMET
Midtjylland, Carl Nielsens Vej, 2, 8000 Aarhus C
Den selvejende institution Stefanshjemmet søger Bostøttemedarbejder fra d. 1/9 2019. Timetal: 30 timer i gennemsnit pr. uge. Stefanshjemmet er et bo- og beskæftigelsestilbud til yngre mennesker med erhvervet hjerneskade og/eller svære fysiske handicap. Er du uddannet pædagog, sosu-ass. eller terapeut? så er du velkommen til at søge denne spændende stilling, hvor der er rig mulighed for at arbejde med det ”hele menneske”. Det centrale er beboernes behov og muligheder, og vi samles af vores neuropædagogiske tilgang, samt værdier og etik. Du kommer til at arbejde i tværfaglige teams omkring den enkelte beboer. Der dokumenteres i CSC – social. Vi søger en kollega med følgende kompetencer: Fysisk og psykisk robust Engageret og god til at se mulighed
STEFANSHJEMMET
Midtjylland, Carl Nielsens Vej, 2, 8000 Aarhus C
Den selvejende institution Stefanshjemmet søger Bostøttemedarbejder fra d. 1/9 2019. Timetal: 30 timer i gennemsnit pr. uge. Stefanshjemmet er et bo- og beskæftigelsestilbud til yngre mennesker med erhvervet hjerneskade og/eller svære fysiske handicap. Er du uddannet pædagog, sosu-ass. eller terapeut? så er du velkommen til at søge denne spændende stilling, hvor der er rig mulighed for at arbejde med det ”hele menneske”. Det centrale er beboernes behov og muligheder, og vi samles af vores neuropædagogiske tilgang, samt værdier og etik. Du kommer til at arbejde i tværfaglige teams omkring den enkelte beboer. Der dokumenteres i CSC – social. Vi søger en kollega med følgende kompetencer: Fysisk og psykisk robust Engageret og god til at se mulighed
Sygehus Sønderjylland Sønderborg
Sønderjylland, Sydvang 1, 6400 Sønderborg
Ergo- og fysioterapien ved Sygehus Sønderjylland søger en alsidig fysioterapeut, der har lyst til at hjælpe os, mens en af vore fysioterapeuter er på barsel. Du vil i tæt samarbejde med ergoterapeut, sygeplejerske og læge indgå i den videre udredning og afklaring af behandlingsmuligheder for den kroniske medicinske patient, den akutte neurologiske patient og du kan få til opgave at hjælpe den ortopædiske patient, der har fået et nyt knæ eller hofte videre i sit træningsforløb. De korte forløb du møder på sygehuset udfordrer din undersøgelsesteknik og din analytiske sans. Vi søger derfor en person med undersøgelseserfaring, der kan arbejde selvstændigt i en hverdag med mange opgaver. Du har lyst til og erfaring med løbende udvikling af patientforløbet sammen med patienten og kollegerne på tværs af sygehus og sektorer, så vi sikrer, at patienten får det optimale forløb. I Ergo- og fysioterapien har vi et tæt kollegialt samm
Rebild Kommune
Nordjylland, Skørpingvej 5A, 9575 Terndrup
Vi søger en nattevagt (SSH) på Terndrup Ældrecenter!Én af vores nattevagter har valgt at videreuddanne sig, derfor står vi og mangler en fast nattevagt 30 timer/uge hurtigst muligt eller senest pr. 1/10 2019. Nattevagten arbejder som udgangspunkt med fast makker. Der arbejdes hver anden weekend i ulige uger onsdag til søndag og i lige uger onsdag til torsdag.Ældrecenter er et hus med 31 boliger fordelt på somatiske bo-enheder, incl. 3 aflastningsstuer med ustabile/komplekse borgere samt et specialafsnit for borgere med demens.Vi tager udgangspunkt i, at den enkelte borger bor i eget hjem og lægger derfor meget vægt på deres selvbestemmelsesret.Vi arbejder i det daglige i små teams, hvor vi har den enkelte borgers behov for pleje og behandling i centrum, og hvor vi hele tiden forsøger at udvikle fagligheden, arbejdsgange og kulturen på Ældrecenteret.Vi kan tilbydeen spændende arbejd
Plejecenter Dybenskærhave
Københavnsområdet, Byvej 201, 2650 Hvidovre
Engageret og innovativ aktivitetsmedarbejder søges til Plejecenteret Dybenskærhave Er du god til at igangsætte og udvikle meningsfulde aktiviteter, der tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, ønsker og behov? Plejecentret Dybenskærhave er et kommunalt plejecenter i Hvidovre Kommune, hvor der bor 72 mennesker. Vi søger en aktivitetsmedarbejder, der i samarbejde med beboere, pårørende og personale skal være med til at sikre, at beboerne fortsat har en hverdag fyldt med livskvalitet, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Vi har allerede mange aktiviteter, som på forskelligvis stimulerer beboerne fysisk, psykisk og socialt, blandt andet prioriterer vi musik, dans og bevægelse højt. Aktiviteterne foregår både i det nære på den enkelte afdeling, som fælles arrangementer i vores festsal og på udflugt i vores minibus. Disse aktiviteter vil vi gerne fortsætte med, men som noget nyt ønsker vi at ansætte en aktivitetsmedarbe
OLIVIA DANMARK A/S
Nordsjælland, I privat hjem, 3480 Fredensborg
Olivia Danmark søger En ny kollega til veldrevet team. Vi søger en medarbejder som kan arbejde i tidsrummet 07.00-19.15 og/eller kl. 19.00-07.15 fordelt på hverdage og weekender. Vagterne ligger i et fast 4 ugers rul og du kender dine vagter i god tid forinden og kan planlægge din tid. Vi har en stilling ledig med 12 dagvagter og 4 nattevagter på et 4 ugers rul og de ledige vagter kan deles mellem flere medarbejder såfremt det ønskes. Skriv derfor gerne i din ansøgning hvor mange vagter du ønsker og om du ønsker at arbejde, dagvagter, vågne nattevagter eller en kombination. Om familien Familien består af far, mor, storebror og pigen på 8 år. Far og mor er skilt og har en deleordning med børnene 7/7. Begge bor i rækkehus med gode fysiske rammer. Pigen pådrog sig en skade i 2016 som følge af en drukneulykke, og det er derfor en stor omvæltning og ny hverdag, som familien skal vænne sig til. Der er et godt
Hillerød Kommune
Nordsjælland, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
Vil du være med til at gøre en forskel for voksne med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer i Hillerød Kommune?Socialfaglig Enhed er en del af det specialiserede socialområde for voksne. Vi er femten engagerede kollegager, der arbejder sammen om at løse opgaver inden for handicap, psykiatri og misbrug.For at sikre bedst mulig dybde i den faglige tilgang, er vi inddelt i fire teams der har hver sin hovedopgave, men vi samarbejder ofte på tværs af teams.De fire teams er:Team ModtagerTeam MidlertidigTeam LængerevarendeTeam AdministrativDen kollega vi søger er til Team Længerevarende. Dette team arbejder med borgere der bor i længerevarende botilbud og hvor funktionsnedsættelsen er i en grad der bevirker, at borgeren skal have en længerevarende indsats i forhold til Serviceloven. Beskyttet beskæftigelse, klubtilbud og aflastning, er også yde
LOBPA
Øvrige Sjælland, N.N, 1, 4200 Slagelse
Kvinde på 39 år med sclerose, kørestolsbruger, som bor på gård ved Slagelse med mand (landmand), 2 store børn og katte. Du skal være rolig af natur og hjælpsom, fysisk stærk, gå-på mod, positiv og gæv, erfaring med personlig pleje og forflytning med segl i loftlift vil være en fordel. Kvindelige hjælper i alderen 40 – 55 år vil blive foretrukket. Kørekort er et krav og skal fremvises på forlangende.      Arbejdsopgaverne er at være ”arme og ben”, personlig pleje med forflytninger i loftlift, kateterpleje, madlavning, tøjvask, rengøring og kørsel til fysioterapi i min handicapbus, kontrol på sygehus og indkøb. Du vil blive guidet på en prøvevagt før opstart. Arbejdstiden vil være fra kl. 06.30 – 16.00 man- til fredag og der kan komme på tale der vil være weekendvagter, men kun i samråd med dig. Du vil blive ansat i LOBPA efter BPA-handicaphjælper-overenskomsten. LOBPA indhenter børn- og

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring