Viser 1237 Søgeresultater

Tandplejen
Øvrige Sjælland, Nørregade, 21B, 4800 Guldborgsund DK
Guldborgsund Kommune Center for Tandpleje søger tandlægeGuldborgsund Kommune Center for Tandpleje søger tandlæge  Vil du være en del af teamet i et udviklingsorienteret tandplejecenter, så skal du søge stillingen som fuldtidstandlæge i Guldborgsund kommune. Stillingen er med ansættelse fra 1. august 2019 eller snarest derefter.Vi kan tilbyde:En centraliseret arbejdsplads i løbende udvikling med moderne klinikforhold, engagerende kolleger, og muligheder for faglig kompetenceudvikling. Vi søger en tandlæge som:Har en anerkendende tilgang til patienterne. "Vi er til for dig", og som brænder for arbejdet med børn, unge, handicappede og ældre patienter.Har du lyst til at bidrage positivt til vores tandpleje med engagement, kvalitet og høj faglighed, idet Center for Tandpleje arbejder efter den danske kvalitetsmodel.Trives i en stor organisation:
Roskilde Kommune - Plejecenter Toftehøjen
Øvrige Sjælland, Tofthøjvej, 20, 4130 Roskilde DK
Omsorgscenter Toftehøjen er et kombineret hus med både plejecenter og ældreboliger hvilke vil sige, at der i dagtimerne både er en plejehjemgruppe og en hjemmeplejegruppe. Om aftenen vil man derfor som sygeplejerske og assistent skulle have det sygeplejefaglige ansvar for både plejecenterbeboerne og de borgere der bor i vores ældreboliger.   Omsorgscenter Toftehøjen er et hus i fuld udvikling som sætter et aktivt liv, rehabilitering, faglighed og omsorg i højsædet. Vores højeste ønske for vores borgere og beboere er, at de har en oplevelse af livskvalitet og velvære ved, at bo hos os.    Vi søger derfor en sygeplejerske eller SSA til fast aftenvagt kl. 15-23 pr. 1.8.2019, eller hurtigt mulig.   Stillingen er på 28 timer fordelt på onsdag og torsdag i lige uger og onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag i ulige uger.    Roskilde Kommunes fokus:  I Roskilde kommune har vi fokus
Hjulsøgård Fonden
Midtjylland, Vejle vej, 45, 8766 Ikast-Brande DK
Hjulsøgårdfonden varetager al misbrugsbehandling på Nr. Snede Fængsel, og da vi har flyttet en medarbejder til et af de andre steder vi har misbrugsbehandlings ansvaret for, ønsker vi at finde en ny kollega til Nr. Snede Fængsel. Har du lyst til at arbejde i et komplekst felt og indgå i et flerfagligt samarbejde, og har du lyst til at håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer, kan det være dig, vi søger til vores behandlingsteam. Stillingen er primært i vores ambulante behandling i åben afdeling, men der kan forekomme opgaver i den lukkede del af fængslet også, hvilket betyder, at opgaverne er afvekslende og mangeartede. Således skal du være i stand til at arbejde selvstændigt i en travl hverdag, hvor to dage sjældent er ens. Nr. Snede Fængsel åben afdeling huser hovedsageligt sædelighedsdømte og indsatte der kræ
Islands Brygges Menighedsfritidshj
Københavnsområdet, Artillerivej, 71, 2300 København DK
Krudtuglen på Artillerivej 71 A, søger; 1 pædagogmedhjælper, 24 timer ugentligt, med opstart så hurtigt som muligt. Din arbejdstid vil komme til, at ligge i formiddagstimerne. Du skal have lyst - og gerne erfaring med at arbejde med integration, evne at arbejde på tværs af hele huset. Krudtuglen er en integreret institution, bestående af 125 børn, en vuggestue med 12 børn, en børnehave med 43 børn, og en fritidshjemgruppen bestående af 70 børn.  Da din arbejdstid ligger i formiddagstimerne skal du fortrinsvis arbejde med børnehave og vuggestuebørn. Krudtuglens beliggenhed er på Islandsbrygge med fælleden som baghave. Vores legeplads er stor og grøn med både fodboldbane, klatrestativ, bålplads m.m. Vi er en velfungerende personalegruppe med plads til personlig udfoldelse. Vi bestræber os
Odense Kommune
Fyn, Vollsmose Allé 40A, st., 5240 Odense DK
Grundet for få ansøgere, genopslår vi stillingen igen. Vi søger en social- og sundhedsassistent på 32-35 timer om ugen i fast stilling med start så hurtigt som muligt. Timetallet er til drøftelse, således det kan passe ind i dit familieliv. Weekendvagt vil enten være hver 2. eller hver 3., det er til drøftelse. Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet kl. 7-15. Om osSkibhusgruppen er en udekørende hjemmeplejegruppe, som kører i et geografisk område omkring Skibhus - Vollsmose - Seden - Bullerup - Agedrup - Vester Kærby og Åsum. Vores forløb er borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Vi vægter tværfaglighed, godt arbejdsmiljø og god trivsel højt.Gruppen er tværfaglig sammensat af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og assistenter. Vi
Psykiatrisk Center Bornholm
Bornholm, Helsevej 3, 3700 Bornholm DK
Vil du være med til at gøre en forskel og hjælpe mennesker med psykisk sygdom Så har vi en ledig stilling som psykolog ved Psykiatrisk Center Bornholm. Ansættelse: 1. september 2019. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid: 37 timer. Hvem er vi? Psykiatrisk Center Bornholm er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og har til huse i Rønne. Centret består af to sengeafsnit med hhv. 12 åbne og 5 lukkede/intensive sengepladser samt et stort ambulatorium med omkring 650 patienter med integreret distriktspsykiatri. Du kommer til at indgå i et velfungerende team, der arbejder tværfagligt i en miljøterapeutisk reference­ramme, der primært har kognitiv baggrund. Derfor forventer vi, at du føler dig hjemme i denne retning. Vi tilbyder et godt tværfagligt miljø, hvor vi prioriterer tværfaglig arbejdspladsundervisning, ligesom der vil være mulighed for supervision af en supervisor.
Odense universitets hospital
Fyn, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense DK
Uddannelsesstilling i tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark, Odense Universitetshospital. Ved afdelingen for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odense Universitetshospital, er en uddannelsesstilling til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi, ledig til besættelse pr. 1. september 2019. Vi tilbyder dig en arbejdsplads med dygtige og motiverede medarbejdere og mange varierede opgaver inden for det kæbekirurgiske speciale. Vi har fokus på patienten i centrum og høj faglig kvalitet, teknologisk udvikling og forskning. Desuden lægger vi stor vægt på den positive omgangstone i en travl og omskiftelig hverdag. Det forudsættes, at ansøgeren opfylder kriterierne for ansættelse i uddannelsesstillingen, hvilket vil sige mindst 2 års praktisk/klinisk odontologi, herunder 1 års fuldtidsansættelse med voksentandpleje eller anden relevant klinisk virksomhed, som ækvivalerer hermed. Der vil
Hjemmeplejen
Københavnsområdet, Telegrafvej, 4, 2750 Ballerup DK
En af vores faste medarbejdere har søgt nye udfordringer. Derfor har vi en ledig stilling i Kognitiv Team 3 og søger 1 social- og sundhedsassistent til fast stilling 35/t ugentlig, eller 1 So/Su hjælper 35 timer/ugentlig.I Team 3 har vi hovedsagligt borgere med funktionsnedsættelse inden for Neurologi, Psykiske sygdomme og Demenssygdomme. Vores team består af engagerede sygeplejersker, social og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter som i et tværfagligt fællesskab varetager de ydelser borgerne får visiteret. Vi har valgt at sætte fagligheden i front og har tæt samarbejde mellem de 3 kognitive teams. Undervisning, kompetenceudvikling og sparring med dygtige kollegaer bliver prioriteret højt.VI ØNSKER DU HAR Interesse og lyst til at arbejde med borgere som har primær funktionsnedsættelse indenfor det kognitive fagområde: Neurologi, Psykiatri og Demens. Godt overblik og trives med mange bolde i lufte
Silkeborg Kommune
Midtjylland, Kragelund Møllevej 5, 8600 Silkeborg DK
Kragelund plejecenter, Plejecentersektionen, Sundhed og Omsorg søger pr. 1. august 2019 eller snarest derefter en social- og sundhedsassistent.Arbejdstiden er 30-34 timer pr. uge i blandede dag- og aftenvagter, med overvægt af dagvagter. Vi arbejder 20 weekender om året. Vi har fleksibel planlægning af arbejdstiden og prioriterer, at give hinanden fri, når der er brug for det. Hvis du har ønsker til vagternes sammensætning og timetal, hører vi gerne om det.Kragelund plejecenter har plads til 24 beboere fordelt på 2 leve-bo-miljøer a' 12 beboere. Vi lægger stor vægt på, at beboerne oplever at bo i omgivelser med respekt for privatlivets fred og med mulighed for at vælge fællesskabet til og fra. I leve-bo-miljøerne har vi fokus på det gode hverdagsliv, hvor trivsel og livskvalitet er i fokus. Sammenhæng og værdigh
Claus Hansen
Københavnsområdet, Dalgas Have, 18, 2000 Frederiksberg DK
Jeg er en 54-årig mandlig kørestolsbruger (tetraplegiker), som søger en stabil, rolig og ansvarsbevidst handicaphjælper. Jeg har brug for hjælp til perso

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring