Viser 1650 Søgeresultater

Vuggestuen Hvorup Kirkevej
Nordjylland, Hvorup Kirkevej 7, 9400 Nørresundby
Pædagogmedhjælper til fast stilling i Dagtilbud Nørresundby Dagtilbud Nørresundby, Vuggestuen Hvorup Kirkevej søger en pædagogmedhjælper til en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. september 2020 eller snarest muligt herefter. Vuggestuen Hvorup Kirkevej er beliggende på Hvorup Kirkevej i Nørresundby og er normeret til 60 børn. I vuggestuen har vi valgt at organisere os, så børnene er aldersopdelt i grupper. Vi prioriterer at tilbyde børnene aktiviteter i mindre fællesskaber hele dagen. Der er ansat 12 pædagoger, 3 medhjælpere og en pædagogstuderende i huset. Desuden er der en pædagogisk leder og en kostfaglig eneansvarlig. Derudover er der en social normering tilknyttet vuggestuen. Vi opfordrer til at man læser mere om os på vores hjemmeside. I vuggestuens indretning er der lagt vægt på gode muligheder for bevægelse. Derfor forventes det, at du i det daglige arbejde læ
Plejeboliger Gug
Nordjylland, Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.Vi kan tilbyde: Et spændende og afvekslende job, hvor du får mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer at blive en del at et stabilt og engageret team en hverdag, hvor to dage ikke er ens en arbejdsplads, som er præget af fælles ansvarlighed, hvor et godt psykisk arbejdsmiljø vægtes højt god introduktion til en spændende hverdag. koordinering/faglig spar
Midtjysk Pleje ApS
Midtjylland, Gammel Stationsvej 7, 8940 Randers SV
Midtjysk Pleje søger snarest muligt en fast nattevagt til vores afdeling i Randers. Stillingen er på 30 t/u og er som udekørende nattevagt. Man kører alene i vagten. vagtrul 7/7    -Vi søger en SSh som har borgerne i centrum -Har flair for at samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere og faggrupper -Ser, tænker og arbejder i helheder med rehabilitering, af den enkelte borger som mål -Er god til at skabe relationer og mestre dialog med mange forskellige mennesker - Kan arbejde selvstændigt og priotere i opgaveløsningen   Vi forventer - At du vil bidrage til udviklingen af vores afdeling ved at holde dig fagligt ajour - Du kommer med positiv tilgang til opgaverne og dine kollegaer   Vi tilbyder - En arbejdsplads der vægter fagligheden og kvaliteten højt - Et godt arbej
Egedal Kommune
Nordsjælland, Frederiksborgvej 3 3650 Ølstykke
Vi søger en pædagogmedhjælper pt. til vores vuggestue-afdeling. Du ansættes dog i huset og skal derfor være parat til at arbejde med alle børn i aldersgruppen 0-6 år. Stillingen er på 25 timer ugentligt og gerne med start 1. september 2020 eller snarest derefter.Børnehuset Marienlyst er et integreret dagtilbud beliggende i Ølstykke. Vi huser i øjeblikket 90 børn i alderen 0 – 6 år. Egedal Kommune har områdeledelse og Børnehuset Marienlyst er en del af Område Ølstykke, som består af 8 institutioner beliggende i Ølstykke, samt dagplejen i Ølstykke.Vi arbejder ud fra overordnede indsatsområder for et sammenhængende og udviklende børneliv. Ud fra en didaktisk tilgang skaber vi rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med henblik på, at børn udvikler livsduelighed.Vi
Varde Kommune
Sønderjylland, Lerpøtvej 50 6800 Varde
Drømmer du om at være specialtandlæge i en kommune, der satser på høj kvalitet, god service og fokus på et sammenhængende tandplejetilbud er denne stilling sandsynligvis som skabt til dig.   Vi søger en specialtandlæge i ortodonti på fuld tid pr. 1. oktober 2020. Specialtandlægen er teamleder for tandreguleringsafdelingen, der består af 4-5 tandklinikassistenter og en tandplejer. De administrative opgaver varetages i et samarbejde mellem tandreguleringsafdelingen og Tandplejens Administration. Det er en forventning, at vores specialtandlæge motiveres af at behandle patienter på et fagligt højt niveau og ønsker at deltage i udviklingen af den faglig kvalitet generelt i Tandplejen. Som personaleleder for afdelingen skal specialtandlægen turde stille krav, give konstruktiv feed bach og kunne skabe fælles opbakning til nye tiltag samt løbend
Egedal Kommune
Nordsjælland, Bakkevej 7 3650 Ølstykke
Troldehøj er en børnehave for pt. 25 børn i alderen 2,11 – 6 årbeliggende i Ølstykke. Egedal Kommune har områdeledelse og Troldehøj er en del afområde Ølstykke, som består af 7 institutioner. Stillingen er på 20 timer ugentligt og gerne med start 1. september eller snarest derefter.Vi arbejder ud fra overordnede indsatsområder for et sammenhængende og udviklende børneliv. Ud fra en didaktisk tilgang skaber vi rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse med henblik på, at børn udvikler livsduelighed.Vi søger en pædagogmedhjælper der:Er nysgerrig og med til af at støtte op omkring den pædagogiske praksis.Indgår som deltagende i leg og aktiviteter med børneneFølger barnets perspektiv.Er smilende og imødekommende.Er
Jammerbugt Kommune
Nordjylland, Toftevej 43, 9440 Aabybro
Lykke søger personlig hjælper. Personerne skal bo tæt på Åbybro. Egen bil til rådighed og være ikke ryger. Timetal: Fuld tid Lykke er 16 år, hun er en meget glad pige, som skal have hjælp til alt. Lykke har svært at kommunikere, idet hun kun har lyde, men masser af mimik. Lykke forstår alt hvad der sker omkring hende. Hun elsker at der sker noget omkring hende og komme på shopping ture og fester mv. Hun er rigtig teenager også humørmæssigt. Lykke har fatalt synkebesvær og skal vendes, hver 1,5 time og lejres. Hun bruger c-pap og sondemaskine. Lykke er spastiker i hele kroppen, hun skal have hjælp til alt fra personlig hygiejne, toiletbesøg, mades, ordne hår og rengøring af sit værelse, ordne rod mv. og hjælpemidler efter brug., til at guides med joystick mv. Lykke er meget glad for sine to
Aarhus Kommune
Midtjylland, Østerøgade 20 8200 Aarhus N
Om jobbet:Er du en fagligt dygtig SOSU-assistent, og kan du IKKE undvære den daglige kontakt med borgerne? Så læs videre.Vi søger en SOSU-assistent, der brænder for at gøre en forskel hos borgerne – og måske især hos borgere, hvor du skal bruge alle dine faglige kundskaber. Mangler du viden på et område, så finder vi også ud af det. Er du rigtig stærk på andre områder, vil vi gerne drage den fulde nytte af det – både hos borgerne men også hos dine kolleger, der vil glædes over, at du kan understøtte deres faglige udvikling.Som SOSU-assistent i hjemmeplejen i Vejlby varetager du uddelegerede sygeplejeopgaver samt pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Du får et hold af dygtige kolleger, og du har løbende mulighed for sparring og kompetenceudvikling ift. uddelegerede sygeplejeydelser. Du vil komme ti
Lindegården
Midtjylland, Tingvejen 383, 7200 Grindsted
På Lindegården mangler vi lige nu nogle dygtige kollegaer til barselsvikariater. Vi har brug for empatiske og kompetente personer, som brænder for at arbejde i et pædagogisk miljø, hvor der er fokus på at understøtte borgerens mestringsevne og selvstændighed. Stillingerne er på 30-35 timer, og tiltrædelse er pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter. Der vil være skiftende arbejdstider samt arbejde hver 2. weekend. Lindegården er et bofællesskab og er en del af Billund kommunes tilbud til voksne mennesker med funktionsnedsættelse, er beliggende lidt udenfor Grindsted by og er et døgndækket botilbud for 10 voksne borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne har brug for hjælp, støtte og guidning i størstedelen af dagligdagens gøremål. Alle borgere er fysisk mobile. Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og arbejder ud fra Billund kommunes værdier D.U.R.: Dialog, udvikling og respekt. Vi arbejder ud fra kerneopgaven som er:
Lemvig Kommune
Midtjylland, Tangsøgade 67 7650 Bøvlingbjerg
Områdeterapeut barselsvikariat 30t i Syd-området, fra 1.10. 2020 til  31.01.2022.Arbejdet er tilrettelagt fra 7.15 – 13.15, på hverdage.  Syd-området består af Bøvling ældrecenter, Syd hjemmeplejen og Syd hjemmesygepleje.Områdeterapeuten har tæt samarbejde med hjemmeplejens social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistent, hjemmesygeplejen, Bøvling ældrecenter, samt øvrige samarbejdspartnere i kommunen som f.eks. områdeterapeuterne i Vest og Lemvig, sagsbehandlende terapeuter, træningsafdelingen og demenskoordinatorerne..Arbejdet byder på både planlagte, og akutte ergoterapeut opgaver i hjemmepleje området eller inde på Bøvling ældrecenter, opgaverne spænder fra afklaring af borgenes hjem efter funktionstab, APV afklaringer, forflytningsvejledning, anskaffelse af diverse hjælpemidler  til &se

Job Beliggenhed

Jobkategori

Jobtype

Uddannelsesniveau

Arbejdserfaring